logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXII sesja Rady Gminy Latowicz

27 kwietnia 2017 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00  


w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium w Wielgolesie


odb臋dzie si臋 XXII sesja Rady Gminy Latowicz


z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mi艅skiego w postaci realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi nr 2232W Latowicz – D膮brówka – W臋偶yczyn od km 0+227 do km 0+880”.

 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zapewnienia wspólnej obs艂ugi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadz膮cym jest Gmina Latowicz.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania: „Budowa sieci wodoci膮gowej na terenie Gminy Latowicz (tzw. po艂膮czenie pier艣cieniowe)”.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2017.

 8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspó艂pracy Gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi za rok 2016.

 9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 10. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 11. Sprawy ró偶ne.

 12. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 13. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


                 Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2017-04-20 08:51:27
Data ostatniej modyfikacji : 20.04.2017 08:51
Liczba wy艣wietle艅 : 389licznik odwiedzin: 2184668