logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXI sesja Rady Gminy Latowicz

22 marca 2017 r.

O G 艁 O S Z E N I E


W dniu 22 marca 2017 r. (艣roda) o godz. 9.00  w Zespole Szkó艂 w Latowiczu (sala nr 24, drugie pi臋tro cz臋艣ci gimnazjalnej) odb臋dzie si臋 XXI sesja Rady Gminy Latowicz z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Przedstawienie przez przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. koncepcji planowanej budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV przez teren Gminy Latowicz.

 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj臋 zadania pn.: „Rozbudowa gminnej oczyszczalni 艣cieków w Latowiczu wraz z modernizacj膮 sieci kanalizacji sanitarnej i budow膮 instalacji fotowoltaicznej”.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2017.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017 – 2025.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie dostosowania sieci szkó艂 podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 – Prawo o艣wiatowe, na okres od dnia 1 wrze艣nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddzia艂ów przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych prowadzonych przez gmin臋 Latowicz na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz okre艣lenia dokumentów niezb臋dnych do potwierdzania tych kryteriów.

 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia kryteriów naboru uczniów zamieszka艂ych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szko艂y podstawowej prowadzonych przez gmin臋 Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz okre艣lenia dokumentów niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Latowiczu.

 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia szczegó艂owych warunków przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegó艂owych warunków cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak równie偶 trybu ich pobierania.

 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci gruntowej na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Latowicz stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Latowicz.

 14. Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Wójta.

 15. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 16. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 17. Sprawy ró偶ne.

 18. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 19. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


                 Przewodnicz膮cy Rady   


                /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2017-03-16 08:39:19
Data ostatniej modyfikacji : 16.03.2017 08:39
Liczba wy艣wietle艅 : 497licznik odwiedzin: 2154993