logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
13 sesja Rady Gminy Latowicz

30 pa藕dziernika 2007 roku

PROTOK脫艁 NR XIII/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 30 pa藕dziernika 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007.
5. Podjecie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z WFO艢iGW w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn.: "Termomodernizacja budynk贸w O艣rodka Zdrowia w Latowiczu i O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewn臋trzne i roboty remontowe wewn臋trzne".
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy.
9. Analiza ofert na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Latowicz.
10. Informacja Komendanta Gminnego OSP na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Latowicz.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
W贸jt Gminy zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad (jako pkt.7a) punktu pn.: "Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Latowicz". W贸jt powiedzia艂, 偶e zak艂adano deficyt bud偶etowy na poziomie 1mln.200ty艣.z艂 natomiast jak si臋 okazuje b臋dzie on znacznie mniejszy. Mimo to w dniu dzisiejszym nale偶a艂oby podj膮膰 proponowan膮 uchwa艂臋 tzn. upowa偶ni膰 W贸jta do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu do wysoko艣ci 620ty艣.z艂, aby bud偶et na koniec roku by艂 zr贸wnowa偶ony. W贸jt stwierdzi艂, 偶e prawdopodobnie nie zaci膮gnie takiego kredytu bowiem na najbli偶szej sesji pojawi膮 si臋 okoliczno艣ci, kt贸re spowoduj膮, 偶e deficyt b臋dzie zmniejszony natomiast w dniu dzisiejszym podj臋cie tej uchwa艂y jest potrzebne.
Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie propozycj臋 W贸jta Gminy. Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie zgodzi艂a si臋 na zmian臋 w porz膮dku obrad proponowan膮 przez W贸jta.
Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂 przeniesienie pkt. nr. 10 "Analiza ofert na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Latowicz" w miejsce pkt. 4 "Zmiany w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2007" . Poinformowa艂, i偶 jest propozycja, aby na czas rozpatrywania tego punktu przenie艣膰 si臋 do sali w Zespole Szk贸艂 - Zesp贸艂 dysponuje wi臋ksz膮 sal膮 ni偶 UG, kt贸ra zapewni mo偶liwo艣膰 udzia艂u w sesji zainteresowanym mieszka艅com. W punkcie tym planowany jest udzia艂 przedstawicieli podmiot贸w jakie z艂o偶y艂y oferty na prowadzenie p.o.z. na terenie gminy.
Rada Gminy obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na zmian臋 w porz膮dku obrad zaproponowan膮 przez Przewodnicz膮cego Rady.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.
3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH


Glos zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol, m贸wi膮c i偶 ma dwa zapytania do W贸jta Gminy.
Formu艂uj膮c pierwsze zapytanie p. radny stwierdzi艂, 偶e Rada Gminy podj臋艂a decyzj臋, i偶 maj膮 by膰 utwardzone ulice na tzw. osiedlu w Latowiczu, a z informacji kt贸re posiada wynika, 偶e jak dotychczas nie jest to robione. Pan radny powiedzia艂, 偶e pyta o t膮 spraw臋 bowiem jest na terenie gminy wiele dr贸g wymagaj膮cych poprawy i wszystkie te prace ocenia on jako pilne natomiast w przypadku op贸藕nienia tych planowanych rob贸t na osiedlu i przeniesienia zadania na nast臋pny rok blokuje si臋 pieni膮dze.
Przechodz膮c do drugiego zapytania p. Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e z informacji jakie otrzymali radni wynika艂o, i偶 odby艂 si臋 ju偶 przetarg na wykonanie planowanych prac na SUW w Chy偶ynach i dlatego chcia艂by zapyta膰 dlaczego nic si臋 w tej sprawie nie dzieje tzn. nie s膮 prowadzone 偶adne prace.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o drogi na osiedlu to sytuacja wygl膮da w ten spos贸b, i偶 z艂o偶ono wniosek do Urz臋du Marsza艂kowskiego o dofinansowanie (300ty艣.z艂) w ramach tzw. komponentu drogowego. Urz膮d Marsza艂kowski przyzna艂 dotacj臋 w wysoko艣ci 200ty艣.z艂. Jest pozwolenie ze Starostwa na wykonanie tego zadania, utwardzenie dr贸g na osiedlu mo偶na by艂oby realizowa膰 tylko problem polega na tym, 偶e w przekonaniu W贸jta nie jest zasadne w chwili obecnej wszczynanie procedury przetargowej i wyb贸r wykonawcy bowiem jest wysoce prawdopodobne, 偶e w trakcie realizacji zadania wykonawc臋 zasta艂yby warunki zimowe (mr贸z) czego konsekwencj膮 by艂aby konieczno艣膰 przerwania zadania i kontynuowania go w przysz艂ym roku - w ten spos贸b, zostawiaj膮c nie doko艅czone zadanie na okres zimy utrudni艂oby si臋 mieszka艅com osiedla przejezdno艣膰 na co w/w i tak si臋 obecnie uskar偶aj膮. Lepiej jest rozpisa膰 przetarg zim膮 - by膰 mo偶e tak偶e ceny b臋d膮 wtedy ni偶sze, i przyst膮pi膰 do prac na osiedlu w okresie wiosennym. Dotacja oczywi艣cie nie przepadnie.
Je艣li chodzi o drugie zapytanie, to Gmina Latowicz otrzyma艂a 150ty艣.z艂 na SUW w Chy偶ynach - cel by艂 taki, aby poprawi膰 jako艣膰 wody przez instalacj臋 dodatkowych urz膮dze艅 - zadanie to zosta艂o ju偶 zako艅czone.

Po zako艅czeniu odpowiadania przez p. W贸jta na zg艂oszone zapytania Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerw臋 podczas kt贸rej wszyscy obecni na sesji przeszli do sali w Zespole szk贸艂 w Latowiczu.
Po przej艣ciu do Zespo艂u Szk贸艂 przyst膮piono do realizacji kolejnego punktu porz膮dku obrad.
4
ANALIZA OFERT NA PROWADZENIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Na wst臋pie W贸jt Gminy przybli偶y艂 zebranym rozpatrywane zagadnienie. Poinformowa艂, 偶e Gmina Latowicz stoi obecnie przed dylematem wyboru podmiotu, kt贸ry b臋dzie realizowa艂 zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (p.o.z.) na terenie gminy przez okres najbli偶szych trzech lat. To, 偶e sprawa jest rozstrzygana w艂a艣nie obecnie wynika z faktu, i偶 zgodnie z przepisami do ko艅ca roku 2008 jest czas na to, aby dostosowa膰 obiekty o艣rodk贸w zdrowia do standard贸w Unii Europejskiej. Wp艂yn臋艂y 4 oferty na 艣wiadczenie us艂ug z zakresu p.o.z., ale radni po przeanalizowaniu ich tre艣ci na posiedzeniach komisji zdecydowali, 偶e dla gminy najlepsze s膮 dwie z nich i na dzisiejsz膮 sesj臋 zaproszeni zostali przedstawiciele w艂a艣nie tych dw贸ch, wskazanych przez radnych podmiot贸w. Jest to SP ZOZ z Mi艅ska Mazowieckiego oraz Centrum Medyczno - Diagnostyczne z Siedlec. Sprawa jest rozpatrywana podczas sesji Rady Gminy w tym celu, aby j膮 upubliczni膰. Jest mo偶liwo艣膰 zadawania pyta艅. Odb臋dzie si臋 dyskusja a nast臋pnie radni dokonaj膮 poprzez g艂osowanie wyboru jednego z podmiot贸w. Od podmiotu, kt贸ry zostanie wybrany oczekuje si臋 realizacji us艂ug z zakresu p.o.z. przez najbli偶sze 3 lata oraz wykonania do ko艅ca roku 2008 przystosowania obiekt贸w o艣rodk贸w zdrowia pod wzgl臋dem technicznym do wymog贸w UE, bowiem Gmina Latowicz nie mo偶e sobie pozwoli膰, aby te roboty sfinansowa膰. To co jest mo偶liwe b臋dzie natomiast przez gmin臋 zrobione - s膮 ju偶 (z wykorzystaniem dotacji) realizowane prace termomodernizacyjne obiekt贸w, zostan膮 tak偶e wykonane pochylnie dla niepe艂nosprawnych. Podmiotowi, kt贸ry zostanie wybrany zostan膮 do wykonania wszystkie niezb臋dne prace wewn膮trz budynk贸w.
Pan dr. Wojciech S艂omski - Kierownik o艣rodka zdrowia w Wielgolesie zapyta艂, czy do og艂oszenia o przetargu na wydzier偶awienie obiekt贸w o艣rodk贸w zdrowia i 艣wiadczenie us艂ug z zakresu p.o.z. zosta艂 opracowany dok艂adny zakres tych wspomnianych przez p. W贸jta rob贸t wewn臋trznych oraz kosztorys tych prac, bowiem na tej podstawie b臋dzie chyba jak nale偶y s膮dzi膰 gmina zawiera艂a umow臋 z przysz艂ymi kontrahentami.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy poinformowa艂a, 偶e po tym jak Rada Gminy zdecydowa艂a o formie dalszego funkcjonowania p.o.z. na terenie Gminy Latowicz zosta艂o sporz膮dzone i podane do publicznej wiadomo艣ci og艂oszenie skierowane do podmiot贸w, kt贸re potencjalnie by艂yby 艣wiadczeniem tych us艂ug zainteresowane. Og艂oszenie dotyczy艂o prowadzenia dzia艂alno艣ci w zakresie p.o.z. w dw贸ch o艣rodkach tj. w Latowiczu i w Wielgolesie wraz z opiek膮 stomatologiczn膮 w co najmniej jednym z w/w o艣rodk贸w. Og艂oszenie zawiera艂o te偶 informacj臋, 偶e potencjalny dzier偶awca budynk贸w o艣rodk贸w zdrowia b臋dzie zobowi膮zany do wykonania remontu wewn臋trznego tych obiekt贸w celem dostosowania ich do wymog贸w UE okre艣lonych w stosownym rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia i w spos贸b zgodny z programami dostosowawczymi opracowanymi przez Urz膮d Gminy Latowicz przy udziale lekarzy z dotychczasowych o艣rodk贸w zdrowia na terenie gminy. Termin sk艂adania ofert okre艣lono na dzie艅 21 wrze艣nia br. a termin wybrania oferty na 28 wrze艣nia br. ale na wniosek jednego z oferent贸w przed艂u偶ono w/w terminy odpowiednio do 21 oraz 30 pa藕dziernika br. W wyniku powy偶szego wp艂yn臋艂y go Urz臋du Gminy cztery oferty, z kt贸rych po przeanalizowaniu na posiedzeniach komisji radni wybrali dwie, dotycz膮ce prowadzenia p.o.z. w dw贸ch o艣rodkach zdrowia na terenie gminy. Dwie pozosta艂e oferty dotyczy艂y tylko o艣rodka zdrowia w Latowiczu. Kwesti膮 do rozstrzygni臋cia "na dzisiaj" jest wyb贸r jednej z tych dw贸ch wybranych ofert tj. SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim lub Centrum Medyczno - Diagnostyczne w Siedlcach.
W贸jt Gminy przypomnia艂, 偶e p. Wojciech S艂omski pyta艂 o kosztorys rob贸t jakie s膮 do wykonania wewn膮trz obiekt贸w o艣rodkach zdrowia.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e zakres tych prac zosta艂 okre艣lony szczeg贸艂owo w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia. Na dzie艅 dzisiejszy nie ma szczeg贸艂owych kosztorys贸w tych rob贸t. Kosztorysy b臋d膮 wykonane do ko艅ca br. i tak膮 informacje uzyskali oferenci. Czynsz jaki b臋d膮 p艂acili dzier偶awcy b臋dzie wliczony jako koszty prowadzonych przez nich remont贸w.
W贸jt Gminy poprosi艂, aby p. Sekretarz poinformowa艂a zebranych, czy te dwie wybrane oferty zawiera艂y zakres rob贸t przewidziany do wykonania przez oferent贸w i jaki jest ten okre艣lony przez nich zakres rob贸t.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e zawiera艂a ten element oferta "Centrum" natomiast oferta SP ZOZ tego nie zawiera艂a. W ofercie "Centrum" czytamy, 偶e firma zobowi膮zuje si臋 do wykonania prac polegaj膮cych na:
1) w Wielgolesie - remoncie zewn臋trznym schod贸w, wykonaniu pochylni wjazdowej, utworzeniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracownik贸w, wymianie wyk艂adziny pod艂ogowej oraz po艂膮czeniu 艣cian z pod艂ogami metod膮 bez szczelinow膮 umo偶liwiaj膮c膮 mycie i dezynfekcj臋, pokryciu 艣cian na ca艂ej ich wysoko艣ci materia艂ami umo偶liwiaj膮cymi ich zmywanie i dezynfekcj臋, wymianie instalacji wodnej i c.o. oraz grzejnik贸w na dostosowane do pomieszcze艅 medycznych, wprowadzeniu informatycznego systemu rejestracji pacjent贸w.
2) w Latowiczu - wymianie stolarki drzwiowej wraz z likwidacj膮 prog贸w drzwiowych, dostosowaniu pomieszcze艅 sanitarnych do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych, wymianie wyk艂adziny pod艂ogowej oraz po艂膮czeniu 艣cian z pod艂ogami metod膮 bez szczelinow膮 umo偶liwiaj膮c膮 mycie i dezynfekcj臋, pokryciu w gabinecie zabiegowym 艣cian na ca艂ej ich wysoko艣ci materia艂ami umo偶liwiaj膮cymi ich zmywanie i dezynfekcj臋, wyko艅czenie 艣cian wok贸艂 umywalek glazur膮 do odpowiedniej wysoko艣ci, wymianie instalacji c.o. i grzejnik贸w, zwi臋kszenie powierzchni gabinet贸w do wymaganej przepisami, wprowadzeniu informatycznego systemu rejestracji pacjent贸w.
W贸jt Gminy zauwa偶y艂, i偶 prace dot. remontu zewn臋trznego schod贸w i budowy pochylni w Wielgolesie wykonuje ju偶 gmina.
Pani Sekretarz stwierdzi艂a, i偶 w ofercie brak jest informacji o przystosowaniu pomieszcze艅 sanitarnych do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych a jest to konieczne do wykonania.
Nast臋pnie p. Sekretarz przypomnia艂a w skr贸cie zawarto艣膰 obu ofert. Jako pierwsz膮 p. Sekretarz przedstawi艂a ofert臋 SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim. Poinformowa艂a, 偶e SP ZOZ zapewnia w ofercie 艣wiadczenia p.o.z. w zakresie: lekarz, piel臋gniarka - po艂o偶na, piel臋gniarka szkolna, oraz opiek臋 specjalistyczn膮 w ramach swojej przychodni w Mi艅sku Mazowieckim na ul. Ko艣ciuszki, diagnostyk臋 oraz badania laboratoryjne a tak偶e opiek臋 wyjazdow膮 w godzinach, gdy o艣rodki zdrowia na terenie gminy nie b臋d膮 czynne a tak偶e opiek臋 stomatologiczn膮. O艣rodki zdrowia b臋d膮 czynne od godz. 8.00. do 18.00. Po godz. 18.00. a tak偶e w dni wolne od pracy opieka b臋dzie zapewniona w Mi艅sku Mazowieckim przez SP ZOZ a tak偶e w ramach nocnej opieki wyjazdowej. W przypadku stwierdzenia podczas wizyty domowej konieczno艣ci odwiezienia pacjenta do szpitala lub poradni specjalistycznej zapewniony b臋dzie transport sanitarny. Udzielane b臋d膮 skierowania do lekarzy specjalist贸w, na leczenie rehabilitacyjne, sanatoryjne, wydawane za艣wiadczenia dot. niezdolno艣ci do pracy itp. Nast臋pnie p. Sekretarz odczyta艂a jeszcze proponowany przez SP ZOZ harmonogram pracy lekarzy i personelu piel臋gniarskiego. (szczeg贸艂owa oferta na stanowisku ds. kadr, o艣wiaty i zdrowia). SP ZOZ w tre艣ci oferty zapewni艂 tak偶e o zatrudnieniu wszystkich os贸b pracuj膮cych obecnie w o艣rodkach zdrowia.
Pani Danuta Rechnio - mieszkanka Wielgolas zapyta艂a, czy co艣 w por贸wnaniu z us艂ugami obecnie 艣wiadczonymi w o艣rodku zdrowia w Wielgolesie zostanie dodane lub uj臋te. Czy pozostanie gabinet ginekologiczny, czy zostanie mo偶e stworzony gabinet stomatologiczny, kt贸ry jest bardzo potrzebny ?
Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e nowy podmiot, kt贸ry b臋dzie prowadzi艂 o艣rodki zdrowia musi zapewni膰 wszystkie 艣wiadczenia z zakresu p.o.z. jakie s膮 艣wiadczone obecnie. Je艣li chodzi o ginekologa i stomatologa to kwestie te nie wchodz膮 w zakres p.o.z. - ale nie oznacza to, 偶e podmiot nie mo偶e lub nie b臋dzie tych us艂ug 艣wiadczy艂. S膮 to sprawy do ustalenia. Je艣li chodzi o stomatologa to w Wielgolesie trzeba by艂oby stworzy膰 odpowiedni gabinet. W rozpatrywanych ofertach nie ma mowy o stomatologii w Wielgolesie. Kwestia wygl膮da w ten spos贸b, 偶e og贸lna umowa z NFZ na Gmin臋 Latowicz na opiek臋 stomatologiczna opiewa na okre艣lon膮 liczb臋 os贸b i w wypadku stworzenia gabinetu w Wielgolesie nale偶y liczy膰 si臋 z tym, 偶e stomatolog przyjmowa艂by pacjent贸w w okre艣lone dni a w inne dni przyjmowa艂by w Latowiczu.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e chcia艂by wyja艣ni膰, i偶 nie jest tak jak kto艣 m贸g艂by mo偶e pomy艣le膰, 偶e gmina nie czyni stara艅, aby stomatolog by艂 zar贸wno w Latowiczu jak i w Wielgolesie tylko istnieje obiektywna przeszkoda w tym aby by艂 on w obu w/w miejscowo艣ciach. W贸jt poprosi艂, aby spraw臋 wyja艣ni艂 p. Stanis艂aw Wo艂ynek - Dyrektor ds. ekonomicznych SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim. Spraw臋 wyja艣ni艂a obecna na sesji p. ksi臋gowa z SP ZOZ . Poinformowa艂a, 偶e wynika to z faktu, i偶 aby NFZ zawar艂 kontrakt na stomatologi臋 musi by膰 zapewniony odpowiedni gabinet stomatologiczny. Utworzenie takiego gabinetu i wyposa偶enie go zgodnie z obowi膮zuj膮cymi wymogami wymaga ogromnych nak艂ad贸w finansowych. Na to zawsze brakowa艂o pieni臋dzy.
Pani Sekretarz Gminy wyja艣ni艂a, 偶e je艣li chodzi o zakup niezb臋dnego wyposa偶enia do gabinetu stomatologa to nie by艂o i nie jest to zadanie gminy bowiem gmina jest wy艂膮cznie w艂a艣cicielem obiekt贸w, kt贸re by艂y wynaj臋te dotychczas SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim do prowadzenia dzia艂alno艣ci i dlatego je艣li SP ZOZ chcia艂 wprowadzi膰 w Wielgolesie opiek臋 stomatologiczn膮 to zakup wyposa偶enia by艂 zadaniem SP ZOZ. Nast臋pnie p. Sekretarz wyja艣ni艂a, 偶e kontraktowanie stomatologii wygl膮da tak, i偶 kontraktuje si臋 okre艣lona liczb臋 us艂ug dla gminy a nie dla poszczeg贸lnych o艣rodk贸w zdrowia w tej gminie dlatego w stomatolog mo偶e przyjmowa膰 w ramach tej zakontraktowanej liczby us艂ug pacjent贸w z ca艂ej gminy w Latowiczu albo mo偶na t膮 liczb臋 us艂ug podzieli膰 i stomatolog mo偶e przyjmowa膰 cz臋艣ciowo w Latowiczu i cz臋艣ciowo w Wielgolesie. W ka偶dym razie trzeba b臋dzie porusza膰 si臋 w ramach tej jednej ilo艣ci zakontraktowanej ilo艣ci us艂ug. W przypadku Wielgolasu trzeba te偶 wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 obiekt jest w tak z艂ym stanie, i偶 samo dostosowanie go do niezb臋dnych wymog贸w UE b臋dzie kosztowa艂o, bardzo du偶o - ew. dostosowanie gabinetu stomatologicznego znacznie zwi臋kszy艂oby te koszty.
Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂, aby tego rodzaju szczeg贸艂owe dyskusje od艂o偶y膰 na p贸藕niej a teraz przedstawi膰 w skr贸cie drug膮 ofert臋.
Pani Sekretarz przesz艂a do przedstawienia oferty Centrum Medyczno - Diagnostycznego z Siedlec. Poinformowa艂a, 偶e oferent zobowi膮zuje si臋 do zapewnienia 艣wiadcze艅 z zakresu p.o.z. w zakresie - lekarz rodzinny, lekarz pediatra, od 8.00. do 18.00. oraz obj臋cie opiek膮 ca艂odobow膮 zapewnian膮 przez przychodni臋 Centrum w Mi艅sku Mazowieckim, Specjali艣ci a o艣rodkach zdrowia na terenie gminy to - ginekolog raz w tygodniu i kardiolog raz w miesi膮cu. Ponadto opieka piel臋gniarska oraz dost臋p do lekarzy specjalist贸w w przychodni Centrum, opieka stomatologiczna 4 razy w tygodniu, rentgen stomatologiczny w przychodni w Mi艅sku Mazowieckim), pobieranie bada艅 analitycznych 3 razy w tygodniu. Badania cytologiczne w Latowiczu. Inne badania diagnostyczne w przychodni Centrum w Mi艅sku Mazowieckim. Nast臋pnie p. Sekretarz odczyta艂a jeszcze proponowany przez "Centrum" harmonogram pracy lekarzy i personelu piel臋gniarskiego. (szczeg贸艂owa oferta na stanowisku ds. kadr, o艣wiaty i zdrowia). Czynsz proponowany przez "Centrum" to 2 z艂 netto za 1m2. Do oferty za艂膮czono tak偶e o艣wiadczenie, i偶 firma zaproponuje zatrudnienie wszystkim osobom zatrudnionym obecnie zar贸wno w o艣rodku zdrowia w Latowiczu jak i w Wielgolesie.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Wo艂ynek - dyrektor ds. ekonomicznych SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim. Potwierdzi艂, 偶e SP ZOZ jest zainteresowany wydzier偶awieniem obiekt贸w obu o艣rodk贸w zdrowia w celu prowadzenia w nich 艣wiadcze艅 z zakresu p.o.z. a tak偶e zobowi膮zuje si臋 do wykonania niezb臋dnych prac dostosowawczych wewn膮trz tych obiekt贸w.
Pani Sekretarz zapyta艂a o kwesti臋 czynszu, bowiem w ofercie nie by艂a ta sprawa doprecyzowana.
Pan Stanis艂aw Wo艂ynek odpar艂, 偶e ZOZ proponuje czynsz w takiej wysoko艣ci jakiej p艂aci艂 dotychczas ( 21 z艂 za 1m2).
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e dotychczas koszty bie偶膮cego utrzymania obiekt贸w spada艂y na gmin臋, teraz b臋dzie inaczej czyli nale偶y rozumie膰, 偶e SP ZOZ proponuje dotychczasow膮 wysoko艣膰 czynszu plus koszty bie偶膮cego utrzymania ?
Pan Stanis艂aw Wo艂ynek potwierdzi艂, 偶e w艂a艣nie tak nale偶y to rozumie膰.
Pan Wojciech S艂omski zapyta艂 jak gmina wyobra偶a sobie nawet wst臋pne zawieranie jakichkolwiek um贸w z kimkolwiek z kontrahent贸w je艣li nie ma dok艂adnej informacji odno艣nie koszt贸w. Ka偶dy kontrahent, aby prowadzi膰 us艂ugi zdrowotne musi mie膰 formalny kontrakt z NFZN a na jakiej zasadzie zawrze ten kontrakt, je艣li nie b臋dzie w pe艂ni przekonany, 偶e b臋dzie tutaj pracowa艂 - a do takiej sytuacji prowadzi to, co si臋 dzieje obecnie - 偶aden z kontrahent贸w nie b臋dzie pewien swego do ko艅ca roku, bo kosztorys贸w nie ma i nie wiadomo kiedy b臋d膮 i w takiej sytuacji oka偶e si臋, 偶e 1 stycznia 2008 nie b臋dzie nikogo, kto ma prowadzi膰 opiek臋 medyczn膮 w o艣rodkach na terenie gminy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, ze nie jest tak, i偶 na dzie艅 1 stycznia 2008 te kosztorysy musz膮 by膰, bowiem nie s膮 podstaw膮, aby zawrze膰 kontrakt z NFZ. Na dostosowanie obiekt贸w jest jeszcze rok czasu. Gmina szuka takiego podmiotu, kt贸ry zapewni dobre us艂ugi medyczne oraz dostosuje obiekty o艣rodk贸w zdrowia do wymog贸w UE (w ramach czynszu), bowiem gmina nie ma 艣rodk贸w aby to zrobi膰. Jest to du偶e ryzyko dla takiego podmiotu, nie ma on gwarancji co b臋dzie po trzech latach a na tyle b臋dzie zawarta umowa - musi zainwestowa膰 a nie wie czy po tych 3 latach nadal b臋dzie prowadzi艂 us艂ugi medyczne w tych obiektach. Trzy lata to kr贸tki okres na to, 偶eby poniesione koszty si臋 zwr贸ci艂y. Mniej wi臋cej wiadomo jakie pieni膮dze trzeba b臋dzie wy艂o偶y膰 w roku 2008 na dostosowanie tych obiekt贸w, bo s膮 przecie偶 koszty szacunkowe na podstawie kt贸rych mo偶na to orientacyjnie przewidzie膰, w przybli偶eniu. Problemem b臋dzie zatem kwestia rozliczenia si臋 z tym podmiotem. On zapewne b臋dzie si臋 stara艂, aby dzia艂a膰 tu d艂u偶ej ni偶 3 lata, bo wtedy te koszty by mu si臋 zamortyzowa艂y natomiast okres 3 lat jest na to za kr贸tki.
Pan Wojciech S艂omski powiedzia艂, 偶e zasz艂o nieporozumienie bowiem chodzi mu o to, 偶e kontrakt najbli偶szy z NFZ ma by膰 zawarty przez podmiot na rok 2008 i chodzi o to, kt贸ry z kontrahent贸w b臋dzie m贸g艂 z NFZ taki kontrakt podpisa膰 skoro nie ma dok艂adnego kosztorysu, nie wiadomo jak si臋 rozliczy膰 - b臋dzie to podstaw膮 dla kontrahenta kt贸ry przegra do odwo艂ywania si臋, podwa偶ania tego ca艂ego przetargu, wreszcie do procesu s膮dowego wzgl臋dem gminy, kt贸ra wprowadza go w b艂膮d. O kosztach powinni by膰 poinformowani kontrahenci pisemnie, powinna by膰 im udzielona pe艂na informacja w tej sprawie, bo od tego b臋dzie zale偶a艂o jak oni maj膮 si臋 rozlicza膰 i czy b臋d膮 dopuszczeni do zawarcia kontraktu na 2008 r.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o wynajmowanie lokali do lat 3 to prawo do tego ma W贸jt, natomiast nie przewiduje takiej sytuacji, i偶 po konsultacji z Rad膮 Gminy zostanie wsp贸lnie wybrany jeden z podmiot贸w, i wtedy jeden z pozosta艂ych podmiot贸w jakie z艂o偶y艂y ofert臋 b臋dzie si臋 odwo艂ywa艂, skar偶y艂 gmin臋 itp.
Pan Wojciech S艂omski powiedzia艂, 偶e "obowi膮zuje ekonomia". Obowi膮zkiem gminy jest sprawdzenie wiarygodno艣ci kontrahent贸w. Ka偶dy mo偶e przyj艣膰 i co艣 obieca膰 a za miesi膮c si臋 odwo艂a, bo sprawa by艂a niedok艂adnie sformu艂owana i co wtedy gmina powie?
W贸jt powiedzia艂, 偶e po to jest dzisiejsze spotkanie w takim gronie, aby ten temat rozstrzygn膮膰.
Pan S艂omski powiedzia艂, 偶e "nie takie si臋 dziej膮 rzeczy w tym kraju". Nale偶y mie膰 pewno艣膰 na 100%, 偶e kontrahent, kt贸ry zostanie wybrany spe艂ni oczekiwania, 偶eby nie by艂o tak, 偶e dzisiaj napisze si臋 r贸偶ne "banialuki" a p贸藕niej si臋 oka偶e, i偶 nie ma na to pieni臋dzy.
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e "wszystko co pewne to, 偶e kiedy艣 umrzemy". "Centrum" nie jest firm膮 z nik膮d. Dzia艂a ju偶 10 lat. Od 8 lat prowadzi o艣rodki zdrowia w s膮siedniej gminie Wodynie. Prowadzi te偶 w w/w gminie zak艂ad opieku艅czo leczniczy na 25 艂贸偶ek. Czynsz jaki zaproponowa艂o "Centrum" wydaje si臋 ma艂y, ale wynika to z faktu, 偶e wiadomo jakie nak艂ady s膮 konieczne i w Latowiczu i w Wielgolesie. Z punktu widzenia ksi臋gowego wynika, 偶e firma inwestuj膮c w te obiekty (gdy nie s膮 one jej w艂asno艣ci膮) mo偶e zamortyzowa膰 te nak艂ady w ci膮gu 10 lat. Takie s膮 warunki ksi臋gowe zapisane w ustawach czyli w przypadku gdy firma zainwestuje np. 100ty艣. w te o艣rodki zdrowia to realnie rzecz bior膮c mo偶e to zamortyzowa膰 w ci膮gu 10 lat. Ka偶demu lepiej si臋 pracuje gdy jest umowa przynajmniej 5 letnia, wtedy mo偶na zrobi膰 normalny plan finansowy ale oczywi艣cie gmina mo偶e podj膮膰 tutaj r贸偶ne decyzje. Na terenie gminy Wodynie by艂a podobna sytuacja. By艂a szko艂a, kt贸ra zosta艂a poddana likwidacji. Nak艂ady 偶eby zrobi膰 tam zak艂ad opieku艅czo leczniczy by艂y rz臋du 600-700ty艣.z艂. Cz臋艣膰 prac zrobi艂a gmina a reszt臋 (ok.550ty艣.z艂) do艂o偶y艂a firma "Centrum". Obiekt by艂 na razie gminny. Gmina obieca艂a, 偶e sprzeda go ale jeszcze nie w tej chwili. Um贸wiono si臋, 偶e gmina wydzier偶awi艂a go "Centrum" na 10 lat w ten spos贸b, 偶e w przypadku zmiany sytuacji, decyzji oddana b臋dzie ta cz臋艣膰 艣rodk贸w, kt贸ra si臋 nie zamortyzowa艂a. Tak si臋 z艂o偶y艂o, 偶e po 2 latach W贸jt stwierdzi艂, 偶e nie jest mu potrzebny ten obiekt i sprzeda艂 go "Centrum".
Nast臋pnie p. 呕uk powiedzia艂, 偶e wiadomo, i偶 "w tym momencie nikt nie chce ani zawy偶a膰 kosztorysu, ani zawy偶a膰 na fakturach, ani robi膰 jaki艣 machlojek, bo to mo偶na po prostu normalnie, jest rzeczoznawca, kt贸ry ocenia wielko艣膰 remont贸w, p. W贸jt to kwituje, 偶e zna jaka jest kwota inwestycji i mo偶emy si臋 wtedy rozlicza膰. Przecie偶 to jest normalna sytuacja. Naprawd臋 nie trzeba podnosi膰 tutaj jaki艣 dziwnych rzeczy, 偶e kto艣 mo偶e czego艣 nie rozliczy膰".
Pani Lilla Sabak - so艂tys z W臋偶yczyna zapyta艂a, czy SP ZOZ jest obecnie w stanie wy艂o偶y膰 te pieni膮dze na dostosowanie o艣rodk贸w zdrowia, bowiem p. 呕uk z "Centrum" zadeklarowa艂, 偶e jego firma jest w stanie to zrobi膰 i zakres us艂ug poprawi膰, natomiast dot膮d jak wiadomo SP ZOZ 艣wiadczy艂 us艂ugi medyczne na niskim poziomie. Pani Sabak stwierdzi艂a, 偶e ona osobi艣cie nie jest przekonana do us艂ug 艣wiadczonych przez SP ZOZ. Kolejki do kardiologa, do ginekologa itd.
Ksi臋gowa SP ZOZ powiedzia艂a, 偶e ka偶dy mo偶e mie膰 w艂asne zdanie na temat us艂ug 艣wiadczonych przez SP ZOZ ale nie wie na jakiej podstawie p. so艂tys uwa偶a, i偶 "Centrum" b臋dzie 艣wiadczy艂o lepsze us艂ugi.
Pani Lilla Sabak powiedzia艂a, 偶e p. Zuk z Centrum poda艂 np. informacj臋, 偶e raz w miesi膮cu b臋dzie przyjmowa艂 na terenie gminy kardiolog - tego SP ZOZ nie oferuje.
Pani ksi臋gowa powiedzia艂a, 偶e rozumie ten akurat argument ale twierdzi, 偶e p. so艂tys zapomina o tym, 偶e ilo艣膰 specjalist贸w w przychodni "Centrum" w Mi艅sku Mazowieckim jest ograniczona natomiast np. w SP ZOZ poszerza si臋 specjalistka - zosta艂 zatrudniony chirurg dzieci臋cy, zosta艂a otwarta nowa poradnia ginekologiczno - po艂o偶nicza konsultacyjna na terenie szpitala, natomiast kolejki do specjalist贸w s膮 wsz臋dzie, np. w Warszawie czeka si臋 na tomografi臋 komputerow膮 3-4 miesi膮ce gdy w SP ZOZ mi艅skim czeka si臋 tydzie艅.
Pani Lilla Sabak powiedzia艂a, 偶e w SP ZOZ nie ma np. w og贸le mo偶liwo艣ci wykonania badania rezonansem magnetycznym tylko pacjenci odsy艂ani s膮 do Warszawy.
Pani ksi臋gowa powiedzia艂a, 偶e faktycznie na to badanie pacjenci kierowani s膮 do Warszawy ale Centrum tak偶e nie robi tego w Mi艅sku tylko kieruje na badanie do Siedlec. Pani ksi臋gowa powiedzia艂a, 偶e nie jest w stanie okre艣li膰, kt贸ra z ofert jest lepsza natomiast mo偶e np. z w艂asnego do艣wiadczenia stwierdzi膰, 偶e lekarze p.o.z. z ZOZ-贸w niepublicznych w wi臋kszo艣ci oszcz臋dzaj膮 na badaniach laboratoryjnych i innych np. EKG zlecanych pacjentom, aby znale藕膰 艣rodki na np. zakup jakiego艣 sprz臋tu itp. natomiast lekarze z SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim na takich badaniach nie oszcz臋dzaj膮, nie ograniczaj膮 tych bada艅. Taka sytuacja tj. oszcz臋dzanie na badaniach ma miejsce np. obecnie w Stanis艂awowie gdzie o艣rodki zdrowia prowadzi niepubliczny ZOZ.
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e fakty s膮 takie, 偶e w przychodni Centrum w Mi艅sku Mazowieckim jest obecnie zapisanych 12ty艣. os贸b i nie ma wi臋cej tylko dlatego, 偶e wi臋cej si臋 ju偶 na dzie艅 dzisiejszy nie zmie艣ci. Z tego wynika, 偶e oferta Centrum dla mieszka艅c贸w w Mi艅sku chyba si臋 jednak sprawdzi艂a - okaza艂a si臋 na tyle atrakcyjna, 偶e te 12 ty艣. os贸b zapisa艂o si臋 do Centrum a nie do ZOZ-u. Nie ma sensu obiecywa膰, 偶e nie b臋dzie kolejek do specjalist贸w zatrudnionych w Centrum, bowiem fakty s膮 takie, 偶e te kolejki s膮 niestety wsz臋dzie natomiast faktem te偶 jest, 偶e dla pacjent贸w Centrum dost臋p do tych specjalist贸w jest u艂atwiony. Je艣li chodzi o badania ambulatoryjne to Centrum posiada w艂asne ambulatorium, kt贸re obecnie wykonuje 18ty艣. bada艅 miesi臋cznie ale nie ma problemu, aby robi艂o 4-5ty艣. wi臋cej. Te mo偶liwo艣ci s膮 dla pacjent贸w Centrum w zupe艂no艣ci wystarczaj膮ce. Firma Centrum ma w tej chwili zapisanych w ramach p.o.z. ok. 40 ty艣. pacjent贸w. Pan 呕uk zwracaj膮c si臋 do p. ksi臋gowej z SP ZOZ poprosi艂, aby "nie uog贸lnia膰".
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e "w tej chwili tak obradujemy szybko, w po艣piechu", a nierzadko nawet i wida膰 brak przygotowania merytorycznego np. w kwestii tych kosztorys贸w, oczekiwa艂, i偶 gmina wyst膮pi z ofert膮 zawieraj膮c膮 sporz膮dzone dok艂adne kosztorysy tych rob贸t dostosowawczych koniecznych do wykonania w o艣rodkach zdrowia, bowiem by艂a taka mo偶liwo艣膰 aby te kosztorysy wykona膰 - temat konieczno艣ci tych dostosowa艅 jest omawiany od d艂u偶szego czasu, od dw贸ch lat, by艂 na to czas. Pan radny powiedzia艂, 偶e w pe艂ni popiera tu dyrektora SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim, kt贸ry wyst臋puj膮c z ofert膮 musi si臋 o co艣 oprze膰. Je艣li chodzi o sam SP ZOZ to jest to podmiot wszystkim znany, z kt贸rego us艂ug wszyscy wiedz膮 jak korzysta膰. Oddzia艂 Intensywnej Opieki Medycznej, kt贸ry powstaje w szpitalu SP ZOZ w Mi艅sku b臋dzie s艂u偶y艂 wszystkim. I pytanie do p. 呕uka z Centrum jest takie, co stanie si臋 gdy np. zdarzy si臋 wypadek w Latowiczu, b臋d膮 osoby poszkodowane - i co wtedy, gdzie taka osoba b臋dzie odwieziona, mo偶e b臋dzie trzeba np. zrobi膰 rentgen lub inne badanie, kt贸rego Centrum nie ma itd. - natomiast w szpitalu w Mi艅sku s膮 w stanie w razie zagro偶enia 偶ycia o ka偶dej porze takiej pomocy udzieli膰. Pan Parol powiedzia艂, 偶e nie twierdzi, 偶e Centrum nie ma perspektyw rozwoju ale na chwil臋 obecn膮 ZOZ mi艅ski ma du偶o wi臋ksze mo偶liwo艣ci np. liczba miejsc w szpitalu, czego Centrum nie oferuje.
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e opieka zdrowotna w Polsce jest zorganizowana w ten spos贸b, 偶e kontrakt szpitalny jest zupe艂nie oddzielnym kontraktem od p.o.z. i niezale偶nie od tego kto ulegnie wypadkowi tzn. do jakiego p.o.z. jest ten cz艂owiek zapisany to szpital niezale偶nie od tego kto go prowadzi udziela takiej osobie pomocy. Pacjenci Centrum b臋d膮 mogli korzysta膰 ze szpitala SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim, b臋d膮 mogli si臋 tam leczy膰. Centrum nie obiecywa艂o w ofercie leczenia szpitalnego, bo nie tego dotyczy艂 przetarg. Centrum zapewnia natomiast opiek臋 nocn膮 z wyjazdami do pacjenta lub pomoc膮 w przychodni oraz dysponuje w艂asn膮 karetk膮 - ale w przypadku wypadku i tak nie ma prawa odwozi膰 ofiary wypadku do szpitala bo to jest z kolei zadanie pogotowia ratunkowego, kt贸re z kolei jest czym艣 jeszcze innym, innym kontraktem i z kt贸rego oczywi艣cie pacjenci Centrum b臋d膮 na dotychczasowych zasadach w razie potrzeby korzystali.
Pani Edyta Anusz - Gaszewska, lekarz z o艣rodka zdrowia w Latowiczu powiedzia艂a, 偶e je艣li chodzi o opiek臋 specjalistyczn膮, to jest to inny kontrakt. Lekarze p.o.z. daj膮 pacjentowi skierowanie np. do kardiologa, bez wskazania miejsca - tylko od pacjenta zale偶y do jakiego kardiologa p贸jdzie, ma takie samo prawo i艣膰 np. do Centrum co i np. do SP ZOZ lub w inne miejsce np. w Warszawie, tu nie ma 偶adnej rejonizacji. To natomiast, 偶e NFZ podpisuje kontrakt tylko na okre艣lona ilo艣膰 艣wiadcze艅 np. kardiologicznych to nie zale偶y to od 偶adnego p. dyrektora. Leczenie specjalistyczne i leczenie w zakresie p.o.z. to dwie r贸偶ne sprawy. Obecnie nale偶y zaj膮膰 si臋 kwesti膮 remont贸w o艣rodk贸w zdrowia i zapewnieniem p.o.z. czyli: piel臋gniarka 艣rodowiskowa i lekarz rodzinny a nie badania typu tomografia komputerowa itp. bo na te badania lekarze p.o.z. nie mog膮 dawa膰 pacjentom skierowania, jest jasno okre艣lone na co lekarz p.o.z. mo偶e da膰 skierowanie. W zwi膮zku z czym nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e nie wszystko w omawianej ofercie Centrum dotyczy tego czego dotyczy艂 przetarg czyli p.o.z. Dobrze by艂oby, 偶eby fakt, i偶 w ofercie jest mowa o wizytach raz w miesi膮cu kardiologa oznacza艂, 偶e lekarz p.o.z. b臋dzie m贸g艂 skierowa膰 swojego pacjenta i zostanie on przez tego kardiologa bez zb臋dnej kolejki przyj臋ty ale pozostaje pytanie czy jest to obecnie mo偶liwe - chyba nie bardzo bo tam decyduje limit us艂ug, jest to inny kontrakt.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski - radny powiatowy z terenu gminy Latowicz powiedzia艂, 偶e fakt, i偶 wp艂yn臋艂y a偶 4 oferty 艣wiadczy o tym, 偶e prowadzenie o艣rodk贸w zdrowia w gminie Latowicz jest dzia艂alno艣ci膮 dochodow膮. W tej sytuacji powinno si臋 zastanowi膰 co mo偶na jeszcze wi臋cej od tych oferent贸w otrzyma膰. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e na stronie NFZ w Internecie mo偶na wyczyta膰, 偶e stawka na jednego pacjenta w ramach p.o.z. ro艣nie. Je艣li chodzi o stomatologi臋 to 艣rodki wzros艂y o 60% dlatego chcia艂by zapyta膰 co w tym w艂a艣nie zakresie oferenci proponuj膮? Mo偶e by艂oby mo偶liwe przywr贸cenie gabinetu stomatologicznego w Wielgolesie ? Zwi臋kszenie ilo艣ci godzin przyj臋膰 w Latowiczu i w Wielgolesie ? Je艣li bywa si臋 w gabinetach prywatnych to wida膰 偶e niczego specjalnego tam nie ma - jest fotel dentystyczny, bie偶膮ca woda i dentysta. To chyba nie jest a偶 taki problem kosztowy. Drug膮 spraw膮 jest to jak nale偶y rozumie膰, 偶e podmiot zapewnia 艣wiadczenia medyczne w o艣rodkach zdrowia w godzinach od 8.00. do 18.00.? Czy lekarz jest fizycznie w o艣rodku w tych godzinach ?
Pan 呕uk odpowiedzia艂, 偶e lekarz jest w tych godzinach opr贸cz 1,5 godziny jakie przeznaczone jest na wizyty domowe. Je艣li chodzi o stomatologi臋 to stworzenie gabinetu kosztuje w granicach 80-120 ty艣. z艂.
Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, 偶e w obroku w Wielgolesie stoi jeszcze fotel dentystyczny ze starego gabinetu, jest woda, by艂 to kiedy艣 jeden z nowocze艣niejszych gabinet贸w.
Pani Agata Suda - Sty艣 lekarz stomatolog z o艣rodka zdrowia w Latowiczu powiedzia艂a, 偶e nie chodzi tu o zwi臋kszenie godzin przyj臋膰 stomatologa bo to nic nie da, chodzi o kontrakt, NFZ nie zakontraktuje wi臋kszej ilo艣ci us艂ug stomatologicznych tylko dlatego, 偶e jest zapotrzebowanie. Jest to liczone przez NFZ od ilo艣ci mieszka艅c贸w w gminie. Mo偶na tyko ew. przyjmowa膰 pacjent贸w w dw贸ch miejscach tj. w Latowiczu i w Wielgolesie ale w ramach tego samego przydzia艂u us艂ug, tej samej ich ilo艣ci. Je艣li by艂by zatrudniony drugi lekarz do Wielgolasu to i tak NFZ nie przydzieli dwa razy tyle us艂ug tylko ka偶e to co jest podzieli膰.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski powiedzia艂, 偶e czynsz proponowany przez Centrum jest "szokuj膮co" niski, jak w takim wypadku sp艂aca膰 te planowane remonty w ramach czynszu ?
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e ma wyliczone co trzeba b臋dzie zrobi膰 w obu o艣rodkach, przys艂a艂 cz艂owieka, kt贸ry zobaczy艂 oba budynki i zrobi艂 wst臋pny kosztorys - wygl膮da na to, 偶e kwota inwestycji przekroczy 200ty艣.z艂. Je艣li mowa jest o 3 latach wynajmu to trzeba tak to wszystko skalkulowa膰, 偶e by mia艂o sens i dlatego taki a nie inny czynsz. Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e on wychodzi z za艂o偶enia, i偶 wa偶ne jest, aby wykona膰 te niezb臋dne remonty i 偶eby zapewni膰 dobr膮 jako艣膰 us艂ug medycznych pacjentom, Nie jest najwa偶niejsze to, aby gmina na tym zarobi艂a. Tym bardziej, 偶e w tym przypadku to praktycznie nie jest w innym wymiarze mo偶liwe do realizacji.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o czynsz, to jest zdania, 偶e gmina powinna zej艣膰 nawet na zerowy czynsz na rzecz poprawy jako艣ci us艂ug medycznych dla mieszka艅c贸w gminy.
W贸jt Gminy zapyta艂 obu oferent贸w jakie pieni膮dze s膮 w stanie zainwestowa膰 w dostosowanie obiekt贸w na 3 lata w ramach czynszu czyli tak, aby po 3 latach tych pieni臋dzy gmina nie zwraca艂a? Pan W贸jt doda艂, 偶e wszelkie prace wykonywane przez podmiot w obiektach b臋d膮 pod kontrol膮 gminy, bowiem wszelkie faktury b臋d膮 przez gmin臋 akceptowane a gmina te偶 ma bieg艂ego, kt贸ry oceni, czy faktury te s膮 prawid艂owe i realne i zasadne.
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e jego zdaniem pewnych koszt贸w nie da si臋 omin膮膰 bo trzeba te budynki dostosowa膰 do okre艣lonych przepis贸w - jego zdanie jest takie, 偶e nale偶y zrobi膰 wszystko co jest niezb臋dne a "p贸藕niej nale偶y si臋 martwi膰".
Pan Stanis艂aw Wo艂ynek powiedzia艂, 偶e zgadza si臋 z p. 呕ukiem w tej sprawie.
Pan W贸jt ko艅cz膮c dyskusje powiedzia艂, 偶eby radni wzi臋li pod uwag臋, 偶e wybieraj膮c podmiot wi膮偶emy si臋 z nim na 3 lata i p贸藕niej mo偶emy przed艂u偶y膰 umow臋 lub nie. Je艣li przypadkiem gmina nie b臋dzie chcia艂a d艂u偶ej wsp贸艂pracowa膰 z podmiotem a on zainwestuje w tym czasie znaczn膮 kwot臋 w obiekty, kt贸ra nie wejdzie w p艂acony w tym czasie to pojawia si臋 problem rozliczenia.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e rozwi膮zaniem w takiej sytuacji jest wariant gdy firma, kt贸ra wygra wtedy przetarg sp艂aca firmie, kt贸ra prowadzi艂a o艣rodki i inwestowa艂a t膮 zainwestowan膮 nadwy偶k臋.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e nale偶y mie膰 te偶 艣wiadomo艣膰, 偶e gmina nie znajdzie podmiotu, kt贸ry zaoferuje si臋 wykona膰 te niezb臋dne prace w o艣rodkach "w pe艂ni charytatywnie" tzn. nara偶aj膮c siebie na straty. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e jest mo偶liwe zawarcie w umowie, i偶 kalkulacj臋 koszt贸w remont贸w akceptuje wydzier偶awiaj膮cy czyli w tym przypadku gmina. Gmina b臋dzie wtedy mia艂a te sprawy pod kontrol膮. Podmiot musi mie膰 natomiast gwarancj臋, 偶e je艣li zainwestuje pieni膮dze to nie b臋dzie to dla niego ze strat膮 - b臋dzie to rozliczone albo w ramach zwrotu nadwy偶ki, kt贸ra si臋 nie zwr贸ci艂a, albo w ramach dalszego dzia艂ania i p艂acenia czynszu gminie.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby jeszcze zada膰 oferentom kilka pyta艅:
1) Centrum deklaruje 4 razy w tygodniu 4 godziny stomatologii tygodniowo - z czego to wynika ?
Pan 呕uk odpar艂, 偶e wynika to zew wspomnianych limit贸w na us艂ugi przyznawanych z NFZ.
2) Mieszka艅cy obawiaj膮 si臋, 偶e niepubliczny SP ZOZ b臋dzie oszcz臋dza艂 na badaniach - co na to Centrum ? -
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e Centrum tak zorganizowa艂o swoj膮 prac臋, 偶e skierowa艅 na badania wydaje w istotny spos贸b wi臋cej ni偶 niekt贸re inne znane mu plac贸wki s艂u偶by zdrowia. Wynika to z tego, 偶e firma posiada w艂asne laboratorium i w艂asne USG.
Pani Edyta Anusz-Gaszewska zauwa偶y艂a, i偶 w SP ZOZ jest tak samo.
3) Je艣li w Centrum uzna si臋, 偶e pacjent wymaga leczenia specjalistycznego, to czy pacjent b臋dzie zawieziony firmowym transportem czy te偶 b臋dzie musia艂 sam poszuka膰 艣rodka transportu ?
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e transport zleca lekarz wtedy gdy wymaga tego pacjent tzn. dla pacjent贸w, kt贸rzy nie mog膮 si臋 porusza膰 o w艂asnych si艂ach a wymagaj膮 konsultacji specjalistycznej np. przy z艂amaniach.
4) Czy nie b臋dzie tak, 偶e na d艂ugo przed ko艅cem roku b臋dzie wyczerpany limit i pacjenci nie b臋d膮 kierowani do specjalist贸w ?
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e us艂ugi specjalist贸w s膮 faktycznie limitowane - mo偶na ubiega膰 si臋 o zwi臋kszenie limit贸w ale nie zawsze to si臋 udaje. Skierowanie zale偶y od lekarza p.o.z. Jest tryb przyj臋膰 nag艂ych. W takim przypadku przyj臋cia s膮 przyspieszone. Bywa tak, 偶e np. na 3 miesi膮ce przed ko艅cem roku sko艅czy si臋 limit i pacjenci s膮 zapisywania na stycze艅 roku nast臋pnego.
5) Jak d艂ugo czeka si臋 w Centrum na wizyt臋 u specjalisty ?
Pan 呕uk odpowiedzia艂, 偶e to zale偶y do jakiego. Wprowadzono wewn臋trznie zasad臋, 偶e nie czeka si臋 d艂u偶ej jak od 30 dni do 60 dni. Wyj膮tkiem jest specjalista onkolog, gdzie termin oczekiwania nie jest nigdy d艂u偶szy ni偶 7 dni.
6) Czy lekarze zatrudnieni w o艣rodkach zdrowia w gminie Latowicz b臋d膮 przyjmowali tak偶e w innych o艣rodkach ?
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e lekarze rodzinni b臋d膮 przypisani do tego miejsca.
Pani ksi臋gowa z SP ZOZ powiedzia艂a, 偶e je艣li chodzi o limity na us艂ugi specjalist贸w to SP ZOZ nigdy nie podejmowa艂 decyzji o zaniechaniu 艣wiadczenia us艂ug w 偶adnej specjalno艣ci wtedy, gdy zosta艂 przekroczony limit. Pani ksi臋gowa poinformowa艂a tak偶e, i偶 zasz艂a pewna zmian je艣li chodzi o skierowania na badania - w nowym roku na badanie tomografem komputerowym b臋dzie ju偶 m贸g艂 kierowa膰 lekarz p.o.z.
Pani Sekretarz zauwa偶y艂a i偶 SP ZOZ z jednej strony deklaruje ch臋膰 przej臋cia o艣rodk贸w i wykonania w nich niezb臋dnych prac dostosowawczych a z drugiej strony narzeka, i偶 nie mo偶e podj膮膰 偶adnej konkretnej decyzji, z艂o偶y膰 deklaracji bowiem nie ma kosztorys贸w. Pani sekretarz stwierdzi艂a, 偶e SP ZOZO musi mie膰 orientacj臋 odno艣nie spodziewanych koszt贸w bowiem to co trzeba wykona膰 w tych obiektach jest zawarte w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia na pewno w SP ZOZ znanym. Czy gmina Latowicz mo偶e mie膰 pewno艣膰, 偶e SP ZOZ wejdzie w te remonty, 偶eby nie okaza艂o si臋 , 偶e jak koszty b臋d膮 du偶e to si臋 wycofa.
Pan Wo艂ynek powiedzia艂, 偶e SP ZOZ nie sk艂ada艂by oferty gdyby nie mia艂 zamiaru podj膮膰 si臋 dostosowania obiekt贸w.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e wg. niej nale偶y to tak rozumie膰, 偶e p. Wo艂ynek deklaruje w imieniu SP ZOZ, i偶 niezale偶nie od kwoty jaka wyniknie z kosztorys贸w zobowi膮zuje si臋 do dostosowania o艣rodk贸w zdrowia do wymog贸w UE.
Pan Wo艂ynek powiedzia艂, 偶e nie zna w tej chwili kwoty i, 偶e "s膮 to sprawy trudne rozliczeniowe" ale "wchodzimy w robot臋".
W贸jt Gminy zapyta艂 jeszcze o sytuacj臋 finansow膮 obu oferent贸w. Zauwa偶y艂, 偶e znane sa pewne problemy SP ZOZ, o kt贸rych jednak nie ma sensu aby w tej chwili m贸wi艂.
Pan 呕uk powiedzia艂, 偶e Centrum jest firma powsta艂a przed 10 laty - jest to firma z kapita艂em prywatnym. Udzia艂owcami jest 30 lekarzy, g艂贸wnie z Siedlec i z Mi艅ska Mazowieckiego. W tej chwili firma od 5 lat jest na zysku. Jest on niewielki bowiem w tej bran偶y nie jest mo偶liwe osi膮gni臋cie zbyt du偶ego zysku bo odbi艂o by si臋 to kosztem pacjent贸w. W ostatnich 5 latach firma uzyska艂a z r贸偶nych program贸w UE ok. 95 ty艣. EURO. Firma ma rocznie ok. 12 mln. przychod贸w, rok 2007 zamknie z zyskiem w granicach 400-500ty艣.z艂. 艢rodki na dostosowanie o艣rodk贸w zdrowia w przypadku wygrania przetargu maj膮 pochodzi膰 z tzw. kredytu celowanego, z banku PKO BP.
Pan Wo艂ynek powiedzia艂, 偶e pieni膮dze si臋 znajd膮 - nie chcia艂by m贸wi膰 o szczeg贸艂ach, bowiem jest w innej sytuacji ni偶 Centrum, SP ZOZ jest podmiotem pa艅stwowym i obowi膮zuj膮 go inne przepisy ale tak偶e mo偶e wzi膮膰 kredyt. Nie jest tak 藕le.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e jest pacjentem firmy Centrum i mo偶e stwierdzi膰, 偶e jako艣膰 艣wiadczonych tam us艂ug jest bardzo wysoka, w firmie tej lecz膮 si臋 tak偶e jego te艣ciowie, robi膮 tam cz臋sto r贸偶nego rodzaju badania i wypowiadaj膮 bardzo pozytywne opinie na temat firmy.

Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅 p. Przewodnicz膮cy Rady zarz膮dzi艂 przerwe i wszyscy zebrani przeszli z powrotem na sal臋 posiedze艅 w Urz臋dzie Gminy.

Po przybyciu na miejsce przyst膮piono do realizacji porz膮dku obrad.
Na wst臋pie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie, czy Rada Gminy jest za tym, aby odda膰 w dzier偶aw臋 o艣rodki zdrowia i zleci膰 艣wiadczenie us艂ug w zakresie p.o.z. firmie Centrum z Siedlec.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 12 radnych, 11 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" wyrazi艂a opini臋, 偶e nale偶y wybra膰 ofert臋 firmy Centrum i tym samym wypowiedzia艂a si臋 za podj臋ciem przez W贸jta Gminy stosownych dzia艂a艅 w kierunku podpisania umowy z w/w firm膮.


4
ROZPATRZENIE WNIOSKU ZGK W MROZACH O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIAWODY

Spraw臋 przedstawi艂 p. Stanis艂aw Konopko - dyrektor ZGK w Mrozach. Powiedzia艂, 偶e ZGK jest zmuszony podnie艣膰 cen臋 wody z SUW Piaseczno z 1,60z艂 brutto do 1,80z艂 brutto. Cena wody nie ulega艂a zmianie od dw贸ch lat. Wzros艂y koszty eksploatacji SUW i dlatego propozycja podwy偶ki. Dochody jakie ZGK obecnie osi膮ga s膮 minimalnymi dochodami koniecznymi do prawid艂owego eksploatowania sieci wodoci膮gowej. Koszty eksploatacji sieci to m.in. remont hydrant贸w narzucony decyzj膮 PSP, wymiana wodomierzy, awarie wodoci膮gu.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych wstrzyma艂a si臋 od g艂osowania.
Pan Konopko poinformowa艂, 偶e w takim przypadku zgodnie z przepisami ustawy zaproponowane taryfy s膮 wprowadzane po up艂ywie 70 dni od dnia wniesienia wniosku.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WFO艢IGW W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM ZADANIA PN.: "TERMOMODERNIZACJA OBIEKT脫W UZYTECZNO艢CI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LATOWICZ BUDYNK脫W O艢RODKA ZDROWIA W LATOWICZU I O艢RODKA ZDROWIA W WIELGOLESIE ORAZ POSTERUNEK POLICJI W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e w dniu 24 sierpnia Rada podj臋艂a uchwa艂臋 kt贸rej uchylenie jest obecnie proponowane. W dniu 13 wrze艣nia br. Rada zmieni艂a nazw臋 zadania tzn. wyrzucono z nazwy posterunek policji a dodano sformu艂owanie "roboty remontowe zewn臋trzne i roboty remontowe wewn臋trzne". Dlatego w艂a艣nie trzeba t膮 uchwal臋 w pierwszej wersji uchyli膰 - jest ona obecnie bezprzedmiotowa.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


6
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WFO艢IGW W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM ZADANIA PN.: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNK脫W O艢RODKA ZDROWIA W LATOWICZU I O艢RODKA ZDROWIA W WIELGOLESIE ORAZ ROBOTY REMONTOWE ZEWN臉TRZNE I ROBOTY REMONTOWE WEWN臉TRZNE"

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e na przedmiotowe zadania jest ju偶 z艂o偶ony wniosek do WFO艢iGW - maksymalnie mo偶na si臋 ubiega膰 o 130 ty艣. z艂.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 dlaczego w uchwale jest okre艣lenie "roboty remontowe wewn臋trzne" je艣li p. W贸jt m贸wi艂, 偶e tych rob贸t gmina nie b臋dzie wykonywa艂a.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e oczywi艣cie tych remont贸w wewn臋trznych nie b臋dzie si臋 robi艂o - jest to po prostu nazwa zadania jaka zosta艂a po tej zmianie uchwa艂y wprowadzonej uchwa艂a 13 wrze艣nia - zadanie zosta艂o tak nazwane dla potrzeb tzw. komponentu ":G". i Dlatego nadal u偶ywana jest ta nazwa.
W贸jt przypomnia艂, 偶e je艣li chodzi o komponent "G" to by艂o tak, 偶e pojawi艂y si臋 mo偶liwo艣ci uzyskania 艣rodk贸w z Urz臋du Marsza艂kowskiego na remonty o艣rodk贸w zdrowia, z艂o偶ono wniosek, by艂 on prawid艂owy ale nie zyska艂 akceptacji. Nazwa zadania zosta艂a w uchwale.
Pan Parol powiedzia艂, 偶e je艣li dobrze rozumie to obecnie ta nazwa uchwa艂y nie jest ju偶 potrzebna i chyba trzeba by艂oby j膮 zmieni膰.
W贸jt powiedzia艂, 偶e nazwa taka zosta艂a u偶yta we wniosku do WFO艢iGW, o kt贸rym wspomnia艂a p. Skarbnik i dlatego, aby by艂a zgodno艣膰 trzeba zachowa膰 tak膮 nazw臋 uchwa艂y mimo, i偶 jest ju偶 ona dzisiaj w cz臋艣ci nieaktualna - gmina zaci膮gnie zobowi膮zanie tylko na roboty zewn臋trzne tzn. na termomodernizacj臋.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.
7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a o planowanym zwi臋kszeniu wydatk贸w i dochod贸w.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 14 g艂osami "za" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEGO KREDYTU NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUD呕ETU GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zak艂ada zmniejszenie kredytu d艂ugoterminowego z 1mln.200ty艣.z艂. do 620ty艣.z艂. Zapis w uchwale musi m贸wi膰 o zaci膮gni臋ciu kredytu "do wysoko艣ci 620ty艣.z艂. ale w rzeczywisto艣ci gmina zaci膮gnie jak najmniejszy kredyt - w zale偶no艣ci od sytuacji.
Radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 14 g艂osami "za" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA STYPENDI脫W DLA UCZNI脫W SZK脫艁 PROWADZONYCH PRZEZ GMIN臉 LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty. Poinformowa艂a, 偶e chodzi o tzw. stypendium W贸jta, kt贸re b臋dzie mog艂o by膰 przyznawane uczniom klas 4-6 oraz gimnazjum na terenie gminy Latowicz. Stypendium ma by膰 przyznawane uczniom, kt贸rzy uzyskaj膮 艣redni膮 ocen co najmniej 5,3 w szkole podstawowej oraz 5,2 i wzorow膮 ocen臋 zachowania. Opr贸cz tego stypendium b臋dzie mo偶na tak偶e przyzna膰 laureatom wojew贸dzkich i powiatowych konkurs贸w i turniej贸w (艣rednia ocen co najmniej 4 i wzorowe zachowanie). Wysoko艣膰 stypendium ma by膰 r贸wna wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia i wyp艂acana b臋dzie raz w roku (obecnie 1126z艂 brutto).
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, czy stypendium b臋dzie przyznawane tak偶e za szczeg贸lne osi膮gni臋cia np. sportowe lub muzyczne.
Pani Wies艂awa Proczka powiedzia艂a, 偶e owszem.
Pani Lilla Sabak powiedzia艂a, 偶e wysoko艣膰 proponowanego stypendium jest wg. niej dosy膰 wysoka bowiem jej dziecko uczy si臋 bardzo dobrze, mia艂o 艣redni膮 5,2 i dosta艂o stypendium 105 z艂. (w szkole w W臋偶yczynie).
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e jego zdaniem 艣rednia ocen jest w uchwale zbyt wysoka, przynajmniej w gimnazjum - nale偶a艂oby j膮 obni偶y膰 do 5,1, co najmniej i zg艂asza taki wniosek do przeg艂osowania.
W贸jt Gminy zauwa偶y艂, 偶e w przypadku obni偶enia 艣redniej ulegnie zwi臋kszeniu liczba stypendyst贸w a tym samym koszty b臋d膮 wi臋ksze i pewnie trzeba b臋dzie obni偶y膰 wysoko艣膰 stypendium.
Pan radny Stanis艂aw Parol stwierdzi艂, 偶e popiera wniosek p. radnego Wies艂awa 艢wi膮tka. Nie nale偶y 偶a艂owa膰 tutaj pieni臋dzy. Taka grupa wyr贸偶nionych uczni贸w "poci膮gnie innych".
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod glosowanie wniosek p. 艢wi膮tka, aby zmniejszy膰 wymagan膮 艣redni膮 ocen w gimnazjum z 5,2 na 5,1.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 5 g艂osami "za", przy 5 "przeciw" oraz 5 "wstrzymuj膮cych" nie popar艂a wniosku p. 艢wi膮tka.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 15 g艂osami "za" podj臋艂a uchwa艂臋 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIA艁ALNO艢膯 W脫JTA GMINY

Glos zabra艂 p. Tadeusz Szczepa艅czyk - Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej. Poinformowa艂, 偶e w dniu 29 pa藕dziernika Komisja Rewizyjna uda艂a si臋 do osoby skar偶膮cej w celu zbadania sprawy na miejscu. Z dyskusji wynika艂o, 偶e skar偶膮ca "偶yje problemami obecnymi" tzn. na dzie艅 dzisiejszy problemy skar偶膮cej to brak porozumienia z dzie膰mi. Nie ma pretensji do gminy. Nie podnosi艂a w rozmowie temat贸w, jakich dotyczy艂a jej skarga ale m贸wi艂a na temat problem贸w z dzie膰mi itp. Komisja uzna艂a w ka偶dym razie skarg臋 za bezzasadn膮.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 15 g艂osami "za" podj臋艂a uchwa艂臋 uznaj膮c skarg臋 za bezzasadn膮 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


11
INFORMACJA KOMENDANTA GMINNEGO OSP NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Informacje przedstawi艂 p. Ryszard Szajkowski (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Po zako艅czeniu przedstawienia informacji p. Witold K艂os poprosi艂 o wyja艣nienie kwestii wynagrodzenia kierowc贸w w jednostkach OSP na terenie gminy.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e z kierowcami zawierane s膮 umowy cywilno - prawne czyli nie s膮 to umowy o prac臋 lecz umowy - zlecenie. Nie ma kierowcy w W臋偶yczynie poniewa偶 nikt si臋 nie zg艂osi艂 z kim mo偶na by艂oby tak膮 umow臋 zawrze膰 - osoba, kt贸ra wykonuje tam funkcje kierowcy jest rolnikiem i robi to spo艂ecznie, pozostali s膮 na umowach-zlecenie.
Pan K艂os zapyta艂, czy nie by艂oby mo偶na jako艣 obej艣膰 tego przepisu, 偶eby rolnik, kt贸ry ma wymagane kwalifikacje m贸g艂 by膰 tym kierowc膮 na umowie.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e nie ma takiej mo偶liwo艣ci niestety, przepisy ubezpieczeniowe czy to ZUS czy KRUS s膮 sztywne i tu nie mo偶na nic zrobi膰. Pani Sekretarz doda艂a, 偶e tak naprawd臋 to nie do ko艅ca wie o co chodzi, bowiem w przesz艂o艣ci kierowcy byli na umowach o prac臋, ale chodzi艂o o to, 偶eby obni偶y膰 koszty i to m.in. p. K艂os zasugerowa艂, 偶eby przej艣膰 z kierowcami na umowy zlecenia podaj膮c przyk艂ad, 偶e tak jest w Gminie Siennica i tak te偶 zrobiono.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e tak, ale podobnie by艂o z so艂tysami, kt贸rzy w przesz艂o艣ci zbierali podatki na podstawie umowy a obecnie robi膮 to na podstawie uchwa艂y Rady Gminy - mo偶e podobnie by艂oby mo偶na zrobi膰 z kierowcami.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e to jest zupe艂nie inna sytuacja, w uchwale m贸wi si臋 o "wyznaczeniu" inkasent贸w. S膮 na to przepisy, 偶eby wyznaczy艂a inkasenta Rada Gminy i nie musi wyznaczy膰 so艂tysa, tylko tak si臋 ju偶 to ustali艂o, 偶e inkasentami s膮 so艂tysi.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e je艣li by艂aby mo偶liwo艣膰 zrobienia tego o czym m贸wi p. K艂os to by艂oby to ju偶 dawno zrobione, bo lepiej by艂oby aby to w艂a艣nie rolnicy byli kierowcami, bo oni s膮 bardziej na miejscu ni偶 osoby pracuj膮ce poza miejscem zamieszkania. Niestety nie ma takiej mo偶liwo艣ci prawnej. By艂oby wskazane, aby przepisy ubezpieczeniowe uleg艂y zmianie w tej kwestii.
Zdanie p. W贸jta potwierdzi艂a tak偶e obecna na sesji p. Halina Gryglas zajmuj膮ca si臋 m.in. kwesti膮 ubezpiecze艅 kierowc贸w w jednostkach OSP.
Nast臋pnie p. W贸jt podzi臋kowa艂 p. Szajkowskiemu za jego prac臋 Komendanta Gminnego, m贸wi膮c 偶e p. Szajkowski jest stra偶akiem z powo艂ania i funkcj臋 swoja wykonuje bardzo rzetelnie.
Pan Ryszard Szajkowski powiedzia艂, 偶e druha Witolda K艂osa uwa偶a prawie za stra偶aka zawodowego, bowiem jest i stra偶akiem i skarbnikiem w swojej jednostce OSP. Pan Szajkowski stwierdzi艂, i偶 dobrze si臋 sta艂o, 偶e p. K艂os poruszy艂 omawian膮 kwesti臋 um贸w ale nale偶y stwierdzi膰, 偶e to w艂a艣nie wtedy gdy p. K艂os by艂 Przewodnicz膮cym Rady zosta艂 wykonany "zamach" na p. W贸jta i na kierowc贸w. Po co to trzeba by艂o wtedy to robi膰 tzn. zmienia膰 star膮 zasad臋 kierowc贸w na umowach o prac臋, nie by艂o to potrzebne bo by艂a to dobra zasada. Nie trzeba by艂o patrze膰 na to co si臋 dzieje w Gminie Ceg艂贸w czy w Gminie Siennica. Da艂o to groszowe oszcz臋dno艣ci. Kierowca, kt贸ry zarabia艂 np. 174 z艂 po zmianie zarobi艂 o ok. 30 z艂 mniej. Ucierpieli na tym kierowcy ale nie tylko, bo by艂 to czynnik motywuj膮cy gdy trzeba by艂o co艣 wykona膰 to m贸wi艂o si臋, 偶eby kierowca dopilnowa艂 tego czy tamtego a dostanie premi臋, "trzynastk臋" raz na rok. I tego nie powinno mu si臋 偶a艂owa膰. A teraz nie ma takiej mo偶liwo艣ci, bo zasada umowy - zlecenia tego nie przewiduje, ale wtedy gdy zmieniano zasady to o tym nie my艣lano tylko "zrobi膰 skok i to wszystko" na stra偶e.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e ani Przewodnicz膮cy Rady nie decydowa艂 o tych zmianach zasad zatrudniania kierowc贸w ani nawet Rada Gminy nie podj臋艂a w tej sprawie 偶adnej uchwa艂y.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e by艂a decyzja radnych, 偶eby przej艣膰 na umowy zlecenia i to zrobiono.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e W贸jt w Siennicy obieca艂 kierowcom, 偶e zmieniamy zasady zatrudnienia, 偶eby dla gminy by艂y mniejsze koszty ale kierowcy na tym nie strac膮, ich wynagrodzenia si臋 nie zmniejsz膮 - w taki spos贸b potrzeb do tematu. Rada Gminy nie ma mo偶liwo艣ci obni偶enia lub podwy偶szenia wynagrodzenia jakiemu艣 kierowcy. Rada mo偶e najwy偶ej da膰 mniej lub wi臋cej pieni臋dzy og贸lnie na funkcjonowanie OSP.
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e wtedy radnym chodzi艂o o szukanie oszcz臋dno艣ci.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e chodzi艂o o 艣rodki na budow臋 wodoci膮g贸w i wtedy by艂y r贸偶ne oszcz臋dno艣ci m.in. pracownicy Urz臋du Gminy nie dostali podwy偶ek i prosi艂by 偶eby nie obarcza膰 go win膮.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e to on przeprowadzi艂 t膮 ca艂a operacj臋 tak偶e je艣li kto艣 ma o to pretensje to prosi, aby mia艂 je do niego i proponuje zako艅czy膰 ju偶 ten ca艂y temat.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jemu jako radnemu 偶al jest s艂ysze膰, jak kto艣 m贸wi, 偶e si臋 skok zrobi艂o na kierowc贸w, bo wiadomo ile Rada przeznacza pieni臋dzy w bud偶ecie na OSP.


12
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz uczestniczy艂 w posiedzeniach komisji natomiast w dniu 12 pa藕dziernika wraz z p. Tadeuszem Nowickim wzi膮艂 udzia艂 w VIII Kongresie Gmin Wiejskich RP jaki odby艂 si臋 w Warszawie. Tematem przewodnim Kongresu by艂a kwestia zr贸wnania dysproporcji mi臋dzy wsi膮 a miastem. Przewodnicz膮cy by艂 te偶 wraz z Komisj膮 Rewizyjn膮 w domu mieszkanki gminy, kt贸rej skarga by艂a na dzisiejszej sesji rozpatrywana.


13
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy poinformowa艂 o nast臋puj膮cych sprawach:
1) Uko艅czono roboty budowlane na tzw. III etapie kanalizacji.
2) Rozpocz臋to wymian臋 starego 偶eliwnego wodoci膮gu w Latowiczu.
3) Otrzymano do bud偶etu 艣rodki z FOGR.
4) Z艂o偶ono wniosek w ramach komponentu "G" o dotacje na remonty wewn臋trzne o艣rodk贸w zdrowia ale nie uda艂o si臋 uzyska膰 pieni臋dzy.
5) Udzia艂 w zawodach po偶arniczych powiatowych.
6) Udzia艂 w spotkaniu z Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa w sprawie modernizacji dr贸g wojew贸dzkich.
7) Rozpocz臋to dobudow臋 punkt贸w 艣wietlnych w Budach Wielgoleskich, D膮br贸wce i W臋偶yczynie.
8) Udzia艂 w spotkaniu w Starostwie w sprawie remont贸w dr贸g powiatowych.


9
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Odpowiedzi zosta艂y udzielone w punkcie 3 porz膮dku obrad.


10
SPRAWY R脫呕NE


Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 nades艂an膮 z Urz臋du Skarbowego informacj臋 o o艣wiadczeniach maj膮tkowych z艂o偶onych przez radnych oraz Sekretarza, Skarbnika i kierownik贸w jednostek organizacyjnych za rok 2007.

Pani Skarbnik odczyta艂a opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Latowicz za pierwsze p贸艂rocze roku 2007 . (w za艂膮czeniu do protoko艂u).

Pani Lilla Sabak - so艂tys z W臋偶yczyna poinformowa艂a, 偶e firma zbieraj膮ca odpady wielkogabarytowe nie chcia艂a odbiera膰 odpad贸w - mebli bez uiszczenia op艂aty. Pani so艂tys zapyta艂a, czy jest to zgodne z prawem?
Pan Andrzej Jarz臋bski - insp. ds. gospodarki komunalnej powiedzia艂, 偶e wg. umowy firma powinna te odpady odbiera膰 bezp艂atnie - p. Jarz臋bski powiedzia艂, 偶e sprawe wyja艣ni, b臋dzie interweniowa艂 w firmie i poprosi艂 o list臋 os贸b, kt贸rym firma nie odebra艂a odpad贸w lub zrobi艂a to odp艂atnie.15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Poniewa偶 nie zg艂oszono uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.


W tym momencie p. radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by zg艂osi膰 uzupe艂nienie do protoko艂u. Pan radny poinformowa艂, 偶e na poprzedniej sesji zada艂 m.in. p. W贸jtowi dwa pytania, na kt贸re p. W贸jt "w ferworze tego wszystkiego" nie odpowiedzia艂, jak r贸wnie偶 nie zosta艂y te pytania uj臋te w protokole. Pytania brzmia艂y: - Czy zosta艂y zg艂oszone jakie艣 drogi do remontu z Funduszu Ochrony Grunt贸w Rolnych a je艣li zosta艂y zg艂oszone to kt贸re ? -.
Pan Stanis艂aw Parol wspomnia艂, 偶e drugi raz w 2007 r. w protokole z sesji nie znalaz艂a si臋 jego wypowied藕. Nast臋pnie p. radny powiedzia艂, 偶e w protokole znajduje si臋 taki zapis:
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 12:02:15
Data ostatniej modyfikacji : 12.03.2010 14:51
Liczba wy艣wietle艅 : 899

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  12.03.2010 14:50poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  12.03.2010 14:49poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  12.03.2010 14:48poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  12.03.2010 14:47poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  12.03.2010 14:45poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 12:02poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2201187