logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXIII sesja Rady Gminy Latowicz

20 czerwca 2013 r.

O G 艁 O S Z E N I E

Zawiadamiam, 偶e w dniu 20 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XXIII sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w roku 2012.
5. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.
6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w roku 2012 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2012 r.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2012 r.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Latowicz.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2013 - 2022.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Latowicz.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa D臋be Ma艂e.
15. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

Przewodnicz膮cy Rady
/-/ Jan Doma艅ski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF519.1 KB POBIERZProjekty uchwa艂-113.06.2013 09:02115
.PDF1102.8 KB POBIERZProjekty uchwa艂-213.06.2013 09:03146

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2013-06-12 15:13:54
Data ostatniej modyfikacji : 12.06.2013 15:13
Liczba wy艣wietle艅 : 606licznik odwiedzin: 2203914