logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XI sesja Rady Gminy

30 grudnia 2015 r.

OG艁OSZENIE
W dniu 30 grudnia 2015 r. (艣roda) o godz. 9.30 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XI sesja Rady Gminy Latowicz, z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2015 - 2023.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wykazu wydatk贸w w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2015, kt贸re nie wygasaj膮 z ko艅cem 2015 roku.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2016.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2016 - 2023.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2016.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2016.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Gminy Latowicz na lata 2015 - 2025.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia programu rozwoju sieci dr贸g gminnych w Gminie Latowicz na lata 2016 - 2020.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2016.
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2016.
15. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
16. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy r贸偶ne.
18. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
19. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
/-/ WIES艁AW 艢WI膭TEK
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2015-12-22 08:47:22
Data ostatniej modyfikacji : 22.12.2015 08:47
Liczba wy艣wietle艅 : 350licznik odwiedzin: 2183220