logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XX sesja Rady Gminy Latowicz

29 stycznia 2013 r.

O G 艁 O S Z E N I E

Zawiadamiam, 偶e w dniu 29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XX sesja Rady Gminy Latowicz z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mi艅sku Mazowieckim oraz Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach dotycz膮ca kwestii bezpiecze艅stwa na terenie Gminy Latowicz.
5. Informacja na temat dzia艂alno艣ci jednostek OSP na terenie Gminy Latowicz w roku 2012.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zamiaru przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w D臋bem Ma艂ym w Szko艂臋 Filialn膮 Szko艂y Podstawowej w Zespole Szk贸艂 w Latowiczu.
10. Sprawozdanie z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach prowadzonych przez jednostk臋 samorz膮du terytorialnego.
11. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii za rok 2012.
12. Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Gminy oraz sta艂ych komisji za rok 2012.
13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
PRZEWODNICZ膭CY RADY
/-/ JAN DOMA艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF740.6 KB POBIERZPROJEKTY UCHWA艁23.01.2013 08:50188

Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2013-01-22 16:01:06
Data ostatniej modyfikacji : 22.01.2013 16:02
Liczba wy艣wietle艅 : 820

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  22.01.2013 16:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2204230