logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXIV sesja Rady Gminy Latowicz

10 sierpnia 2017

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.30  


w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


odb臋dzie si臋 XXIV sesja Rady Gminy Latowicz


z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru zaj臋膰 dla dyrektorów, wicedyrektorów szkó艂 oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, dla których organem prowadz膮cym jest Gmina Latowicz.

 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Programu Gospodarki 艢ciekowej dla Gminy Latowicz.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Latowicz na lata 2016 – 2023.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/209/2017 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obs艂ugi finansowo – ksi臋gowej jednostek organizacyjnych Gminy Latowicz zaliczanych do finansów publicznych.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Latowicz.

 9. Rozpatrzenie skargi na dzia艂alno艣膰 Wójta Gminy Latowicz.

 10. Zaj臋cie stanowiska w sprawie planowanego przebiegu przez teren Gminy Latowicz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV projektowanej pomi臋dzy aglomeracj膮 warszawsk膮 a Siedlcami.

 11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 12. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 13. Sprawy ró偶ne.

 14. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 15. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


 


                 Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2017-07-31 14:37:48
Data ostatniej modyfikacji : 31.07.2017 14:37
Liczba wy艣wietle艅 : 270licznik odwiedzin: 2184614