logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXXII sesja Rady Gminy Latowicz

29 sierpnia 2014 r.

O G 艁 O S Z E N I E

Zawiadamiam, 偶e w dniu 29 sierpnia 2014 r. (pi膮tek) o godz. 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XXXII sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:


1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Komendanta Gminnego OSP na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2014.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: "Przebudowa parku w miejscowo艣ci Latowicz".
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa parku w miejscowo艣ci Latowicz" w ramach dzia艂ania "Odnowa i rozw贸j wsi" obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 - 2013.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz - III etap" w ramach dzia艂ania "Podstawowe us艂ugi dla gospodarki i ludno艣ci wiejskiej" obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 - 2013.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Rady Gminy Latowicz w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Latowicz na lata 2008 - 2013.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz okre艣lenie warunk贸w ca艂kowitego zwolnienia z op艂at w publicznym przedszkolu i oddzia艂ach przedszkolnych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkniecie sesji Rady Gminy.Przewodnicz膮cy Rady
/-/ Jan Doma艅ski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF284.1 KB POBIERZprojekty uchwa艂 - 122.08.2014 09:40123
.PDF902.8 KB POBIERZprojekty uchwa艂 - 222.08.2014 09:4084
.PDF141.7 KB POBIERZprojekty uchwa艂 - 322.08.2014 09:4086
.PDF178.7 KB POBIERZprojekty uchwa艂 - 422.08.2014 09:41112

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2014-08-22 09:30:58
Data ostatniej modyfikacji : 22.08.2014 09:39
Liczba wy艣wietle艅 : 706

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  22.08.2014 09:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2201229