logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XIX sesja Rady Gminy Latowicz

26 stycznia 2018 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 26 stycznia 2018 r. (pi膮tek) o godz. 10.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XXIX sesja Rady Gminy Latowicz z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja Starosty Mi艅skiego oraz Dyrektora Zarz膮du Dróg Powiatowych w Mi艅sku Mazowieckim na temat realizacji zada艅 na terenie gminy Latowicz.

 5. Informacja Dyrektora Mazowieckiego Zarz膮du Dróg Wojewódzkich w Warszawie na temat realizacji zada艅 na terenie gminy Latowicz.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2018.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie wykazu wydatków w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2017, które nie wygasaj膮 z ko艅cem 2017 roku.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim na uchwa艂臋 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 grudnia 2016 r. nr XVIII/167/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣cieków.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onków zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczegó艂owych warunków jego funkcjonowania.

 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazw膮 „Przebudowa drogi 2232W Latowicz – D膮brówka – W臋偶yczyn od km 0+227 do km 0+880, etap II”.

 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz specjalno艣ci i formy kszta艂cenia na które dofinansowanie mo偶e by膰 przyznawane.

 12. Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady Gminy oraz sta艂ych komisji za rok 2017.

 13. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 14. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 15. Sprawy ró偶ne.

 16. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 17. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


                 Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2018-01-19 14:35:13
Data ostatniej modyfikacji : 19.01.2018 14:35
Liczba wy艣wietle艅 : 287licznik odwiedzin: 2184053