logo
logo
Og艂oszenia » Wybory 艂awnik贸w s膮dowych na kadencj臋 2016-2019
Informacja o naborzeWYBORY 艁AWNIK脫W S膭DOWYCH NA KADENCJ臉 2016-2019
Informuje si臋, 偶e w okresie do 30 czerwca br. trwa nab贸r na 艂awnik贸w s膮dowych

Zgodnie z ustaleniami Kolegium S膮du Okr臋gowego w Siedlcach Rada Gminy Latowicz najp贸藕niej w pa藕dzierniku br. dokona wyboru nast臋puj膮cej liczby 艂awnik贸w:
1 - do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach
1 - do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim
艁awnikiem mo偶e by膰 wybrany ten, kto:
. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe艂ni praw cywilnych i obywatelskich,
. jest nieskazitelnego charakteru,
. uko艅czy艂 30 lat,
. jest zatrudniony, prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
. nie przekroczy艂 70 lat,
. jest zdolny, ze wzgl臋du na stan zdrowia, do pe艂nienia obowi膮zk贸w 艂awnika,
. posiada co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie.
. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 艂awnikiem powinna by膰 wybrana osoba wykazuj膮ca szczeg贸ln膮 znajomo艣膰 spraw pracowniczych.
艁awnikami nie mog膮 by膰:
. osoby zatrudnione w s膮dach powszechnych i innych s膮dach oraz w prokuraturze,
. osoby wchodz膮ce w sk艂ad organ贸w, od kt贸rych orzeczenia mo偶na 偶膮da膰 skierowania sprawy na drog臋 post臋powania s膮dowego,
. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj膮ce stanowiska zwi膮zane ze 艣ciganiem przest臋pstw i wykrocze艅,
. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
. duchowni,
. 偶o艂nierze w czynnej s艂u偶bie wojskowej,
. funkcjonariusze S艂u偶by Wi臋ziennej,
. radni gminy, powiatu i wojew贸dztwa.
Nie mo偶na by膰 艂awnikiem jednocze艣nie w wi臋cej ni偶 jednym s膮dzie.
Kandydat贸w na 艂awnik贸w mog膮 zg艂asza膰 radom gmin:
. prezesi s膮d贸w,
. stowarzyszenia, inne organizacje spo艂ecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepis贸w prawa, z wy艂膮czeniem partii politycznych,
. co najmniej pi臋膰dziesi臋ciu obywateli maj膮cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj膮cych stale na terenie gminy dokonuj膮cej wyboru.

Zg艂oszenia kandydat贸w na 艂awnik贸w dokonuje si臋 na karcie zg艂oszenia, okre艣lonej w rozporz膮dzeniu Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu post臋powania z dokumentami z艂o偶onymi radom gmin przy zg艂aszaniu kandydat贸w na 艂awnik贸w oraz wzoru karty zg艂oszenia.

. Wymagane dokumenty (za艂膮czniki do karty zg艂oszenia)
Do zg艂oszenia kandydata na 艂awnika dokonanego na karcie zg艂oszenia do艂膮cza si臋 nast臋puj膮ce dokumenty:
. informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego dotycz膮c膮 zg艂aszanej osoby,
. o艣wiadczenie kandydata, 偶e nie jest prowadzone przeciwko niemu post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe,
. o艣wiadczenie kandydata, 偶e nie jest lub nie by艂 pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej, a tak偶e, 偶e w艂adza rodzicielska nie zosta艂a mu ograniczona ani zawieszona,
. za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepis贸w o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych, stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 do wykonywania funkcji 艂awnika,
. dwa zdj臋cia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk艂adaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty powinny by膰 opatrzone dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 trzydzie艣ci dni przed dniem zg艂oszenia.
. Do zg艂oszenia kandydata na 艂awnika dokonanego na karcie zg艂oszenia przez stowarzyszenie, inn膮 organizacj臋 spo艂eczn膮 lub zawodow膮, zarejestrowan膮 na podstawie przepis贸w prawa, do艂膮cza si臋 r贸wnie偶 aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego albo odpis lub za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce wpis do innego w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji dotycz膮ce tej organizacji. Te dokumenty powinny by膰 opatrzone dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 trzy miesi膮ce przed dniem zg艂oszenia.
. Do zg艂oszenia kandydata na 艂awnika dokonanego na karcie zg艂oszenia przez obywateli do艂膮cza si臋 r贸wnie偶 list臋 os贸b zawieraj膮c膮 imi臋 (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta艂ego zamieszkania i w艂asnor臋czny podpis ka偶dej z pi臋膰dziesi臋ciu os贸b zg艂aszaj膮cych kandydata. Osob膮 uprawnion膮 do sk艂adania wyja艣nie艅 w sprawie zg艂oszenia kandydata na 艂awnika przez obywateli jest osoba, kt贸rej nazwisko zosta艂o umieszczone jako pierwsze na li艣cie.
Wzory dokument贸w dost臋pne jako za艂膮czniki do niniejszej informacji:
. Wz贸r karty zg艂oszenia
. Formularz zapytania o udzielenie informacji o zg艂aszanej osobie z KRK a o udzielenie informacji o zg艂aszanej osobie z KRK

. Wz贸r o艣wiadczenia dotycz膮cego prowadzonych przeciwko kandydatowi na 艂awnika post臋powa艅 o przest臋pstwa 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwa skarbowe.

. Wz贸r o艣wiadczenia kandydata na 艂awnika, dotycz膮cego w艂adzy rodzicielskiej.

. Wz贸r listy os贸b popieraj膮cych kandydata na 艂awnika.
. Koszt op艂aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op艂aty za badanie lekarskie i za wystawienie za艣wiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 艂awnika.
. Koszt op艂aty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S膮dowego albo odpisu lub za艣wiadczenia z innego w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, kt贸rego dotyczy odpis lub za艣wiadczenie.
Informacje dodatkowe.
. Rada Gminy Latowicz zasi臋gnie od komendanta wojew贸dzkiego Policji informacji o kandydatach na 艂awnik贸w. Informacje o kandydacie na 艂awnika uzyskuje si臋 i sporz膮dza na zasadach okre艣lonych dla informacji o kandydacie do obj臋cia stanowiska s臋dziowskiego.
. Zg艂oszenia kandydat贸w, kt贸re wp艂yn膮 do Rady Gminy Latowicz po up艂ywie terminu, czyli po 30 czerwca br., a tak偶e zg艂oszenia, kt贸re nie b臋d膮 spe艂nia膰 wymaga艅 formalnych, pozostawia si臋 bez dalszego biegu. Przywr贸cenie terminu do zg艂oszenia kandydat贸w jest niedopuszczalne. Pozostawienie zg艂oszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwa艂y.

Wype艂nione karty zg艂oszenia wraz ze wszystkimi za艂膮cznikami mo偶na:

. przes艂a膰 poczt膮 na adres: Rada Gminy Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz (decyduje data wp艂ywu do Urz臋du Gminy)

albo

. z艂o偶y膰 w Biurze Rady Gminy Latowicz na pi臋trze, pok. Nr 11, w godzinach pracy Urz臋du Gminy
w terminie do 30 czerwca 2015 r.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC91.1 KB POBIERZza艂膮cznik 109.06.2015 15:0268
.DOC32 KB POBIERZza艂膮cznik 209.06.2015 15:0463
.DOC34.5 KB POBIERZza艂膮cznik 309.06.2015 15:0471
.DOC34 KB POBIERZza艂膮cznik 409.06.2015 15:0568
.DOC93.5 KB POBIERZza艂膮cznik 509.06.2015 15:0563

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2011-06-17 15:13:25
Data ostatniej modyfikacji : 09.06.2015 14:38
Liczba wy艣wietle艅 : 541

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  03.06.2015 15:00poka偶 t膮 wersj臋
Przemys艂aw Wr贸bel  17.06.2011 15:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2152914