logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXV sesja Rady Gminy Latowicz (nadzwyczajna)



O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30  


w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


odb臋dzie si臋 nadzwyczajna, XXV sesja Rady Gminy Latowicz


z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


 


 



  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

  2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

  3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mi艅sku Mazowieckim na temat aktualnie wyst臋puj膮cych chorób zagra偶aj膮cych zwierz臋tom hodowlanym oraz kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych.

  4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2017.

  5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017 – 2025.

  6. Przedstawienie Wicewojewodzie Mazowieckiemu stanowiska Rady i Wójta Gminy Latowicz w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmian膮 uk艂adu sieci najwy偶szych napi臋膰 pomi臋dzy aglomeracj膮 warszawsk膮 a Siedlcami po otrzymaniu informacji (pisma) o zako艅czeniu procesu informacyjno – konsultacyjnego dotycz膮cego wypracowania przebiegu trasy linii.

  7. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


 


                 Przewodnicz膮cy Rady    



  •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2017-08-24 13:57:55
Data ostatniej modyfikacji : 24.08.2017 13:59
Liczba wy艣wietle艅 : 250

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  24.08.2017 13:57poka偶 t膮 wersj臋



licznik odwiedzin: 2184626