logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XV/04

23 marca 2004 roku

PROTOK脫艁 NR XV/04

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 23 marca 2004 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny p. Marian O艣ko), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Wojciech
3. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
5. Alina Saracka – radca prawny.
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy.

2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Urz臋du Gminy.
5. Wyst膮pienie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
6. Informacja przedstawiciela Zarz膮du Okr臋gowej Sp贸艂dzielni Mleczarskiej Garwolin na temat dostosowania gospodarstw rolnych do wymaga艅 weterynaryjnych.
7. Informacja Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w zakresie sk艂adania wniosk贸w o dop艂aty bezpo艣rednie dla rolnik贸w.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Budach Wielgoleskich na cele publiczne.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne u偶yczenie Samodzielnemu Zespo艂owi Opieki Zdrowotnej nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz po艂o偶onych w miejscowo艣ciach Latowicz oraz Wielgolas.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia budynku po by艂ym przedszkolu w Latowiczu po艂o偶onego na nieruchomo艣ci nr 599 stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Kamionka stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia procedury wyboru banku dla obs艂ugi bud偶etu gminy Latowicz.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
14. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w roku 2003 oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych za rok 2003.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2004.
16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek”.
17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
18. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Strachomin, Oleksianka”.
19. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: D臋be Ma艂e, Go艂e艂膮ki, Budziska, Genera艂owo, Redzy艅skie”.
20. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy II etapu Stacji Uzdatniania Wody Chy偶yny”.
21. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Termomodernizacji budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie”.
22. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2004.
23. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Gminy Latowicz w roku 2003 oraz przedstawienie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz w roku 2003.
24. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
25. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
26. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy r贸偶ne.
28. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
29. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Zaproponowa艂, aby pkt. 22 porz膮dku obrad tzn. „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na rok 2004” przesun膮膰 i umie艣ci膰 jako pkt. 15a. W贸jt uzasadni艂 swoj膮 propozycj臋 tym, i偶 najpierw nale偶y uchwali膰 bud偶et a dopiero w nast臋pnej kolejno艣ci podejmowa膰 uchwa艂y w sprawie zaci膮gania po偶yczek i taka powinna by膰 kolejno艣膰 zawarta w porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Zaproponowa艂 wykre艣lenie z porz膮dku obrad pkt. 4 „Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Urz臋du Gminy”, poniewa偶 nie by艂o mo偶liwo艣ci wys艂uchania przez radnych strony skar偶膮cej, wobec czego Rada nie dysponuje dostatecznymi informacjami pozwalaj膮cymi na podjecie obiektywnej decyzji. Jednocze艣nie p. Parol zaproponowa艂 ustalenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej z udzia艂em strony skar偶膮cej.
Wi臋cej wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego Przewodnicz膮cy podda艂 zg艂oszone wnioski pod g艂osowanie.
Jako pierwszy g艂osowany by艂 wniosek zg艂oszony przez W贸jta Gminy. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za” przy 1 „wstrzymuj膮cym” opowiedzia艂a si臋 za zmian膮 w porz膮dku obrad proponowan膮 przez W贸jta.
Jako drugi g艂osowany by艂 wniosek zg艂oszony przez p. Stanis艂awa Parola. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 8 g艂osami „za” przy 6 „wstrzymuj膮cych” opowiedzia艂a si臋 za zmian膮 w porz膮dku obrad proponowan膮 przez p. Parola.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e wp艂yn膮艂 do niego pisemny wniosek podpisany przez 3 radnych – Cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej. Przewodnicz膮cy odczyta艂 wniosek. Radni zawnioskowali o zdj臋cie z porz膮dku obrad pkt. 21 – „Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Termomodernizacji budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie”. Radni uzasadnili sw贸j wniosek trudn膮 sytuacj膮 finansow膮 gminy (wniosek w za艂膮czeniu do protoko艂u).
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, i偶 z informacji przedstawionych przez W贸jta oraz p. Skarbnik na posiedzeniach Komisji, wynika, 偶e przy za艂o偶eniu, i偶 koszt zadania termomodernizacji by艂by ok. 200 ty艣. z艂, to gmin臋 inwestycja kosztowa艂aby ok. 40 ty艣. z艂, a reszta 艣rodk贸w pochodzi艂aby z zewn膮trz. Pan radny stwierdzi艂, 偶e jest to jedyna okazja pozwalaj膮ca tak ma艂ym kosztem w艂asnym dokona膰 zako艅czenia inwestycji o艣wiatowej w Wielgolesie. W dalszej cz臋艣ci swojej wypowiedzi p. radny poinformowa艂, i偶 okna w budynku starej szko艂y w Wielgolesie s膮 bardzo stare i obecnie pozabijane gwo藕dziami (nieszczelne). Sytuacja taka powoduje bardzo du偶e straty ciep艂a. Pan Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 mieszka艅cy Wielgolasu przeznaczyli w bie偶膮cym roku ca艂y fundusz wiejski na t膮 inwestycj臋 (ok. 10 ty艣. z艂). Pan radny stwierdzi艂, 偶e jest za zaci膮gni臋ciem po偶yczki i wykonaniem inwestycji, poniewa偶 jest to korzystna dla gminy sytuacja tzn. du偶e 艣rodki przychodz膮 z zewn膮trz i jest ma艂y udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych. Pan radny powiedzia艂, i偶 jest dla niego oczywiste, 偶e radni z miejscowo艣ci „przypisanych” do Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie maj膮 podobne zdanie, do tego, jakie przedstawi艂, natomiast chcia艂by prosi膰 pozosta艂ych radnych, aby ustosunkowali si臋 do sprawy pozytywnie, bowiem jest to zadanie, kt贸re przyniesie gminie Latowicz same korzy艣ci.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, i偶 zaci膮gni臋cie po偶yczki na wykonanie termomodernizacji nie niesie za sob膮 偶adnego zagro偶enia ani dla realizacji zaplanowanych inwestycji ani te偶 w kwestii d艂ugu publicznego. Zadanie mo偶na realizowa膰 niezale偶nie od realizacji inwestycji wodoci膮gowych. W贸jt stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem nadarza si臋 okazja skorzystania z dobrego monta偶u finansowego i dobrze by艂oby z niej skorzysta膰. W贸jt zaapelowa艂 do radnych, aby patrzyli „przez pryzmat konieczno艣ci, a nie przez pryzmat konkurencji”.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 p. Pi艂atkowski ma racj臋, co do zasadno艣ci przeprowadzenia modernizacji w Wielgolesie, ale Komisja Rewizyjna uwa偶a, i偶 przedmiotowe zadanie nale偶y przesun膮膰 na przysz艂y rok z uwagi m.in. na to, i偶 szko艂a w Wielgolesie by艂a i jest doinwestowana i obecnie znajduje si臋 w dobrym stanie. W du偶o gorszym stanie jest szko艂a w Transborze, g艂贸wnie otwory okienne (s膮 zniszczone, nieszczelne, w pomieszczeniach panuje niska temperatura, w okresie zimowym dzieci marzn膮). Z powy偶szych wzgl臋d贸w Komisja Rewizyjna proponuje zaoszcz臋dzone w wyniku rezygnacji z termomodernizacji szko艂y w Wielgolesie 艣rodki, przeznaczy膰 w 2004 roku na wymian臋 okien w szkole w Transborze.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 Komisja Rewizyjna zastanawia艂a si臋 nad dylematem „sk膮d wzi膮膰 pieni膮dze?” i st膮d dzisiejszy wniosek. Zastanawiano si臋 nad 艣rodkami, jakie gmina przeznacza na funkcjonowanie jednostek OSP. S膮 to du偶e pieni膮dze (blisko 10% dochod贸w bud偶etu gminy), ale stra偶 „bardzo silnie sta艂a na swoim stanowisku, aby nie da膰 ani grosza na dofinansowanie ocieplenia tej szko艂y”.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e je艣liby p. Skarbnik stwierdzi艂a, i偶 jest mo偶liwe znalezienie w bud偶ecie 艣rodk贸w dla szko艂y w Transborze (30 ty艣. z艂) to automatycznie zosta艂by wycofany wniosek radnych o zdj臋cie punktu z porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 p. radny S艂awomir 艢wi膮tek. Powiedzia艂, co nast臋puje: „Pan radny tutaj bardzo 艂adnie m贸wi, chce nas uj膮膰 swoja wymowa, natomiast prawda jest troszk臋 inna. Przede wszystkim radni, czy Komisja Rewizyjna, kt贸ra chce zablokowa膰 inwestycj臋 w Wielgolesie (…) dzia艂a w ten spos贸b, 偶e tam zabiera, 偶eby po prostu da膰 sobie lub swoim wyborcom. Pierwsza sprawa: droga do Starogrodu. Jest to droga powiatowa. Pan radny z grup膮 radnych ju偶 znalaz艂 pieni膮dze w bud偶ecie i wyasygnowa艂 te pieni膮dze w kwocie 30 ty艣. z艂, gdzie b臋dziemy realizowa膰 zadania powiatu (…). Tutaj podejrzewam te偶 jest ch臋膰 zablokowania inwestycji w Wielgolesie 偶eby wyst膮pi膰 o inwestycj臋 w Transborze”.
Pan 艢wi膮tek doda艂, i偶 mo偶e nale偶a艂oby, tak jak powiedzia艂 p. Parol poszuka膰 艣rodk贸w dla Transboru, ale nie nale偶y blokowa膰 inwestycji w Wielgolesie.
G艂os zabra艂a p. Zofia Salamon – Dyrektor Publicznej Szko艂y Podstawowej w Transborze. Powiedzia艂a jn:
„Chcia艂am zapyta膰 radnych, co to znaczy zabranie jednej szkole i danie drugiej szkole? (…). My nie chcemy zabiera膰 Wielgolasowi, bo te zwi臋kszone subwencje to ministerstwo daje nam st膮d, 偶e daje te pieni膮dze totolotek na usuwanie zagro偶e艅. To nie znaczy, 偶e daje konkretnie na Wielgolas czy daje konkretnie na Transb贸r. To gmina wyst臋puje z wnioskiem. To, 偶e Transb贸r chce zrobi膰 te okna to nie znaczy, 偶e chce z puli Wielgolasu zabra膰, bo ministerstwo nie daje na Wielgolas tylko to zale偶y od tego jak jest sprecyzowany wniosek”.
G艂os zabra艂 p. radny S艂awomir 艢wi膮tek. Powiedzia艂, i偶 zosta艂 chyba 藕le zrozumiany. Wyja艣ni艂, i偶 nie ma nic przeciwko temu, aby W贸jt z艂o偶y艂 wniosek o dotacj臋 dla Transboru w celu zrealizowania wymiany okien. Chodzi tylko o to, aby dzia艂a膰 wsp贸lnie, a nie, blokowa膰 pewne sprawy w celu realizacji innych.
G艂os zabra艂 p. radny Zbigniew Pi艂atkowski. Powiedzia艂, 偶e je艣li Komisja Rewizyjna stawia wniosek o wyrzucenie punktu z porz膮dku obrad, to jest to blokowanie.
G艂os zabra艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Zapyta艂, jakie inwestycje by艂y w ostatnim czasie poczynione przez gmin臋 w Wielgolesie, a jakie, w Transborze?
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 trzeba my艣le膰 w ten spos贸b, 偶e szko艂y w Latowiczu oraz w Wielgolesie b臋d膮 na pewno istnie膰 natomiast nie wiadomo, jakie b臋d膮 losy ma艂ych szk贸艂. Konsekwencj膮 tego jest fakt, i偶 inwestuje si臋 w du偶ych szko艂ach w Latowiczu i Wielgolesie. Wynika to z demografii, kt贸ra zapewnia, 偶e w/w du偶e szko艂y b臋d膮 na pewno funkcjonowa膰 i o nie przede wszystkim nale偶y dba膰. W贸jt Gminy doda艂, i偶 ma wra偶enie, 偶e pr贸buje si臋 wywrze膰 na nim presj臋, aby zmieni艂 wniosek, tzn. aby przygotowa艂 wniosek do ministerstwa o na okna w szkole w Transborze.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, i偶 je艣li zosta艂 zrozumiany, 偶e pr贸buje wywiera膰 presj臋, to chcia艂by powiedzie膰, 偶e jest to b艂臋dne zrozumienie. Nast臋pnie, p. radny stwierdzi艂, co nast臋puje: „Nam chodzi o to, 偶eby w szkole w Transborze wymieniono okna. Mo偶e przy okazji tak budowy lub ocieplenia w Wielgolesie, by膰 mo偶e, 偶e znajd膮 si臋 lub mo偶na poszuka膰 tych pieni臋dzy na Transb贸r. Jest to 30 ty艣. z艂. Pan W贸jt r贸wnie偶 zna 藕r贸d艂a pozyskania tych pieni臋dzy. Je偶eliby (…) w razie gdyby nie mo偶na by艂o, m贸wi si臋 40 ty艣. z艂, gmina, taka prawda jest, 偶e wpadnie, je偶eli to b臋dziemy realizowa膰 ok. 60% (…) zad艂u偶enia w skali rocznej (…).
W贸jt Gminy stwierdzi艂 jn:
„R贸wnie dobrze realizuj膮c jakie艣 inne zadanie generujemy d艂ug publiczny (…)”.
Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono wi臋cej uwag lub wniosk贸w, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wniosek 3 radnych o wykre艣lenie z porz膮dku obrad punktu 21.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 4 g艂osami „za” przy 8 g艂osach „przeciw” oraz 2 „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a wniosek o zdj臋cie z porz膮dku obrad punktu 21.
Wi臋cej wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad, kt贸ry po wprowadzonych zmianach przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. W y k r e 艣 l o n y
5. Wyst膮pienie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
6. Informacja przedstawiciela Zarz膮du Okr臋gowej Sp贸艂dzielni Mleczarskiej Garwolin na temat dostosowania gospodarstw rolnych do wymaga艅 weterynaryjnych.
7. Informacja Kierownika Powiatowego Biura AriMR w zakresie sk艂adania wniosk贸w o dop艂aty bezpo艣rednie dla rolnik贸w.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Budach Wielgoleskich na cele publiczne.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne u偶yczenie Samodzielnemu Zespo艂owi Opieki Zdrowotnej nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz po艂o偶onych w miejscowo艣ciach Latowicz oraz Wielgolas.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia budynku po by艂ym przedszkolu w Latowiczu po艂o偶onego na nieruchomo艣ci nr 599 stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Kamionka stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia procedury wyboru banku dla obs艂ugi bud偶etu gminy Latowicz.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
14. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w roku 2003 oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych za rok 2003.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2004.
15a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2004.
16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek”.
17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
18. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Strachomin, Oleksianka”.
19. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: D臋be Ma艂e, Go艂e艂膮ki, Budziska, Genera艂owo, Redzy艅skie”.
20. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy II etapu Stacji Uzdatniania Wody Chy偶yny”.
21. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Termomodernizacji budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie”.
22. Punkt przeniesiony i umieszczony w porz膮dku obrad jako 15a.
23. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Gminy Latowicz w roku 2003 oraz przedstawienie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz w roku 2003.
24. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
25. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
26. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy r贸偶ne.
28. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
29. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pani radna Jadwiga 艢luzek zapyta艂a jak i kiedy b臋dzie naprawiana ulica Grundowa w Latowiczu?
W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 nie jest jeszcze wykonany przegl膮d dr贸g – pracownik merytoryczny jest obecnie na urlopie. Przegl膮d zostanie zrobiony na pocz膮tku kwietnia. Na ulicy Grundowej zostan膮 wykonane niezb臋dne prace remontowe tzn. doziarnienie. Nie b臋dzie to remont kapitalny, lecz bie偶膮cy.

4
w y k r e 艣 l o n y

5
WYST膭PIENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Na sesj臋 Rady przyby艂 p. Marian Gom贸艂ka – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Powiecie Mi艅skim.
Pan Gom贸艂ka przedstawi艂 zebranym informacje og贸lne dotycz膮ce dzia艂alno艣ci instytucji, kt贸r膮 reprezentuje oraz wyja艣ni艂 szczeg贸艂y dotycz膮ce ubiegania si臋 o certyfikaty zwi膮zane z wymogami dla producent贸w mleka. Du偶o miejsca po艣wi臋ci艂 dok艂adnemu om贸wieniu wymog贸w nak艂adanych na rolnik贸w – producent贸w mleka przez powiatowe s艂u偶by weterynaryjne.

6
INFORMACJA PRZEDSTAWICIELA ZARZ膭DU OKR臉GOWEJ SP脫艁DZIELNI MLECZARSKIEJ GARWOLIN NA TEMAT DOSTOSOWANIA GOSPODARSTW ROLNYCH DO WYMAGA艃 WETERYNARYJNYCH

Informacje przedstawi艂 przyby艂y na sesj臋 przedstawiciel Zarz膮du OSM Garwolin – p. Henryk G贸藕d藕. Poinformowa艂, i偶 pod wzgl臋dem ekonomicznym OSM funkcjonuje w chwili obecnej dosy膰 dobrze (poda艂 najwa偶niejsze dane). Nast臋pnie p. G贸藕d偶 zaj膮艂 si臋 odpowiadaniem na pytania zadawane przez radnych i so艂tys贸w.

7
INFORMACJA KIEROWNIKA POWIATOWEGO BIURA ARIMR W ZAKRESIE SK艁ADANIA WNIOSK脫W O DOP艁ATY BEZPO艢REDNIE DLA ROLNIK脫W

Pan Pawe艂 Jastrz臋bski – Kierownik Powiatowego Biura ARiMR przedstawi艂 informacje o dzia艂alno艣ci plac贸wki, kt贸r膮 kieruje, skupiaj膮c si臋 na sprawach bie偶膮cych i odpowiadaj膮c na zadawane pytania.
W spos贸b najbardziej szczeg贸艂owy om贸wi艂 problemy zwi膮zane z ubieganiem si臋 rolnik贸w o tzw. dop艂aty bezpo艣rednie z Unii Europejskiej. Poda艂 najwa偶niejsze terminy i konieczne do spe艂nienia wymogi. Stwierdzi艂, i偶 b臋dzie si臋 stara艂, aby w okresie sk艂adania wniosk贸w o dop艂aty w ka偶dym Urz臋dzie Gminy pe艂ni艂 dy偶ury pracownik Biura Powiatowego ARiMR w celu niesienia pomocy w zakresie wype艂niania wniosk贸w.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA DOKONANIE DAROWIZNY NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ NA RZECZ OCHOTNICZEJ STRA呕Y PO呕ARNEJ W BUDACH WIELGOLESKICH NA CELE PUBLICZNE

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Pnformowa艂, 偶e chodzi o przekazanie jednostce OSP dzia艂ki, na kt贸rej niegdys znajdowa艂a si臋 szko艂a. Stra偶acy u偶ytkuj膮 obecnie dzia艂k臋 i dbaj膮 o ni膮 przez co zas艂uguj膮, aby sta艂a si臋 ona ich w艂asno艣ci膮. Na dzia艂ce zbudowano gara偶 dla samochodu stra偶ackiego.
Najlepszym rozwi膮zaniem by艂o w tej sytuacji zasiedzenie dzia艂ki na rzecz Skarbu Pa艅stwa a nast臋pnie uzyskanie zgody Wojewody, aby gmina Latowicz sta艂a si臋 jej w艂a艣cicielem. Przedmiotow膮 decyzj臋 uzyskano i obecnie gmina Latowicz mo偶e przekaza膰 dzia艂k臋 na rzecz OSP. W贸jt poinformowa艂, i偶 w akcie notarialnym zapisana zostanie mo偶liwo艣膰 korzystania przez gmin臋 (na zasadzie s艂u偶ebno艣ci) z p臋tli autobusowej znajduj膮cej si臋 na przekazywanej dzia艂ce.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 ani wniosk贸w i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Budach Wielgoleskich na cele publiczne - uchwa艂a Nr XV/79/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.
G艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol – radny z Bud Wielgoleskich. Podzi臋kowa艂 radnym za jednog艂o艣ne podj臋cie uchwa艂y i wyrazi艂 przekonanie, 偶e przekazana stra偶akom dzia艂ka b臋dzie tak jak dotychczas s艂u偶y艂a celom spo艂ecznym.
G艂os zabra艂 p. radny Jaros艂aw P艂atek. Powiedzia艂, co nast臋puje: „ Pami臋tam tak膮 sytuacj臋, 偶e my zwracali艣my si臋 do p. W贸jta, do p. mecenas, pytali艣my si臋 czy mo偶na tak膮 spraw臋 zrobi膰 nawet na terenie Oleksianki i otrzymali艣my odpowied藕, 偶e w 偶adnym wypadku (...)”.
G艂os zabra艂a p. mecenas Alina Saracka. Powiedzia艂a, 偶e by艂o to podyktowane stanowiskiem nadzoru w Siedlcach, kt贸ry twierdzi艂, i偶 zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami nie jest wymieniony cel stra偶y po偶arnej jako cel spo艂eczny. W okresie, gdy Latowicz podlega艂 pod nadz贸r w Siedlcach takie by艂o stanowisko nadzoru. Uda艂o si臋 tylko raz i to z wielkimi trudno艣ciami przeprowadzi膰 podobn膮 uchwa艂臋. W chwili obecnej, po ustaleniach z organem nadzoru w Warszawie, pod kt贸ry teraz podlega gmina Latowicz okaza艂o si臋, i偶 zmieni艂a si臋 interpretacja przepis贸w i organ nadzoru nie wni贸s艂 przeciwwskaza艅 do podj臋cia przez Rad臋 Gminy Latowicz przedmiotowej uchwa艂y.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nie chcia艂by, aby kto艣 pomy艣la艂, i偶 jednostka OSP w Budach Wielgoleskich zosta艂a przez W贸jta potraktowana w spos贸b wyj膮tkowo przychylny. W贸jt poinformowa艂, 偶e je艣li OSP w Oleksiance b臋dzie chcia艂a si臋 uw艂aszczy膰 i b臋dzie taka mo偶liwo艣膰 prawna to zostanie to wykonane.
Pani mecenas Alina Saracka doda艂a, i偶 b臋dzie to mo偶liwe do realizacji je艣li nie zmieni si臋 interpretacja przepis贸w.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 rzeczywi艣cie nie mo偶na s膮dzi膰, 偶e OSP w Budach zosta艂a potraktowana w spos贸b wyj膮tkowy. Pan radny poinformowa艂, i偶 przedmiotowa dzia艂ka by艂a od wielu lat przeznaczona przez w艂a艣ciciela na cele spo艂eczne dla wsi. Tak偶e spadkobiercy w艂a艣ciciela zrzekli si臋 swoich praw do dzia艂ki i zdecydowali, i偶 powinna ona s艂u偶y膰 celom publicznym. Pan Parol powiedzia艂, 偶e dzia艂ka ta nigdy nie by艂a w艂asno艣ci膮 gminy.


9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYRA呕ENIA ZGODY NA NIEODP艁ATNE U呕YCZENIE SAMODZIELNEMU ZESPO艁OWI OPIEKI ZDROWOTNEJ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ PO艁O呕ONYCH W MIEJSCOWO艢CIACH LATOWICZ ORAZ WIELGOLAS

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, i偶 na terenie gminy Latowicz funkcjonuj膮 dwa O艣rodki Zdrowia: w Latowiczu i w Wielgolesie. Oba dzia艂aj膮 w strukturach SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim. ZOZ p艂aci gminie czynsz za u偶ytkowanie obiekt贸w. W ramach tych dochod贸w gmina utrzymuje obiekty. 艢rodki s膮 w zasadzie wystarczaj膮ce. ZOZ szukaj膮c oszcz臋dno艣ci wyst膮pi艂 do gminy z propozycj膮 bezp艂atnego u偶yczenia budynk贸w (nie p艂aciliby podatku VAT). Opinie Komisji s膮 takie, 偶e lepiej nie oddawa膰 O艣rodk贸w Zdrowia w bezp艂atne u偶yczenie, bo nie b臋dzie bezpo艣redniego wp艂ywu gminy na stan techniczny obiekt贸w.
W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, nie wniesiono pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami „przeciw” przy 2 g艂osach „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne u偶yczenie Samodzielnemu Zespo艂owi Opieki Zdrowotnej nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Latowicz po艂o偶onych w miejscowo艣ciach Latowicz oraz Wielgolas.


10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA BUDYNKU PO BY艁YM PRZEDSZKOLU W LATOWICZU PO艁O呕ONEGO NA NIERUCHOMO艢CI NR 599 STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e temat by艂 ju偶 umieszczony w porz膮dku obrad w lipcu 2002 r. Punkt zosta艂 wtedy zdj臋ty z porz膮dku obrad na wniosek Komisji Rewizyjnej. W贸jt zosta艂 zobowi膮zany do zasi臋gni臋cia w przedmiotowej sprawie opinii mieszka艅c贸w Latowicza i po wys艂uchaniu tej opinii Rada mia艂a podj膮膰 decyzj臋. Zwo艂ano w przedmiotowej sprawie zebranie mieszka艅c贸w. Efekt konsultacji by艂 taki, 偶e trudno by艂o nawet policzy膰 g艂osy „za” oraz „przeciw”. Osoby, kt贸re by艂y przeciw przemieszczeniu obiektu wychodzi艂y z sali. Trudno by艂o stwierdzi膰 gdzie jest wi臋kszo艣膰 tzn. konsultacje zako艅czy艂y si臋 fiaskiem. Rada jest w艂adna, aby podejmowa膰 w przedmiotowej sprawie decyzje. Wnioski mieszka艅c贸w nale偶y bra膰 pod uwag臋 i w tym przypadku s膮 one brane pod uwag臋. Chodzi tu o opini臋 Rady Rodzic贸w przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu wyra偶on膮 na spotkaniu po艣wi臋conym kwestii dalszego losu budynku po by艂ym przedszkolu. Rada rodzic贸w wyrazi艂a pogl膮d, i偶 nale偶y budynek usun膮膰, aby powi臋kszy膰 plac zabaw dla dzieci. Projekt uchwa艂y zmierza do tego, aby zby膰 budynek tzn. zorganizowa膰 przetarg, znale藕膰 podmiot, kt贸ry b臋dzie zainteresowany przemieszczeniem obiektu, tak, aby najlepiej da艂o si臋 go jeszcze wykorzysta膰. Inn膮 alternatyw膮 jest tylko znalezienie 艣rodk贸w na remont a nast臋pnie znalezienie sposobu wykorzystania obiektu.
Nast臋pnie W贸jt powiedzia艂, co nast臋puje: „W moim przekonaniu mamy tyle inwestycji, kt贸re s膮 dla nas priorytetowe i trudno 偶eby艣my szukali nast臋pnych 艣rodk贸w, generowali dodatkowe wydatki a potem pami臋tali o kosztach eksploatacji obiektu. Obiekt jest zniszczony. Kiedy by艂a wycena w roku 1999 (...) to wskazywa艂a na 艣rednio 80% zu偶ycie (...). Wiadomo, 偶e stan dewastacji si臋 posun膮艂, bo jest up艂yw czasu (...)”.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Odczyta艂a pismo w sprawie budynku po by艂ym przedszkolu (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u).
G艂os zabra艂a p. Joanna Papi艅ska – Dyrektor Zespo艂u szk贸艂 w Latowiczu. Powiedzia艂a jn:
„Jest nieprawd膮, 偶e przedszkola nie ma, bo w statucie Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu jest zapis, i偶 w jego sk艂ad wchodzi przedszkole, tylko, 偶e jego dzia艂alno艣膰 jest obecnie zawieszona z braku ch臋tnych. Corocznie prowadzony jest nab贸r – je艣li zg艂osi si臋 wymagana liczba ch臋tnych to przedszkole zostanie uruchomione”. Nast臋pnie p. Papi艅ska zapyta艂a p. 艢luzek ile os贸b podpisa艂o odczytan膮 przez ni膮 petycj臋?
Pani Jadwiga 艢luzek odpowiedzia艂a, i偶 odczytane przez ni膮 pismo nie jest petycj膮, lecz pismem podpisanym przez radn膮 Jadwig臋 艢luzek. Nast臋pnie p. radna powiedzia艂a, co nast臋puje: „Poniewa偶 ca艂y czas prosz臋 Pani (...) o to wszystko staram si臋 ja jako radna Jadwiga 艢luzek, kt贸ra ma upowa偶nienia od Komitetu Protestacyjnego, Komitetu Zb贸rki Pieni臋dzy i ze wszystkich innych”.
Pani Joanna Papi艅ska stwierdzi艂a: „Ja to odbieram tak, 偶e Pani to sobie za艂o偶y艂a, 偶e to jest jakie艣 moje widzimisie – rozebranie tego budynku, natomiast to jest inicjatywa Rady Rodzic贸w i nie tylko Rady Rodzic贸w, bo na zebraniu by艂y 74 osoby i z tych 73 osoby opowiedzia艂y si臋 za zbyciem budynku i 1 osoba wstrzyma艂a si臋 od g艂osu”.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a: „Jakby si臋 Pani czu艂a jako mieszkanka Wielgolasu gdyby mieszka艅cy Latowicza pr贸bowali zniszczy膰 Pani, cho膰 jak膮艣 cz臋艣膰 historii. Dziwi臋 si臋 Pani, 偶e jako nauczycielka z naszego terenu nie jest Pani zainteresowana, aby edukacja naszych dzieci rozpoczyna艂a si臋 w艂a艣nie od przedszkola, ale nie od przedszkola 5 latk贸w – jak Pani to m贸wi, tylko od przedszkola dzieci 3 letnich. I prosz臋 mi pokaza膰 miejsce. Jak Pani to urz膮dzi, 偶eby dzieci nie by艂y zamkni臋te jak w izolatce i za ka偶dym razem nie wiem z kim przechodzi艂y na plac zabaw. Pani jest go艣ciem u nas i naprawd臋 jest mi bardzo przykro (...)”.
Nast臋pnie p. 艢luzek powiedzia艂, i偶 w pi艣mie zwr贸ci艂a si臋 do Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w o ustalenie stanu faktycznego obiektu po by艂ym przedszkolu. Poinformowa艂a, 偶e z informacji ustnych wiadomo, 偶e budynek zosta艂 przekazany przez mieszka艅c贸w Latowicz na cele o艣wiatowe.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e jeszcze raz chcia艂a poinformowa膰, i偶 przedszkole jest i ma miejsce natomiast dzieci na plac zabaw b臋d膮 udawa艂y si臋 z opiekunem.
Pani Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 w艂a艣ciwym miejscem dla przedszkola jest budynek, w kt贸rym ju偶 si臋 ono mie艣ci艂o. Nast臋pnie poprosi艂a radnych o podj臋cie takiej uchwa艂y, kt贸ra umo偶liwi艂aby wyremontowanie obiektu.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, i偶 nale偶y liczy膰 si臋 z tym, 偶e koszt remontu budynku po 1 maja 2004 r. b臋dzie du偶o wi臋kszy jak suma wykazana w kosztorysie z 1999 r. Nast臋pnie p. Papi艅ska stwierdzi艂a: „Obawiam si臋, 偶e przyjdzie taki moment, kiedy trzeba b臋dzie podj膮膰 decyzj臋 o budowie sali gimnastycznej (...) i obawiam si臋 takiej sytuacji jaka mia艂a miejsce na pocz膮tku tej sesji - antagonizowania szk贸艂. I wtedy Pa艅stwo b臋dziecie szuka膰: a mo偶e okna w D臋bem Ma艂ym, a mo偶e sala gimnastyczna w Latowiczu”.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, co nast臋puje: „Szanowani s膮 tutaj go艣cie zaproszeni, ale (...) p. Papi艅ska nie powinna wypowiada膰 s艂贸w o antagonizowaniu. Radny nie ma takiego ani w zamiarze, ani te偶 w wyst膮pieniu, w skutkach, nie by艂o antagonizowania jakichkolwiek szk贸艂. Tym bardziej nie mo偶e m贸wi膰 szko艂a w Latowiczu, 偶e jest (...) czy pomijana czy w jaki艣 spos贸b antagonizowana. Jest to pom贸wienie radnych i uwa偶am, 偶e p. Przewodnicz膮cy powinien w spos贸b oczywisty zwr贸ci膰 uwag臋 p. Dyrektor”.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 w planie inwestycyjnym na rok 2005 zapisano wst臋pnie budo臋 sali gimnastycznej w Latowiczu,. Jest to ogromna inwestycja, kt贸rej koszt mo偶e si臋gn膮 nawet 2 mln. z艂. B臋dzie to bardzo du偶y wysi艂ek dla gminy Latowicz. W贸jt zwracaj膮c si臋 do radnych zapyta艂: „Czy w takiej sytuacji mieliby艣my r贸wnolegle szuka膰 pieni臋dzy na remont budynku przedszkola?”.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a: „Nie mamy szuka膰”
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 przecie偶 kto艣 musi prowadzi膰 inwestycj臋.
Pani 艢luzek odpowiedzia艂a: „Wi臋c b臋dziemy prowadzi膰. Pod Pana nadzorem przez przywiezione przez nas pieni膮dze. Nie chcemy z gminy 偶adnych pieni臋dzy”.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby, aby p. radca pomog艂a przygotowa膰 tak膮 uchwa艂臋, aby mo偶na by艂o wykona膰 remont pod nadzorem W贸jta, ale 偶eby nie by艂a to taka uchwa艂a jak kiedy艣, kiedy to by艂 przetarg i wym贸g zap艂acenia podatku VAT, bo to by艂o krzywdz膮ce. Chodzi艂oby tylko o nadz贸r ze strony W贸jta i pracownik贸w Urz臋du Gminy a nie o zbieranie pieni臋dzy. Pani 艢luzek poinformowa艂a, 偶e obecnie w banku znajduje si臋 ju偶 7 ty艣. z艂 pochodz膮ce z dobrowolnych datk贸w z艂o偶onych na remont budynku przedszkola.
Nast臋pnie p. radna powiedzia艂a: „W 1996 r. podczas wizyty uroczystej Premiera J贸zefa Oleksego zosta艂y za nasz膮 pro艣b膮 – zwr贸cili艣my si臋 wtedy do Premiera i do Kuratora, - zosta艂y nam przekazane pieni膮dze w wysoko艣ci: 350 ty艣. z艁 na budow臋 szko艂y w Wielgolesie i 50 ty艣. z艂 (...) na szko艂臋 w Latowiczu”. Pani 艢luzek powiedzia艂a, i偶 gdyby wtedy zrobiono remont przedszkola to obecnie ta sprawa nie powodowa艂aby tyle kontrowersji.
G艂os zabra艂 p. radny Jan Doma艅ski. Powiedzia艂, 偶e je艣li p. 艢luzek wypowiada si臋 w imieniu mieszka艅c贸w Latowicza to powinna by膰 na ostatnim zebraniu i zobaczy艂aby wtedy, na co ludzie chcieli przeznaczy膰 te pieni膮dze, kt贸re zebra艂a i s膮 obecnie w banku. Ot贸偶 chcieli je przeznaczy膰 na utworzenie placu zabaw – na zakup przyrz膮d贸w. Nast臋pnie p. Doma艅ski powiedzia艂: „Ten Pani zabytek nie jest 偶adn膮 walk膮 ludzi z Latowicza tylko indywidualn膮 Pani spraw膮. Ju偶 mia艂a Pani szans臋 wykazania si臋, a niestety Pani ju偶 przez tyle lat obiecywa艂a i w tamtej kadencji, 偶e zajmie si臋 t膮 spraw膮, wyremontuje to wszystko i to upad艂o na niczym. A teraz Pani nie przychodzi na zebranie og贸lne z mieszka艅cami, kt贸rzy by Pani przedstawili sytuacj臋 wi臋kszo艣ciow膮, bo z tego, co Pani m贸wi to nie s膮 dla Pani wa偶ne sprawy spo艂ecze艅stwa tylko sprawy Pani przynale偶no艣ci partyjnej”.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 zaproszenie na spotkanie w szkole po艣wi臋cone sprawie budynku po by艂ym przedszkolu dosta艂a bardzo p贸藕no, „w ostatniej chwili”, kiedy mia艂a ju偶 zaplanowane inne, wa偶ne spotkanie i tylko dlatego nie by艂a obecna na spotkaniu w szkole. Opr贸cz tego p. 艢luzek poinformowa艂a, 偶e nie nale偶y do 偶adnej partii politycznej. Nast臋pnie p. radna powiedzia艂a, i偶]偶 wiedz膮c ju偶, 偶e nie b臋dzie mog艂a by膰 obecna na spotkaniu w szkole, poprosi艂a o przedstawienie podczas spotkania pisma, kt贸re zostawi艂a. W pi艣mie p. 艢luzek zaapelowa艂a do zebranych, aby nie burzy膰, lecz remontowa膰 obiekt. Pismo zosta艂o odczytane. Nast臋pnie p. Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 plac, na kt贸rym znajduje si臋 budynek przedszkolny nie jest w艂asno艣ci膮 p. Dyrektor. Jest to plac skomunalizowany przez gmin臋 i jest w艂asno艣ci膮 gminy i Rady Gminy.
G艂os zabra艂 p. radny S艂awomir 艢wi膮tek. Powiedzia艂, i偶 zgadza si臋 ze stwierdzeniem, i偶 plac i budynek jest w艂asno艣ci膮 mieszka艅c贸w Latowicz, ale nale偶y pami臋ta膰, 偶e w poprzedniej kadencji wola Rady by艂a taka, aby za艂atwili to mieszka艅cy Latowicza. Rada da艂a upowa偶nienie p. 艢luzek. Pani 艢luzek zobowi膮za艂a si臋 do wystarania si臋 o pieni膮dze i do tego, 偶e wyremontuje obiekt. Pan 艢wi膮tek powiedzia艂, i偶 radnym nie zale偶y na tym, aby nie remontowa膰 budynku tylko chodzi o pieni膮dze, kt贸rych nie ma.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e nie jest prawd膮, i偶 otrzyma艂a upowa偶nienie od Rady i zobowi膮za艂a si臋 do wykonania remontu. Poinformowa艂a tak偶e, i偶 nie 偶膮da i nigdy nie 偶膮da艂a od gminy 偶adnych pieni臋dzy na ten cel.
Pan S艂awomir 艢wi膮tek stwierdzi艂: „By艂a dobra wola Rady. Pani mia艂a pieni膮dze zorganizowa膰 i wyszykowa膰 budynek. Tak si臋 nie sta艂o, wi臋c zr贸bmy co艣 z tym tematem”.
W贸jt Gminy zapyta艂, czy p. Jadwidze 艢luzek chodzi o to, aby Rada Gminy podj臋艂a uchwa艂臋 o bezp艂atnym u偶yczeniu obiektu na rzecz jej stowarzyszenia?
Pani radna 艢luzek powiedzia艂a, i偶 chodzi艂oby w艂a艣nie o tak膮 uchwa艂臋, tzn. przekazanie obiektu tylko na czas remontu Stowarzyszeniu.
W贸jt Gminy zapyta艂 czy Stowarzyszenie p. 艢luzek ma w swoim statucie dzia艂ania o艣wiatowe?
Pani Jadwiga 艢luzek poinformowa艂a, i偶 w statucie Stowarzyszenie nie ma dzia艂alno艣ci o艣wiatowej, ale ma r贸偶nego rodzaju zbi贸rki. Ponadto, je艣li b臋dzie trzeba to z艂o偶ony zostanie do s膮du wniosek o wpisanie do statutu Stowarzyszenia tak偶e dzia艂alno艣ci o艣wiatowej. Pani radna poprosi艂a nast臋pnie W贸jta Gminy o sprostowanie, i偶 nigdy nie posiada艂a upowa偶nienia od Rady i nie zobowi膮zywa艂a si臋 do wyremontowania budynku, kt贸rego rzekomo nie dotrzyma艂a.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 b臋d膮c W贸jtem Gminy Latowicz nie widzi potrzeby i konieczno艣ci korzystania z budynku po by艂ym przedszkolu dla potrzeb o艣wiatowych. W贸jt powiedzia艂, 偶e jego pogl膮d w przedmiotowej sprawie pokrywa si臋 w pe艂ni z pogl膮dem p. Dyrektor i Rady Rodzic贸w. Jego zdaniem projekt architektoniczny budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu zosta艂 tak zaplanowany, aby zapewnione zosta艂o tam miejsce dla przedszkola. Je艣li okaza艂oby si臋, i偶 jest zapotrzebowanie na przedszkole, to przedszkole zostanie uruchomione. Nie ma przeszk贸d.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e z jej punktu widzenia s膮 przeszkody, bowiem budynek i plac po by艂ym przedszkolu jest odpowiednim miejscem dla przedszkola, a nie obiekt Zespo艂u Szk贸艂 gdzie jest obecna m艂odzie偶. Pani radna powiedzia艂a, i偶 w przypadku gdyby w przysz艂o艣ci okaza艂o si臋, i偶 gminy nie sta膰 na prowadzenie przedszkola, to istnieje jeszcze mo偶liwo艣膰 przekszta艂cenia go na przedszkole prywatne.
W贸jt zaznaczy艂, i偶 nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e w przypadku umieszczenia przedszkola w budynku Zespo艂u Szk贸艂 by艂by jeden koszt, je艣li chodzi o eksploatacj臋. W贸jt Gminy zasugerowa艂, i偶 nale偶y poda膰 inny cel przeznaczenia budynku ni偶 o艣wiatowy.
Pani Joanna Papi艅ska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu powiedzia艂a, i偶 w Zespole s膮 przygotowane na przedszkole dwie sale z 艂azienk膮, z szatni膮, z oddzielnym wej艣ciem.
Pani Hanna Banasiak – so艂tys z Latowicza, zwr贸ci艂a uwag臋, i偶 nie ma ch臋tnych do przedszkola m. in. z powodu du偶ej op艂aty sta艂ej.
W贸jt powiedzia艂, i偶 rodzice musz膮 si臋 liczy膰 z op艂atami w przypadku gdyby przedszkole zacz臋艂o funkcjonowa膰. Decyzje o wysoko艣ci op艂at podejmuj膮 radni. W贸jt Gminy stwierdzi艂, i偶 radni bior膮 pod uwag臋, kt贸re sprawy s膮 w ich przekonaniu priorytetowe i nie wydaje si臋, aby byli sk艂onni ustala膰 bardzo niskie op艂aty za przedszkole. Radnych najbardziej interesuj膮 inwestycje i na drugim miejscu o艣wiata. Do o艣wiaty gmina dok艂ada corocznie bardzo du偶e pieni膮dze. W zwi膮zku z tym nale偶y spodziewa膰 si臋, i偶 radni nie b臋d膮 „chodzi膰 ko艂o tego, 偶eby by艂 du偶y nab贸r do przedszkola”. W贸jt powiedzia艂, 偶e w jego przekonaniu koszt 1 oddzia艂u przedszkola dla gminy to ok. 150 ty艣. z艂 rocznie.
G艂os zabra艂a p. mecenas Alina Saracka. Powiedzia艂a, i偶 je艣li dobrze zrozumia艂a, to p. Jadwiga 艢luzek proponuje zawarcie umowy gminy ze Stowarzyszeniem. Umowy pod nazw膮: „umowa o bezp艂atnym u偶yczeniu” na rzecz Stowarzyszenia.
Pani mecenas poinformowa艂a, 偶e tam, gdzie by艂a proponowana umowa nieodp艂atnego u偶yczenia na rzecz SP ZOZ to by艂a to umowa faktyczna, rzeczywista, czyli osoba prawna stoj膮ca po drugiej stronie mia艂a z tego przedmiotu umowy korzysta膰 w spos贸b okre艣lony w umowie. Natomiast w przypadku, o kt贸rym m贸wi p. 艢luzek mamy do czynienia z budynkiem, kt贸ry w chwili obecnej nie nadaje si臋, z uwagi na jego stan techniczny do prowadzenia 偶adnej dzia艂alno艣ci, w tym r贸wnie偶 do prowadzenia przedszkola. W zwi膮zku z tym proponowana umowa nie by艂aby umow膮 u偶yczenia, poniewa偶 umowa u偶yczenia by艂aby w tym przypadku umowa pozorn膮. T膮 umow膮 nie oddawaliby艣my budynku, 偶eby w nim si臋 co艣 dzia艂o, tak naprawd臋 by艂aby to umowa o wykonaniu remontu w tym budynku. I tak t膮 umow臋 nale偶a艂oby nazwa膰. Skoro jest to wykonanie remontu to jest to jakiego艣 rodzaju zam贸wienie i obowi膮zuje tu ustawa o zam贸wieniach publicznych. Za realizacj臋 odpowiada ten, kto dokona艂 zam贸wienia, czyli w omawianym przypadku W贸jt Gminy, kt贸ry zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie ma obowi膮zek wy艂oni膰 wykonawc臋 tego zam贸wienia. Nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 nie mo偶na omijaj膮c przepisy powierzy膰 komu艣 budynek, aby go wyremontowa艂.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, co nast臋puje: „Panie W贸jcie nie musi by膰 i przetarg i nic, bo pieni膮偶ki poproszone mog膮 by膰 dane darowizn膮 lub w postaci materia艂贸w np. zwracamy si臋 z pismem o blach臋 (..) i dostajemy blach臋, a nie dostajemy pieni膮偶k贸w (…). Ja nie chc臋 偶adnych pieni膮偶k贸w, ja chc臋 materia艂y, kt贸re nam dadz膮 szans臋 odrestaurowania tego. Chyba, 偶e na wykonawc臋 dostaniemy jakie艣 pieni膮dze z ochrony zabytk贸w, kt贸re b臋d膮 napisane do gminy, 偶e s膮 to pieni膮偶ki z ochrony na ten budynek”.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, i偶 niezale偶nie od 藕r贸de艂 pochodzenia pieni臋dzy trzeba wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 jest to budynek komunalny i w zwi膮zku z tym odpowiedzialno艣膰 za zarz膮d mieniem gminnym spoczywa na W贸jcie i je偶eli dokonujemy remontu to nale偶y pami臋ta膰 o tym, 偶e niezale偶nie od tego, jak膮 umow臋 si臋 zawrze to odpowiedzialno艣膰 zar贸wno w zakresie w艂a艣ciwo艣ci przeprowadzonej procedury jak te偶 w zakresie staranno艣ci w wyborze wykonawcy spoczywa na W贸jcie.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a: „(…) Przecie偶 p. W贸jt b臋dzie, jest to dzia艂ka Urz臋du Gminy, z nami wsp贸艂pracowa艂 i odbiera艂 to, co my dostajemy (…) mo偶e by膰 tak umowa sprecyzowana, 偶e tam nie b臋dzie figurowa艂o nazwisko 艢luzek, no, ale prosz臋 list motywacyjny, 偶e w艂a艣nie my mamy przyzwolenie od W贸jta zebrania tych pieni膮偶k贸w, tych materia艂贸w (…)”.
Pani mecenas powiedzia艂a, i偶 czym innym s膮 kompetencje statutowe do zbierania pieni臋dzy, do zbierania darowizn w postaci got贸wki lub innych przedmiot贸w a czym innym jest wykonawstwo rob贸t budowlanych.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 to, co uda si臋 zebra膰 b臋dzie przekazane W贸jtowi.
Pani mecenas zapyta艂a, czy to ma oznacza膰, 偶e to p. W贸jt b臋dzie wykonywa艂 remont?
Pani 艢luzek powiedzia艂a, i偶 W贸jt nie b臋dzie wykonywa艂 remontu, ale „musi to i艣膰 przez gmin臋”.
Pani mecenas powiedzia艂a: „Remont mo偶e wykona膰 osoba do tego uprawniona, czyli kto, konkretnie ?
Pani 艢luzek powiedzia艂a: „W贸jt, poniewa偶 pieni膮dze i materia艂y to wp艂yn膮 na konto gminy, a my mo偶emy tylko wszystko pozwozi膰”.
Nast臋pnie p. 艢luzek poinformowa艂a, 偶e otrzyma艂a pismo od p. Dyrektor Banku Sp贸艂dzielczego w Mi艅sku Mazowieckim, w kt贸rym jest napisane, i偶 z chwil膮 przedstawienia kosztorysu przebiegu remontu budynku przedszkolnego b臋dzie zebrana Rada Nadzorcza Banku, kt贸ra udzieli jak膮艣 sum臋 pieni臋dzy na przedmiotowe prace.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, i偶 p. 艢luzek dzia艂a ju偶 ze swoim komitetem 5 lat i nie ma 偶adnego dokumentu, i偶 kto艣 zagwarantowa艂 jakie艣 艣rodki.
Pani 艢luzek powiedzia艂a, i偶 ma ju偶 7 ty艣. z艂 na koncie w banku.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 ani wniosk贸w, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 5 g艂osami „za” przy 7 g艂osach „przeciw” oraz 2 „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a projekt uchwa艂y w sprawie zbycia budynku po by艂ym przedszkolu w Latowiczu po艂o偶onego na nieruchomo艣ci nr 599 stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Podzi臋kowa艂a radnym za odrzucenie projektu uchwa艂y i powiedzia艂a, i偶 do艂o偶y ca艂ego serca, aby budynek po by艂ym przedszkolu „sta艂 si臋 wizyt贸wk膮”.
Pani Joanna Papi艅ska – Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu powiedzia艂a, i偶 dziwi si臋 postawie Przewodnicz膮cego Rady, kt贸re mia艂 inne zdanie w przedmiotowej sprawie na spotkaniu z rodzicami, a inne zaprezentowa艂 na sesji.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e nie wypowiada艂 si臋 na ten temat publicznie a ponadto na spotkaniu w szkole by艂 obecny nieoficjalnie, poniewa偶 nie otrzyma艂 zaproszenia.


11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMO艢CI W MIEJSCOWO艢CI KAMIONKA STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Zast臋pca W贸jta. Poinformowa艂, i偶 uchwa艂a dotyczy nieruchomo艣ci nr 174 o powierzchni 0,11 ha. Na dzia艂ce znajduj膮 si臋 budynki stanowi膮ce oddzielny od gruntu przedmiot w艂asno艣ci.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Kamionka stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz. – uchwa艂a Nr XV/80/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA PROCEDURY WYBORU BANKU DLA OBS艁UGI BUD呕ETU GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia procedury wyboru banku dla obs艂ugi bud偶etu gminy Latowicz – uchwa艂a Nr XV/81/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


13
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA W脫JTA GMINY LATOWICZ


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, i偶 zgodnie z rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z 11 lutego 2003 roku, W贸jt Gminy powinien mie膰 podwy偶szone wynagrodzenie do minimalnych kwot wynikaj膮cych z tego rozporz膮dzenia.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li uwag i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz – uchwa艂a Nr XV/82/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


14
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEJ KOMISJI ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH W ROKU 2003 ORAZ ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2003

Przedmiotowe sprawy przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca GKRPA (szczeg贸艂owe materia艂y stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u). Radni nie wnie艣li do powy偶szego uwag ani zastrze偶e艅.


15
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2004

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Janina Broda – Przewodnicz膮ca GKRPA.
Podczas realizacji tego punktu porz膮dku obrad, na sesji pojawi艂 si臋 cz艂onek miejscowej grupy AA, kt贸ry przedstawi艂 si臋 jako Jurek – rzecznik AA. Pan Jurek powiedzia艂, i偶 grupa AA nie chce u偶ytkowa膰 przeznaczonego dla nich pomieszczenia przy szkole. Woli, nawet w艂asnym kosztem utrzymywa膰 nadal lokal przy plebani i tam si臋 spotyka膰. W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 nikt nie ma nic przeciwko temu, aby AA spotykali si臋 nadal w lokalu przy plebanii tylko, 偶e gmina nie b臋dzie ponosi膰 koszt贸w utrzymania lokalu.
Nast臋pnie p. Jurek poruszy艂 kwesti臋 refundacji koszt贸w dojazd贸w dla AA do specjalistycznej plac贸wki w 艁ukowie (dojazdy na zaj臋cia pog艂臋bionej fazy psychoterapii). Powiedzia艂, i偶 w ostatnim okresie AA zostali tych 艣rodk贸w w du偶ej mierze pozbawieni.
W贸jt Gminy zapyta艂, czy rezygnacja z refundacji koszt贸w dojazd贸w mo偶e wp艂yn膮膰 na powr贸t do na艂ogu?
Pan Jurek odpowiedzia艂, i偶 nie mo偶e m贸wi膰 w tym wypadku za wszystkich.
Pani Mariola Kluska powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby, aby zwr贸ci膰 wi臋ksz膮 uwag臋 na profilaktyk臋 przeciwalkoholow膮, bo problem z alkoholem zaczyna si臋 ju偶 w bardzo m艂odym wieku.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e trzeba w Gminnym Programie znale藕膰 1000 z艂 na dojazdy.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 jego zdaniem nie ma sensu utrzymywanie dw贸ch punkt贸w konsultacyjnych GKRPA na terenie gminy Latowicz tzn. w Latowiczu oraz w Wielgolesie. Nale偶y zlikwidowa膰 jeden punkt i b臋d膮 oszcz臋dno艣ci a tym samym znajd膮 si臋 pieni膮dze na dojazdy. Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e zg艂asza wniosek o zlikwidowanie jednego punktu konsultacyjnego na terenie gminy.
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 zg艂oszony wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 7 g艂osami „za’ przy 3 g艂osach „przeciw” oraz 4 „wstrzymuj膮cych” popar艂a wniosek zg艂oszony przez p. radnego.
G艂os zabra艂 p. radny Robert Skwara. Powiedzia艂, i偶 zg艂asza wniosek, aby pozosta艂y punkt konsultacyjny znajdowa艂 si臋 w Latowiczu.
Przewodnicz膮cy Rady podda艂 zg艂oszony wniosek pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 10 g艂osami „za’ przy 4 g艂osach „przeciw” popar艂a wniosek zg艂oszony przez p. radnego.
Odno艣nie pozosta艂ej tre艣ci projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych radni nie wnie艣li wniosk贸w ani te偶 uwag, w zwi膮zku z czym Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami „za’ przy 1 „wstrzymuj膮cym” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Latowicz na rok 2004 – uchwa艂a Nr XV/83/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

Przed przyst膮pieniem do realizacji kolejnego punktu porz膮dku obrad Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 radnych czy maj膮 jakie艣 pytania do obecnej na sesji p. Joanny Papi艅skiej – Dyrektora Zespo艂u szk贸艂 w Latowiczu, bowiem je艣li nie ma pyta艅 to p. Papi艅ska mog艂aby opu艣ci膰 sesj臋.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Odczyta艂a wniosek o udzielenie kary nagany p. Joannie Papi艅skiej za nieprzestrzeganie dyscypliny bud偶etowej poprzez samowolne zatrudnienie pracownika w szkole (wniosek w za艂膮czeniu do protoko艂u). Wniosek zosta艂 podpisany przez 3 radnych - cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, i偶 sprawa zatrudnienia w Zespole Szk贸艂 pracownika – konserwatora by艂a z nim konsultowana i wyrazi艂 na to zatrudnienie zgod臋 tzn. nie by艂a to decyzja podj臋ta samowolnie przez p. Papi艅sk膮. W贸jt powiedzia艂, i偶 w jego przekonaniu by艂a potrzeba, aby takiego pracownika zatrudni膰. Ponadto, p. W贸jt stwierdzi艂, i偶 m贸wi艂 p. Papi艅skiej, aby nie generowa膰 w zwi膮zku z zatrudnieniem konserwatora innych koszt贸w tzn. nie powo艂ywa膰 zast臋pcy oraz nie zwi臋ksza膰 zatrudnienia w obs艂udze, gdyby jaka艣 osoba odesz艂a (kuchnia i sprz膮taczki).
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, co nast臋puje: „Panie W贸jcie nam chodzi o to, 偶e (...) jeszcze przed uchwaleniem bud偶etu jak gdyby si臋gni臋to nowym etatem po te 艣rodki. Kiedy brak by艂o jeszcze uchwa艂y bud偶etowej”.
W贸jt Gminy powiedzia艂: „Pani Skarbnik, czy plan finansowy, kiedy otrzymali plan finansowy dyrektorzy szk贸艂, w zwi膮zku z projektem?
G艂os zabra艂a p. Skarbnik Gminy. Powiedzia艂a, co nast臋puje: „Plan finansowy jest na podstawie projektu. (...) Tak to wygl膮da, 偶e w tej chwili musia艂y by膰 艣rodki zwi臋kszone na to zatrudnienie, ale jak w ci膮gu roku kto艣 tam odejdzie i nie b臋dzie nowa osoba zatrudniona to w skali roku wyjdzie na zero”.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 p. Dyrektor musi zmie艣ci膰 si臋 w planie finansowym. Nast臋pnie doda艂, 偶e nie mo偶na tworzy膰 sytuacji, w kt贸rej radni mieliby decyduj膮cy wp艂yw na to czy kogo艣 zatrudni膰. Wa偶ne jest, aby Dyrektor zmie艣ci艂 si臋 w planie finansowym. Dyrektor wie najlepiej czy dany pracownik jest w szkole potrzebny. Tak jak wie czy mo偶e odpu艣ci膰 sobie wicedyrektora.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 radni nie maj膮 nic przeciwko temu, aby zosta艂 powo艂any wicedyrektor natomiast s膮 przeciw zatrudnieniu konserwatora, bo nie jest on potrzebny. Szko艂a jest w bardzo dobrym stanie. Niedawno wykonany zosta艂 remont.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek zauwa偶y艂, i偶 by艂y wcze艣niej rozmowy, 偶eby konserwator, kt贸ry jest obecnie w Wielgolesie pracowa艂 we wszystkich szko艂ach na terenie gminy. Pan radny powiedzia艂, 偶e nie mo偶na zatrudnia膰 konserwatora do nowego budynku, bo nie ma tam dla niego dostatecznej ilo艣ci pracy.
W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e odno艣nie potrzeby zatrudnienia konserwatora to najlepiej 偶eby wypowiedzia艂a si臋 p. Papi艅ska natomiast on uwa偶a, i偶 dzi臋ki konserwatorom w Wielgolesie oraz w Latowiczu b臋dzie mo偶na tak偶e zorganizowa膰 pomoc dla szk贸艂 w Transborze oraz w D臋bem Ma艂ym tzn. ci konserwatorzy b臋d膮 mogli pracowa膰 tak偶e w w/w plac贸wkach.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e p. konserwator z Wielgolasu jest zupe艂nie wystarczaj膮cy. Gminy nie sta膰 na zatrudnienie dodatkowego konserwatora i jest to „manewr niezdyscyplinowania ze strony p. Dyrektor”.
W贸jt Gminy przypomnia艂, i偶 dosz艂o do tego, bowiem s膮 oszcz臋dno艣ci: po pierwsze nie ma wicedyrektora, po drugie nie b臋dzie wi臋kszego zatrudnienia w obs艂udze.
Pan radny Kazimierz Seku艂a zauwa偶y艂, i偶 przecie偶 konserwator nie zast膮pi wicedyrektora. Nie zast膮pi tak偶e sprz膮taczki ani kucharki – te osoby s膮 potrzebne.
G艂os zabra艂a p. Joanna Papi艅ska. Powiedzia艂a, i偶 W贸jt m贸wi o pieni膮dzach natomiast radni o zakresie obowi膮zk贸w. Stwierdzi艂a, 偶e je艣li rezygnuje z wicedyrektora to wtedy sama musi pracowa膰 za dwie osoby, ale woli, aby za te zaoszcz臋dzone pieni膮dze by艂 zatrudniony konserwator. Nast臋pnie p. Dyrektor powiedzia艂a, i偶 radni myl膮 poj臋cie remont贸w z konserwacj膮. S膮 to dwie r贸偶ne sprawy. W szkole jest ponad 300 os贸b. Bez przerwy s膮 psute drzwi, klamki itp.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 p. Papi艅skiej, co wp艂yn臋艂o na decyzj臋 o zatrudnieniu konserwatora? Czy by艂y jakie艣 braki?
Pani Papi艅ska powiedzia艂a, 偶e by艂y zdewastowane 艂awki, drzwi, pot艂uczone 偶ar贸wki, powyrywane klamki, po艂amane muszle klozetowe, poobijane 艣ciany.
Pan Przewodnicz膮cy zapyta艂 czy zatrudniony pracownik jest takim fachowcem, kt贸ry te wszystkie naprawy wykona?
Pani Papi艅ska potwierdzi艂a, i偶 jest to takiego typu fachowiec.
Pan radny Kazimierz Seku艂a zapyta艂 jak w takim razie dopilnowuj膮 tych spraw nauczyciele, skoro m贸wi si臋 o tak du偶ej dewastacji. S膮 przecie偶 dy偶ury.
Pan radny Jan Doma艅ski powiedzia艂, 偶e na posiedzeniu Komisji O艣wiaty sprawa zatrudnienia konserwatora by艂a omawiana i wszyscy byli za zatrudnieniem bo konserwator w Wielgolesie jest tak zaj臋ty, 偶e nie mo偶e ju偶 pracowa膰 w Latowiczu a Zesp贸艂 Szk贸艂 w Latowiczu b臋d膮c du偶膮 plac贸wk膮 nie mo偶e pozosta膰 bez konserwatora. Nast臋pnie p. radny powiedzia艂, i偶 chyba lepiej zatrudni膰 kogo艣 znanego, sprawdzonego jak kogo艣 z Urz臋du Pracy, kto mo偶e w og贸le si臋 nie sprawdzi膰 i nic nie umie膰. Dodatkowo nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e konserwatorzy z Latowicza i Wielgolasu b臋d膮 przeprowadza膰 remont w Urz臋dzie Gminy.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, 偶e konserwatorzy nie b臋d膮 robi膰 remontu bo radni nie dadz膮 na to przyzwolenia.
G艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Powiedzia艂, co nast臋puje: „W zasadzie (...) trudno powiedzie膰 w tej chwili nie znaj膮c ani zakresu obowi膮zk贸w, ani zakresu potrzeby itd. w zasadzie trudno powiedzie膰 w tej chwili niemniej jednak odczucie moje (...) jest takie, 偶e jest to osoba przyj臋ta na zasadzie tzw. zado艣膰uczynienia, jak gdyby w poparciu we wcze艣niejszych wyborach p. Papi艅skiej, kt贸ra po prostu wsp贸艂pracowa艂a 偶ona tego cz艂owieka z p. Papi艅skim, kiedy p. Papi艅ski swoimi poczynaniami r贸偶nego sposobu doprowadzi艂 swoj膮 ma艂偶onk臋 do Dyrektora. Kwestia wyboru – ja nie kwestionuj臋, kwestionuj臋 natomiast spos贸b, w jaki p. by艂y Przewodnicz膮cy na podstawie jak gdyby doprowadzania tego wszystkiego do fina艂u utraci艂 swoje stanowisko Przewodnicz膮cego. W zwi膮zku z tym ja, gdybym mia艂 si臋 odnie艣膰 do tego, ja takie mam odczucie, natomiast nie wypowiadam si臋 na temat czy jest potrzebny czy nie.”
Nast臋pnie p. Parol poruszy艂 spraw臋 godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Powiedzia艂, i偶 radni dowiaduj膮 si臋, 偶e jest np. 40 takich godzin. Karta Nauczyciela m贸wi o etacie 18 godzinnym. Jest mo偶liwo艣膰 zatrudnienia kogo艣, je艣li nie na wszystkie to przynajmniej na cz臋艣膰 tych godzin ponadwymiarowych np. dwa etaty. Pan radny zwr贸ci艂 uwag臋 na t臋 kwesti臋 W贸jtowi Gminy – powiedzia艂, i偶 przy du偶ym bezrobociu jest cenna ka偶da mo偶liwo艣膰 zatrudnienia. Nast臋pnie p. Parol zauwa偶y艂, i偶 radni nie znaj膮 zakresu czynno艣ci konserwatora – nie wiadomo, jakie ma uprawnienia tzn., jakie prace mo偶e wykonywa膰. W dalszej cz臋艣ci wypowiedzi, p. radny odni贸s艂 si臋 krytycznie do ewentualnego remontowania Urz臋du Gminy metod膮 gospodarcz膮, m贸wi膮c, i偶 jest to nieop艂acalne zar贸wno ze wzgl臋du na jako艣膰 wykonanych prac jak te偶 na brak jakiejkolwiek gwarancji oraz z innych wzgl臋d贸w.
Pani Joanna Papi艅ska powiedzia艂a, i偶 dziwne jest, 偶e osoby, kt贸re nie maj膮 poj臋cia o organizacji pracy w szkole dyskutuj膮 na temat godzin ponadwymiarowych. Pani Papi艅ska wyja艣ni艂a, 偶e godziny ponadwymiarowe wynikaj膮 z ilo艣ci godzin danego przedmiotu.
Pan radny Andrzej Gizi艅ski powiedzia艂, i偶 po to, aby mie膰 obecnie godziny ponadwymiarowe uko艅czy艂 4 studia podyplomowe p艂ac膮c za nie z w艂asnej kieszeni. Nast臋pnie p. radny powiedzia艂, i偶 uwa偶a, 偶e, aby dyskutowa膰 o problemach szko艂y trzeba by pozna膰 specyfik臋 pracy w szkole.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 chcia艂by zauwa偶y膰, 偶e Rada tworzy „wirtualne prawo”. Przypomnia艂, i偶 niegdy艣 zarzucano p. Bo偶enie Kani, 偶臋 ma godziny ponadwymiarowe, a obecnie panie dyrektorki tak偶e maj膮 takie godziny – wbrew uchwale Rady Gminy.
Pani Joanna Papi艅ska przytoczy艂a art. 39 pkt 5 ustawy o systemie o艣wiaty, kt贸ry m贸wi, i偶 Dyrektor dysponuje 艣rodkami okre艣lonymi w planie finansowym szko艂y i ponosi odpowiedzialno艣膰 za ich prawid艂owe wykorzystanie, a tak偶e mo偶e zorganizowa膰 administracyjn膮, finansow膮 i gospodarcz膮 obs艂ug臋 szko艂y.
Pan radny Jan Doma艅ski powiedzia艂, i偶 w zarzutach do p. Kani chodzi艂o o to, 偶e by艂a umowa mi臋dzy Dyrektorami na terenie gminy, i偶 偶aden dyrektor nie b臋dzie bra艂 dla siebie tych godzin natomiast mo偶e da膰 nauczycielom i p. Kania tej umowy nie przestrzega艂a.
Pan Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 godziny ponadwymiarowe nauczycieli, o kt贸rych obecnie jest mowa s膮 godzinami przeprowadzanymi przez nauczycieli ponad wymiar swoich obowi膮zk贸w. Natomiast godziny p. Kani by艂y kr贸tkotrwa艂ymi, nieplanowanymi zast臋pstwami.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 niedawno wp艂yn臋艂o pismo od grupy nauczycieli i Dyrektor贸w o p艂atne zast臋pstwa, czyli o to co zarzucano p. Kani.
Pani Joanna Papi艅ska poinformowa艂a, i偶 ma 1 godzin臋 ponadwymiarow膮 w tygodniu, kt贸ra wynika z organizacji pracy, organizacji nauki biologii. Pani Dyrektor powiedzia艂, 偶e jest jedynym biologiem w szkole i po to, aby nie mie膰 4 godzin ponadwymiarowych odda艂a 3 godziny osobie bez kwalifikacji.
Pani Jadwiga 艢luzek przytoczy艂a zamieszczon膮 w prasie wypowied藕 Wicestarosty Siedleckego - p. Zygmunta Wielog贸rskiego, kt贸ry stwierdzi艂, i偶 w obecnej sytuacji na rynku pracy lepiej zlikwidowa膰 drogie godziny nadliczbowe a w zamian zatrudni膰 wi臋cej nauczycieli. Wicestarosta Siedlecki zawar艂 w cytowanej wypowiedzi stwierdzenie, 偶e nie mo偶e by膰 tak, i偶 jedni pracuj膮 na p贸艂tora etatu a inni nie maj膮 szans na zatrudnienie.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 ze wzgl臋d贸w spo艂ecznych mo偶na przeprowadzi膰 analiz臋 i spr贸bowa膰 wygospodarowa膰 dodatkowe etaty. Natomiast ze wzgl臋d贸w finansowych nie musi okaza膰 si臋 to ta艅sze.

15A
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA BUD呕ETU GMINY LATOWICZ NA ROK 2004
Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Przedstawi艂a opini臋 RIO odno艣nie projektu uchwa艂y bud偶etowej. Poinformowa艂a o zmianach wprowadzonych przez W贸jta w projekcie jako autopoprawki do uchwa艂y spowodowane wnioskami radnych zg艂aszanymi na posiedzeniach Komisji.
Poniewa偶 projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Latowicz na rok 2004 – uchwa艂a Nr XV/84/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


16
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DO ZACI膭GNI臉CIA KR脫TKOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M.: CHY呕YNY (II ETAP), TRANSB脫R (I ETAP), BOR脫WEK”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poniewa偶 projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Chy偶yny (II etap), Transb贸r (I etap), Bor贸wek”– uchwa艂a Nr XV/85/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


17
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DO ZACI膭GNI臉CIA KR脫TKOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M.: TRANSB脫R (II ETAP), BUDY WIELGOLESKIE”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poniewa偶 projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie” – uchwa艂a Nr XV/86/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


18
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M.: STRACHOMIN, OLEKSIANKA”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poniewa偶 projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: Strachomin, Oleksianka”– uchwa艂a Nr XV/87/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


19
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M.: D臉BE MA艁E, GO艁E艁膭KI, BUDZISKA, GENERA艁OWO, REDZY艃SKIE”


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poniewa偶 projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m.: D臋be Ma艂e, Go艂e艂膮ki, Budziska, Genera艂owo, Redzy艅skie” – uchwa艂a Nr XV/88/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

20
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DO ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY II ETAPU STACJI UZDATNIANIA WODY CHY呕YNY”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poniewa偶 projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy II etapu Stacji Uzdatniania Wody Chy偶yny”.– uchwa艂a Nr XV/89/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


21
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPO艁U SZK脫艁 W WIELGOLESIE”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Poniewa偶 projekt by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Termomodernizacji budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie”– uchwa艂a Nr XV/90/
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2004-05-12 13:04:37
Data ostatniej modyfikacji : 12.05.2004 13:04
Liczba wy艣wietle艅 : 2408licznik odwiedzin: 2204125