logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXII sesja Rady Gminy Latowicz

11 kwietnia 2013 r.

O G 艁 O S Z E N I E
Informuj臋, 偶e w dniu 11 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XXII, sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Kierownika Oddzia艂u Wojew贸dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w Mi艅sku Mazowieckim na temat organizm贸w zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w rolnictwie.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: "Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Latowicz i Wielgolas wraz z zakupem i monta偶em aparatury do pomiaru zwierciad艂a wody w studniach Stacji Uzdatniania Wody w Chy偶ynach".
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz - III etap".
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego polegaj膮cej na opracowaniu dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowo艣ci Latowicz - Wymy艣le.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego polegaj膮cej na opracowaniu dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowo艣ci Wielgolas.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mi艅skiego w postaci realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Latowicz - D臋be Ma艂e Nr 1316 Parys贸w - Latowicz - etap I od km 9+211 do km 10+361" (wykonanie pierwszego etapu).
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w D臋bem Ma艂ym w Szko艂臋 Filialn膮 Szko艂y Podstawowej w Zespole Szk贸艂 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Latowicz.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Latowicz na 2013 rok.
16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectw Latowicz I, Latowicz II w sprawie zmiany statut贸w tych so艂ectw.
17. Przedstawienie "Oceny Zasob贸w Pomocy Spo艂ecznej w latach 2010 - 2014".
18. Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
19. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
20. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy r贸偶ne.
22. Przyj臋cie protoko艂贸w z XX oraz XXI sesji Rady Gminy.
23. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
PRZEWODNICZ膭CY RADY
/-/ JAN DOMA艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF1853.3 KB POBIERZProjekty uchwa艂04.04.2013 15:40148

Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2013-04-04 15:37:18
Data ostatniej modyfikacji : 04.04.2013 15:37
Liczba wy艣wietle艅 : 865licznik odwiedzin: 2203952