logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXVIII sesja Rady Gminy Latowicz

XXVIII sesja Rady Gminy Latowicz

W dniu 29 grudnia 2017 r. (pi膮tek) o godz. 10.00  w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XXVIII sesja Rady Gminy Latowicz z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.


2. Przedstawienie porz膮dku obrad.


3. Interpelacje i zapytania radnych.


 4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2017.


5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Latowicz na 2018 r.


6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.


7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wykazu wydatków w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2017, które nie wygasaj膮 z ko艅cem 2017 roku.


8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Latowicz na rok 2018.


9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na terenie Gminy Latowicz na rok 2018.


10.  Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Latowicz na rok 2018.


11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia planów pracy sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz na rok 2018.


12.  Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.


13.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacj臋 i zapytania radnych.


14. Sprawy ró偶ne.


15. Przyj臋cie protoko艂ów z XXVI zwyczajnej oraz XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy .


16.  Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


Autor : areda
Zredagowa艂(a) : Arkadiusz Reda
Data wprowadzenia : 2017-12-22 09:22:27
Data ostatniej modyfikacji : 22.12.2017 09:24
Liczba wy艣wietle艅 : 139

Redaktor  Data modyfikacji 
Arkadiusz Reda  22.12.2017 09:23poka偶 t膮 wersj臋
Arkadiusz Reda  22.12.2017 09:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2183653