logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XVI sesja Rady Gminy Latowicz

24 maja 2016 r.

OG艁OSZENIE
W dniu 24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋
XIV sesja Rady Gminy Latowicz z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2016.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2016 - 2021.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Latowicz.
7. Podj臋cie uchwa艂y o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Latowicz.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagaj膮cego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szko艂ach dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Latowicz.
9. Podj臋cie uchwa艂 zmieniaj膮cych statuty so艂ectw (20).
10. Przedstawienie "Oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej".
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w tym z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych za rok 2015.
12. na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Latowicz.
13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy r贸偶ne.
16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
/-/ WIES艁AW 艢WI膭TEK
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2016-05-17 09:13:28
Data ostatniej modyfikacji : 17.05.2016 09:14
Liczba wy艣wietle艅 : 471

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  17.05.2016 09:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2183609