logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XIX sesja Rady Gminy Latowicz

28 grudnia 2012 r.

O G 艁 O S Z E N I E

Zawiadamiam, 偶e w dniu 28 grudnia 2012 r. (pi膮tek) o godz. 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XIX sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2012.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2022.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2012 roku.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zamiaru przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w D臋bem Ma艂ym w Szko艂臋 Filialn膮 Szko艂y Podstawowej w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2013.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie "Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Latowicz".
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczan膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2013.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2013.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie.
16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Latowicz (drogi publiczne).
17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania nazw ulic w miejscowo艣ci Latowicz (drogi wewn臋trzne).
18. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2013.
19. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2013.
20. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
21. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy r贸偶ne.
23. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
24. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

Przewodnicz膮cy Rady
/-/ Jan Doma艅ski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF1864 KB POBIERZprojekt bud偶etu-124.12.2012 11:50107
.PDF2594.8 KB POBIERZprojekt bud偶etu-224.12.2012 11:57120
.PDF3024.8 KB POBIERZprojekt bud偶etu-324.12.2012 12:00115
.PDF507.6 KB POBIERZprojekty uchwa艂-124.12.2012 12:02134
.PDF1660.3 KB POBIERZprojekty uchwa艂-224.12.2012 12:13145
.PDF539.4 KB POBIERZprojekty uchwa艂-324.12.2012 12:22138

Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2012-12-24 08:19:11
Data ostatniej modyfikacji : 24.12.2012 08:19
Liczba wy艣wietle艅 : 12879licznik odwiedzin: 2203915