logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XVIII sesja Rady Gminy Latowicz

30 listopada 2012 r.

O G 艁 O S Z E N I E

Zawiadamiam, 偶e w dniu 30 listopada 2012 r. (pi膮tek) o godz. 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XVIII sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2012.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2020.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowej po偶yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzaj膮ce finansowanie dzia艂a艅 finansowanych ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas - I etap."
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci, stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2013 r.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2013 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszka艅ca.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ej.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
16. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz.
17. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
18. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy r贸偶ne.
20. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
21. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

Przewodnicz膮cy Rady
/-/ Jan Doma艅ski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF599.5 KB POBIERZProjekty uchwa艂 - cz臋艣膰 126.11.2012 15:59124
.PDF1057 KB POBIERZProjekty uchwa艂 - cz臋艣膰 226.11.2012 16:01140

Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2012-11-23 08:45:06
Data ostatniej modyfikacji : 23.11.2012 08:46
Liczba wy艣wietle艅 : 708

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  23.11.2012 08:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2201201