logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXVI sesja Rady Gminy Latowicz

27 pa藕dziernika 2017 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 27 pa藕dziernika 2017 r. (pi膮tek) o godz. 10.00  


w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


odb臋dzie si臋 XXVI sesja Rady Gminy Latowicz


z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mi艅sku Mazowieckim na temat aktualnie wyst臋puj膮cych chorób zagra偶aj膮cych zwierz臋tom hodowlanym oraz kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych.

 5. Informacja o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych gminy Latowicz za rok 2016 – 2017.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Zespole Szkó艂 w Latowiczu w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Zespole Szkó艂 w Latowiczu.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowego Zespo艂u Szkó艂 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Rodziny Wyle偶y艅skich w Wielgolesie.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2017.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia programu wspó艂pracy gminy Latowicz z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz, po艂o偶onej w miejscowo艣ci D臋be Ma艂e, na rzecz Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w D臋bem Ma艂ym.

 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Latowicz.

 12. Informacja z wykonania bud偶etu gminy Latowicz za pierwsze pó艂rocze roku 2017.

 13. Informacja o wynikach analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.

 14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 16. Sprawy ró偶ne.

 17. Przyj臋cie protoko艂ów z XXIV zwyczajnej oraz XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

 18. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


                 Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2017-10-19 14:11:36
Data ostatniej modyfikacji : 19.10.2017 14:11
Liczba wy艣wietle艅 : 98licznik odwiedzin: 1971953