logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
VII sesja Rady Gminy

19 czerwca 2015 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.) zwo艂uj臋 VII sesj臋 Rady Gminy Latowicz na dzie艅 19 czerwca 2015 r. (pi膮tek) na godzin臋 9.30 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w korzystania z tych przystank贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Wielgolas, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.
7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w roku 2014.
8. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.
9. Informacja na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Latowicz.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w roku 2014 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2014 r.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy Latowicz z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2014 r.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015 - 2023.
15. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Latowicz.
16. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
17. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy r贸偶ne.
19. Informacja Zast臋pcy Dyrektora Mazowieckiego Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Warszawie na temat realizacji zada艅 na terenie Gminy Latowicz.
20. Informacja Starosty Mi艅skiego na temat realizacji zada艅 na terenie Gminy Latowicz.
21. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
22. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady
/-/ Wies艂aw 艢wi膮tek
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF71.9 KB POBIERZProjekty uchwa艂 111.06.2015 12:51121
.PDF83 KB POBIERZProjekty uchwa艂 211.06.2015 12:51130
.PDF27.4 KB POBIERZProjekty uchwa艂 311.06.2015 12:52107
.PDF54.6 KB POBIERZProjekty uchwa艂 411.06.2015 12:53107
.PDF54.9 KB POBIERZProjekty uchwa艂 511.06.2015 12:54103
.PDF277.8 KB POBIERZProjekty uchwa艂 611.06.2015 12:5792
.PDF292.1 KB POBIERZProjekty uchwa艂 711.06.2015 12:5894
.PDF171.9 KB POBIERZProjekty uchwa艂 811.06.2015 12:58109
.PDF109.2 KB POBIERZProjekty uchwa艂 911.06.2015 12:58109
.PDF1353.9 KB POBIERZProjekty uchwa艂 1011.06.2015 12:5987

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2015-06-11 12:03:42
Data ostatniej modyfikacji : 11.06.2015 13:12
Liczba wy艣wietle艅 : 553

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  11.06.2015 12:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2130154