logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
28 sesja Rady Gminy Latowicz

30 listopada 2009 r.

PROTOK脫艁 NR XXVIII/09
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecny p. radny Marek Skrzycki) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjecie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2009.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2010 r.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2010 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru op艂aty oraz terminu p艂atno艣ci op艂aty od posiadania ps贸w.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na terenie Gminy Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
10. Przedstawienie informacji dotycz膮cej o艣wiadcze艅 maj膮tkowych za rok 2008 z艂o偶onych prze radnych oraz W贸jta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i kierownik贸w jednostek organizacyjnych gminy.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jakie艣 uwagi lub wnioski co do zaproponowanego porz膮dku obrad.
Pan Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy, powiedzia艂, 偶e wnioskuje o usuni臋cie z porz膮dku obrad punktu nr. 7 oraz punktu nr. 9 - stwierdzi艂, 偶e na temat usuni臋cia punktu nr. 7 m贸wi艂 ju偶 na posiedzeniach komisji natomiast je艣li chodzi o punkt nr. 9 to wnioskuje o jego usuni臋cie bowiem istnieje bardzo du偶e prawdopodobie艅stwo, 偶e uchwa艂a w proponowanej postaci by艂aby uchylona w cz臋艣ci dotycz膮cej zwolnie艅 a wtedy wielu mieszka艅c贸w musia艂oby p艂aci膰 podatek i w og贸le powsta艂by w tej kwestii du偶y galimatias - gmina ma z tytu艂u podatku od ps贸w doch贸d w wysoko艣ci zaledwie ok. 1ty艣.z艂 - podatek p艂aci tylko jeden mieszkaniec - zajmuj膮cy si臋 hodowl膮 wi臋kszej liczby ps贸w. Ponadto obecnie prawie 偶adna gmina nie podejmuje ju偶 takiej uchwa艂y. Pan W贸jt zawnioskowa艂 tak偶e o wprowadzenie (jako punkt nr.7) punktu pn.: "Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 na terenie Gminy Latowicz" poniewa偶 wp艂yn膮艂 w tej sprawie wniosek od ZGK w Mrozach, kt贸ry obs艂uguje sie膰 wodoci膮gow膮 na terenie Gminy Latowicz w tej cz臋艣ci, w kt贸rej zasilana jest ona wod膮 z SUW Piaseczno.
Pan W贸jt powiedzia艂 ponadto, i偶 nale偶y wiedzie膰, 偶e by膰 mo偶e uchwa艂a w sprawie podatku od nieruchomo艣ci zostanie uchylona przez RIO w tej cz臋艣ci gdzie jest mowa o zwolnieniu od tego podatku dom贸w i innych budynk贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 rolnik贸w a tak偶e innych budynk贸w usytuowanych na dzia艂kach innych ni偶 rolnicze ale s艂u偶膮cych wy艂膮cznie dzia艂alno艣ci rolniczej.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e tak膮 informacj臋 uzyska艂a z RIO w Siedlcach jak r贸wnie偶 tego samego zdania jest p. mecenas Alina Saracka - radca prawny UG Latowicz.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e sprawa ta by艂a ju偶 w przesz艂o艣ci poruszana ale wtedy da艂o si臋 jeszcze takie zwolnienia wybroni膰 - obecnie jest kolejne orzeczenie s膮du w tej sprawie i generalnie RIO stan臋艂y na stanowisku, 偶e wszelkie zwolnienia podatkowe podmiotowe b臋d膮 uchylane, przy czym istotne mo偶e by膰 te偶 to, i偶 aktualnie takich zwolnie艅 nie ma ju偶 w prawie 偶adnej gminie na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nie zgadza si臋 z tym i twierdzi, i偶 jest to zwolnienie przedmiotowe a nie podmiotowe lecz RIO ma jak wida膰 inne zdanie i mo偶e t膮 cz臋艣膰 uchwa艂y uchyli膰.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e Komisja Rolnictwa z艂o偶y艂a wniosek, w kt贸rym wnioskuje o wprowadzenie do porz膮dku obrad jako punktu "5a" punktu pn.: ""Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2010 r." W za艂膮czeniu do wniosku znajduje si臋 projekt proponowanej uchwa艂y zak艂adaj膮cy obni偶enie ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2010 r. z kwoty 34,10 z艂 za 1 dt. do kwoty 30,00 z艂 za 1 dt.
Poniewa偶 innych wniosk贸w nie zg艂oszono Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie usuni臋cie z porz膮dku obrad punktu nr. 7. oraz punktu nr. 9.
Rad Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na usuni臋cie powy偶szych punkt贸w.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu 5a - zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa.
Rad Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 6 g艂osami "za" przy 7 "przeciw" oraz 1 "wstrzymuj膮cym" nie wyrazi艂a zgody na w艂膮czenie do porz膮dku obrad proponowanego punktu.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu 7 - zgodnie z wnioskiem W贸jta Gminy.
Rad Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy 1 "przeciw" oraz 1 "wstrzymuj膮cym" wyrazi艂a zgod臋 na w艂膮czenie do porz膮dku obrad proponowanego punktu.

Poniewa偶 innych uwag ani wniosk贸w nie zg艂oszono, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.

4
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2009

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji Rady Gminy, radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA STAWEK ORAZ ZWOLNIE艃 W PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI PO艁O呕ONYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA 2010 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Gajowniczek - insp. ds. podatk贸w.
Pani Sekretarz Gminy powiedzia艂a, 偶e tak jak by艂o ju偶 wspomniane na pocz膮tku sesji s膮 ma艂e szanse na to, aby uchwa艂a nie zosta艂a uchylona w cz臋艣ci dotycz膮cej zwolnie艅 w podatku dla rolnik贸w poniewa偶 wg. Izb Obrachunkowych w uchwale nie powinno by膰 nie tylko zwolnie艅 podmiotowych ale tak偶e podmiotowo - przedmiotowych.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e je艣li jest prawie na pewno wiadomo, i偶 RIO uchyli t膮 cze艣膰 uchwa艂y co spowoduje konieczno艣膰 p艂acenia przez rolnik贸w podatku od budynk贸w mieszkalnych to trzeba si臋 zastanowi膰 nad zmniejszeniem stawek podatku od nieruchomo艣ci.
W贸jt Gminy - tak偶e zaproponowa艂 rozwa偶enie zmniejszenia stawek.
Pan radny Witold K艂os wyrazi艂 podobn膮 opini臋 a nast臋pnie zg艂osi艂 wniosek o wprowadzenie w projekcie uchwa艂y zmian polegaj膮cych na obni偶eniu stawek w podatku od nieruchomo艣ci w spos贸b nast臋puj膮cy:
1) w paragrafie 1 ust.2 pkt. "a" : zamiast stawki 0,46z艂 od 1m/2 powierzchni u偶ytkowej budynk贸w mieszkalnych wpisa膰 stawk臋 0,40z艂 od 1/m2
2) 2) w paragrafie 1 ust. 2 pkt "e" : zamiast stawki 3,74z艂 od 1m/2 powierzchni u偶ytkowej "budynk贸w pozosta艂ych" wpisa膰 stawk臋 3z艂.

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wniosek p. radnego Witolda K艂osa.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" popar艂a powy偶szy wniosek.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy jednym "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA WYSOKO艢CI STAWEK PODATKU OD 艢RODK脫W TRANSPORTOWYCH NA ROK 2010 OBOWI膭ZUJ膭CYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Krystyna Pi臋tka - insp. ds. podatk贸w.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji Rady Gminy, radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD臉
NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Spraw臋 przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e ZGK w Mrozach wnioskuje, aby podnie艣膰 cen臋 za 1m/3 wody z SUW Piaseczno z 1,80z艂 netto na 1,88z艂 netto (dla odbiorc贸w indywidualnych) oraz z 2,20z艂 na 2,46z艂 dla odbiorc贸w przemys艂owych Procedura jest taka, 偶e Rada Gminy mo偶e zatwierdzi膰 te stawki i wtedy wejdzie to w 偶ycie od 1 stycznia 2010 r. albo Rada stawek nie zatwierdza i wtedy stawki wprawdzie tak偶e wchodz膮 w 偶ycie ale dopiero po 3 miesi膮cach od z艂o偶enia wniosku czyli nieco p贸藕niej ni偶 w wariancie pierwszym. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e aby wszyscy mieszka艅cy na terenie Gminy Latowicz p艂acili tyle samo za wod臋 dostosuje do powy偶szego cen臋 wody z SUW Chy偶yny.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad sta艂ych komisji Rady Gminy, radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie, 14 g艂osami "przeciw" nie wyrazi艂a zgody na podj臋cie proponowanej uchwa艂y.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA INKASENT脫W I WYSOKO艢CI WYNAGRODZENIA ZA INKASO 艁膭CZNEGO ZOBOWI膭ZANIA PIENI臉呕NEGO, PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI ORAZ PODATKU LE艢NEGO NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy.
Poinformowa艂a, 偶e zak艂ada on, i偶 pob贸r 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku rolnego, podatku le艣nego oraz podatku od nieruchomo艣ci przeprowadzony b臋dzie przez so艂tys贸w w drodze inkasa na podstawie nakazu p艂atniczego i decyzji W贸jta Gminy o ustaleniu wysoko艣ci.
Za pob贸r ustala si臋 wynagrodzenie dla inkasent贸w w wysoko艣ci okre艣lonej w za艂膮czniku do uchwa艂y, z tym zastrze偶eniem, i偶 wysoko艣膰 wynagrodzenia inkasenta od ka偶dej raty nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 150,00 z艂 brutto.
Procentowe stawki wynagrodzenia dla inkasent贸w 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci i podatku le艣nego na terenie poszczeg贸lnych so艂ectw gminy Latowicz wynosz膮 :


1. Bor贸wek - 12 %
2. Budy Wielgolesie - 9 %
3. Budziska 12 %
4. Chy偶yny 9%
5. D膮br贸wka 12 %
6. D臋be Ma艂e 9 %
7. Genera艂owo 12%
8. Go艂e艂膮ki 12 %
9. Kamionka 9%
10. Latowicz Rej. I - 9%
11. Latowicz Rej. II - 9%
12. Latowicz Rej. III - 9%
13. Oleksiaka - 9%
14. Redzy艅skie - 9%
15. Stawek - 12%
16. Strachomin - 9%
17. Transb贸r - 9%
18. Waliska - 9%
19. W臋偶yczyn - 9%
20. Wielgolas - 9 %

Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 ani uwag i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


9
W y k r e 艣 l o n y10
PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZ膭CEJ O艢WIADCZE艃 MAJ膭TKOWYCH ZA ROK 2008 Z艁O呕ONYCH PRZEZ RADNYCH ORAZ W脫JTA GMINY, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY I KIEROWNIK脫W JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Informacje przedstawi艂 Przewodnicz膮cy Rady Gminy - materia艂 na stanowisku ds. Rady Gminy i organizacji.

11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, bra艂 udzia艂 w posiedzeniach komisji oraz pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy.


12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

(Sprawozdanie w za艂膮czeniu).

13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.

14
SPRAWY R脫呕NE

Pani Ewa Dudek - inspektor, poinformowa艂a o wnioskach jakie zosta艂y z艂o偶one przez Gmin臋 Latowicz w ramach programu tzw. "ma艂ych projekt贸w". S膮 to wnioski o dofinansowanie nast臋puj膮cych projekt贸w:
1) "Internetowe spotkania z Europ膮" - warto艣膰 projektu: ok. 26ty艣.500z艂. Warto艣膰 dofinansowania : 20ty艣.z艂.
2) "Gminny program wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi" - warto艣膰 projektu: ok.13ty艣.z艂. Warto艣膰 dofinansowania : 8ty艣.300z艂.
3) "Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zaj臋膰 lekcyjnych w miejscowo艣ci Latowicz" - warto艣膰 projektu: ok. 23ty艣.600z艂. Warto艣膰 dofinansowania : 15ty艣.800z艂.
4) "Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zaj臋膰 lekcyjnych w miejscowo艣ci Wielgolas" -warto艣膰 projektu: ok. 11ty艣.500z艂. Warto艣膰 dofinansowania : 7ty艣.700z艂.
Pani Ewa Dudek poinformowa艂a, 偶e opr贸cz powy偶szego z terenu Gminy Latowicz wnioski z艂o偶yli jeszcze nast臋puj膮cy wnioskodawcy:
1) Firma "Rapit" z Latowicza.
2) OSP Chy偶yny.
3) OSP Latowicz.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e sytuacja jest na tyle dobra, 偶e prawdopodobnie wszystkie w/w projekty otrzymaj膮 dofinansowanie.

15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady Gminy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.
Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:
Przemys艂aw Wr贸bel

Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2010-02-24 13:27:36
Data ostatniej modyfikacji : 24.02.2010 13:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1211licznik odwiedzin: 2206216