logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XVI/04

28 kwietnia 2004 roku

PROTOK脫艁 NR XVI/04

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 28 kwietnia 2004 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecny p. radny Marian O艣ko) co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek – W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta,
3. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,
4. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy.
Obradom przys艂uchiwali si臋 przedstawiciele lokalnej prasy.


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Urz臋du Gminy.
5. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XIII/69/03 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2004 r.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej za rok 2003.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za 2003 r. i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za rok 2003 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy.
10. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego rady w okresie mi臋dzy sesjami.
11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy r贸偶ne.
14. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂 W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek – G贸rski. Zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku obrad czterech punkt贸w jn:
5a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Chy偶yny (Ietap), Transb贸r (Ietap), Bor贸wek”.
5b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaciagni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Chy偶yny (Ietap), Transb贸r (Ietap), Bor贸wek”.
5c. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/86/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
5d. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
W贸jt Gminy wyja艣ni艂, i偶 chodzi o to, aby dokona膰 zmian w uchwa艂ach dotycz膮cych zaci膮gni臋cia po偶yczek w WFO艢iGW na realizacj臋 zada艅 wodoci膮gowych. S膮 to po偶yczki tzw. pomostowe zwi膮zane z prowadzeniem inwestycji z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z funduszu Unii Europejskiej „SAPARD”. Cel dokonania zmian to takie rozbicie przedmiotowych po偶yczek na d艂ugoterminowe i kr贸tkoterminowe, aby cz臋艣膰 tych po偶yczek mog艂a by膰 umorzona.
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w ani pyta艅, Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie propozycj臋 zmiany porz膮dku obrad przedstawion膮 przez W贸jta.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie opowiedzia艂a si臋 za wprowadzeniem do porz膮dku obrad zaproponowanych przez W贸jta Gminy punkt贸w 5a, 5b, 5c oraz 5d.
Po dokonanych zmianach porz膮dek obrad przedstawia艂 si臋 nast臋puj膮co:
1.Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Urz臋du Gminy.
5. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XIII/69/03 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2004 r.
5a. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Chy偶yny (Ietap), Transb贸r (Ietap), Bor贸wek”.
5b. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Chy偶yny (Ietap), Transb贸r (Ietap), Bor贸wek”.
5c. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/86/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
5d. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej za rok 2003.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za 2003 r. i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za rok 2003 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy.
10. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego rady w okresie mi臋dzy sesjami.
11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy r贸偶ne.
14. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Wi臋cej wniosk贸w do proponowanego porz膮dku obrad nie wniesiono, wobec czego przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w przedstawionego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.

4
ROZPATRZENIE SKARGI NA DZIA艁ALNO艢膯 URZ臉DU GMINY

Spraw臋 przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka – Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, 偶e sprawa by艂a wnikliwie rozpatrywana na posiedzeniach Komisji dlatego teraz przedstawi tylko najwa偶niejsze fakty. Przypomnia艂a, 偶e sprawa by艂a ju偶 w porz膮dku obrad sesji, ale zosta艂a od艂o偶ona do nast臋pnego posiedzenia, aby umo偶liwi膰 zapoznanie si臋 radnych ze stanowiskiem strony skar偶膮cej. Skar偶膮cy, – p. Daniel Markowski nie skorzysta艂 z mo偶liwo艣ci uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na kt贸rym rozpatrywana by艂a jego skarga. Skar偶膮cy przes艂a艂 natomiast dodatkowe wyja艣nienie, w kt贸rym potwierdza swoje wcze艣niejsze zarzuty, i偶 gmina narazi艂a go na straty nie dokonuj膮c zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego odno艣nie jego dzia艂ki. Pani Sekretarz powiedzia艂a, i偶 skar偶膮cy – p. Daniel Markowski zarzuca, i偶 gmina Latowicz sprzeda艂a mu dzia艂k臋 z wad膮 prawn膮 tzn. uniemo偶liwiaj膮c膮 budow臋. Pani Sekretarz wyja艣ni艂a, i偶 gmina Latowicz sprzeda艂a p. Markowskiemu dzia艂k臋 okre艣lon膮 jako park krajobrazowy i z tego wynik艂a niemo偶no艣膰 budowy na przedmiotowej dzia艂ce. Ma to zwi膮zek z tym, i偶 wszelkie dzia艂ania na terenie parku krajobrazowego podlegaj膮 uzgodnieniu z konserwatorem zabytk贸w. W momencie sprzeda偶y przedmiotowej dzia艂ki gmina zastrzega艂a, i偶 jest to park krajobrazowy i wszelkie w nim dzia艂ania podlegaj膮 uzgodnieniu z konserwatorem zabytk贸w.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, i偶 po wnikliwym przeanalizowaniu skargi, W贸jt Gminy wnosi o uznanie jej za bezzasadn膮 (szczeg贸艂owe materia艂y na stanowisku Sekretarza Gminy oraz na stanowisku insp. ds. gospodarki nieruchomo艣ciami).
W zwi膮zku z tym, i偶 przedmiotowa sprawa by艂a analizowana podczas posiedze艅 poszczeg贸lnych Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie propozycj臋 uznania skargi za bezzasadn膮.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami „za” przy 2 „wstrzymuj膮cych” zdecydowa艂a o uznaniu skargi za bezzasadn膮 – uchwa艂a NrXVI/91/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy Latowicz stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 NR XIII/69/03 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 9 GRUDNIA 2003 R. W SPRAWIE UCHWALENIA WYSOKO艢CI STAWEK, ZASAD POBORU ORAZ ZWOLNIE艃 Z PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI PO艁O呕ONYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ NA 2004 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Gajowniczek – insp. ds. zobowi膮za艅 pieni臋偶nych.
Poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zawiera wprowadzenie zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci dla przedsi臋biorc贸w przyjmuj膮cych do pracy nowe osoby. Pani Gajowniczek powiedzia艂a nast臋pnie, i偶 do Rady Gminy wp艂yn臋艂y 3 pisma od w艂a艣ciciela firmy zajmuj膮cej si臋 przerobem drewna w Wielgolesie – p. Grzegorza Zadro偶nego. Pan Zadro偶ny prosi Rad臋 Gminy o zwolnienie go z podatku od nieruchomo艣ci, informuj膮c jednocze艣nie, 偶e zatrudnia ju偶 ok. 30 os贸b z terenu gminy i deklaruj膮c, i偶 dokona zatrudnienia dalszych os贸b z terenu gminy Latowicz. W pismach p. Zadro偶ny twierdzi, i偶 pomoc w postaci zwolnienia z podatku wp艂yn臋艂aby pozytywnie na dalszy rozw贸j jego przedsi臋biorstwa, co z kolei umo偶liwi艂oby zwi臋kszenie zatrudnienia. Pani Gajowniczek przedstawi艂a przedmiotowe pisma (pisma na stanowisku ds. obs艂ugi Rady).
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 chcia艂by zach臋ci膰 radnych do podj臋cia proponowanej uchwa艂y, poniewa偶 jego zdaniem nale偶y wspiera膰 przedsi臋biorc贸w, bo oni tworz膮 nowe miejsca pracy.
G艂os zabra艂a p. radna Jadwiga 艢luzek. Powiedzia艂a, i偶 nie wie dlaczego do tej pory „nigdy nie pad艂 wniosek o umorzenie jakiegokolwiek w innym zak艂adzie podatku” je艣li przepisy zezwala艂y na to ju偶 od 1998 r. Nast臋pnie p. radna stwierdzi艂a, i偶 niedobrze, 偶e w przesz艂o艣ci podobna uchwa艂a nie by艂a podejmowana, bo inni przedsi臋biorcy uruchamiali dzia艂alno艣膰 i przyjmowali osoby do pracy np. p. Odziemczyk otwiera艂 sw贸j zak艂ad i mia艂 od razu pi臋ciu pracownik贸w.
Pani Hanna Gajowniczek powiedzia艂a, 偶e wcze艣niej nie wp艂yn膮艂 偶aden wniosek od przedsi臋biorc贸w o zwolnienie z podatku.
Pan Jan Doma艅ski powiedzia艂, i偶 gmina nie powinna czeka膰 na wnioski od przedsi臋biorc贸w w tej sprawie tylko sama powinna wyj艣膰 do nich z inicjatyw膮 zwolnie艅.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w艂a艣nie pr贸buje to uczyni膰. Obecnie ju偶 po raz trzeci przedmiotowa sprawa zwolnie艅 jest rozpatrywana.
Pani radna Jadwiga 艢luzek stwierdzi艂a, i偶 jest to trzecie podej艣cie do tematu, ale „trzecie podej艣cie nie dla wszystkich, tylko dla tej jednej osoby, dla p. Zadro偶nego”.
Pan radny Zbigniew Pi艂atkowski powiedzia艂, i偶 jest za podj臋ciem proponowanej uchwa艂y. Podobne zwolnienia wprowadza obecnie wi臋kszo艣膰 samorz膮d贸w. Samorz膮dy na og贸艂 bardzo silnie zabiegaj膮 o nap艂yw nowego kapita艂u, nowych inwestycji, bo to wi膮偶e si臋 z korzy艣ciami dla samorz膮d贸w, przede wszystkim, ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Zastanawiaj膮c si臋 nad zasadno艣ci膮 wprowadzenia zwolnie艅 nale偶y my艣le膰 perspektywicznie pod k膮tem mo偶liwych korzy艣ci dla gminy. Ponadto p. radny stwierdzi艂, i偶 nie mo偶na proponowanych zwolnie艅 kojarzy膰 tylko z firm膮 p. Zadro偶nego. Przecie偶 inni, po spe艂nieniu wymaganych warunk贸w tak偶e b臋d膮 mogli z tych zwolnie艅 skorzysta膰.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 jeszcze raz chcia艂a przypomnie膰, 偶e p. Zadro偶ny wiele razy korzysta艂 ju偶 z pomocy gminy m.in. kupi艂 za bardzo korzystn膮 cen臋 (80000 z艂 – w tym studni臋 g艂臋binow膮) dzia艂k臋 gminn膮, na kt贸rej pobudowa艂 sw贸j zak艂ad. Ponadto gmina wykona艂a dla jego potrzeb zmian臋 planu zagospodarowania przestrzennego.
W贸jt powiedzia艂, i偶 p. Zadro偶ny kupi艂 rzeczywi艣cie dzia艂k臋 za niewielkie pieni膮dze, ale to rynek decyduje ile dana dzia艂ka jest warta. Ponadto nale偶y wiedzie膰, i偶 po zakupie dzia艂ki p. Zadro偶ny wyburzy艂 w zasadzie wszystko, co si臋 na niej znajdowa艂o i pobudowa艂 zak艂ad od podstaw. Co do zmiany w planie zagospodarowania to gmina rzeczywi艣cie pomog艂a tu p. Zadro偶nemu, ale pomoc ta by艂a zasadna bowiem bez przedmiotowej zmiany nie m贸g艂by on rozpocz膮膰 dzia艂alno艣ci o danym profilu.
Pani Jadwiga 艢luzek przypomnia艂a, i偶 w bie偶膮cym roku W贸jt przeforsowa艂 podwy偶k臋 podatku dla rolnik贸w.
W贸jt Gminy zauwa偶y艂, i偶 przecie偶 wszyscy wiedz膮, 偶e przez trzy lata po kolei nie podnoszono w gminie Latowicz podatku rolnego. Nastepnie p. W贸jt powiedzia艂, 偶e ka偶dy kto jest rolnikiem wie, i偶 podatek rolny nie wp艂ywa w spos贸b znacz膮cy na sytuacje dochodow膮 rolnik贸w. S膮 inne czynniki, kt贸re na to wp艂ywaj膮.
Pan Pi艂atkowski, zwracaj膮c si臋 do p. 艢luzek zauwa偶y艂, i偶 nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e radni, kt贸rzy kiedy艣 zdecydowali o udzieleniu pomocy p. Zadro偶nemu w postaci dokonania zmiany w planie zagospodarowania mieli chyba s艂uszno艣膰, bowiem obecnie widzimy, i偶 zak艂ad p. Zadro偶nego funkcjonuje i zatrudnia ludzi.
W zwi膮zku z tym, 偶e nie wniesiono wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 6 g艂osami „za” przy 5 g艂osach „przeciw” i 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XIII/69/03 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysoko艣ci stawek, zasad poboru oraz zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Latowicz na 2004 r. - uchwa艂a Nr XVI/92/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR XV/85/04 W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DO ZACI膭GNI臉CIA KR脫TKOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M. : CHY呕YNY (IETAP), TRANSB脫R (IETAP), BOR脫WEK”


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/85/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Chy偶yny (Ietap), Transb贸r (Ietap), Bor贸wek”– uchwa艂a Nr XVI/93/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

5b
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACIAGNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M. : CHY呕YNY (IETAP), TRANSB脫R (IETAP), BOR脫WEK”


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaciagni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Chy偶yny (Ietap), Transb贸r (Ietap), Bor贸wek”– uchwa艂a Nr XVI/94/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u


5c
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR XV/86/04 W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DO ZACI膭GNI臉CIA KR脫TKOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M. : TRANSB脫R (II ETAP), BUDY WIELGOLESKIE”


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XV/86/04 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”– uchwa艂a Nr XVI/95/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u


5d
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACIAGNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM „BUDOWY SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI W M. : TRANSB脫R (II ETAP), BUDY WIELGOLESKIE”

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaciagni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem „Budowy sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami w m. : Transb贸r (II etap), Budy Wielgoleskie”– uchwa艂a Nr XVI/96/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2004

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2004 – uchwa艂a Nr XVI/97/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W ROKU 2004

Sprawozdanie przedstawi艂a p. Hanna Aksamitowska – Kierownik GOPS – u.
(sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u). Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono uwag ani zastrze偶e艅.


8
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA GMINY LATOWICZ ZA 2003 R. I PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE PRZYJ臉CIA SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2004 przedstawi艂 W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek – G贸rski (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u). Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono uwag ani zastrrze偶e艅, wobec czego Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie sprawozdania.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy Latowicz za rok 2004 – uchwa艂a Nr XVI/98/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


9
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD呕ETU GMINY ZA ROK 2004 ORAZ PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA W脫JTA GMINY

Skarbnik Gminy – p. Zofia 艁odyga przedstawi艂a sprawozdanie z wykonania bud偶etu gminy za rok 2003. Ponadto, odczyta艂a wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla W贸jta Gminy oraz zapozna艂a radnych z uchwa艂ami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach, w sprawie:
- opinii o przed艂o偶onym przez W贸jta Gminy Latowicz sprawozdaniu z wykonania bud偶etu gminy za rok 2003,
- opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy za rok 2003.
Powy偶sze zosta艂o przez Sk艂ad Orzekaj膮cy RIO w Warszawie Zesp贸艂 w Siedlcach zaopiniowane pozytywnie.
(Uchwa艂y stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u)
Do przedstawionego sprawozdania z wykonania bud偶etu oraz uchwa艂 RIO radni nie wnie艣li uwag.
W zwi膮zku z tym, i偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w ani pyta艅 Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy za rok 2003
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie udzieli艂a absolutorium
W贸jtowi Gminy Latowicz za 2003 r. (uchwa艂a nr XVII/99/2004 w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Latowicz za 2003 r. stanowi za艂膮cznik do protoko艂u).

10
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady – p. Witold K艂os poinformowa艂 o swojej dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami – informacja stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski z艂o偶y艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w okresie mi臋dzy sesjami (sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u).

12
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie zg艂oszono 偶adnych zapyta艅 ani interpelacji.


13
SPRAWY R脫呕NE

Pani Skarbnik Gminy – Zofia 艁odyga odczyta艂a uchwa艂臋 RIO w sprawie opinii o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego planowanego na 2004 r. Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci.

Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta poinformowa艂, i偶 do Urz臋du Gminy oddelegowany zosta艂 pracownik Biura Powiatowego ARiMR w Mi艅sku Mazowieckim. Jego zadaniem b臋dzie pomaganie rolnikom w wype艂nianiu wniosk贸w o dop艂aty obszarowe z Unii Europejskiej. W/w pracownik b臋dzie tak偶e przyjmowa艂 wype艂nione wnioski. Pracownik b臋dzie pe艂ni艂 dy偶ur przez 4 dni w tygodniu (pn. wt. 艣r. pt.).
Nastepnie p. Wojciech Osi艅ski poinformowa艂, i偶 tak jak co roku, do ko艅ca maja mo偶na zg艂asza膰 kandydatury do konkursu „Pi臋kna Zagroda Wiejska”.

Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 pismo od Rady Rodzic贸w Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu. W pi艣mie, Rada Rodzic贸w poinformowa艂a, i偶 nie wyra偶a zgody na likwidacj臋 stanowiska konserwatora i zwolnienie obecnego konserwatora – p. Andrzeja Bielickiego. Rada Rodzic贸w stwierdzi艂a w pi艣mie, i偶 przedmiotowe stanowisko jest dla funkcjonowania Zespo艂u niezb臋dne a pracownik, kt贸ry obecnie jest konserwatorem dobrze wykonuje swoje obowi膮zki. Pismo ko艅czy si臋 pro艣b膮 o utrzymanie w Zespole stanowiska konserwatora oraz deklaracj膮, i偶 w przypadku, je艣li opinia Rady Rodzic贸w nie spotka si臋 z zadowalaj膮cym przyj臋ciem, podj臋te zostan膮 inne, bardziej radykalne dzia艂ania. (pismo na stanowisku ds. Obs艂ugi Rady).

Przewodnicz膮cy Rady przedstawi艂 pismo od p. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Wielgolesie – p. Romy Pi艂atkowskiej. Pismo zawiera pro艣b臋 o zatrudnienie w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie pedagoga szkolnego na ½ etatu od 1 wrze艣nia 2004 r. Pani Dyrektor potrzeb臋 zatrudnienia pedagoga uzasadni艂a w pi艣mie tym, i偶 problemy jakie pojawiaj膮 si臋 w艣r贸d uczni贸w – zw艂aszcza uczni贸w gimnazjum wymagaj膮 fachowej pomocy. Specjali艣ci tacy zatrudnieni s膮 w wi臋kszo艣ci polskich gimnazj贸w. Czynniki takie jak niekontrolowany dost臋p do internetu, telewizji itp. a tak偶e 艂atwo艣膰 zdobycia narkotyk贸w oraz alkoholu sprawia, i偶 m艂odzie偶 ulega z艂ym wp艂ywom – pojawiaj膮 si臋 problemy. Wobec powy偶szego bardzo wa偶na jest profilaktyka i ci膮g艂y proces wychowawczy prowadzony przez wykwalifikowane osoby, bowiem dzia艂ania wychowawc贸w przygotowanych do nauczania konkretnego przedmiotu s膮 niewystarczaj膮ce (pismo na stanowisku ds. obs艂ugi Rady).

14
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

15
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad p. Witold K艂os - Przewodnicz膮cy Rady zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.


Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2004-12-09 13:12:53
Data ostatniej modyfikacji : 09.12.2004 13:26
Liczba wy艣wietle艅 : 2264

Redaktor  Data modyfikacji 
 09.12.2004 13:12poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2201292