logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
VI sesja Rady Gminy Latowicz

30 kwietnia 2015 r.

O G 艁 O S Z E N I E
Zawiadamiam, 偶e w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 VI sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015 - 2023.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Mazowieckiego.
7. Przedstawienie "Oceny Zasob贸w Pomocy Spo艂ecznej".
8. Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
10. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy r贸偶ne.
12. Informacja Zast臋pcy Dyrektora Mazowieckiego Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Warszawie na temat realizacji zada艅 na terenie Gminy Latowicz.
13. Informacja Starosty Mi艅skiego oraz Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Mi艅sku Mazowieckim na temat realizacji zada艅 na terenie Gminy Latowicz.
14. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady
/-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF124.3 KB POBIERZprojekt uchwa艂y-122.04.2015 14:04124
.PDF40.5 KB POBIERZProjekt uchwa艂y-222.04.2015 14:04106

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2015-04-22 14:03:42
Data ostatniej modyfikacji : 22.04.2015 14:03
Liczba wy艣wietle艅 : 607licznik odwiedzin: 2130192