logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XV sesja Rady Gminy Latowicz

27 czerwca 2016 r.


O G 艁 O S Z E N I E
W dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali posiedze艅 UG Latowicz odb臋dzie si臋 XV sesja Rady Gminy z nast臋puj膮cym, porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wr臋czenie za艣wiadczenia o wyborze i z艂o偶enie 艣lubowania przez radn膮 wybran膮 w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Latowicz.
5. Debata spo艂eczna na temat bezpiecze艅stwa publicznego - z udzia艂em przedstawicieli Policji.
6. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz.
7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w roku 2015.
8. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.
9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w roku 2015 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2015 r.
11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2015 r.
12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie sprostowania b艂臋d贸w w uchwale Nr XIV/113/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na 2016 r.
13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: "Przebudowa drogi gminnej Budziska - G贸zd."
14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: "Przebudowa drogi gminnej ul. Senatorska - ul. Rynek w Latowiczu na odcinku od 0+003,20km do 0+651,90km."
15. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ci膮gu ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu.
16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u kredyt贸w i po偶yczek.
17. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2016.
18. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany WPF Gminy Latowicz na lata 2016 - 2021.
19. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy.
20. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek op艂at za pojemnik o okre艣lonej pojemno艣ci.
22. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ej.
24. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
25. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
26. Sprawy r贸偶ne.
27. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
28. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
PRZEWODNICZ膭CY RADY
/-/ WIES艁AW 艢WI膭TEK
Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2016-06-17 14:23:02
Data ostatniej modyfikacji : 17.06.2016 14:23
Liczba wy艣wietle艅 : 469licznik odwiedzin: 2183669