logo
logo
Rada Gminy » Og┼éoszenia o sesjach Rady
XVIII sesja Rady Gminy Latowicz

2 grudnia 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E


W dniu 2 grudnia 2016 r. (pi─ůtek) o godz. 9.00 


w sali posiedze┼ä UG Latowicz odb─Ödzie si─Ö XVIII sesja Rady Gminyz nast─Öpuj─ůcym, proponowanym porz─ůdkiem obrad:   1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

   2. Przedstawienie porz─ůdku obrad.

   3. Interpelacje i zapytania radnych.

   4. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie uchwalenia programu wspó┼épracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

   5. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťcieków.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2016.

   7. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2016 – 2023.

   8. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spó┼ékom wodnym z bud┼╝etu Gminy Latowicz, trybu post─Öpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

   9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 r.

   10. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek oraz zwolnie┼ä w podatku od nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onych na terenie Gminy Latowicz na 2017 r.

   11. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodków transportowych na rok 2017 obowi─ůzuj─ůcych na terenie Gminy Latowicz.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

   13. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie udzia┼éów Gminy Latowicz we wspó┼éw┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onych w miejscowo┼Ťci Oleksianka.

   14. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie wyra┼╝enia zgody na zbycie nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Latowicz stanowi─ůcej w┼éasno┼Ť─ç Gminy Latowicz.

   15. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie ustalenia na terenie Gminy Latowicz liczby punktów sprzeda┼╝y napojów alkoholowych zawieraj─ůcych powy┼╝ej 4,5% alkoholu (z wyj─ůtkiem piwa), przeznaczonych do spo┼╝ycia poza miejscem sprzeda┼╝y jak i w miejscu sprzeda┼╝y.

   16. Informacja o wynikach analizy o┼Ťwiadcze┼ä maj─ůtkowych.

   17. Sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci Wójta Gminy w okresie mi─Ödzy sesjami.

   18. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

   19. Sprawy ró┼╝ne.

   20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

   21. Zamkni─Öcie sesji Rady Gminy.


    


    


                  Przewodnicz─ůcy Rady    /-/ Wies┼éaw ┼Üwi─ůtek

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Przemys┼éaw Wr├│bel
Data wprowadzenia : 2016-11-24 15:23:38
Data ostatniej modyfikacji : 24.11.2016 15:23
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 290licznik odwiedzin: 2183633