logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Og艂oszone przetargi
Zapytanie ofertowe dotycz膮ce zam贸wienia "艢wiadczenie us艂ug na przechowywanie bezdomnych zwierz膮t"

Termin sk艂adania ofert: 20 lipca 2012 roku, godz. 11:30

Latowicz, dnia 5 lipca 2012 roku

6331.11.2012


OG艁OSZENIE W脫JTA GMINY LATOWICZ
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA
"艢WIADCZENIE US艁UG NA PRZECHOWYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZ膭T"

Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug polegaj膮cych na przechowywaniu w schronisku dla zwierz膮t, spe艂niaj膮cym wymogi zawarte w rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owych wymaga艅 weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierz膮t (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), bezdomnych zwierz膮t dostarczonych z terenu gminy Latowicz.

Schronisko ma obowi膮zek zapewnienia doprowadzonym zwierz臋tom odpowiednich warunk贸w bytowych, opieki weterynaryjnej, obserwacji i szczepie艅 ochronnych, z wyj膮tkiem zwierz膮t ci臋偶ko chorych lub cierpi膮cych, kt贸re ze wzgl臋d贸w humanitarnych powinny zosta膰 bezzw艂ocznie u艣miercone.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz臋tom w schronisku powinno odbywa膰 si臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, a w szczeg贸lno艣ci ustaw膮 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz膮t (Dz. U. z 2003 roku, Nr 106, poz. 1002 z p贸藕n. zm.), rozporz膮dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczeg贸艂owych wymaga艅 weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierz膮t (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), ustaw膮 z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zwierz膮t i zwalczaniu chor贸b zaka藕nych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 213, poz. 1342 z p贸藕n.).

Schronisko zobowi膮zane jest prowadzi膰 na bie偶膮co ewidencj臋 przyj臋tych oraz rozdysponowanych bezdomnych zwierz膮t oraz co kwarta艂 przekazywa膰 do Urz臋du Gminy pisemn膮 informacj臋 w tym zakresie.

Uwa偶a si臋, i偶 podmiot sk艂adaj膮c ofert臋 zobowi膮zuje si臋 do przyj臋cia bezdomnych zwierz膮t, podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poszukiwania nowych w艂a艣cicieli, przeprowadzania zabieg贸w sterylizacji, kastracji oraz usypiania 艣lepych miot贸w i w przypadku wyst膮pienia takiej konieczno艣ci zwierz膮t doros艂ych wy艂膮cznie przez lekarza weterynarii. Obligatoryjnym zabiegom sterylizacji lub kastracji poddawane b臋d膮 zwierz臋ta nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku, z wyj膮tkiem zwierz膮t, u kt贸rych istniej膮 przeciwwskazania do wykonania tych zabieg贸w, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

Umowa zostanie zawarta na czas okre艣lony do dnia 31 marca 2013 roku.

W ofercie nale偶y poda膰:
- cen臋 bezterminowego utrzymania 1 szt. bezdomnego zwierz臋cia zawieraj膮c膮 koszty ewentualnego leczenia i zabieg贸w weterynaryjnych,
- adres do korespondencji,
- telefon kontaktowy.

Do oferty nale偶y do艂膮czy膰:
- zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz膮t wydane w trybie ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach;
- dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do terenu, gdzie zlokalizowane jest schronisko;
- o艣wiadczenie, z kt贸rego b臋dzie wynika艂o, 偶e osoby pracuj膮ce w schronisku s膮 przeszkolone w zakresie post臋powania ze zwierz臋tami oraz przepis贸w o ochronie zwierz膮t. O艣wiadczenie sk艂ada si臋 pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅. Sk艂adaj膮cy o艣wiadczenie jest obowi膮zany do zawarcia w nim klauzuli nast臋puj膮cej tre艣ci: "Jestem 艣wiadomy odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia.".

Powy偶sze dokumenty powinny zosta膰 do艂膮czone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno艣膰 z orygina艂em

Ofert臋 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem "Oferta 艣wiadczenie us艂ug na przechowywanie bezdomnych zwierz膮t nie otwiera膰 przed 20 lipca 2012 roku przed godzin膮 12:00." nale偶y sk艂ada膰 poczt膮 na adres Urz膮d Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz lub osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy Latowicz pok贸j nr 11 do dnia 20 lipca 2012 roku do godziny 11:30.
Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Wyb贸r najkorzystniejszej oferty nast膮pi w dniu 20 lipca 2012 roku o godzinie 12:00.

W贸jt
/-/ Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski


Autor : podinsp. ds. gosp. nieruchomo艣ciami
Zredagowa艂(a) : El偶bieta Ca艂ka
Data wprowadzenia : 2012-07-05 14:38:49
Data ostatniej modyfikacji : 05.07.2012 14:38
Liczba wy艣wietle艅 : 556licznik odwiedzin: 2159454