logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXIII sesja Rady Gminy Latowicz

22 czerwca 2017 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.30  


w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


odb臋dzie si臋 XXIII sesja Rady Gminy Latowicz


z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielgolesie.

 5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w roku 2016.

 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Spo艂ecznej.

 7. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.

 8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w roku 2016 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2016 r.

 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2016 r.

 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2016.

 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017 – 2025.

 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacja Gminy Latowicz na lata 2016 – 2023.

 14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 15. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 16. Sprawy ró偶ne.

 17. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 18. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


                 Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2017-06-09 14:19:33
Data ostatniej modyfikacji : 09.06.2017 14:19
Liczba wy艣wietle艅 : 279licznik odwiedzin: 2184591