logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
X sesja Rady Gminy

9 grudnia 2015 r.


OG艁OSZENIE
W dniu 9 grudnia 2015 r. (艣roda) o godz. 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 X sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie stawek za korzystanie przez operator贸w i przewo藕nik贸w z przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Gmina Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania dodatk贸w za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d a tak偶e wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia programu wsp贸艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Latowicz na lata 2016 - 2020.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015 - 2023.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2016 r.
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2016 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.
16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia zasad ustalania i wysoko艣ci, poboru oraz termin贸w p艂atno艣ci dziennych stawek op艂aty targowej.
17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Diagnozy zapotrzebowania zespo艂贸w edukacyjnych z terenu Gminy Latowicz na wsparcie z EFS w ramach Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
18. Informacja o wynikach analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.
19. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
20. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy r贸偶ne.
22. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
23. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
PRZEWODNICZ膭CY RADY
/-/ WIES艁AW 艢WI膭TEK
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2015-12-03 12:48:44
Data ostatniej modyfikacji : 03.12.2015 12:48
Liczba wy艣wietle艅 : 465licznik odwiedzin: 2183666