logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Rozstrzygni臋cia przetarg贸w
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas - III etap.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas - III etap.

IPPR.271.4.2014 Latowicz, dnia 10 pa藕dziernika 2014 r.INFORMACJA


Dotyczy: wyboru wykonawcy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas - III etap." opublikowane w BZP - Numer og艂oszenia: 214863 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014

OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, woj. mazowieckie, tel. 025 7521080 w. 15, faks 025 7521080 w. 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas - III etap.
II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.
II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Budowa w Wielgolesie w ramach III etapu : 2 789 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur Dz. 200 oraz 839 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur Dz. 160 (przy艂膮cza grawitacyjne).
II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Zam贸wienie z wolnej r臋ki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 09.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
Przedsi臋biorstwo Budowlane IMBAU, Pruszynek 49d, 08-110 Pruszynek, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 723730,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭
Cena wybranej oferty: 890188,23
Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 890188,23 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 890188,23
Waluta: PLN.
ZA艁膭CZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zam贸wienia w trybie negocjacji bez og艂oszenia, zam贸wienia z wolnej r臋ki albo zapytania o cen臋
1. Podstawa prawna
Post臋powanie prowadzone jest w trybie zam贸wienie z wolnej r臋ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nale偶y poda膰 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja艣ni膰, dlaczego udzielenie zam贸wienia jest zgodne z przepisami.
Niniejsze post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzone jest w trybie zam贸wienia z wolnej r臋ki, zgodnie z przepisami art. 66-68 ustawy o zam贸wieniach publicznych. Wyboru dokonano na podstawie art. 67 ust1 pkt 6 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 wykonania rob贸t uzupe艂niaj膮cych o podobnym rodzaju zam贸wienia . Powy偶sze zosta艂o przewidziane w przetargu nieograniczonym dla zam贸wienia podstawowego w 2012r. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas - I etap, w kt贸rym 50% szacowanej warto艣ci zadania to kwota 1 656 006,16 z艂. netto. Kwota warto艣ci zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas - II etap zrealizowana w 2013r. oraz planowana Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Wielgolas - III etap mie艣ci si臋 w powy偶szej kwocie.
W贸jt Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski
Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2014-10-10 14:41:37
Data ostatniej modyfikacji : 10.10.2014 14:41
Liczba wy艣wietle艅 : 382licznik odwiedzin: 2185713