logo
logo
Rada Gminy » Protoko┼éy z sesji 2006-2010
29 sesja Rady Gminy Latowicz

22 grudnia 2009 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/09
Z SESJI RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 22 GRUDNIA 2009 ROKU

1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz─ůcy Rady Gminy - Jan Doma┼äski, o godzinie 9.30 otworzy┼é sesj─Ö i po powitaniu radnych i go┼Ťci o┼Ťwiadczy┼é, i┼╝ zgodnie z list─ů obecno┼Ťci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecny p. radny Robert Skwara) co wobec ustawowego sk┼éadu Rady wynosz─ůcego 15 os├│b stanowi quorum pozwalaj─ůce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno┼Ťci radnych oraz so┼étys├│w stanowi─ů za┼é─ůczniki do niniejszego protoko┼éu).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan ┼Üwi─ůtek-G├│rski - W├│jt Gminy;
2. Zofia Łodyga - Skarbnik Gminy,
3. Barbara Zg├│dka - Sekretarz Gminy

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ─äDKU OBRAD

Przewodnicz─ůcy Rady Gminy Przedstawi┼é, przekazany wcze┼Ťniej wszystkim radnym nast─Öpuj─ůcy, proponowany porz─ůdek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz─ůdku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2009.
5. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie ustalenia na 2010 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op┼éat za kszta┼écenie pobierane przez szko┼éy wy┼╝sze i zak┼éady kszta┼écenia nauczycieli oraz specjalno┼Ťci i formy kszta┼écenia na kt├│re dofinansowanie mo┼╝e by─ç przyznane.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Latowicz na 2010 r.
8. Informacja z dzia┼éalno┼Ťci Przewodnicz─ůcego Rady w okresie mi─Ödzy sesjami.
9. Sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci W├│jta Gminy w okresie mi─Ödzy sesjami.
10. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy r├│┼╝ne.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
13. Zamkni─Öcie sesji Rady Gminy.

Nast─Öpnie Przewodnicz─ůcy Rady zapyta┼é czy s─ů jakie┼Ť uwagi lub wnioski co do zaproponowanego porz─ůdku obrad.
Poniewa┼╝ uwag ani wniosk├│w nie zg┼éoszono, przyst─ůpiono do realizacji kolejnych punkt├│w porz─ůdku obrad.

3
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie było zapytań ani interpelacji.

4
PODJECIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2009

Projekt uchwały przedstawiła p. Zofia Łodyga - Skarbnik Gminy.
Poniewa┼╝ projekt uchwa┼éy by┼é przedmiotem obrad sta┼éych komisji Rady Gminy, radni nie wnie┼Ťli pyta┼ä ani uwag i Przewodnicz─ůcy Rady podda┼é projekt uchwa┼éy pod g┼éosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno┼Ťci 14 radnych, jednog┼éo┼Ťnie podj─Ö┼éa uchwa┼é─Ö - uchwa┼éa w za┼é─ůczeniu do protoko┼éu.


5
PODJ─śCIE UCHWA┼üY W SPRAWIE USTALENIA NA 2010 R. PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA OP┼üAT ZA KSZTA┼üCENIE POBIERANE PRZEZ SZKO┼üY WY┼╗SZE I ZAK┼üADY KSZTA┼üCENIA NAUCZYCIELI ORAZ SPECJALNO┼ÜCI I FORMY KSZTA┼üCENIA NA KT├ôRE DOFINANSOWANIE MO┼╗E BY─ć PRZYZNANE

Projekt uchwa┼éy przedstawi┼éa p. Wies┼éawa Proczka - insp. ds. o┼Ťwiaty.
Poniewa┼╝ projekt uchwa┼éy by┼é przedmiotem obrad sta┼éych komisji Rady Gminy, radni nie wnie┼Ťli pyta┼ä ani uwag i Przewodnicz─ůcy Rady podda┼é projekt uchwa┼éy pod g┼éosowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno┼Ťci 14 radnych, jednog┼éo┼Ťnie podj─Ö┼éa uchwa┼é─Ö - uchwa┼éa w za┼é─ůczeniu do protoko┼éu.


6
PODJ─śCIE UCHWA┼üY W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY GMINY LATOWICZ NA 2010 R.

Projekt uchwa┼éy przedstawi┼é p. Jan Doma┼äski - Przewodnicz─ůcy Rady Gminy. Przewodnicz─ůcy poinformowa┼é, ┼╝e na rok 2010 zaplanowa┼é 6 sesji Rady Gminy - w nast─Öpuj─ůcych terminach:
- styczeń
- kwiecień
- czerwiec/lipiec
- wrzesień/październik
- listopad/ I połowa grudnia
- II połowa grudnia
Przewodnicz─ůcy powiedzia┼é, ┼╝e w ramach bie┼╝─ůcych potrzeb liczba sesji mo┼╝e ulec zwi─Ökszeniu.
Poniewa┼╝ projekt uchwa┼éy by┼é przedmiotem obrad sta┼éych komisji Rady Gminy, radni nie wnie┼Ťli pyta┼ä ani uwag i Przewodnicz─ůcy Rady podda┼é projekt uchwa┼éy pod g┼éosowanie.
Rada Gminy w obecno┼Ťci 14 radnych, jednog┼éo┼Ťnie podj─Ö┼éa uchwa┼é─Ö - uchwa┼éa w za┼é─ůczeniu do protoko┼éu.


7
PODJ─śCIE UCHWA┼üY W SPRAWIE UCHWALENIA PLAN├ôW PRACY STA┼üYCH KOMISJI
RADY GMINY LATOWICZ NA 2010 R.

Planu pracy na rok 2010 Komisji Rewizyjnej przedstawi┼é p. Tadeusz Szczepa┼äczyk - Przewodnicz─ůcy Komisji. Poinformowa┼é, ┼╝e komisja zaplanowa┼éa 8 posiedze┼ä komisji - liczba ta mo┼╝e ulec zwi─Ökszeniu w przypadku zlecenia Komisji Rewizyjnej dodatkowych kontroli przez Rad─Ö Gminy.
Projekt planu pracy na rok 2010 Komisji Planowania, Bud┼╝etu, Finans├│w, Spraw socjalnych, O┼Ťwiaty i Kultury Fizycznej przedstawi┼éa p. Hanna Zawadka- Zast─Öpca Przewodnicz─ůcego Komisji. Poinformowa┼éa, ┼╝e jej komisja zaplanowa┼éa 7 posiedze┼ä.
Projekt planu pracy na rok 2010 Komisji Rolnictwa, Bezpiecze┼ästwa Publicznego,, Ochrony Przeciwpo┼╝arowej i Ochrony ┼Ürodowiska przedstawi┼é p. Witold K┼éos - Przewodnicz─ůcy komisji. Poinformowa┼é, i┼╝ jego komisja zaplanowa┼éa 13 posiedze┼ä.

Poniewa┼╝ projekt uchwa┼éy by┼é przedmiotem obrad sta┼éych komisji Rady Gminy, radni nie wnie┼Ťli pyta┼ä ani uwag i Przewodnicz─ůcy Rady podda┼é projekt uchwa┼éy pod g┼éosowanie.
Rada Gminy w obecno┼Ťci 14 radnych, jednog┼éo┼Ťnie podj─Ö┼éa proponowan─ů uchwa┼é─Ö - uchwa┼éa w za┼é─ůczeniu do protoko┼éu.

8
INFORMACJA Z DZIA┼üALNO┼ÜCI PRZEWODNICZ─äCEGO RADY W OKRESIE MI─śDZY SESJAMI

Przewodnicz─ůcy poinformowa┼é, i┼╝ w okresie mi─Ödzy sesjami bra┼é udzia┼é w trzech posiedzeniach komisji przed dzisiejsz─ů sesj─ů Rady oraz pe┼éni┼é cotygodniowe dy┼╝ury w Urz─Ödzie Gminy.

9
SPRAWOZDANIE Z DZIA┼üALNO┼ÜCI W├ôJTA GMINY W OKRESIE MI─śDZY SESJAMI

(Sprawozdanie w za┼é─ůczeniu).

10
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie było zapytań ani interpelacji.

11
SPRAWY RÓŻNE

Pani Zofia ┼üodyga - Skarbnik Gminy odczyta┼éa uchwa┼é─Ö nr. 337/S/2009 Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp├│┼é w Siedlcach z dnia 4 grudnia 2009 r. dotycz─ůc─ů opinii w sprawie przed┼éo┼╝onego przez W├│jta Gminy Latowicz projektu bud┼╝etu Gminy Latowicz na rok 2010 - RIO zaopiniowa┼éa projekt bud┼╝etu pozytywnie. (kopia uchwa┼éy w za┼é─ůczeniu do protoko┼éu).

Wójt Gminy poprosił o opinię w sprawie ewentualnego utworzenia oddziału przedszkolnego w Transborze lub w Wielgolesie.
Przewodnicz─ůcy Rady powiedzia┼é, ┼╝e jego zdaniem, w sytuacji gdy w budynku szko┼éy w Wielgolesie wg. informacji podanych przez p. W├│jta nie ma mo┼╝liwo┼Ťci lokalowych utworzenia oddzia┼éu przedszkolnego to nale┼╝y i┼Ť─ç w kierunku utworzenia przedszkola w budynku szko┼éy w Transborze - tym bardziej, ┼╝e wynik przeprowadzonego przez W├│jta sonda┼╝u wskazuje, i┼╝ jest w Transborze na dzie┼ä dzisiejszy zainteresowanych przedszkolem 14-15 rodzic├│w oraz kilkoro rodzic├│w z Wielgolasu.
Pan radny Stanis┼éaw Kowalski powiedzia┼é, ┼╝e jego zdaniem przedszkole nale┼╝y robi─ç w miejscowo┼Ťci, w kt├│rej dzieci przybywa czyli w Wielgolesie a nie w tej, gdzie jest ich coraz mniej czyli w Transborze.
Przewodnicz─ůcy Rady powiedzia┼é, ┼╝e chodzi o to, i┼╝ jest lokal wolny na przedszkole w Transborze a nie ma go w Wielgolesie natomiast konieczno┼Ť─ç dowozu dziecka do przedszkola jest w dzisiejszych czasach czym┼Ť normalnym.
Pan radny Stanis┼éaw Kowalski powiedzia┼é, i┼╝ mieszka┼äcy Wielgolasu m├│wi─ů, ┼╝e przedszkole w Transborze ich nie urz─ůdza, bowiem do przedszkola w Wielgolesie m├│g┼éby dziecko zaprowadzi─ç kto┼Ť z domownik├│w np. dziadek lub babcia i p├│┼║niej je odebra─ç a do Transboru trzeba b─Ödzie dziecko dowie┼║─ç i w ten sam spos├│b odebra─ç.
Pan radny Wies┼éaw ┼Üwi─ůtek (Wiceprzewodnicz─ůcy Wady) powiedzia┼é, ┼╝e obecnie ka┼╝dy ma samoch├│d, wi─Ökszo┼Ť─ç dzieci dowozi si─Ö do przedszkola a ponadto nawet w przypadku gdyby przedszkole by┼éo na miejscu to i tak dzieci zamieszka┼ée w pewnej odleg┼éo┼Ťci od niego by┼éyby dowo┼╝one - zw┼éaszcza przy z┼éej pogodzie.
Pan radny Wojciech Olko powiedział, że dowiezienie dziecka z Wielgolasu do Transboru to tylko 5 minut jazdy.
Pan radny Stanis┼éaw Parol powiedzia┼é, ┼╝e p. Stanis┼éaw Kowalski ma racj─Ö m├│wi─ůc, i┼╝ lepiej aby przedszkole by┼éo w Wielgolesie z uwagi na argumenty, kt├│re przedstawi┼é - aczkolwiek mo┼╝e by─ç te┼╝ tak, ┼╝e przedszkole w Transborze tak┼╝e by si─Ö sprawdzi┼éo, bowiem o tym jak dane przedszkole jest oceniane nie decyduje tylko jego po┼éo┼╝enie ale g┼éownie jako┼Ť─ç opieki nad dzie─çmi, z drugiej strony trzeba te┼╝ wzi─ů─ç pod uwag─Ö, i┼╝ ten lokal w Transborze wymaga┼éby dla potrzeb dostosowania na przedszkole pewnych nak┼éad├│w finansowych.
Pan radny Stanisław Parol powiedział, że obiekt szkolny w Wielgolesie jest jednak dosyć duży i dlatego liczy na to, iż jednak znajdzie się w nim miejsce na przedszkole.
W├│jt Gminy powiedzia┼é, ┼╝e powy┼╝sza kwestia by┼éa ju┼╝ badana i wniosek jest taki, i┼╝ w przypadku wygospodarowania w Zespole Szk├│┼é w Wielgolesie miejsca na przedszkole trzeba by┼éoby w Zespole wprowadzi─ç dwuzmianowo┼Ť─ç.
Pan radny Stanis┼éaw Parol powiedzia┼é, ┼╝e w ka┼╝dym razie jego zdaniem trzeba docelowo my┼Ťle─ç o przedszkolu w Wielgolesie - mo┼╝e trzeba by┼éoby spr├│bowa─ç uzyska─ç na ten cel jakie┼Ť dofinansowanie ze ┼Ťrodk├│w unijnych.
Pan radny Stanis┼éaw Kowalski powiedzia┼é, ┼╝e przy odrobinie dobrej woli mo┼╝na by┼éoby zrobi─ç przedszkole w Wielgolesie tylko nie trzeba ci─ůgle sk┼éada─ç wniosk├│w w ramach Odnowy Wsi tylko na Latowicz, s─ů ta spraw─ů m.in. zainteresowani stra┼╝acy - mo┼╝e da┼éoby si─Ö zaadaptowa─ç na potrzeby przedszkola budynek OSP ?
Przewodnicz─ůcy Rady powiedzia┼é, ┼╝e jego zdaniem taka adaptacja nie mia┼éaby sensu bowiem wi─ůza┼éaby si─Ö z kosztami por├│wnywalnymi z postawieniem nowego budynku.
Pan radny Stanis┼éaw Kowalski powiedzia┼é, ┼╝e w takim razie trzeba postawi─ç nowy budynek - Wielgolas jest rozwojow─ů miejscowo┼Ťci─ů.
Pani Barbara Zg├│dka - Sekretarz Gminy, powiedzia┼éa, ┼╝e nale┼╝y wiedzie─ç, i┼╝ w przypadku utworzenia przedszkola w Transborze b─Öd─ů nieuchronne pot─Ö┼╝ne koszty zwi─ůzane z utworzeniem zaplecza kuchennego i zatrudnieniem pracownik├│w.
Przewodnicz─ůcy Rady zapyta┼é, czy do┼╝ywiania nie mo┼╝na by┼éoby zorganizowa─ç na zasadzie cateringu ?
Pani Barbara Zgódka powiedziała, że na pewno nie zgodzi się SANEPID.
Pan radny Wies┼éaw ┼Üwi─ůtek powiedzia┼é, ┼╝e zorganizowanie przedszkola w Transborze to by┼é m.in. jego pomys┼é i jego zdaniem bez sensu by┼éaby budowa nowego budynku w Wielgolesie gdy jest ju┼╝ gotowy budynek w Transborze, kt├│ry nie b─Ödzie wykorzystywany. Obiad mo┼╝na by┼éoby dowozi─ç z Wielgolasu a zrobienie ┼Ťniadania nie wymaga specjalnego zaplecza kuchennego. Trzeba te┼╝ wzi─ů─ç pod uwag─Ö, ┼╝e usytuowanie przedszkola w Transborze by┼éoby idealne je┼Ťli chodzi o bezpiecze┼ästwo dzieci - jest tam m.in. du┼╝y plac wok├│┼é budynku, kt├│ry by┼éby przeznaczony tylko dla potrzeb przedszkola.
Pani radna Hanna Zawadka (Wiceprzewodnicz─ůca Rady) powiedzia┼éa, ┼╝e z tego co wie wielu mieszka┼äc├│w Wielgolasu chcia┼éoby, aby przedszkole by┼éo w Wielgolesie - dzi─Öki temu np. starsze rodze┼ästwo ucz─Öszczaj─ůce do Zespo┼éu Szk├│┼é mog┼éoby zaprowadza─ç lub odbiera─ç m┼éodsze dzieci z przedszkola.
Przewodnicz─ůcy Rady powiedzia┼é, ┼╝e mo┼╝na wybudowa─ç przedszkole w Wielgolesie ale trzeba si─Ö liczy─ç z tym, i┼╝ by┼éaby to perspektywa kilku lat a budynek w Transborze jest ju┼╝ obecnie do dyspozycji, ponadto wiadomo, ┼╝e demografia jest taka, i┼╝ szko┼éa w Transborze ulegnie samoistnej likwidacji i trzeba pomy┼Ťle─ç tak┼╝e nad dalszym przeznaczeniem tego obiektu.
Pan radny Stanisław Kowalski powiedział, że ten budynek przyda się na inne cele - nie trzeba robić tam przedszkola.
Pan radny Stanis┼éaw Parol powiedzia┼é, ┼╝e dzisiaj buduje si─Ö szybko, nie 2, 3 lata lecz szybciej i Rada Gminy musi si─Ö jednak zmierzy─ç z tym problemem. Pan radny powiedzia┼é, ┼╝e nie chce cyt.: "nikomu zabiera─ç ani wypowiada─ç veto ale Latowicz jest inwestowany mocno" a mieszka┼äcy innych miejscowo┼Ťci tak┼╝e potrzebuj─ů i chc─ů inwestycji. Pan radny powiedzia┼é, ┼╝e nie jest "na 100%" przeciwny lokalizacji przedszkola w Transborze ale proponowa┼éby, aby wzi─ů─ç pod uwag─Ö, ┼╝e jest to jednak obrze┼╝e gminy, ┼╝e dojazd tam zim─ů nie zawsze jest ┼éatwy itd. Trzeba zbudowa─ç porz─ůdne przedszkole i nie trzeba na ten cel ┼╝a┼éowa─ç pieni─Ödzy.
Pan radny Tadeusz Szczepa┼äczyk powiedzia┼é, ┼╝e dopiero by┼éa dyskusja, i┼╝ gmina ma bardzo du┼╝o kredyt├│w a tu proponuje si─Ö jeszcze budow─Ö przedszkola podczas gdy jest obiekt wybudowany w Transborze, ponadto nie s─ů znane koszty jakie wi─ůza┼éyby si─Ö z adaptacj─ů lokalu w Transborze dla potrzeb przedszkola dlatego argumenty te s─ů obecnie bezpodstawne.
Pan radny Wies┼éaw ┼Üwi─ůtek powiedzia┼é, ┼╝e wybudowanie obiektu w Wielgolesie nie oznacza, i┼╝ ka┼╝dy z tej miejscowo┼Ťci b─Ödzie je mia┼é "ko┼éo domu" i ┼╝e mieszka┼äcy Wielgolasu nie b─Öd─ů musieli dowozi─ç dzieci do tego przedszkola.
Przewodnicz─ůcy Rady powiedzia┼é, ┼╝e aktualnie Rada nie podejmuje jeszcze w przedmiotowej sprawie ┼╝adnych wi─ů┼╝─ůcych decyzji a dyskusja ma na celu tylko przeanalizowanie tematu w celu wyrobienia sobie pogl─ůdu i znalezienia dobrego, racjonalnego rozwi─ůzania w zwi─ůzku z czym proponowa┼éby, aby przygotowa─ç kalkulacj─Ö, skosztorysowanie spodziewanych koszt├│w obu wariant├│w tj. zar├│wno budowy nowego obiektu w Wielgolesie jak i adaptacji obiektu w Transborze. Na podstawie takich informacji b─Ödzie mo┼╝na podj─ů─ç decyzj─Ö.

12
PRZYJ─śCIE PROTOKO┼üU Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz─ůcy Rady podda┼é pod g┼éosowanie przyj─Öcie protoko┼éu z sesji Rady Gminy.
Rada Gminy Latowicz w obecno┼Ťci 14 radnych jednog┼éo┼Ťnie przyj─Ö┼éa protok├│┼é z poprzedniej sesji.

13
ZAMKNI─śCIE SESJI RADY GMINY

W zwi─ůzku z wyczerpaniem si─Ö porz─ůdku obrad p. Jan Doma┼äski - Przewodnicz─ůcy Rady Gminy zamkn─ů┼é sesj─Ö Rady Gminy Latowicz.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
Przemysław Wróbel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa┼é(a) : Przemys┼éaw Wr├│bel
Data wprowadzenia : 2010-02-24 13:30:34
Data ostatniej modyfikacji : 24.02.2010 13:30
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1430licznik odwiedzin: 2206119