logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XIX sesja Rady Gminy

30 grudnia 2016 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 30 grudnia 2016 r. (pi膮tek) o godz. 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XIX sesja Rady Gminy z nast臋puj膮cym, proponowanym porz膮dkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2016.

 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2016 – 2023.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na rok 2017.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017 – 2025.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2017.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2017.

 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂aty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz okre艣lenie warunków ca艂kowitego zwolnienia z op艂at w publicznym przedszkolu i oddzia艂ach przedszkolnych prowadzonych przez Gmin臋 Latowicz.

 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy Latowicz nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas.

 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mi艅skiej.

 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2017.

 14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planów pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2017.

 15. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 16. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 17. Sprawy ró偶ne.

 18. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 19. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


               Przewodnicz膮cy Rady     •  /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2016-12-23 13:17:09
Data ostatniej modyfikacji : 23.12.2016 13:17
Liczba wy艣wietle艅 : 262licznik odwiedzin: 2183603