logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
17 sesja Rady Gminy Latowicz

1 lutego 2008 roku

PROTOK脫艁 NR XVII/08

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 1 lutego 2008 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - p. Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie sprawy ewentualnego wniesienia apelacji od wyroku S膮du Okr臋gowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2007 r. z pow贸dztwa Gminy Latowicz przeciwko Skarbowi Pa艅stwa reprezentowanemu przez Wojewod臋 Mazowieckiego o ustalenie istnienia stosunku prawnego wynikaj膮cego z umowy z dnia 3 grudnia 2004 r. o dofinansowanie projektu "Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szk贸艂 w Latowiczu" oraz o zap艂at臋.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2008.
6. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy r贸偶ne.
8. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy zapyta艂 Rad臋 oraz W贸jta o uwagi odno艣nie proponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e z projektu dotycz膮cego budowy dr贸g (ulic) na osiedlu w Latowiczu w roku 2008 zosta艂a wyrzucona droga dojazdowa do osiedla rozpoczynaj膮ca si臋 od drogi wojew贸dzkiej (802), od miejsca za przystankiem autobusowym. Pan radny stwierdzi艂, 偶e ta droga jest niezb臋dna do wykonania. Droga t膮 chodz膮 mieszka艅cy osiedla do przystanku autobusowego. Jest to jedna z g艂贸wnych dr贸g na osiedlu, wa偶na dla ca艂ego ci膮gu komunikacyjnego jaki tam istnieje. Jej stan jest bardzo z艂y, ludzie cz臋sto zmuszeni s膮 chodzi膰 po b艂ocie. Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e w zwi膮zku z tym chcia艂by prosi膰 Rad臋 Gminy i W贸jta, aby przedmiotow膮 drog臋 umie艣ci膰 w planie do wykonania na rok 2008, 偶eby mo偶na by艂o bez przeszk贸d przej艣膰 i przejecha膰 t膮 drog膮.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e dr贸g osiedlowych jest w sumie pi臋膰. Na pocz膮tku by艂 plan, aby wykona膰 te wszystkie 5 dr贸g, ale z uwagi zar贸wno na szczup艂o艣膰 艣rodk贸w finansowych b臋d膮cych w dyspozycji gminy jak te偶 na okre艣lone g贸rne granice mo偶liwego do uzyskania dofinansowania trzeba b臋dzie z czego艣 zrezygnowa膰. Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e podejmuj膮c decyzj臋 o wy艂膮czeniu z projektu na rok 2008 akurat tej drogi, o kt贸rej wspomnia艂 p. Skrzycki wzi膮艂 pod uwag臋 koncentracj臋 zabudowy - akurat przy tej drodze jest ona najmniejsza. W贸jt powiedzia艂, i偶 za艂o偶y艂, 偶e wi臋kszo艣膰 mieszka艅c贸w osiedla b臋dzie mog艂a "wydosta膰 si臋" z osiedla do drogi asfaltowej poprzez dojazd do drogi prowadz膮cej w kierunku Mroz贸w. Okazuje si臋, 偶e interesy wszystkich mieszka艅c贸w nie zawsze s膮 zbie偶ne. Je艣li spojrze膰 na to z perspektywy rodzic贸w dzieci dowo偶onych do szko艂y to koncepcja ta jest dobra, bowiem b臋dzie mo偶liwo艣膰 doj艣cia lub dojechania dobr膮 drog膮 do drogi tzw. "mrozowskiej" i dalej udania si臋 do drogi 802. Je艣li natomiast spojrze膰 na to z perspektywy os贸b doje偶d偶aj膮cych do pracy do np. Warszawy, to nie jest to rzeczywi艣cie zbyt dobry pomys艂, bowiem wracaj膮c z pracy mog膮 oni i艣膰 t膮 drog膮 od drogi "mrozowskiej" ale udaj膮c si臋 do pracy jest im wygodniej i艣膰 t膮 drog膮 do drogi 802, bo tam jest przystanek autobusowy. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e b臋dzie musia艂 dok艂adnie przeanalizowa膰 czy jest jeszcze mo偶liwo艣膰 zmiany zakresu wniosku, kt贸ry zosta艂 z艂o偶ony. Chodzi o du偶e pieni膮dze, bowiem jest to ju偶 200ty艣.z艂 pewne oraz jeszcze potencjalnie mo偶liwe do uzyskania 300ty艣z艂 czyli razem 500ty艣z艂. Mimo, i偶 to du偶a kwota to jednak nie wystarczy na zrealizowanie wszystkich pi臋ciu dr贸g na osiedlu, kt贸re tego wymagaj膮 i dlatego trzeba b臋dzie z czego艣 zrezygnowa膰. S膮 dwie metody - albo zmiana we wniosku, je艣li Urz膮d Marsza艂kowski na to si臋 zgodzi - wtedy trzeba b臋dzie jedn膮 z dr贸g z tego wniosku usun膮膰 aby na jej miejsce wpisa膰 t膮, o kt贸rej m贸wi p. Skrzycki, albo drug膮 mo偶liwo艣ci膮 jest wykonanie na tej drodze stabilizacji gruntu cementem systemem tzw. gospodarczym.


4
ROZPATRZENIE SPRAWY EWENTUALNEGO WNIESIENIA APELACJI OD WYROKU S膭DU OKR臉GOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 R. Z POW脫DZTWA GMINY LATOWICZ PRZECIWKO SKARBOWI PA艃STWA REPREZENTOWANEMU PRZEZ WOJEWOD臉 MAZOWIECKIEGO O USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRAWNEGO WYNIKAJ膭CEGO Z UMOWY Z DNIA 3 GRUDNIA 2004 R. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU "BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZK脫艁 W LATOWICZU"
ORAZ O ZAP艁AT臉

Na wst臋pie p. Sekretarz Gminy odczyta艂a tre艣膰 wyroku wraz z uzasadnieniem (kopia w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Nast臋pnie W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e chcia艂by, aby radni zwr贸cili uwag臋 g艂ownie na dwie sprawy zawarte w przedstawionym uzasadnieniu do wyroku. W贸jt stwierdzi艂, 偶e sednem sprawy jest to czy gmina ma zwraca膰 dotacje czy nie. W贸jt powiedzia艂, 偶e s膮d stan膮艂 na stanowisku, i偶 refundacji podlegaj膮 tylko te wydatki kwalifikowane, poniesione nie wcze艣niej ni偶 w dniu 1 stycznia 2004 r. w przypadku gdy projekt podlega przepisom o zam贸wieniach publicznych wydatki s膮 kwalifikowane wy艂膮cznie je偶eli zosta艂y poniesione zgodnie z tymi przepisami. S膮d nie bada艂 ju偶 wagi naruszenia tych przepis贸w - ka偶de naruszenie przepis贸w zam贸wie艅 publicznych w przekonaniu s膮du mo偶e prowadzi膰 do rozwi膮zania umowy przez Wojewod臋. W贸jt stwierdzi艂, 偶e przepisy istotnie zosta艂y naruszone - zgodnie z tym co napisano w uzasadnieniu natomiast gmina stara艂a si臋 udowodni膰, 偶e waga naruszenia tych przepis贸w jest bardzo ma艂a i nie mia艂y one wp艂ywu na wynik post臋powania przetargowego. Wszystkie zarzuty jakie wysun膮艂 Prezes UZP w swoich wyst膮pieniach pokontrolnych opr贸cz jednego zosta艂y odrzucone. Jedynym zarzutem, kt贸ry pozosta艂 i kt贸ry s膮d potwierdzi艂 w uzasadnieniu s膮 "te nieszcz臋sne" wymiary drzwi zewn臋trznych tzn. to czy oferenci powinni sk艂ada膰 ofert臋, wymiarowuj膮c je w ofercie na 11m2 czy te偶 8,37m2. Gmina stara艂a si臋 udowodni膰, 偶e z tego powodu, i偶 SIWZ budzi艂a jakie艣 w膮tpliwo艣ci u oferent贸w 偶adna z ofert nie zosta艂a odrzucona. Komisja Przetargowa rozpatruj膮ca oferty dopu艣ci艂a do przetargu zar贸wno te, w kt贸rych drzwi zwymiarowano na 11m2 jak i te, w kt贸rych zwymiarowano je na 8,37m2. Na 11m2 zwymiarowa艂o drzwi dw贸ch oferent贸w. Gdyby zrobi艂 to jeden oferent kto艣 m贸g艂by powiedzie膰, 偶e firma ta zosta艂a wybrana specjalnie ale w tym przypadku nie da si臋 tego powiedzie膰. Na 11m2 zwymiarowa艂a w ofercie drzwi m.in. tak偶e firma, kt贸ra zaskar偶y艂a post臋powanie. Drug膮 firm膮, kt贸ra zwymiarowa艂a drzwi na 11m2 by艂a firma, kt贸ra wygra艂a przetarg. Komisja, kt贸ra zajmowa艂a si臋 personalnie spraw膮 W贸jta tylko w tej kwestii dopatrzy艂a si臋 nieprawid艂owo艣ci, kt贸ra w jego przekonaniu jest te偶 w膮tpliwa bowiem s膮 orzeczenia zespo艂u arbitr贸w, kt贸re wskazuj膮, i偶 w przypadku gdy z艂o偶y艂o si臋 tak, 偶e SIWZ jest sformu艂owana w spos贸b niejednoznaczny i mo偶e by膰 r贸偶nie zrozumiana przez oferent贸w to trzeba przyjmowa膰 te r贸偶ne rozumienia i nie obarcza膰 za nie win膮 oferent贸w. I tak w艂a艣nie zosta艂o zrobione tzn. 偶adna oferta z w/w powodu nie zosta艂a odrzucona. W uzasadnieniu s膮d, przyznaje, 偶e umowy z gmin膮 Latowicz nie powinien rozwi膮zywa膰 Wicewojewoda Mazowiecki lecz Wojewoda - co podnosi艂a gmina.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e s膮d stwierdzi艂 jedynie fakt, 偶e naruszenie przepis贸w nast膮pi艂o - mo偶e nie zasadnicze, mo偶e nie trybu ale naruszenie nast膮pi艂o co przyznaje sam zamawiaj膮cy - no bo przecie偶 to naruszenie w jakim艣 niewielkim stopniu jest faktem natomiast s膮d nie raczy艂 zbada膰 jaki mia艂o to wp艂yw i czy w og贸le mia艂o wp艂yw na wynik post臋powania przetargowego stwierdzi艂 tylko, 偶e dosz艂o do naruszenia przepis贸w zam贸wie艅 publicznych, nie dopu艣ci艂 偶adnych dowod贸w zg艂aszanych w post臋powaniu i uzna艂 za zasadne, 偶e pow贸dztwo winno ulec oddaleniu poniewa偶 zasady post臋powania przetargowego zosta艂y w ocenie s膮du naruszone.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e s膮d nie chcia艂 sprawdzi膰 merytorycznie tego post臋powania. W贸jt stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem gdyby to uczyni艂, przeanalizowa艂 to by膰 mo偶e by艂oby inaczej. S膮d nie dopu艣ci艂 dowod贸w, o kt贸re prosi艂a gmina tzn. nie dopu艣ci艂 do przes艂uchania w charakterze 艣wiadka p. Daniela Gawrysiaka (inspektora nadzoru) oraz W贸jta. S膮d opar艂 si臋 tylko na dw贸ch materia艂ach 藕r贸d艂owych tzn. na protokole pokontrolnym UZP oraz na
W贸jt powiedzia艂, 偶e poprosi艂 kancelarie prawn膮, kt贸ra reprezentowa艂a gmin臋 Latowicz w przedmiotowej sprawie, aby ustosunkowa艂a si臋 do tre艣ci wyroku i teraz odczyta t膮 opini臋.
Nast臋pnie p. W贸jt odczyta艂 przedmiotow膮 opini臋 kancelarii (kopia w za艂膮czeniu do protoko艂u)
Po odczytaniu powy偶szego pisma W贸jt poprosi艂 o opini臋 Rady Gminy w kwestii sk艂adania lub nie sk艂adania apelacji od wyroku.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nie ma sensu sk艂adanie apelacji poniewa偶 wi膮偶e si臋 to z kolejnymi powa偶nymi kosztami ze strony gminy np. wpis s膮dowy a przy za艂o偶eniu, i偶 sprawa mo偶e trwa膰 jeszcze nawet kilka lat du偶ym obci膮偶eniem b臋d膮 tak偶e odsetki od sumy, kt贸r膮 ew. trzeba b臋dzie zwr贸ci膰.
Pan radny doda艂 te偶, skarga zosta艂a z艂o偶ona cyt: "przez poprzednich radnych - nie tylko przez jednego ale w og贸le chyba przez ca艂膮 komisj臋 w zwi膮zku z tym niech te konsekwencje spadn膮 teraz na gmin臋 i na tych ludzi, kt贸rzy w tym brali udzia艂.Trzeba jasno na ten temat powiedzie膰.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jest jeszcze jedna okoliczno艣膰, kt贸r膮 trzeba wzi膮膰 pod uwag臋 - mianowicie zwr贸ci艂 si臋 z zapytaniem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o wyja艣nienie tzw. zasady "n + 2" m贸wi膮cej o mo偶liwo艣ciach realizacji wyp艂at refundacji koszt贸w inwestycji w przypadku korzystania ze 艣rodk贸w UE. Konkretnie chodzi o maksymalny okres, w kt贸rym tej refundacji mo偶na dokona膰. W贸jt poinformowa艂, 偶e dotychczas odpowied藕 nie nadesz艂a ale z tego co wie to maksymalny okres wyp艂aty tej refundacji w przypadku inwestycji budowy sali gimnastycznej w Latowiczu mija z ko艅cem roku 2008. W贸jt powiedzia艂, 偶e obawia si臋, i偶 mog艂oby si臋 tak zdarzy膰, 偶e po wniesieniu apelacji post臋powanie s膮dowe trwa艂oby d艂u偶ej ni偶 do ko艅ca 2008 r. i wtedy nawet po pomy艣lnym dla gminy wyroku nie by艂aby mo偶liwa wyp艂ata wstrzymanej cz臋艣ci dotacji.
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂, kt贸ra firma zaskar偶y艂a rozstrzygniecie przetargowe i czy p. Daniel Gawrysiak by艂 w Komisji Przetargowej a tak偶e ile gmin臋 kosztowa艂aby procedura odwo艂awcza w przypadku zdecydowania si臋 na wniesienie apelacji.
W贸jt Gminy poprosi艂 p. Sekretarz, aby przynios艂a skarg臋 od firmy, o kt贸r膮 pyta p. Stanis艂aw Parol. Nast臋pnie p. W贸jt poinformowa艂, 偶e p. Gawrysiak nie by艂 w Komisji Przetargowej - stanowili j膮 pracownicy Urz臋du Gminy. Nast臋pnie p. W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li chodzi o spodziewane koszty po wniesieniu apelacji to by艂yby one nast臋puj膮ce:
1) Wpis s膮dowy w wysoko艣ci 100ty艣.z艂.
2) Honorarium kancelarii prawnej w wysoko艣ci prawdopodobnie ok. 7ty艣.200z艂.
3) W razie przegranej - koszty procesu, prawdopodobnie tak偶e ok. 7ty艣.200z艂.
4) W razie przegranej tak偶e stanowi膮ce znaczn膮 sum臋 odsetki od kwoty, kt贸r膮 wtedy trzeba b臋dzie zwr贸ci膰 - naliczane od dnia przekazania pierwszej cz臋艣ci 艣rodk贸w z refundacji.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk zapyta膰 czy jest jaka艣 mo偶liwo艣膰, aby z p艂acenia tych odsetek gmina zosta艂a zwolniona, aby zosta艂y one umorzone ?
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e analizowa艂 przepisy i jego zdaniem takiej mo偶liwo艣ci nie ma.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂, 偶e nie jest to mo偶liwe, bowiem mo偶na by艂oby na to ew. liczy膰 gdyby da艂o si臋 udowodni膰, 偶e zap艂ata tych odsetek spowodowa艂aby sytuacj臋, w kt贸rej gmina nie mog艂aby dalej normalnie funkcjonowa膰 itp. a tego wykaza膰 si臋 nie da, bowiem nale偶y wiedzie膰, i偶 mimo, i偶 odsetki aktualnie chyba wynosz膮 ok. 300ty艣.z艂. to nie uda艂o si臋 przekona膰 s膮du, aby zwolni艂 gmin臋 z wpisu s膮dowego. Na podstawie bud偶etu gminy nie mo偶na by艂o udowodni膰, 偶e gmina b臋dzie w tak z艂ej sytuacji finansowej po wp艂aceniu tego wpisu, i偶 trzeba j膮 z tego zwolni膰.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby zwr贸ci膰 uwag臋, i偶 w odczytanej przez p. W贸jta opinii w kwestii ew. wniesienia apelacji pochodz膮cej z renomowanej kancelarii prawnej nie ma ani jednego zdania, 偶e ich zdaniem trzeba wnie艣膰 apelacj臋. Oni stwierdzaj膮 natomiast 偶e cyt: "w cz臋艣ci wyroku oddalaj膮cej roszczenie o zas膮dzenie, to przy oddaleniu wszystkich wniosk贸w dowodowych, co dokona艂 s膮d i zasadzie, 偶e dotacja faktyczna nie musi si臋 pokrywa膰 z limitem dotacyjnym co wprost wynika z umowy, wydaje si臋, 偶e wzruszenie wyroku w tej cz臋艣ci b臋dzie niezwykle trudne".
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e nale偶y zauwa偶y膰, i偶 nie napisano nawet i偶 wydaje si臋, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 wzruszenia tego wyroku - napisano natomiast raczej co艣 odwrotnego. Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e przed zapoznaniem si臋 z uzasadnieniem s膮du i opini膮 kancelarii mia艂a nieco inne zdanie w przedmiotowej sprawie natomiast po zapoznaniu si臋 z w/w dokumentami widzi to nieco inaczej.
W贸jt Gminy poinformowa艂 p. Parola, 偶e jest k艂opot z odnalezieniem dokument贸w dot. skargi poniewa偶 s膮 one u p. Tadeusza Nowickiego, kt贸ry wyjecha艂 s艂u偶bowo do Siedlec. W贸jt doda艂, 偶e pami臋ta, kt贸ra firma z艂o偶y艂a t膮 skarg臋 ale wola艂by poda膰 t膮 informacje w oparciu o dokumenty.
Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e aktualnie odsetki do zap艂aty wynosz膮 ok. 224ty艣.z艂. a w przysz艂o艣ci po ew. apelacji i ew. przegraniu sprawy by艂yby 128ty艣.z艂. rocznie.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 czy s膮 jeszcze jakie艣 pytania ? W zwi膮zku z tym, 偶e nie by艂o pyta艅 Przewodnicz膮cy zaproponowa艂 przeg艂osowanie kwestii ew. wniesienia apelacji od wyroku.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e przed g艂osowaniem chcia艂by pozna膰 jeszcze opini臋 W贸jta oraz p. mecenas w tej sprawie, jako os贸b najbardziej w sprawie zorientowanych.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e gdy chodzi艂o o podjecie decyzji o p贸j艣ciu do s膮du by艂 za tak膮 decyzj膮, by艂 dobrej my艣li, bo uwa偶a艂, 偶e s膮 szanse, racja jest po stronie gminy, by艂 optymist膮 ale teraz po wyroku "r臋ce mu opad艂y". W贸jt powiedzia艂, 偶e je艣li interpretacja przepis贸w, orzecznictwo p贸jdzie w tym kierunku jak ten wyrok to b臋dzie to bardzo niebezpieczne bo wida膰, 偶e s膮d nie zastanawia si臋 nad ranga naruszenia przepis贸w tylko ka偶de nawet drobne naruszenie jest dla s膮du wystarczaj膮ce aby wyda膰 wyrok nakazuj膮cy zwrot dotacji. Je艣li s膮d nie b臋dzie chcia艂 dokona膰 dog艂臋bnej analizy post臋powania przetargowego tylko oprze si臋 na wynikach kontroli UZP tak jak zrobi艂 dotychczas oraz na tre艣ci wyroku s膮du pierwszej instancji to szanse s膮 niewielkie - jest du偶e prawdopodobie艅stwo, 偶e tak w艂a艣nie by by艂o i wtedy gmina przegra艂aby oczywi艣cie. 呕eby wygra膰 trzeba by艂oby udowodni膰, 偶e ta rozbie偶no艣膰 w wymiarowaniu drzwi, o kt贸rej by艂a mowa to nie by艂o naruszenie przepis贸w i ka偶da firma mog艂a sk艂ada膰 oferty zar贸wno z obiema wersjami tego zwymiarowania.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e innym rozwi膮zaniem by艂oby przyj臋cie przez s膮d II instancji stanowiska, 偶e nie ka偶de naruszenie przepis贸w post臋powania musi skutkowa膰 rozwi膮zaniem umowy. S膮d apelacyjny m贸g艂by wtedy uchyli膰 wyrok s膮du I instancji jako nie dopuszczaj膮cy post臋powania dowodowego i przekaza膰 go do ponownego rozpoznania. Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e osobi艣cie nie zna obecnie zbyt dobrze praktyki post臋powania s膮dowego na przedmiotowym etapie natomiast opinia kancelarii reprezentuj膮cej gmin臋 Latowicz, kt贸r膮 odczyta艂 p. W贸jt poparta jest autorytetem takich nazwisk jak p. prof. Hubert Izdebski i nale偶y przypuszcza膰, 偶e osoby, kt贸re t膮 opinie wyda艂y maj膮 du偶膮 wiedz臋 w przedmiotowej kwestii. Je艣li napisali w opinii, 偶e "b臋dzie to niezwykle trudne" itd. to wydaje si臋, i偶 znaj膮c praktyk臋 podejrzewaj膮, i偶 w s膮dzie wy偶szej instancji nie uda si臋 tego zrobi膰, nie uda si臋 wygra膰 tej apelacji.
Przewodnicz膮cy Rady przypomnia艂, 偶e zgodnie z tym, co m贸wi艂 W贸jt o zasadzie "n + 2" nale偶y pami臋ta膰 jakie mog膮 by膰 skutki ew. wygranej nawet sprawy ale po roku 2008, co mo偶e si臋 przecie偶 zdarzy膰.
W贸jt powiedzia艂, 偶e mecenas m贸wi艂, i偶 do sprawy mo偶e doj艣膰 Ok. pa藕dziernika 2008 r. ale nie jest to pewne, termin ten mo偶e ulec przesuni臋ciu na rok 2009.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski powiedzia艂, 偶e mo偶e si臋 okaza膰, 偶e apelacja nic nie da, kolejny wyrok tak偶e b臋dzie dla gminy niekorzystny a w konsekwencji trzeba b臋dzie zwr贸ci膰 nie 1mln.z艂 a 1,5mln.z艂 a tego wyborcy ju偶 by nie wybaczyli. Tym bardziej, 偶e ju偶 s膮 w艣r贸d mieszka艅c贸w gminy g艂osy, 偶e marnuje si臋 ich pieni膮dze np. poprzez wp艂acenie 100ty艣.z艂 na wpis s膮dowy, co ju偶 zosta艂o zrobione.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e je艣li chodzi o ew. apelacj臋 to jej zdaniem cyt: "mo偶na by艂oby i艣膰 w tym kierunku, gdyby kto艣 jeszcze m贸wi艂 "chod藕my" ale tu ju偶 nikt tego nie m贸wi - i to jest najgorsze".
Pan Stanis艂aw Kowalski zauwa偶y艂, i偶 s膮d w wyroku wskaza艂 du偶o cyt: "punkt贸w zaczepienia".
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e ca艂a ta sprawa to "paranoja" - zar贸wno przewinienia jak i spos贸b rozpatrywania sprawy. S膮d praktycznie przez rok czasu rozpatrywa艂 spraw臋, co do kt贸rej okaza艂o si臋, 偶e nie by艂o 偶adnych szans na wygranie.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e w ten spos贸b by nie powiedzia艂a, bo w gr臋 wchodz膮 tu terminy. S膮d otrzymuje pismo, pozew, zaskar偶enie itp. i wyznacza pierwszy wolny termin na rozpraw臋, kt贸ry mo偶e by膰 np. dopiero za 6 miesi臋cy.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e s膮 trudno艣ci z uzyskaniem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyja艣nienia szczeg贸艂owego tzw. zasady "n + 2". Nie nadesz艂a odpowied藕 pisemna i nie mo偶na skontaktowa膰 si臋 telefonicznie z osob膮, kt贸ra zajmuje si臋 tymi sprawami w Ministerstwie poniewa偶 jest podobno ca艂y czas nieobecna. Wed艂ug posiadanych informacji wygl膮da na to, i偶 ostatecznym terminem rozlicze艅 jest 30 czerwca 2008 r. a w wyj膮tkowych przypadkach mo偶e to by膰 31 grudnia 2008 r.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂, czy z informacji uzyskanych w Mazowieckim Urz臋dzie Wojew贸dzkim wynika, i偶 by艂y przypadki umorzenia odsetek od nale偶no艣ci w takich przypadkach jak ten gminy Latowicz ?
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e z informacji uzyskanych w Mazowieckim Urz臋dzie Wojew贸dzkim wynika, i偶 nie by艂o jak dot膮d jeszcze takich przypadk贸w zwrot贸w 艣rodk贸w unijnych w zwi膮zku z tym nie by艂o te偶 przypadk贸w umorzenia odsetek od tych nale偶no艣ci. Wygl膮da na to, 偶e przypadek gminy Latowicz jest precedensowy, przynajmniej je艣li chodzi o Wojew贸dztwo Mazowieckie.
W贸jt powiedzia艂, 偶e nie by艂o faktycznie przypadk贸w zwrotu 艣rodk贸w unijnych natomiast sprawy naruszenia przepis贸w by艂y, tylko, 偶e by艂y one w drodze, toku wyja艣nie艅 rozpatrywane przez Wojewod臋 pozytywnie i do zwrotu nie dochodzi艂o dlatego chyba nale偶y domniemywa膰, 偶e ko艂o tej sprawy gminy Latowicz cyt: "by艂o chyba szczeg贸lne chodzenie ko艂o tematu, bo nawet to si臋 da艂o wyczu膰 kiedy by艂y rozmowy".
Pani Sekretarz potwierdzi艂a, 偶e by艂y niejasno艣ci co do kwestii, 偶e by艂o naruszenie przepis贸w, tylko Wojewoda cyt: "tego nie ci膮gn膮艂" tylko na drodze wyja艣nie艅 by艂o to rozpatrywane pozytywnie i dlatego nie dochodzi艂o do zwrotu - nie uznawano tego za podstaw臋 do rozwi膮zania umowy, w tym wzgl臋dzie przypadek gminy Latowicz jest wyj膮tkiem. Co do ew. umorze艅 czy roz艂o偶enia na raty nale偶no艣ci to niestety wszelkie przepisy, na kt贸rych mo偶na by艂oby si臋 oprze膰 nie dotycz膮 艣rodk贸w unijnych i w przedmiotowej sprawie nie maj膮 niestety zastosowania. Inne przepisy dotycz膮ce podmiot贸w gospodarczych tak偶e nie maj膮 tu zastosowania bowiem, aby skorzysta膰 z nich w podobnych przypadkach konieczne jest wykre艣lenie danego podmiotu z rejestru czego w przypadku gminy zrobi膰 si臋 nie da.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e z tego co s艂yszy wywnioskowa艂, 偶e ta sprawa gminy Latowicz mia艂a cyt: "tryb pod specjalnym nadzorem u Wojewody, 偶e inne sprawy by艂y uchylane tak polubownie a nasza by艂a pilotowana dok艂adnie".
Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 czy p. W贸jt m贸g艂by ju偶 poda膰 kt贸ra firma zaskar偶y艂a wynik przetargu ?
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e pismo w tej sprawie do Prezesa UZP napisa艂a firma "Rembud" z Garwolina. Pani Sekretarz doda艂a, 偶e cyt: "to nie by艂o odwo艂anie - wni贸s艂 to jako form臋 pisma".
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, i偶 p. radny Marek Skrzycki wspomnia艂 co艣 o komisji rewizyjnej jako wnosz膮cej skarg臋 na przetarg tymczasem on nie pami臋ta aby komisja rewizyjna lub jaka艣 inna komisja pracowa艂a nad kwesti膮 wniesienia takiej skargi - temat taki nie by艂 w og贸le na posiedzeniach komisji poruszany. By艂o tak, 偶e firma "Rembud" zaskar偶y艂a wynik przetargu do UZP ju偶 po okresie przewidzianym na odwo艂anie. Mo偶na powiedzie膰, 偶e by艂y tak jakby dwie skargi - jedna od firmy "Rembud" a druga to cyt: "zapytanie".
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e to prawda, ale skarga od firmy nie wp艂yn臋艂a na bieg sprawy w tak decyduj膮cy spos贸b jak to zapytanie.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e nie wiadomo, czy ta skar偶膮ca firma cyt: "nie pilotowa艂a sprawy do ko艅ca".
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶eby Przewodnicz膮cy Rady nie wprowadza艂 m艂odych radnych w b艂膮d. Pismo wystosowane przez firm臋 "Rembud" mia艂o decyduj膮cy wp艂yw, bowiem zapyta艂a si臋 ta firma bezpo艣rednio u Prezesa UZP i od tego si臋 wszystko zacz臋艂o.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 p. Parola cyt: "jaki by艂 odd藕wi臋k jak ona si臋 zapyta艂a" ?
Pan Parol powiedzia艂, 偶e nie zna szczeg贸艂贸w.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e w takim razie p. Parol te偶 wprowadza m艂odych radnych w b艂膮d.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nie zgadza si臋 z powy偶szym stwierdzeniem. Pan radny powiedzia艂, 偶e firma "Rembud" cyt: "zapyta艂a si臋, po czym wysz艂y te b艂臋dy i to si臋 ci膮gnie" i to chcia艂 powiedzie膰.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e cyt: "to nie tak by艂o". Pani mecenas stwierdzi艂a, 偶e w ca艂ej sprawie bra艂a udzia艂 i wie, 偶e by艂o tak, i偶 na skutek skargi - nie pami臋ta czyjej - przeprowadzono kontrol臋.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e mo偶na to tak rozumie膰, 偶e jak nie by艂oby skargi to nie by艂oby kontroli.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy Rady przeprowadzi艂 g艂osowanie w kwestii ew. wniesienia apelacji od wyroku.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 13 g艂osami "za" przy 2 g艂osach "wstrzymuj膮cych" opowiedzia艂a si臋 przeciwko wniesieniu apelacji od wyroku.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2008

W贸jt powiedzia艂, 偶e teraz, gdy zapad艂膮 ju偶 decyzja o nie wnoszeniu apelacji trzeba zastanowi膰 si臋 gdzie znale藕膰 pieni膮dze na zwrot dotacji wraz z odsetkami. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jego daniem zwrotu nale偶no艣ci nale偶y dokona膰 jak najszybciej aby nie dochodzi艂y kolejne odsetki. W贸jt powiedzia艂, 偶e p. Skarbnik przedstawi teraz jego propozycje w tej sprawie.
Pani Skarbnik poinformowa艂a, 偶e kwota, kt贸r膮 trzeba znale藕膰 to ok. 1mln. 236ty艣. z艂. W tej kwocie mie艣ci si臋 przeznaczona do zwrotu dotacja wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi.
Pani Skarbnik powiedzia艂, 偶e projekt zmian w bud偶ecie zak艂ada nast臋puj膮ce zwi臋kszenie wydatk贸w:
1) W dziale "O艣wiata i Wychowanie":
- zwi臋kszenie wydatk贸w z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych na budow臋 sali gimnastycznej - kwota 1.004.976z艂.
- zwi臋kszenie wydatk贸w z przeznaczeniem na sp艂at臋 odsetek od dotacji otrzymanych na budow臋 sali gimnastycznej - kwota 224.328z艂.
Razem: 1.229.304z艂
2) W dziale "Administracja Publiczna":
- zwi臋kszenie wydatk贸w z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w post臋powania s膮dowego - kwota 7.200z艂.

Og贸艂em zwi臋kszenie wydatk贸w: 1.236.504z艂.

Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e teraz przedstawi propozycje, sk膮d wzi膮膰 艣rodki na pokrycie w/w wydatk贸w:
Po pierwsze, poprzez nast臋puj膮ce zmniejszenie wydatk贸w:
1) W dziale "Administracja Publiczna"
- z rozdzia艂u "Urz臋dy Gmin", paragrafu "zakup us艂ug pozosta艂ych": kwota 7.200z艂
2) W dziale "O艣wiata i Wychowanie":
- z rozdzia艂u "Gimnazja", paragrafu "zakup materia艂贸w i wyposa偶enia": kwota 50.000z艂
3) W dziale "Gospodarka Komunalna i Ochrona 艢rodowiska":
- z z rozdzia艂u "pozosta艂a dzia艂alno艣膰", paragrafu "zakup materia艂贸w i wyposa偶enia": oraz "zakup us艂ug pozosta艂ych": kwota 79.304z艂

Og贸艂em zmniejszenie wydatk贸w: 136.504z艂.

Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e do potrzebnej kwoty brakuje jeszcze 1.100,000z艂. Pani Skarbnik poinformowa艂a, i偶 rozwi膮zaniem, kt贸re proponuje jest wprowadzenie po stronie przychod贸w:
- nadwy偶ki z lat ubieg艂ych /r贸偶nicy mi臋dzy dochodami a wydatkami/ - 625.000z艂
- wolnych 艣rodk贸w jako nadwy偶ki 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunku bie偶膮cych bud偶etu gminy, w tym wynikaj膮cych z rozlicze艅 kredyt贸w i po偶yczek z lat ubieg艂ych - 475.000z艂.

Daje to potrzebn膮 kwot臋 1.100,000z艂.

Pani Skarbnik doda艂a, 偶e w wyniku proponowanych zmian w bud偶ecie deficyt bud偶etowy ulegnie zwi臋kszeniu o kwot臋 1.100.000z艂 do 艂膮cznej kwoty 2.021.748z艂.
W贸jt Gminy zapyta艂 ile po wprowadzeniu proponowanych zmian wynosi膰 b臋dzie zad艂u偶enie gminy?
Skarbnik Gminy powiedzia艂a, 偶e zad艂u偶enie w wyniku proponowanych zmian nie ulegnie zwi臋kszeniu i wynosi膰 b臋dzie tyle ile obecnie tzn. 20,3% podczas gdy maksymalne dopuszczalne zad艂u偶enie mo偶e wynie艣膰 do 60%.
Poniewa偶 nie wniesiono pyta艅 ani wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz, w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2008 - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.

6
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Odpowied藕 na zapytanie zg艂oszone przez p. radnego Marka Skrzyckiego zosta艂a udzielona w punkcie 3. porz膮dku obrad tj. "Interpelacje i zapytania radnych".

7
SPRAWY R脫呕NE

W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e trwaj膮 zebrania wiejskie, na kt贸rych przedstawiany jest bud偶et gminy na rok 2008 oraz dokonywany jest podzia艂 艣rodk贸w samorz膮dowych na ten rok. Je艣li chodzi o inwestycje to realizowana jest aktualnie przebudowa starego wodoci膮gu w Latowiczu polegaj膮ca na wymianie sieci 偶eliwnej na nowoczesn膮, plastikow膮. Pan W贸jt poinformowa艂 tak偶e, i偶 pod koniec lutego powinny by膰 znane bli偶sze informacje na temat perspektywy czasowej uruchomienia "finansowego" program贸w UE z kt贸rych dofinansowania korzysta膰 b臋dzie gmina Latowicz. Na razie 艣rodki te nie s膮 dost臋pne. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e niestety, je艣li chodzi o Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich (PROW) to ta perspektywa chyba si臋 oddala - o tym nie m贸wi si臋 oficjalnie, ale w "kuluarach" s艂ycha膰 o tym coraz cz臋艣ciej. M贸wi艂o si臋, 偶e na koniec pierwszego kwarta艂u ruszy Program Odnowy Wsi natomiast nieco p贸藕niej rusz膮 tzw. Podstawowe Us艂ugi dla Rolnictwa czyli mo偶liwo艣膰 sk艂adania wniosk贸w na kanalizacj臋 i na przydomowe oczyszczalnie 艣ciek贸w, co jest najbardziej potrzebne i najbardziej dla gminy Latowicz interesuj膮ce. Kiedy mieszka艅cy pytaj膮 dlaczego nie s膮 jeszcze robione przydomowe oczyszczalnie lub IV etap kanalizacji nale偶y informowa膰 zgodnie ze stanem faktycznym, i偶 zale偶ne to jest od tego, i偶 niestety oddala si臋 perspektywa mo偶liwo艣ci rozpocz臋cia zada艅 inwestycyjnych z udzia艂em 艣rodk贸w z PROW. Nie jest to zale偶ne od gminy. Nie zasadne natomiast wydaje si臋 rozpoczynanie inwestycji z w艂asnych 艣rodk贸w przy udziale kredyt贸w i tym samym pozbawianie gminy mo偶liwo艣ci skorzystania ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z PROW. Pan W贸jt doda艂, 偶e opr贸cz dzia艂a艅 w w/w sprawach pr贸buje tak偶e m.in. zmniejszy膰 planowany udzia艂 gminy w zadaniu MZDW polegaj膮cym na tzw. przej艣ciu przez Latowicz i przej艣ciu przez Wielgolas. Chodzi o to, aby wi臋ksz膮 cz臋艣膰 koszt贸w w/w zadania ni偶 to by艂o zak艂adane wzi膮艂 na siebie MZDW.

Pan Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy powiedzia艂a, 偶e w dniu wczorajszym mia艂a bardzo nieprzyjemny, anonimowy telefon od osoby, kt贸ra zarzuci艂a jej, 偶e cyt: "nie budowane s膮 oczyszczalnie 艣ciek贸w a wy umiecie tylko wpier ...
pieni膮dze i nie umiecie tego obroni膰" i z tego tytu艂u osoby odpowiedzialne za w/w stan rzeczy tj. W贸jt. Sekretarz, dzia艂 inwestycji powinny teraz zwr贸ci膰 te pieni膮dze z w艂asnej kieszeni, bo ludzie czekaj膮 na oczyszczalnie przydomowe, kt贸re nie s膮 przez to budowane. Pan Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy powiedzia艂a nast臋pnie, 偶e jej zdaniem, mimo, i偶 gmina na ca艂ej sprawie dotycz膮cej sali gimnastycznej tj. przetargu na jej budow臋 na pewno finansowo straci艂a, bo za te pieni膮dze mo偶na by艂oby wiele rzeczy zrobi膰 to jednak jest to w pewnym sensie moralne zwyci臋stwo, bowiem sala jest wybudowana - uda艂o si臋 zd膮偶y膰 z jej wykonaniem przed najwi臋kszymi podwy偶kami w budownictwie - by膰 mo偶e gdyby wtedy nie uda艂o si臋 rozpocz膮膰 jej budowy to dzisiaj by ona nie sta艂a.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e tak偶e spotyka si臋 z podobnymi uwagami od mieszka艅c贸w jak te, kt贸re us艂ysza艂a p. Sekretarz we wspomnianej rozmowie telefonicznej z tym, i偶 s膮 one wyra偶ane w delikatniejszy spos贸b. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e pretensje maj膮 zw艂aszcza ci ludzie, kt贸rzy si臋 buduj膮 i nie planowali budowy zbiornika na nieczysto艣ci, bowiem wiedzieli, i偶 b臋d膮 budowane oczyszczalnie przydomowe lub, 偶e b臋d膮 przy艂膮czeni do sieci kanalizacyjnej tymczasem realizacji tych inwestycji si臋 op贸藕nia. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e jego obowi膮zkiem jest dbanie o interesy finansowe gminy a te wymagaj膮, aby wspominane inwestycje realizowa膰 z udzia艂em 艣rodk贸w UE pochodz膮cych z PROW.
W贸jt powiedzia艂, 偶e nawet gdyby nie trzeba by艂o zwraca膰 tych dotacji otrzymanych na budow臋 sali gimnastycznej to i tak ani IV etapu sieci kanalizacyjnej ani przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w nie budowa艂by ze 艣rodk贸w gminy a nawet nie ze 艣rodk贸w WFO艢iW tylko czeka艂by tak jak to ma miejsce obecnie na mo偶liwo艣膰 wykorzystania 艣rodk贸w z PROW, bo to jest z punktu widzenia finans贸w najkorzystniejsze dla gminy. By膰 mo偶e przez to oczekiwanie proces inwestycyjny w odniesieniu do przydomowych oczyszczalni i IV etapu kanalizacji przed艂u偶y si臋 o p贸艂 roku a mo偶e nawet o rok ale b臋dzie mo偶na skorzysta膰 z PROW, kt贸ry refunduje a偶 75% koszt贸w inwestycji, czego w inny spos贸b nie uda艂oby si臋 osi膮gn膮膰.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, 偶e je艣li kto艣 dzwoni, nie przedstawia si臋 a w dodatku u偶ywa s艂贸w obra藕liwych to 偶aden urz臋dnik nie ma obowi膮zku takiego cz艂owieka wys艂uchiwa膰 i mo偶na, a nawet powinno si臋 w takim przypadku po prostu od艂o偶y膰 s艂uchawk臋 i nie kontynuowa膰 rozmowy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e nikt nie powinien robi膰 krzywdy p. Sekretarz zg艂aszaj膮c pretensje, o kt贸rych wspomnia艂a, bowiem ma ona akurat najmniej do czynienia ze sprawami, kt贸rych te pretensje dotyczy艂y i powinny by膰 one zg艂aszane raczej do W贸jta, bo tego rodzaju sprawy jak ten telefon wkalkulowane s膮 w jego ryzyko. W ryzyko pe艂nienia funkcji W贸jta.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e w takim przypadku jak ten telefon do p. Sekretarz r贸wnie偶 p. W贸jt nie ma obowi膮zku kontynuowania rozmowy. Obowi膮zek taki ma wtedy, gdy zadzwoni do niego osoba, kt贸ra przedstawi si臋, poinformuje w jakiej miejscowo艣ci na terenie gminy mieszka i poprosi, aby W贸jt wyt艂umaczy艂 si臋 jej dlaczego post臋puje w taki a nie inny spos贸b - wtedy trzeba to wyt艂umaczy膰, a nie w przypadku gdy kto艣 u偶ywa s艂贸w obra藕liwych i w dodatku chce zachowa膰 anonimowo艣膰.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e wobec tego na przysz艂o艣膰 w takich przypadkach nale偶y odk艂ada膰 s艂uchawk臋 i nie rozmawia膰.

Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂, aby p. radny Witold K艂os za艂膮czy艂 do protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy pismo, jakie wtedy odczyta艂 (dotycz膮ce uwag odno艣nie procedury podj臋cia uchwa艂y w sprawie ustalenia podatku rolnego na rok 2008) bowiem w protokole jest zapis, 偶e pismo znajduje si臋 w za艂膮czeniu a pisma fizycznie nie ma.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e przedmiotowe pismo za艂膮czy.


8
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z sesji Rady.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji.

9
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XVII sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 14:21:26
Data ostatniej modyfikacji : 30.08.2011 14:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1021

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  30.08.2011 14:50poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 14:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2203473