logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2002-2006
PROTOK脫艁 NR XXI/04

30 listopada 2004 roku

PROTOK脫艁 NR XXI/04

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 30 listopada 2004 roku
w sali Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy – Witold K艂os, o godzinie 945 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych (nieobecny p. Jan Doma艅ski), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych, so艂tys贸w oraz go艣ci stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u).
W sesji uczestniczyli:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski – W贸jt Gminy;
2. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na temat mo偶liwo艣ci wykorzystania przez rolnik贸w funduszy strukturalnych UE.
5. Informacja na temat planu wykorzystania obiektu po by艂ej mleczarni w Latowiczu.
6. Informacja Dyrektora ZGK w Mrozach na temat koszt贸w dostarczania odbiorcom wody oraz zasad usuwania awarii sieci wodoci膮gowej.
7. Wyst膮pienie przedstawicieli K贸艂 艁owieckich dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
8. Uzupe艂nienie sk艂adu osobowego Komisji Rewizyjnej – podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2004 r.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Stawek stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
12. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Nr XVIII/112/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia na terenie Gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2004 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 r.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na 2005 r.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci z tytu艂u utworzonych nowych miejsc pracy w roku 2005 na terenie Gminy Latowicz.
16. Podjecie uchwa艂y w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci, wzoru deklaracji na podatek le艣ny oraz wzoru informacji w sprawie podatku le艣nego.
17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
18. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej.
19. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2005 r. na terenie Gminy Latowicz.
20. Podjecie uchwa艂y w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2005 r.
21. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
22. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
23. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
24. Sprawy r贸偶ne.
25. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
26. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Pan Ryszard Podobas – so艂tys z m. Stawek zauwa偶y艂, i偶 do Przewodnicz膮cego Rady wp艂yn臋艂o pismo od mieszka艅c贸w Stawku. Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, i偶 mia艂 zamiar przedstawi膰 pismo w innym miejscu porz膮dku obrad, ale je艣li p. so艂tys sobie tego 偶yczy to mo偶na pismo przedstawi膰 ju偶 teraz. Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 tre艣膰 przedmiotowego pisma (pismo w za艂膮czeniu do protoko艂u). Pismo dotyczy艂o kwestii szk贸d wyrz膮dzanej w uprawach rolnych przez zwierzyn臋 艂own膮.
Przewodnicz膮cy Rady stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem temat pisma b臋dzie omawiany w punkcie nr 7 porz膮dku obrad, ale z uwag na to, i偶 w tre艣ci pisma jest zawarta pro艣ba o wprowadzenie oddzielnego punktu 7a po艣wi臋conego poruszanym w pi艣mie kwestiom proponuje przeg艂osowa膰 proponowane w艂膮czenie do porz膮dku obrad pkt. 7a.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie w艂膮czenie do porz膮dku obrad pkt, 7a w brzmieniu: „7a. Rozpatrzenie pisma od mieszka艅c贸w so艂ectwa Stawek”.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o w艂膮czeniu proponowanego punktu do porz膮dku obrad i umieszczenie go jako punktu 7a.
Poniewa偶 do przedstawionego porz膮dku obrad nie zg艂oszono wi臋cej uwag, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w ustalonego porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 zar贸wno w imieniu mieszka艅c贸w ul. Grundowej w Latowiczu jak te偶 w imieniu wszystkich jej u偶ytkownik贸w oraz w swoim w艂asnym chcia艂a zapyta膰, kiedy b臋dzie ta ulica przejezdna oraz dostosowana do swobodnego przej艣cia.

Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 chcia艂by zg艂osi膰 interpelacj臋 dotycz膮ca podzia艂u dzia艂ki nr 620 w Budach Wielgoleskich. Dzia艂ka ta zosta艂a podzielona i zosta艂 skasowany dojazd do p贸l dla rolnik贸w. Pan Parol powiedzia艂, i偶 droga, kt贸r膮 obecnie proponuje si臋 jako dojazdow膮 przebiega obok obiekt贸w sakralnych. Nie jest ona zaprojektowana, ale powsta艂a w spos贸b samoczynny. Przedmiotowa droga nie zapewnia mo偶liwo艣ci dojazdu ci臋偶szym, wi臋kszym sprz臋tem. Pan radny zapyta艂 jak W贸jt widzi mo偶liwo艣膰 rozwi膮zania tej sprawy?. Pan Stanis艂aw Parol wspomnia艂 tak偶e, i偶 obecny w艂a艣ciciel wydzielonej dzia艂ki jest got贸w do rozm贸w w kwestii ewentualnego odtworzenia drogi, o kt贸rej wspomnia艂 na wst臋pie.

Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby poprosi膰 W贸jta Gminy o wyja艣nienie czy uwa偶a, i偶 je艣li w roku 2003 Rada Gminy zatwierdzi艂a w bud偶ecie gminy podwy偶k臋 w wysoko艣ci 3% dla wszystkich pracownik贸w to czy wszyscy pracownicy powinni dosta膰 3% podwy偶ki?


4
INFORMACJA KIEROWNIKA BIURA POWIATOWEGO ARIMR NA TEMAT MO呕LIWO艢CI WYKORZYSTANIA PRZEZ ROLNIK脫W FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

Przedmiotowe informacje przedstawi艂 zaproszony na sesj臋 p. Pawe艂 Jastrz臋bski – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mi艅sku Mazowieckim.
Podczas referowania zaplanowanej tematyki p. Kierownik udziela艂 licznych odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych oraz obecnych na sesji so艂tys贸w. Po zako艅czeniu swojego wyst膮pienia p. Jastrz臋bski pozostawi艂 zebranym fachowe materia艂y informacyjne dotycz膮ce zagadnie艅 poruszanych w toku dyskusji.


5
INFORMACJA NA TEMAT PLANU WYKORZYSTANIA OBIEKTU PO BY艁EJ MLECZARNI W LATOWICZU

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 na sesj臋 zaproszony zosta艂 p. Piotr Nalepa – Prezes fundacji, kt贸ra jest obecnie w艂a艣cicielem budynku po by艂ej mleczarni. Pan Nalepa nie przyby艂 na sesj臋, wobec czego radni nie b臋d膮 mogli niestety zapozna膰 si臋 z planami odno艣cie wykorzystania przedmiotowego obiektu.

6
INFORMACJA DYREKTORA ZGK W MROZACH NA TEMAT KOSZT脫W DOSTARCZANIA ODBIORCOM WODY ORAZ ZASAD USUWANIA AWARII SIECI WODOCI膭GOWEJ


Na sesj臋, w zast臋pstwie Dyrektora ZGK w Mrozach przyby艂a p. Gra偶yna Rzy艣kiewicz – G艂贸wna Ksi臋gowa. Pani Rzy艣kiewicz przedstawi艂a radnym nast臋puj膮ce materia艂y:
- zestawienie przychod贸w i wydatk贸w zwi膮zanych z eksploatacj膮 SUW i wodoci膮g贸w za okres 01.01.04 r. – 30.09.04. r.
- zestawienie ilo艣ciowe d艂ugo艣ci i ilo艣ci przy艂膮czy wodoci膮gowych na dzie艅 31.12.03 r.
- zestawienie pobranej wody przez poszczeg贸lne Gminy za okres 01.01.2004 r. – 30.09.04 r.
- zestawienie awarii wodoci膮gowych za okres 01.01.04 r. – 30.09.04 r.
Przedmiotowe materia艂y stanowi膮 za艂膮cznik do protoko艂u.
Pani Jadwiga 艢luzek poprosi艂a p. ksi臋gow膮 o wyja艣nienie sprawy gwa艂townego, du偶ego wzrostu ci艣nienia w instalacji wodoci膮gowej, co mia艂o miejsce przed kilkoma dniami w Latowiczu. Pani 艢luzek poinformowa艂a, i偶 w/w wzrost ci艣nienia spowodowa艂 liczne awarie instalacji i urz膮dze艅 u odbiorc贸w.
Pani ksi臋gowa powiedzia艂a, i偶 nie posiada fachowych informacji odno艣nie powy偶szego. Osob膮 kompetentn膮 by艂by tutaj Dyrektor ZGK w Mrozach. Z tego, co wie to przyczyn膮 by艂 brak na g艂贸wnej sieci reduktora ci艣nienia.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby wraz z innymi radnymi pozna膰 koszty jakie ZGK poni贸s艂 w zwi膮zku z w/w awari膮 – p. radna powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby, aby p. ksi臋gowa podes艂a艂a do UG dane na powy偶szy temat. Pani ksi臋gowa powiedzia艂a, 偶e postara si臋 to 偶yczenie spe艂ni膰.
Pan Witold K艂os – Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 w m. Stawek robiona by艂a przez OSP kontrola sprawno艣ci hydrant贸w i okaza艂o si臋, 偶e po艂owa hydrant贸w by艂a niesprawna. Wniosek jest taki, i偶 ZGK nie dba o sprawno艣膰 hydrant贸w w nale偶yty spos贸b, a s膮 to sprawy, kt贸re maj膮 zwi膮zek z bezpiecze艅stwem mieszka艅c贸w na wypadek po偶aru.


7
WYST膭PIENIE PRZEDSTAWICIELI K脫艁 艁OWIECKICH DZIA艁AJ膭CYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Na sesj臋 przybyli nast臋puj膮cy przedstawiciele K贸艂 艁owieckich:
- p. Jan Kurzyp z Mi艅sko – Mazowieckiego Ko艂a 艁owieckiego,
- p. Krzysztof Ositek z Ko艂a 艁owieckiego „Batalion”.
W/w przedstawili zebranym informacje dotycz膮ce szacowania szk贸d i wyp艂acania odszkodowa艅 rolnikom za szkody poczynione w uprawach przez zwierzyn臋 艂own膮.

7a
ROZPATRZENIE PISMA OD MIESZKA艃C脫W SO艁ECTWA STAWEK

Przewodnicz膮cy Rady przypomnia艂 ponownie tre艣膰 pisma (w za艂膮czeniu).
Ustalono, i偶 wi臋kszo艣膰 poruszanych w pi艣mie spraw zosta艂a wyja艣niona w poprzednim punkcie. Pan Podobas zaproponowa艂, aby pozosta艂e, niewyja艣nione kwestie od艂o偶y膰 na okres jednego roku. Je艣li nadal b臋d膮 wyst臋powa膰 skargi w zwi膮zku ze szkodami to wr贸ci si臋 do tematu.

8
UZUPE艁NIENIE SK艁ADU OSOBOWEGO KOMISJI REWIZYJNEJ – PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY SK艁AD脫W OSOBOWYCH STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Przemys艂aw Wr贸bel – insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy. Poinformowa艂, i偶 od czasu stwierdzenia przez Rad臋 Gminy faktu wyga艣ni臋cia mandatu radnego – cz艂onka Komisji Rewizyjnej p. Mariana O艣ko, komisja ta pracuje w sk艂adzie czteroosobowym, co jest sprzeczne z zapisem w Statucie Gminy Latowicz m贸wi膮cym o pi臋cioosobowej Komisji Rewizyjnej. Z tego powodu w porz膮dku obrad dzisiejszej sesji znalaz艂 si臋 punkt dotycz膮cy uzupe艂nienia sk艂adu osobowego przedmiotowej komisji. Na cz艂onka Komisji Rewizyjnej mo偶e by膰 wybrany ka偶dy z radnych. Kandydat musi wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 w przypadku wybrania go do sk艂adu Komisji Rewizyjnej b臋dzie musia艂 z艂o偶y膰 rezygnacj臋 z cz艂onkostwa w jednej z komisji, w kt贸rej pracuje obecnie. Jest to niezb臋dny wym贸g, poniewa偶 Statut Gminy okre艣la, 偶e radny mo偶e by膰 cz艂onkiem najwy偶ej dw贸ch sta艂ych komisji Rady Gminy.
W uzupe艂nieniu powy偶szego, g艂os zabra艂a p. Alina Saracka – radca prawny UG. Wyja艣ni艂a, i偶 jej zdaniem nie powinno si臋 czeka膰 z wyborem pi膮tego cz艂onka Komisji Rewizyjnej do czasu rozstrzygni臋cia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy, bo mo偶e to powodowa膰 problemy natury praktycznej np. zwi膮zane z podejmowaniem decyzji – w Komisji mo偶e wyst臋powa膰 r贸wna ilo艣膰 g艂os贸w „za” oraz „przeciw”. Pani mecenas wyja艣ni艂a, i偶 Rada ma prawo zawsze podj膮膰 uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 sk艂ad Komisji Rewizyjnej, dlatego dzisiejszej decyzji nie nale偶y traktowa膰 jako definitywnej, tzn. niemog膮cej ulec zmianie.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w. Pan Jerzy Papi艅ski zg艂osi艂 kandydatur臋 p. S艂awomira 艢wi膮tka. Pani Jadwiga 艢luzek zauwa偶y艂a, i偶 p. 艢wi膮tek jest krewnym p. W贸jta. W贸jt Gminy stwierdzi艂, 偶e p. 艢luzek ma racj臋. Jego zdaniem sytuacja, gdy krewny by艂by cz艂onkiem Komisji Rewizyjnej by艂aby niezdrowa.
Pani Jadwiga 艢luzek zg艂osi艂a kandydatur臋 p. Kazimierza Seku艂y. Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 p. Seku艂臋 czy wyra偶a zgod臋 na kandydowanie. Pan Seku艂a odpowiedzia艂 twierdz膮co. Nast臋pnie o艣wiadczy艂, i偶 w przypadku wybrania go na cz艂onka Komisji Rewizyjnej sk艂ada rezygnacj臋 z cz艂onkostwa w Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie kandydatur臋 p. Kazimierza Seku艂y.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 10 g艂osami „za” przy 3 g艂osach „wstrzymuj膮cych” dokona艂a wyboru p. Kazimierza Seku艂y na cz艂onka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XXI/123/04 w sprawie zmiany sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

9
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA 2004 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2004 r. - uchwa艂a Nr XXI/124/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMO艢CI W MIEJSCOWO艢CI D臉BE MA艁E STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XXI/125/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

11
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZBYCIA NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMO艢CI W MIEJSCOWO艢CI STAWEK STANOWI膭CYCH W艁ASNO艢膯 GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Stawek stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr XXI/126/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

12
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 NR XVIII/112/2004 RADY GMINY LATOWICZ
Z DNIA 8 LIPCA 2004 R.
W SPRAWIE PRZYJ臉CIA STATUTU
ZWI膭ZKU GMIN DOLINY 艢WIDRA

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Wojciech Osi艅ski – Z-ca W贸jta. Poinformowa艂, i偶 proponowane zmiany maj膮 charakter formalny i zwi膮zane s膮 z uwagami wniesionymi przez s艂u偶by prawne Wojewody Mazowieckiego do niekt贸rych zapis贸w zawartych w przyj臋tym przez Rad臋 Gminy Statucie. Proponowane zmiany s膮 konieczne, aby Zwi膮zek Gmin Doliny 艢widra mo偶na by艂o zarejestrowa膰. Pan Wojciech Osi艅ski odczyta艂 pismo z Mazowieckiego Urz臋du Wojew贸dzkiego zawieraj膮ce stwierdzenie, i偶 Statut zawiera przepisy sprzeczne z prawem i nakazuj膮ce dokonanie okre艣lonych w tre艣ci pisma zmian.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy Rady podda艂 przedstawiony projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr XVIII/112/2004 Rady Gminy Latowicz z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Doliny 艢widra.- uchwa艂a Nr XXI/127/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

13
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OBNI呕ENIA NA TERENIE GMINY LATOWICZ 艢REDNIEJ CENY SKUPU 呕YTA ZA OKRES PIERWSZYCH TRZECH KWARTA艁脫W 2004 R. USTALONEJ NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA G艁脫WNEGO URZ臉DU STATYSTYCZNEGO, PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski.
Poinformowa艂, i偶 Prezes GUS-u okre艣li艂 艣redni膮 cen臋 skupu 偶yta na 37,67 z艂 za 1q. Projekt uchwa艂y przygotowany przez W贸jta Gminy zawiera propozycj臋 uchwalenia ceny 34 z艂 za, 1q, co oznacza podwy偶k臋 podatku (w roku 2004 obowi膮zywa艂a cena 32 z艂). Jednocze艣nie p. W贸jt poinformowa艂, i偶 zrezygnowa艂 z pr贸by forsowania likwidacji zwolnienia rolnik贸w z podatku od mieszka艅 i ulg臋 t膮 zawiera przygotowany przez niego projekt uchwa艂y dotycz膮cy podatku od nieruchomo艣ci. Zdecydowa艂 tak, mimo, i偶 gmina Latowicz jest ju偶 jedn膮 z ostatnich gdzie takie zwolnienia funkcjonuj膮.
W贸jt Gminy przedstawi艂 nast臋puj膮ce uzasadnienie proponowanej przez niego podwy偶ki podatku rolnego:
- gmina prowadzi na szerok膮 skal臋 budow臋 wodoci膮g贸w, z kt贸rych tak偶e rolnicy b臋d膮 korzystali – jest to dla nich wa偶na inwestycja, a dla gminy to du偶y wysi艂ek finansowy,
- na terenie powiatu nie ma drugiej gminy, kt贸ra na tak膮 skal臋 jak gmina Latowicz stosowa艂aby podatkowe ulgi inwestycyjne dla rolnik贸w – jest to wyra藕na pomoc, rolnicy korzystaj膮cy z takiej ulgi nawet przez kilka lat nie p艂aca podatk贸w,
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 ma 艣wiadomo艣膰, 偶e sytuacja rolnik贸w jest trudna, ale nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 cz臋艣膰 艣rodk贸w, jakie wp艂yn膮 z podatk贸w do bud偶etu b臋dzie przeznaczona na inwestycje, z kt贸rych wszyscy b臋d膮 korzysta膰.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 jako Przewodnicz膮cy Komisji Rolnictwa proponuje pozostawi膰 podatek rolny na poziomie z roku 2004. Pan radny przypomnia艂, i偶 w ubieg艂ym roku Rada podwy偶szy艂a podatek rolny. Nast臋pnie p. P艂atek powiedzia艂, i偶 nie widzi 偶adnych oszcz臋dno艣ci w administracji a nawet przeciwnie – koszty te wzrastaj膮.
W贸jt Gminy poinformowa艂, i偶 koszty s膮, ale s膮 tak偶e efekty – gmina Latowicz jest gmin膮 przoduj膮c膮 w kwestii wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Pomy艣lnie zosta艂y opracowane i z艂o偶one wnioski w ramach programu SAPARD, z kt贸rego gmina ju偶 skorzysta艂a.
Pani Jadwiga 艢luzek zauwa偶y艂a, 偶e jest wiele gmin, „kt贸re ju偶 to zako艅czy艂y, a my dopiero rozpocz臋li艣my i p臋dzimy”.
W贸jt stwierdzi艂, i偶 „ten wysi艂ek administracyjny musi by膰, czyli te osoby musz膮 tam by膰 偶eby pracowa膰 i 偶eby te wnioski sporz膮dzi膰 poprawnie”.
Pan Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, i偶 jego zdaniem „nie musz膮 by膰 te osoby, nikt nikogo do niczego nie zmusza – chcesz pracowa膰 – masz pracowa膰 tak, 偶eby ludzie, na kt贸rych rzecz pracujesz byli z ciebie zadowoleni, je偶eli nie chcesz pracowa膰 no to, ja nie rozumiem tej Pana wypowiedzi”.
W贸jt zapyta艂 czy p. P艂atek uwa偶a, i偶 oni 藕le pracuj膮 przygotowuj膮c te wnioski? bo on uwa偶a, i偶 pracuj膮 dobrze.
Pan P艂atek powiedzia艂, 偶e niczego takiego nie powiedzia艂.
Pani 艢luzek zauwa偶y艂a, i偶 osoby przygotowuj膮ce wnioski bior膮 za to pieni膮dze i to dosy膰 du偶e pieni膮dze.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, i偶 z rozm贸w z rolnikami wynika, 偶e ich opinia odno艣nie podwy偶ki podatku rolnego jest negatywna. Pan Parol zauwa偶y艂, i偶 m贸wi膮c o ulgach inwestycyjnych dla rolnik贸w trzeba tak偶e pami臋ta膰 o wyrzeczeniach, jakich zmuszeni s膮 rolnicy dokonywa膰, aby te inwestycje realizowa膰. Pan radny poinformowa艂 nast臋pnie, 偶e obecnie cena wszystkich zb贸偶 spad艂a i s膮 problemy ze zbytem. Opinia og贸lna jest taka, i偶 rolnicy chcieliby, aby podatek pozostawi膰 na dotychczasowym poziomie i zachowa膰 obowi膮zuj膮ce obecnie zwolnienia. Pan Parol powiedzia艂, i偶 rolnicy ze wsi, kt贸re reprezentuje (Budy Wielgoleskie i Bor贸wek) chc膮 p艂aci膰 podatki, ale w wysoko艣ci takiej, aby mogli je zap艂aci膰 i nie byli zmuszeni chodzi膰 do W贸jta z pro艣b膮 o przesuni臋cie terminu p艂atno艣ci. Pan Parol powiedzia艂, i偶 przestawiaj膮c powy偶sze stanowisko rolnik贸w chcia艂by prosi膰 o pozostawienie podatku na poziomie z roku 2004.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 1 g艂osem „za” przy 10 „przeciw” oraz 2 „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a projekt uchwa艂y w sprawie obni偶enia na terenie Gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2004 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 r.
Pani mecenas Alina Saracka poinformowa艂a, i偶 nie podejmuj膮c uchwa艂y Rada przyj臋艂a 艣redni膮 cen臋 skupu 偶yta ustalon膮 przez Prezesa GUS czyli 37 z艂 za 1 q. Pani mecenas powiedzia艂a, i偶 z tego, co si臋 zorientowa艂a to chyba nie o to chodzi艂o radnym g艂osuj膮cym przeciwko projektowi uchwa艂y przedstawionym przez W贸jta Gminy.
Radni potwierdzili, i偶 g艂osuj膮c przeciwko my艣leli o utrzymaniu stawki podatku z roku 2004 przy utrzymaniu ceny 偶yta na poziomie 32 z艂 za 1 q.
Wobec powy偶szego p. mecenas zaproponowa艂a, aby przedstawi膰 wniosek, proponuj膮cy ustalenie innej ceny 偶yta jak ta w odrzuconym projekcie uchwa艂y W贸jta.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, i偶 wp艂yn膮艂 do niego wniosek o utrzymanie 艣redniej ceny skupu 偶yta na poziomie z roku 2004 tj. 32 z艂 za 1q. Pod wnioskiem podpisa艂o si臋 troje radnych: p. Jadwiga 艢luzek. p. Stanis艂aw Parol, p. Jaros艂aw P艂atek.
Poniewa偶 innych wniosk贸w nie zg艂oszono, Przewodnicz膮cy rady podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie obni偶enia na terenie Gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2004 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 r., na kwot臋 32z艂 za 1q.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 10 g艂osami „za” przy 3 „przeciw” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie obni偶enia na terenie Gminy Latowicz 艣redniej ceny skupu 偶yta za okres pierwszych trzech kwarta艂贸w 2004 r. ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 r. – uchwa艂a Nr XX/106/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

14
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA STAWEK I ZWOLNIE艃 OD PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI NA 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy – Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski.
Poinformowa艂 m.in., i偶 projekt uchwa艂y zawiera propozycj臋 pomocy dla podmiot贸w gospodarczych ju偶 funkcjonuj膮cych na terenie gminy, w postaci obni偶enia o po艂ow臋 podatku od budynk贸w i grunt贸w zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gosp. w przypadku utworzenia 3 nowych stanowisk pracy. Opr贸cz powy偶szego projekt nie zawiera propozycji b臋d膮cych dla radnych nowo艣ci膮 tzn. niewyst臋puj膮cych w uchwale ubieg艂orocznej.
Dok艂adn膮 tre艣膰 uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Gajowniczek – pracownik dzia艂u podatk贸w UG.
Pan radny Jaros艂aw P艂atek powiedzia艂, 偶e Rada niedawno uchwala艂a zwolnienie z podatku dla przedsi臋biorc贸w z tytu艂u tworzenia nowych miejsc pracy, ale by艂o to robione „pod okre艣lone osoby” i nie chcia艂by, aby znowu kto艣 nie p艂aci艂 podatku dzi臋ki takiej uchwale, bo na skutek tego gminie uciek艂y pieni膮dze. Pan radny stwierdzi艂, i偶 nie podniesie r臋ki za tym, 偶eby kto艣 nie p艂aci艂 podatku dzi臋ki zatrudnianiu tych samych os贸b, kt贸re przedtem zatrudnia艂 na czarno – chodzi tu o by艂y SKR w Latowiczu, gdzie te same osoby pracowa艂y najpierw na czarno, a potem zosta艂o to zalegalizowane i dzi臋ki temu w艂a艣ciciel firmy uzyska艂 zwolnienie z podatku. Pan radny powiedzia艂, 偶e jego zdaniem nie ma sensu „tworzy膰 jaki艣 wirtualnych rzeczy”.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 8 glosami „za” przy 3 glosach „przeciw” i 2 „wstrzymuj膮cych” podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia stawek i zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci na 2005 r. - uchwa艂a Nr XXI/128/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

15
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZWOLNIE艃 OD PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI Z TYTU艁U UTWORZONYCH NOWYCH MIEJSC PRACY W ROKU 2005 NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Gajowniczek – pracownik dzia艂u podatk贸w UG.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, przy 5 g艂osach „za”, 6 „przeciw” i 3 „wstrzymuj膮cych” odrzuci艂a projekt uchwa艂y w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci z tytu艂u utworzonych nowych miejsc pracy w roku 2005 na terenie Gminy Latowicz.

16
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY ORAZ WZORU INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, WZORU DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO艢CI, WZORU INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI, WZORU DEKLARACJI NA PODATEK LE艢NY ORAZ WZORU INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LE艢NEGO

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Hanna Gajowniczek – pracownik dzia艂u podatk贸w UG.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych (nieobecna p. 艢luzek), jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomo艣ci, wzoru deklaracji na podatek le艣ny oraz wzoru informacji w sprawie podatku le艣nego – uchwa艂a Nr XXI/129/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


17
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA WYSOKO艢CI STAWEK PODATKU OD 艢RODK脫W TRANSPORTOWYCH

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Krystyna Pi臋tka – pracownik dzia艂u podatk贸w UG. Poinformowa艂a, i偶 projekt uchwa艂y zak艂ada podwy偶k臋 艣rednio o 3,2% z tym, 偶e radni zaproponowali nie podnosi膰 podatku i zachowa膰 stawki ubieg艂oroczne w przypadku autobus贸w i taki zapis zawarty jest w projekcie uchwa艂y.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych (nieobecna p. 艢luzek), jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych – uchwa艂a Nr XXI/130/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

Po przeg艂osowaniu powy偶szej uchwa艂y Przewodnicz膮cy zarz膮dzi艂 15 minutow膮 przerw臋 w obradach.

Po zako艅czeniu przerwy g艂os zabra艂 p. Stanis艂aw Parol – radny z okr臋gu obejmuj膮cego wsie: Budy Wielgoleskie, Bor贸wek. W imieniu swoim oraz mieszka艅c贸w z艂o偶y艂 podzi臋kowanie Radzie Gminy za przyznanie 艣rodk贸w na wykonanie drogi z Bor贸wka w kierunku Starogrodu oraz W贸jtowi za nadz贸r nad realizacj膮 przedmiotowego zadania. Pan radny poinformowa艂, i偶 wybudowano ok. 1300 m drogi i wspomnia艂, i偶 na uznanie zas艂uguje bardzo du偶e zaanga偶owanie mieszka艅c贸w Bor贸wka w prac臋 spo艂eczn膮 przy budowie drogi.
Nast臋pnie podzi臋kowanie za wykonanie drogi z艂o偶y艂a Radzie oraz W贸jtowi Gminy, p. Krystyna D膮browska – so艂tys wsi Bor贸wek.
W贸jt Gminy – p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski powiedzia艂, 偶e jego zdaniem wykonanie tej drogi „nale偶a艂o si臋” mieszka艅com Bor贸wka. W贸jt przypomnia艂, i偶 by艂o to tak偶e zobowi膮zanie o charakterze moralnym, bowiem w przesz艂o艣ci by艂y radny z Bor贸wka, - p. Oklesi艅ski, postara艂 si臋 o znaczn膮 ilo艣膰 艣rodk贸w finansowych przyznanych gminie Latowicz w ramach tzw. zwi臋kszenia subwencji og贸lnej. Pan W贸jt wyrazi艂 nadziej臋, i偶 w roku 2005 Starostwo po艂o偶y nawierzchni臋 na przedmiotowej drodze, a kolejnym etapem b臋dzie wsp贸艂dzia艂anie Starostwa z Gmin膮 Siennica w kwestii przed艂u偶enia wykonanego przez Gmin臋 Latowicz odcinka drogi do samego Starogrodu.
Ko艅cz膮c swoj膮 wypowied藕, W贸jt podzi臋kowa艂 p. so艂tys Krystynie D膮browskiej raz p. radnemu Stanis艂awowi Parolowi za osobiste zaanga偶owanie w doprowadzenie do realizacji wykonania odcinka drogi oraz mieszka艅com Bor贸wka za ofiarn膮 prac臋 przy budowie.

Nast臋pnie przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


18
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UCHWALENIA ZASAD USTALANIA I WYSOKO艢CI, POBORU ORAZ TERMIN脫W P艁ATNO艢CI DZIENNYCH STAWEK OP艁ATY TARGOWEJ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Powiedzia艂a, 偶e projekt zak艂ada podwy偶k臋 dla os贸b sprzedaj膮cych towary na targowisku gminnym o 1 z艂.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych (nieobecna p. 艢luzek), jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej – uchwa艂a Nr XXI/131/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

19
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE OKRE艢LENIA INKASENT脫W I WYSOKO艢CI WYNAGRODZENIA ZA INKASO 艁膭CZNEGO ZOBOWI膭ZANIA PIENI臉呕NEGO, PODATKU OD NIERUCHOMO艢CI ORAZ PODATKU LE艢NEGO NA 2005 R. NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艂odyga – skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e projekt zawiera propozycj臋 powierzenia poboru podatk贸w na terenie Gminy Latowicz so艂tysom – z wyj膮tkiem dw贸ch so艂ectw, w kt贸rych pob贸r podatk贸w b臋d膮 przeprowadza艂y osoby wyznaczone w uchwale. Proponowana stawka prowizji dla inkasent贸w to 12% w 6 so艂ectwach oraz 9% w 14 pozosta艂ych.
Pani mecenas Alina Saracka powiedzia艂a, i偶 chcia艂aby wyja艣ni膰 niejasno艣ci jakie radni zg艂aszali na komisjach odno艣nie kwestii czy radny – so艂tys mo偶e by膰 inkasentem podatkowym. Pani mecenas wyja艣ni艂a, 偶e w膮tpliwo艣ci odno艣nie mo偶liwo艣ci powierzenia radnemu – so艂tysowi przedmiotowych zada艅 budzi przepis ustawy o samorz膮dzie, kt贸ry m贸wi, 偶e W贸jt nie mo偶e powierzy膰 radnemu gminy wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tej kwestii by艂y dwa stanowiska prawnik贸w. Jedni uwa偶ali, i偶 praca inkasenta jest prac膮 na podstawie umowy cywilnoprawnej – takich um贸w 偶膮da艂a np. RIO. Drugie zdanie m贸wi艂o, 偶e w przypadku, gdy w uchwale radnych wyznacza si臋 jako inkasent贸w to nie jest to praca na zasadach jw. tylko s膮 oni wyznaczeni do wykonywania okre艣lonych czynno艣ci, co nie jest sprzeczne z prawem. Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e jej zdaniem pobieranie pieni臋dzy przez inkasent贸w jest typowym przyk艂adem umowy zlecenia. Pani radca powiedzia艂a, i偶 wobec w/w rozbie偶no艣ci mo偶na spr贸bowa膰 pokusi膰 si臋 o wyznaczenie uchwa艂膮 radnych – so艂tys贸w jako inkasent贸w, ale ona nie mo偶e bra膰 odpowiedzialno艣ci za konsekwencje tzn. jest ma艂o prawdopodobne, aby uchwa艂a zosta艂a uchylona, ale by膰 mo偶e RIO mo偶e kiedy艣 mie膰 jakie艣 zastrze偶enia odno艣nie powy偶szego.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego, podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku le艣nego na 2005 r. na terenie Gminy Latowicz – uchwa艂a Nr XXI/132/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

20
PODJECIE UCHWA艁Y W SPRAWIE USTALENIA STAWEK, ZWOLNIE艃, ZASAD USTALANIA I POBORU ORAZ TERMINU P艁ATNO艢CI PODATKU OD POSIADANIA PS脫W NA 2005 R.

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga – Skarbnik Gminy. Powiedzia艂a, 偶e projekt zak艂ada podwy偶k臋 o 1 z艂 oraz zachowuje zwolnienia obowi膮zuj膮ce w roku 2004.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad Komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie ustalenia stawek, zwolnie艅, zasad ustalania i poboru oraz terminu p艂atno艣ci podatku od posiadania ps贸w na 2005 r. – uchwa艂a Nr XXI/135/04 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

21
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI


Informacja stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


22
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI W脫JTA W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


23
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

W贸jt Gminy, ustosunkowuj膮c si臋 do zapytania p. radnej Jadwigi 艢luzek, dotycz膮cego ul, Grundowej, powiedzia艂, i偶 na razie sta膰 gmin臋 tylko na to, aby t膮 ulic臋 doziarnia膰 i b臋dzie to robione. Nie mo偶na teraz zdecydowa膰 si臋 na nawierzchni臋 bitumiczn膮, poniewa偶 w planie jest kanalizacja, kt贸rej budowa popsu艂aby nawierzchni臋.

Nast臋pnie W贸jt odni贸s艂 si臋 do drugiego zapytania p. 艢luzek dotycz膮cego 3% podwy偶ki. W贸jt powiedzia艂, i偶 nie ma w tej chwili szczeg贸艂owych informacji, ale jest przekonany, 偶e wszyscy otrzymali 3% podwy偶ki, co nie oznacza jednak, i偶 wszyscy dostali r贸wno 3% - jedni mogli dosta膰 np. 2% a inni 4% - jest to w dyspozycji W贸jta, tzn. mo偶e on w ten spos贸b rozdziela膰 podwy偶ki pracownikom Urz臋du Gminy. W podobny spos贸b mog膮 decydowa膰 o podziale 艣rodk贸w na podwy偶ki u swoich pracownik贸w dyrektorzy szk贸艂.
Pani Jadwiga 艢luzek powiedzia艂a, i偶 g艂osuj膮c za udzieleniem 3% podwy偶ki robi艂a to z przekonaniem, 偶e wszyscy pracownicy otrzymaj膮 w艂a艣nie r贸wne 3%. Pani radna zauwa偶y艂a, i偶 jest to podwy偶ka a nie nagroda. W贸jt mo偶e wyr贸偶nia膰 pracownik贸w nagrodami, ale nie podwy偶kami. Pani 艢luzek zapyta艂a czy istnieje jaki艣 regulamin odno艣nie poruszanych kwestii wynagrodze艅, a je艣li jest to chcia艂aby, aby go przedstawiono radnym.

24
SPRAWY R脫呕NE

Pan Henryk Kot – so艂tys z Budzisk z艂o偶y艂 podzi臋kowania W贸jtowi Gminy za wykonanie w ostatnim czasie drogi w Budziskach. Pan so艂tys powiedzia艂, i偶 w Budziskach jest du偶o rolnik贸w, od kt贸rych odbierane jest mleko i dla nich ta droga jest bardzo wa偶na, bowiem zapewnia dojazd dla mleczarki.

Pan Henryk Kot zg艂osi艂 tak偶e, i偶 podczas budowy sieci wodoci膮gowej uszkodzono na jego dzia艂ce szambo i nie zosta艂o to do dnia dzisiejszego naprawione.

Pani Halina Banasiak – so艂tys z Latowicza powiedzia艂a, i偶 mieszka艅cy prosili j膮, aby poruszy艂a spraw臋 obiektu po by艂ej mleczarni w Latowiczu. Budynek ten jest niezabezpieczony. S膮 tam pootwierane drzwi. Dzieci wchodz膮 do 艣rodka. Przebywaj膮 tam bez 偶adnego dozoru. Nale偶a艂oby w jaki艣 spos贸b zabezpieczy膰 dost臋p do wn臋trza tego budynku.
W贸jt Gminy powiedzia艂, i偶 na dzisiejsz膮 sesje zaproszony by艂 prezes fundacji, kt贸ra jest obecnie w艂a艣cicielem obiektu, ale nie przyjecha艂. Wobec powy偶szego trzeba b臋dzie podj膮膰 dzia艂ania administracyjne, poniewa偶 ka偶dy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest zobowi膮zany do pewnych czynno艣ci. Gmina nie ma tu du偶ych uprawnie艅, bowiem nie jest to w艂asno艣膰 gminna.

25
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

26
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem porz膮dku obrad, o godzinie 1510 Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2005-04-28 09:11:54
Data ostatniej modyfikacji : 28.04.2005 09:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2283licznik odwiedzin: 2201184