logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXVII sesja Rady Gminy Latowicz

30 grudnia 2013 r.

OG艁OSZENIE

Zawiadamiam, 偶e w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedzia艂ek) o godz. 11.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XXVII sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2013.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 - 2022.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2013 roku.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2014.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2014 - 2022.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2014.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2014.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznane.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2014.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2014.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
20. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

Przewodnicz膮cy Rady
/-/ Jan Doma艅ski
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2013-12-23 15:13:02
Data ostatniej modyfikacji : 23.12.2013 15:13
Liczba wy艣wietle艅 : 496licznik odwiedzin: 2203972