logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XIII sesja Rady Gminy Latowicz

17 marca 2016 r.

OG艁OSZENIE
W dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00.
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XIII sesja Rady Gminy Latowicz z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mi艅sku Mazowieckim oraz Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach na temat bezpiecze艅stwa na terenie Gminy Latowicz.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2016.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2016 - 2021.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie w sprawie okre艣lenia kryteri贸w obowi膮zuj膮cych w post臋powaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szko艂y podstawowej i gimnazjum posiadaj膮cych obw贸d, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punkt贸w oraz okre艣lenie dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na kt贸re dofinansowanie mo偶e by膰 przyznawane.
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
11. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie uchwalenia statut贸w so艂ectw (20).
12. Rozpatrzenie kwestii wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso dla so艂tys贸w b臋d膮cych inkasentami podatk贸w oraz op艂at za gospodarowanie odpadami.
13. Informacja z dzia艂alno艣ci Rady Gminy oraz sta艂ych komisji za rok 2015.
14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
15. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
/-/ WIES艁AW 艢WI膭TEK
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2016-03-08 14:16:27
Data ostatniej modyfikacji : 08.03.2016 14:16
Liczba wy艣wietle艅 : 504licznik odwiedzin: 2184601