logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXVII sesja Rady Gminy Latowicz

6 grudnia 2017 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 6 grudnia 2017 r. (艣roda) o godz. 10.00  


w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


odb臋dzie si臋 XXVII sesja Rady Gminy Latowicz


z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2017.

 5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek oraz zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Latowicz na 2018 r.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodków transportowych na rok 2018 obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy Latowicz.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣cieków.

 10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 12. Sprawy ró偶ne.

 13. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 14. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


 


 


                 Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2017-11-30 08:39:38
Data ostatniej modyfikacji : 30.11.2017 08:39
Liczba wy艣wietle艅 : 106licznik odwiedzin: 2183256