logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XII/03

29 pa藕dziernika 2003 roku

PROTOK脫艁 NR XII/03

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 29 pa藕dziernika 2003 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Marian O艣ko), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
4. Alina Saracka – radca prawny.
Obradom przys艂uchiwali si臋: p. S艂awomir Stosio z tygodnika „Nowy Dzwon”, p. Eugeniusz Karpi艅ski z „呕ycia Mi艅ska oraz p. Franciszek Zwierzy艅ski z „Co s艂ycha膰?”.

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego S膮du Administracyjnego na rozstrzygni臋cie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX. I. 0911/73/03 z dnia 29 wrze艣nia 2003 r. stwierdzaj膮ce niewa偶no艣膰 uchwa艂y Nr X/55/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 r.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz.
7. Informacja z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za pierwsze p贸艂rocze 2003 r.
8. Informacja o stanie bezpiecze艅stwa publicznego na terenie gminy Latowicz.
9. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy r贸偶ne.
13. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, i偶 wobec tego, 偶e na sesj臋 Rady przyby艂 ju偶 p. Marek Walecki – Komendant Komisariatu Policji w Mrozach wskazane by艂oby przesuni臋cie punktu 贸smego (dotycz膮cego informacji o stanie bezpiecze艅stwa) w miejsce punktu czwartego. Przewodnicz膮cy podda艂 powy偶sz膮 propozycj臋 pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na zaproponowan膮 przez Przewodnicz膮cego zmian臋 w porz膮dku obrad.
Po wprowadzeniu zmiany porz膮dek obrad sesji przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o stanie bezpiecze艅stwa publicznego na terenie gminy Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego S膮du Administracyjnego na rozstrzygni臋cie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX. I. 0911/73/03 z dnia 29 wrze艣nia 2003 r. stwierdzaj膮ce niewa偶no艣膰 uchwa艂y Nr X/55/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 r.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz.
8. Informacja z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za pierwsze p贸艂rocze 2003 r.
9. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy r贸偶ne.
13. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
Wniosk贸w do przedstawionego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie wniesiono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.

4
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZE艃STWA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Informacje dotycz膮ce stanu bezpiecze艅stwa przedstawi艂 przyby艂y na sesj臋 Rady p. Marek Walecki – Komendant Komisariatu Policji w Mrozach.
Pan Komendant poinformowa艂, i偶 Komisariat Policji w Mrozach obejmuje swoim zasi臋giem 5 gmin: Mrozy, Ka艂uszyn, Ceg艂贸w, Latowicz, Siennica. Jest to obszar r贸wny 560 km2 stanowi膮cy ok. 50 % terenu powiatu mi艅skiego. Na terenie dzia艂ania Komisariatu zamieszkuje ok. 37 ty艣. os贸b, co stanowi ok. 28% ludno艣ci powiatu.
Gmina Latowicz terytorialnie stanowi w strukturze Komisariatu 20% powierzchni obj臋tej jego dzia艂alno艣ci膮. Ludno艣膰 zamieszkuj膮ca gmin臋 Latowicz to 15% w stosunku do ludno艣ci zamieszkuj膮cej ca艂y obszar dzia艂alno艣ci Komisariatu.
W okresie ostatnich 9 miesi臋cy na terenie dzia艂alno艣ci Komisariatu Policji w Mrozach mia艂o miejsce 317 przest臋pstw, w tym 47 przest臋pstw na terenie gminy Latowicz.
By艂y to nast臋puj膮ce przest臋pstwa:
- przeciwko mieniu – 20,
- przeciwko 偶yciu i zdrowiu – 1,
- przeciwko rodzinie – 3,
- przest臋pstwa drogowe – 17,
- przest臋pstwa innego rodzaju – 6.
W okresie ostatnich 9 miesi臋cy na terenie dzia艂alno艣ci Komisariatu Policji w Mrozach wykrywalno艣膰 przest臋pstw kszta艂towa艂a si臋 w spos贸b nast臋puj膮cy:
1. Og贸lnie:
67,1% - wykrywalno艣膰 dla ca艂ego obszaru dzia艂ania,
68% - wykrywalno艣膰 dla terenu gminy Latowicz.
2. Szczeg贸艂owo:
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw kryminalnych:
44,5% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, 48,9% na terenie gminy Latowicz,
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw gospodarczych:
100% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, zdarzenie nie zaistnia艂o na terenie gminy Latowicz,
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw przeciwko rodzinie:
100% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, zdarzenie nie zaistnia艂o na terenie gminy Latowicz,
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw drogowych:
100% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, 100% na terenie gminy Latowicz,
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw typu b贸jki oraz pobicia:
83,3% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, 100% na terenie gminy Latowicz,
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw gwa艂t贸w:
100% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, zdarzenie nie zaistnia艂o na terenie gminy Latowicz,
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw kradzie偶y:
25,4% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, 27,7% na terenie gminy Latowicz,
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw przeciwko funkcjonariuszom:
100% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, zdarzenie nie zaistnia艂o na terenie gminy Latowicz,
- wykrywalno艣膰 przest臋pstw innych:
100% na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu, 100% na terenie gminy Latowicz,
W omawianym okresie 9 miesi臋cy zastosowano post臋powanie mandatowe 艂膮cznie w stosunku do 103 os贸b, odno艣nie kt贸rych pouczenie nie przynios艂o skutku, w tym na terenie gminy Latowicz mandatem ukarano 9 os贸b.
Og贸lnie, na ca艂ym obszarze dzia艂ania Komisariatu skierowano do S膮du Grodzkiego 178 wniosk贸w o ukaranie, w tym 8 wniosk贸w dotycz膮cych mieszka艅c贸w gminy Latowicz. W przedmiotowym okresie 9 miesi臋cy zatrzymano 32 prawa jazdy, z czego 6 w/w dokument贸w nale偶a艂o do mieszka艅c贸w gminy Latowicz. Policjanci z Komisariatu w Mrozach zatrzymali tak偶e 44 dowody rejestracyjne, z czego 7 – osobom z gminy Latowicz.
W chwili obecnej w Komisariacie zatrudnionych jest 29 policjant贸w. Struktura Komisariatu opiera si臋 na czterech kom贸rkach organizacyjnych:
- ogniwo kryminalne: 7 etat贸w,
- rewir dzielnicowych: 5 etat贸w,
- ogniwo patrolowo-interwencyjne: 12 etat贸w,
- posterunek policji (dzia艂aj膮cy w ramach struktur Komisariatu w Mrozach) w Ka艂uszynie: 5 etat贸w.
W Latowiczu funkcj臋 dzielnicowego pe艂ni do艣wiadczony funkcjonariusz – sier偶ant sztabowy Jacek Gryczka.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, i偶 generalnie, patrz膮c na dane statystyczne odnosi si臋 wra偶enie, 偶e gmina Latowicz jest dosy膰 „spokojn膮 gmin膮”. Niepokoj膮ce jest jednak zjawisko dosy膰 cz臋stych kradzie偶y mienia. W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 wobec powy偶szego proponuje, aby na teren gminy Latowicz skierowani zostali policjanci z oddzia艂贸w prewencji b臋d膮cych w dyspozycji Komendanta Powiatowego. By艂oby wskazane, aby w/w policjanci pojawiali si臋 w Latowiczu g艂贸wnie w soboty i niedziele w godzinach wieczornych. Ich obecno艣膰 mog艂aby zadzia艂a膰 odstraszaj膮co na osoby, kt贸re dokonuj膮 na terenie Latowicza dewastacji i kradzie偶y.
Pan Komendant Walecki powiedzia艂, i偶 obecnie KPP w Mi艅sku Mazowieckim ma do dyspozycji zbyt ma艂膮 liczb臋 policjant贸w z oddzia艂贸w prewencji, aby mogli by膰 oni widoczni w zadowalaj膮cym stopniu na ca艂ym obszarze dzia艂alno艣ci Komendy. Sytuacja ta powinna ulec zmianie ok. po艂owy listopada br., kiedy to KPP w Mi艅sku Mazowieckim b臋dzie mia艂a do dyspozycji ok. 50 policjant贸w z oddzia艂贸w prewencji. Wtedy te偶 b臋dzie mo偶liwe skierowanie policjant贸w z w/w grupy do patrolowania terenu gminy Latowicz.
G艂os zabra艂 p. radny Jerzy Papi艅ski. Powiedzia艂, i偶 w dzia艂aniach Policji zauwa偶y艂 w ostatnim czasie du偶e post臋py. Poinformowa艂, 偶e ok. 2 tygodnie temu w budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu, w kt贸rym pracuje jego 偶ona zdarzy艂 si臋 fa艂szywy alarm (w nocy z niedzieli na poniedzia艂ek). Policja zjawi艂a si臋 w kilka minut po alarmie.
Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a czy 1 listopada br. b臋d膮 patrole przy cmentarzach w Latowiczu?
Pan Komendant powiedzia艂, 偶e w ramach akcji „znicz” b臋dzie zabezpieczana p艂ynno艣膰 ruchu pojazd贸w przy cmentarzach.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, i偶 jego zdaniem „jest lepiej, gdy gmina Latowicz jest w strukturach Komisariatu w Mrozach ni偶 gdyby by艂a w strukturach Komendy Powiatowej w Mi艅sku Mazowieckim”. Problemem jest natomiast to, i偶 brak jest 艣rodk贸w na nowe etaty w Komisariacie.
G艂os zabra艂 p. radny Andrzej Gizi艅ski. Zapyta艂 czy liczba 30 etat贸w jest zdaniem Komendanta wystarczaj膮ca dla potrzeb Komisariatu w Mrozach?
Komendant stwierdzi艂, i偶 jego zdaniem w celu zapewnienia bezproblemowego, efektywnego funkcjonowania Komisariatu stan zatrudnienia powinien osi膮gn膮膰 40 etat贸w. Nast臋pnie p. Komendant stwierdzi艂, 偶e wie, i偶 samorz膮d gminy Latowicz zabezpieczy艂 w bud偶ecie gminy na rok 2003 kwot臋 5000 z艂. na paliwo dla Policji. Komendant powiedzia艂, i偶 obecnie Policji paliwa nie brakuje i dlatego prosi艂by o zmian臋 przeznaczenia przedmiotowej kwoty na zakup urz膮dzenia kontrolno – pomiarowego do badania stanu trze藕wo艣ci.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Poprosi艂a p. Komendanta o przekazanie w imieniu mieszka艅c贸w gminy Latowicz gratulacji p. Czes艂awowi Zawadce – by艂emu Komendantowi posterunku Policji w Latowiczu, z okazji otrzymania przez niego odznaczenia.
Poniewa偶 radni nie mieli wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podzi臋kowa艂 p. Komendantowi Markowi Waleckiemu za przybycie na sesj臋, po czym p. Komendant opu艣ci艂 sal臋 posiedze艅.
G艂os zabra艂 Przewodnicz膮cy Rady. Poinformowa艂, i偶 na dzisiejsz膮 sesj臋 zaproszony zosta艂 p. Stanis艂aw Konopka – Dyrektor Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Mrozach. Przewodnicz膮cy powiedzia艂, i偶 zanim przejdziemy do realizacji kolejnego punktu z porz膮dku obrad p. Konopka wyja艣ni poruszan膮 na komisjach spraw臋 umieszczenia przez ZGK w Mrozach na rachunkach, sta艂ej op艂aty abonamentowej za zimn膮 wod臋, kt贸rej nie zatwierdza艂a Rada Gminy Latowicz. Nast臋pnie Przewodnicz膮cy udzieli艂 g艂osu p. Konopce.
Pan Stanis艂aw Konopka poinformowa艂, 偶e w roku 2001 odby艂o si臋 spotkanie z W贸jtami Gmin, kt贸re maj膮 udzia艂y w stacji uzdatniania wody w Piasecznie zwo艂ane na jego wniosek, i偶 „do wody dok艂adamy”.
Pan Dyrektor wyja艣ni艂, i偶 na spotkaniu postanowiono, co nast臋puje:
„呕eby nie podnosi膰 ceny wody wprowadzili艣my op艂at臋 abonamentow膮 1 z艂. w skali miesi膮ca od jednego przy艂膮cza plus 7% VAT. (...) Ta op艂ata ma pokrywa膰 koszty przejazdu np. do legalizacji wodomierza, do wymiany uszczelek, do zakr臋cenia zasuwy. W贸jtowie byli za tym aby wnie艣膰 tak膮 op艂at臋 a nie podnosi膰 ceny wody”.
G艂os zabra艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Powiedzia艂a, i偶 Rada Gminy w uchwale zatwierdzaj膮cej op艂aty za wod臋 nie zatwierdza艂a op艂aty abonamentowej.
Pani Alina Saracka – radca prawny, odczyta艂a tre艣膰 uchwa艂y Rady Gminy Latowicz z dnia 12 wrze艣nia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy op艂at za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 w gminie Latowicz. Pani mecenas powiedzia艂a, i偶 w tre艣ci uchwa艂y nie ma mowy o zatwierdzeniu op艂aty abonamentowej.
Pan Stanis艂aw Konopka stwierdzi艂, i偶 nie wie, dlaczego Rada Gminy Latowicz nie zatwierdzi艂a op艂aty abonamentowej, poniewa偶 w propozycji taryf przedstawionej Radzie znajdowa艂a si臋 tak偶e op艂ata abonamentowa. Prawdopodobnie kto艣 pope艂ni艂 b艂膮d. Sprawa abonamentu zosta艂a w uchwale po prostu przeoczona.
Pani Alina Saracka – radca prawny powiedzia艂a, i偶 je艣li Rada w niew艂a艣ciwy spos贸b zatwierdzi艂a stawki op艂at za wod臋 to ZGK w Mrozach powinien zwr贸ci膰 Radzie uwag臋. W chwili obecnej najlepszym rozwi膮zaniem wydaje si臋 przyj臋cie za obowi膮zuj膮cy stanu faktycznego tzn. przyznanie, i偶 nast膮pi艂a pomy艂ka i ZGK w Mrozach zgodnie z prawem pobiera od mieszka艅c贸w zar贸wno zatwierdzone przez Rad臋 op艂aty za wod臋 jak te偶 op艂at臋 abonamentow膮.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, p. Dyrektor Stanis艂aw Konopka podzi臋kowa艂 za mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia podczas sesji Rady a nast臋pnie opu艣ci艂 sal臋 posiedze艅.
5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO NACZELNEGO S膭DU ADMINISTRACYJNEGO NA ROZSTRZYGNI臉CIE NADZORCZE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO LEX. I. 0911/73/03 Z DNIA 29 WRZE艢NIA 2003 R. STWIERDZAJ膭CE NIEWA呕NO艢膯 UCHWA艁Y NR X/55/2003 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 25 SIERPNIA 2003 R. W SPRAWIE USTALENIA CENY WODY POBIERANEJ Z URZ膭DZE艃 ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD臉 STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Spraw臋 om贸wi艂a p. Alina Saracka – radca prawny Urz臋du Gminy.
Powiedzia艂a, i偶 Rada Gminy nie musi podejmowa膰 uchwa艂y w sprawie wniesienia skargi do NSA, ale nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 w przypadku nie wniesienia skargi Rada Gminy ma do wyboru utworzenie jednostki gminnej, kt贸ra zajmie si臋 spraw膮 zaopatrzenia w wod臋 lub oddanie w zarz膮d tych spraw jakiemu艣 istniej膮cemu ju偶 przedsi臋biorstwu wodoci膮gowemu.
Pani mecenas stwierdzi艂a, i偶 w jej ocenie nale偶y kierowa膰 si臋 tropem wskazanym przez Urz膮d Mieszkalnictwa, i偶 ma艂ych gmin nie sta膰 na tworzenie w艂asnych jednostek organizacyjnych do spraw wodoci膮g贸w, ich w tej kwestii nie dotyczy ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋 i one mog膮 podejmowa膰 samodzielnie uchwa艂y o ustaleniu op艂at za wod臋.
Je艣li Rada Gminy uznaje w/w punkt widzenia to nie pozostaje nic innego jak z艂o偶y膰 skarg臋 na rozstrzygni臋cie Wojewody do NSA i liczy膰 na pozytywne jej rozpatrzenie.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego S膮du Administracyjnego na rozstrzygni臋cie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX. I. 0911/73/03 z dnia 29 wrze艣nia 2003 r. stwierdzaj膮ce niewa偶no艣膰 uchwa艂y Nr X/55/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XII/64/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2003 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.

G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 zg艂asza wniosek „偶eby przeg艂osowana zosta艂a cz臋艣膰 oddzielnie „Transport i 艂膮czno艣膰” a w tym 14000 z艂 na budow臋 drogi w W臋偶yczynie i pozosta艂a cz臋艣膰 na drugi raz”.

G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski. Poinformowa艂, i偶 zwi臋kszenie dochod贸w o 14000 z艂. a tak偶e zwi臋kszenie wydatk贸w o 30000 z艂. w dziale „Transport” zwi膮zane jest z tym, 偶e gmina Latowicz otrzyma艂a z Urz臋du Marsza艂kowskiego propozycj臋 przyznania dotacji z Funduszu Ochrony Grunt贸w Rolnych na wykonanie drogi dojazdowej do p贸l i 艂膮k Stawek – W臋偶yczyn. Aby skorzysta膰 z dotacji konieczny jest wk艂ad w艂asny gminy Latowicz. Wniosek o dotacj臋 zosta艂 z艂o偶ony ju偶 w roku 2000 i czeka艂 na rozpatrzenie a偶 do dzisiaj. Przedmiotowa droga jest remontowana praktycznie corocznie (je藕dzi tam ci臋偶ki sprz臋t – m.in. mleczarki) albo poprzez 艣rodki samorz膮dowe albo bezpo艣rednio przez 艣rodki z bud偶etu gminy.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 dobrze by艂oby zastanowi膰 si臋 czy nie warto skorzysta膰 z dotacji 14000 z艂 i przy udziale w艂asnym w wysoko艣ci 16000 z艂 przeprowadzi膰 porz膮dny remont przedmiotowej drogi zabezpieczaj膮cy j膮 na kilka lat. W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 sprawa remontu w/w drogi przedstawiana by艂a na posiedzeniach Komisji i zdanie cz臋艣ci radnych jest takie, 偶e remont drogi powinien by膰 realizowany przy udziale 艣rodk贸w samorz膮dowych so艂ectwa W臋偶yczyn. W贸jt powiedzia艂, i偶 w zwi膮zku z tym proponuje, aby p. so艂tys z W臋偶yczyna z艂o偶y艂a deklaracj臋, aby w momencie podzia艂u 艣rodk贸w samorz膮dowych zosta艂y one przeznaczone na remont drogi do Stawku.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 nie jest przeciwna realizacji remontu przedmiotowej drogi tylko jest przeciwna dofinansowaniu z bud偶etu gminy. Nast臋pnie poprosi艂a W贸jta Gminy, aby przybli偶y艂 zw艂aszcza nowym radnym kwesti臋 zwi膮zan膮 z tym, i偶 wie艣 W臋偶yczyn dosta艂a od Rady Gminy dzia艂k臋 jako darowizn臋.
W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 Rada Gminy poprzedniej kadencji przekaza艂a na zasadzie darowizny dzia艂k臋, na kt贸rej pobudowana jest stra偶nica OSP i na kt贸rej postawiony zosta艂 maszt antenowy telefonii kom贸rkowej. Z dzier偶awy masztu zysk czerpie jednostka OSP.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 sprawa remontu drogi poruszana by艂a na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Komisji nie chodzi艂o o to 偶eby nie budowa膰 tej drogi tylko chodzi艂o o to, i偶 przez kilka lat 艣rodki samorz膮dowe so艂ectwa W臋偶yczyn by艂y przeznaczane na remiz臋 stra偶ack膮, czyli wie艣 nie bra艂a udzia艂u w polepszaniu drogi, nie traktowa艂a tego jako spraw臋 pierwszej kolejno艣ci, nie widzia艂a potrzeby remontu. Nast臋pnie p. Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 proponuje, aby wpisa膰 do protoko艂u deklaracj臋, 偶e wie艣 W臋偶yczyn przeznaczy na rzecz remontu przedmiotowej drogi 艣rodki samorz膮dowe z jednego lub kilku lat. Nie b臋dzie to oczywi艣cie wi膮偶膮ce, bo wie艣 mo偶e tak膮 deklaracj臋 odwo艂a膰 na zebraniu, ale taka deklaracja da艂aby tyle, 偶e przy podejmowaniu decyzji Rada robi艂aby to ze 艣wiadomo艣ci膮, 偶e pieni膮dze zostan膮 w najbli偶szych latach przez wie艣 refundowane.
G艂os zabra艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Powiedzia艂a, i偶 nie mo偶na wymaga膰 od p. so艂tys, aby sk艂ada艂a deklaracj臋 za ca艂e zebranie wiejskie.
G艂os zabra艂a p. Celina Jurkowska – so艂tys wsi W臋偶yczyn. Powiedzia艂a, 偶e przedmiotowa droga jest obecnie w bardzo z艂ym stanie. Pani so艂tys doda艂a, i偶 droga by艂a wielokrotnie remontowana m.in. czynem spo艂ecznym a tak偶e z u偶yciem 艣rodk贸w samorz膮dowych so艂ectwa. Pani so艂tys zaznaczy艂a, i偶 „teraz pieni膮dze b臋d膮 ju偶 sz艂y tylko na drogi”.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 chodzi o to, i偶 „zar贸wno zebranie wiejskie jak i zebranie stra偶ackie jest prawomocne podj膮膰 uchwa艂臋 co do przekazania 艣rodk贸w na nast臋pny rok i na jakie cele (...) i chodzi o to 偶eby po prostu zrobi膰 takie zebranie i 偶eby艣my wiedzieli, (...) 偶e wie艣 bierze w jaki艣 spos贸b udzia艂 w budowie tej drogi”.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Wyja艣ni艂, i偶 W臋偶yczyn nie podj膮艂 decyzji o przeznaczeniu 艣rodk贸w samorz膮dowych w roku 2003 na remont drogi, poniewa偶 pojawi艂a si臋 okazja uzyskania dotacji w wysoko艣ci 15000 z艂 na remont kapitalny remizy. Aby skorzysta膰 z tej dotacji konieczny by艂 wk艂ad w艂asny i st膮d przeznaczenie 艣rodk贸w w roku 2003 na potrzeby remizy OSP. W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 obecnie nale偶y doprowadzi膰 do tego, aby 艣rodki z dw贸ch kolejnych lat zosta艂y przeznaczone na remont drogi.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 stawia wniosek, aby temat remontu drogi pozosta艂 w zawieszeniu do chwili uzyskania stosownej uchwa艂y o przeznaczeniu 艣rodk贸w na remont drogi od so艂ectwa W臋偶yczyn.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Zapyta艂 czy w przypadku przesuni臋cia w czasie decyzji o podj臋ciu uchwa艂y i skorzystaniu z dotacji z Urz臋du Marsza艂kowskiego, Rada Gminy nie straci tej dotacji?
Pani Zofia 艁odyga odpowiedzia艂a, i偶 w przypadku prze艂o偶enia decyzji na nast臋pn膮 sesj臋 (w grudniu) gmina Latowicz straci dotacj臋.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, i偶 chcia艂by „zauwa偶y膰 i wskaza膰 wszystkim r贸wnie偶 p. Stanis艂awowi te偶, 偶e je偶eli nie podejmiemy dzisiaj uchwa艂y to te 14000 z艂 mo偶emy straci膰, czyli patrz膮c na gmin臋 to po prostu do gminy nie wp艂ynie 14000 z艂.”
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 ma 艣wiadomo艣膰 potrzeby wykonania remontu drogi, ale „艣wiadomo艣膰 powinna by膰 wsi, kt贸ra powinna po dzie艅 dzisiejszy z艂o偶y膰 albo uchwa艂臋 albo deklaracj臋 i zaprezentowa膰 w艂a艣nie przez p. so艂tys”.
G艂os zabra艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Zauwa偶y艂, i偶 w momencie, gdy dzia艂ka, z dzier偶awy kt贸rej czerpie zysk OSP W臋偶yczyn by艂a przekazywana przez gmin臋 Latowicz, pad艂a deklaracja ze strony stra偶ak贸w, i偶 nie b臋d膮 oni ubiega膰 si臋 ju偶 o pomoc z bud偶etu gminy tymczasem nadal s膮 z bud偶etu dofinansowywani.
G艂os zabra艂a p. Alina Saracka. Zaproponowa艂a, aby p. so艂tys z艂o偶y艂a stosown膮 deklaracj臋, kt贸ra zostanie wpisana do protoko艂u.
Pani Celina Jurkowska – so艂tys wsi W臋偶yczyn zadeklarowa艂a, i偶 w terminie 1 tygodnia od dnia dzisiejszej sesji zwo艂a zebranie wiejskie celem om贸wienia kwestii finansowania budowy drogi gminnej W臋偶yczyn – Stawek, na kt贸rym zostanie podj臋ta uchwa艂a o przeznaczeniu 艣rodk贸w bud偶etowych samorz膮du mieszka艅c贸w wsi W臋偶yczyn w roku 2004 - kwoty ok. 4.370,00 z艂, a w latach nast臋pnych tj. 2005 i dalszych kolejnych kwot do 艂膮cznej wysoko艣ci 16.000,00 z艂 na cele budowy tej drogi.
G艂os zabra艂 p. Kot – so艂tys wsi Budziska. Powiedzia艂, i偶 Budziska przez trzy lata sk艂ada艂y wnioski o budow臋 drogi i p. W贸jt powiedzia艂, i偶 po zrobieniu drogi Oleksianka – Strachomin Budziska b臋d膮 realizowane w pierwszej kolejno艣ci. Pan so艂tys doda艂 tak偶e, i偶 „u nas w Budziskach 偶adnej remizy si臋 nie budowa艂o, z 偶adnych pieni臋dzy z gminy nie korzystali艣my, a wszystkie pieni膮dze wioskowe s膮 przeznaczane na remont dr贸g. Obecnie s膮 bardzo z艂e stany dr贸g a samochody odbieraj膮 mleko od ka偶dego prawie rolnika (...). Ludzie sami zawo偶膮 do艂ki bo m贸wi膮, 偶e nie b臋d膮 od nich odbiera膰 mleka”.
G艂os zabra艂 w贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e w 2000 r. z艂o偶ono do Urz臋du Marsza艂kowskiego trzy wnioski. Dotyczy艂y one Oleksianki, W臋偶yczyna oraz Budzisk. Dwa pierwsze zosta艂y ju偶 rozpatrzone teraz jest kolej na ten dotycz膮cy Budzisk.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol. powiedzia艂, i偶 wycofuje sw贸j wniosek o to, aby temat remontu drogi pozosta艂 w zawieszeniu do chwili uzyskania stosownej uchwa艂y o przeznaczeniu 艣rodk贸w na remont drogi od so艂ectwa W臋偶yczyn.
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na 2003 rok - uchwa艂a Nr XII/65/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY LATOWICZ

Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy przedstawi艂a projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz. Powiedzia艂a, i偶 propozycj臋 podj臋cia przedmiotowej uchwa艂y zg艂osi艂 na ostatniej sesji Rady Gminy p. radny Stanis艂aw Parol.
Projekt uchwa艂y przewiduje wprowadzenie zmiany okre艣laj膮cej czas, w jakim w przypadku odwo艂ania Przewodnicz膮cego Rady nale偶y przeprowadzi膰 wybory nowego Przewodnicz膮cego jn:
"W 搂 19 ust. 1 Statutu Gminy Latowicz stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr VIII/41/2003 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Latowicz (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 198, poz. 5056) zmienionego uchwa艂膮 Nr X/52/2003 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 238, poz. 6230) po wyrazach „najbli偶szej sesji” stawia si臋 przecinek i dodaje wyrazy „zwo艂anej nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 30 dni od daty odwo艂ania b膮d藕 wyga艣ni臋cia mandatu”.”
W zwi膮zku z tym, 偶e radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XII/66/03 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

Przed przyst膮pieniem do realizacji kolejnego punktu porz膮dku obrad na sesj臋 Rady Gminy przyby艂 p. Ryszard Przedlacki. Po udzieleniu mu g艂osu przez Przewodnicz膮cego poinformowa艂, 偶e w Latowiczu powsta艂a dru偶yna m艂odzie偶owa pi艂ki no偶nej (na razie nieformalnie). Klub sportowy ma nosi膰 nazw臋 „Olimpia Latowicz” trwaj膮 procedury zwi膮zane z jego formalnym zarejestrowaniem. Organizowane s膮 mecze pi艂karskie. Przeprowadzony zosta艂 remont boiska tzn. zosta艂y wykonane linie boczne, bramkowe itd. W贸jt Gminy przydzieli艂 dwa samochody posp贸艂ki – nawierzchnia boiska zosta艂a wyr贸wnana. Pan Przedlacki powiedzia艂, i偶 chcia艂by prosi膰, aby Rada Gminy w przysz艂ym roku dofinansowa艂a zesp贸艂. G艂贸wnie chodzi o zakup wyposa偶enia oraz pokrycie koszt贸w wyjazd贸w na mecze towarzyskie.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, i偶 uwa偶a, 偶e pomoc finansowa dla zespo艂u pi艂karskiego mo偶e zosta膰 udzielona przez Rad臋 Gminy wtedy, gdy klub sportowy zostanie formalnie zarejestrowany. Wtedy b臋dzie mo偶na rozpatrywa膰 kwesti臋 dofinansowania. Na razie wypada cieszy膰 si臋 z tego, i偶 zosta艂y poczynione starania odno艣nie stworzenia dru偶yny. W贸jt Gminy zwr贸ci艂 si臋 tak偶e do p. Przedlackiego aby w miar臋 mo偶liwo艣ci stara艂 si臋 szuka膰 sponsor贸w. dla dru偶yny

8
INFORMACJA Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ ZA PIERWSZE P脫艁ROCZE 2003 R.

Informacje z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za pierwsze p贸艂rocze 2003 r. przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy (informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u). Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.9
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂 o swojej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 15 wrze艣nia 2003r. do dnia 29 pa藕dziernika 2003r.
W przedmiotowym okresie Przewodnicz膮cy Rady zajmowa艂 si臋 m.in. nast臋puj膮cymi sprawami:
1) W dniu 21 wrze艣nia br. uczestniczy艂 wraz z jednostkami OSP w akcji „Sprz膮tanie 艢wiata”.
2) Interweniowa艂 w Urz臋dzie Gminy w sprawie nie odbierania przez firm臋 „By艣” 艣mieci od mieszka艅c贸w kolonii we wsi Waliska.
3) W dniu 24 wrze艣nia b.r. uczestniczy艂 w seminarium diagnostyczno – projektowym maj膮cym na celu przekazanie wiedzy o aktualnej sytuacji gminy Latowicz, nakre艣lenie kierunk贸w jej rozwoju i opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Latowicz do roku 2020. Seminarium mia艂o zwi膮zek z faktem, i偶 w lipcu b.r. gmina Latowicz podpisa艂a umow臋 w sprawie opracowania strategii rozwoju z Oddzia艂em Fundacji i Promocji Gmin Polskich w Gda艅sku o nazwie „Ba艂tycki Instytut Gmin”.
4) Interweniowa艂 w Powiatowym Biurze ARiMR w sprawie ustalenia termin贸w szkole艅 dot. dop艂at bezpo艣rednich dla rolnik贸w, dla miejscowo艣ci Waliska oraz Stawek – w/w szkolenia odb臋d膮 si臋 odpowiednio 18 i 19 marca br.
5) W dniu 8 pa藕dziernika br. uczestniczy艂 w 艣lubowaniu na ucznia klas pierwszych w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu. Przy tej okazji zwiedzi艂 pomieszczenie, odno艣nie kt贸rego istnieje projekt umieszczenia tam Gminnej Biblioteki Publicznej.
6) Pr贸bowa艂 wyja艣ni膰 spraw臋 sprzedawania rolnikom paliwa w Latowiczu na bony po zawy偶onej cenie. Na podstawie rozmowy z pracownikiem stacji mo偶na odnie艣膰 wra偶enie, i偶 w艂a艣ciciel stacji czuje si臋 na tym terenie monopolist膮, poniewa偶 sprzeda偶y na podstawie bon贸w nie prowadz膮 stacje w Seroczynie, Siennicy ani te偶 w Parysowie. W艂a艣ciciel t艂umaczy艂 si臋, i偶 prowadzi ma艂膮 firm臋, ma ma艂e obroty, odbiera VAT z du偶ym po艣lizgiem i na zwroty za bony musi d艂ugo czeka膰. Powiedzia艂, 偶e postara si臋 aby w przysz艂ym roku kwestia sprzeda偶y paliwa na bony przedstawia艂a si臋 lepiej.
7) Odby艂 rozmow臋 telefoniczn膮 z p. W贸jtem Gminy w Siennicy w sprawie dokonanych przez niego zmian um贸w z kierowcami samochod贸w stra偶ackich – na bardziej korzystne z punktu widzenia finans贸w gminnych. W贸jt stwierdzi艂, i偶 na zmianie um贸w zaoszcz臋dzi艂 ok. 6 – 7 ty艣. z艂.
8) Uczestniczy艂 w wi臋kszo艣ci posiedze艅 Komisji Rady, jakie odby艂y si臋 w okresie mi臋dzysesyjnym.


10
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami tj. od dnia 15 wrze艣nia 2003r. do dnia 29 pa藕dziernika 2003r. (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

11
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie z艂o偶ono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.

12
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Andrzej Gizi艅ski poinformowa艂, i偶 w ubieg艂ym roku od miesi膮ca stycznia by艂a udost臋pniona sala gimnastyczna dla m艂odzie偶y. Efektem tych trening贸w jest fakt, i偶 zg艂oszona zosta艂a reprezentacja Latowicza, jako sekcja dzia艂aj膮cego przy Gimnazjum klubu ULKS „Bona Latowicz” do rozgrywek amatorskiej ligi powiatowej pi艂ki siatkowej. Rozgrywki tej ligi rozpocz臋艂y si臋 w ubieg艂y pi膮tek, dru偶yna rozegra艂a pierwszy mecz z zespo艂em z Halinowa. Rozgrywki b臋d膮 trwa艂y do ko艅ca maja. Bierze w nich udzia艂 18 zespo艂贸w z terenu powiatu mi艅skiego. Pan radny powiedzia艂, i偶 w zwi膮zku z powy偶szym ma pro艣b臋 do Rady o pomoc, zw艂aszcza odno艣nie organizacji wyjazd贸w na mecze.

Pan Andrzej Jarz臋bski – insp. ds. gospodarki komunalnej przekaza艂 so艂tysom, z pro艣b膮 o rozprowadzenie w艣r贸d mieszka艅c贸w, ankiety dotycz膮ce ewidencji osadnik贸w 艣ciek贸w.

Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, co dzieje si臋 w sprawie planowanego do uruchomienia publicznego punktu poboru wody dla rolnik贸w?
W贸jt Gminy przeprosi艂 za zw艂ok臋 w tej sprawie. Stwierdzi艂, i偶 jest to spowodowane nawa艂em innego rodzaju wa偶nych czynno艣ci. Powiedzia艂, i偶 w listopadzie br. postara si臋, aby do mieszka艅c贸w trafi艂y w formie og艂osze艅 informacje dotycz膮ce zasad korzystania z planowanego do utworzenia punktu czerpalnego wody.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Zapyta艂a, co dzieje si臋 w kwestii projektowania wodoci膮gu?
W贸jt Gminy odpowiedzia艂, 偶e wodoci膮g jest ju偶 zaprojektowany na mapie zasadniczej dla miejscowo艣ci Strachomin oraz Oleksianka natomiast brak jest pozwolenia wodno – prawnego i operatu na przej艣cie przez rzek臋 艢wider w miejscowo艣ci Strachomin, brakuje tak偶e uzgodnie艅 z zarz膮dcami dr贸g i ten projekt dopiero po tych uzgodnieniach trafi na ZUD. Je艣li chodzi o projektowanie w miejscowo艣ciach D臋be Ma艂e, Go艂e艂膮ki, Budziska, Genera艂owo, Redzy艅skie to trzeba by艂o aktualizowa膰 mapy zasadnicze. Zosta艂o to ju偶 zrobione i teraz na tych mapach b臋dzie mo偶na nanosi膰 projekt.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a czy ten sam projektant wykonuje projekt dla wszystkich wsi?
W贸jt poinformowa艂, i偶 jest to ten sam projektant. tzn. ta sama firma.
Pani Jadwiga 艢luzek zapyta艂a, do kiedy planuje p. W贸jt zako艅czy膰 prace projektowe?
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 chcia艂by 偶eby do ko艅ca listopada br. projekty by艂y zamkni臋te, po uzgodnieniach, po ZUD-zie natomiast na pocz膮tku grudnia br. by艂oby dobrze wyst膮pi膰 do Starosty o pozwolenie na budow臋.

Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 niegdy艣 zawsze po uko艅czonej inwestycji przy odbiorze uczestniczyli radni. Pani radna zapyta艂a W贸jta Gminy czy ten zwyczaj zagin膮艂?
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 je艣li radni zechc膮 by膰 obecni przy odbiorze inwestycji to jest on otwarty na propozycje. Nast臋pnie uzgodniono, 偶e radni jako go艣cie - przedstawiciele lokalnej spo艂eczno艣ci, b臋d膮 zapraszani do udzia艂u w odbiorach inwestycji.
13
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
14
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem uchwalonego porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:
Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 12:43:10
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 12:43
Liczba wy艣wietle艅 : 4573licznik odwiedzin: 2204111