logo
logo
Rada Gminy » Og┼éoszenia o sesjach Rady
XXXIII sesja RG Latowicz

11 maja 2018

Dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pó┼║n. zm.) zwo┼éuj─Ö XXXIII sesj─Ö Rady Gminy Latowicz na dzie┼ä 11 maja 2018 r. (pi─ůtek) na godzin─Ö 10.00 w sali posiedze┼ä Urz─Ödu Gminy Latowicz, z nast─Öpuj─ůcym, proponowanym porz─ůdkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz─ůdku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci op┼éaty za wpis do rejestru ┼╝┼éobków i klubów dzieci─Öcych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Latowicz.

 6. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i m┼éodzie┼╝y, form i zakresu tej pomocy oraz trybu post─Öpowania w tych sprawach.

 7.  Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego dla cz┼éonków ochotniczych stra┼╝y po┼╝arnych za uczestnictwo w dzia┼éaniach ratowniczych i szkoleniach po┼╝arniczych organizowanych przez Pa┼ästwow─ů Stra┼╝ Po┼╝arn─ů lub gmin─Ö.

 8. Podj─Öcie uchwa┼éy zmieniaj─ůcej uchwa┼é─Ö w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mi┼äskiego.


 9. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie dopuszczenia zap┼éaty instrumentem p┼éatniczym podatków i op┼éat stanowi─ůcych dochody bud┼╝etu gminy Latowicz. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2018.

 2. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018 – 2028.

 3. Sprawozdanie z realizacji programu wspó┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi za rok 2017.

 4. Informacja z dzia┼éalno┼Ťci jednostek OSP za rok 2017.

 5. Przedstawienie oceny zasobów spo┼éecznych.

 6. Sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci Wójta Gminy w okresie mi─Ödzy sesjami.

 7. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

 8. Sprawy ró┼╝ne.

 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 10.  Zamkni─Öcie sesji Rady Gminy.                                           Przewodnicz─ůcy Rady - Wies┼éaw ┼Üwi─ůtek


 

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Przemys┼éaw Wr├│bel
Data wprowadzenia : 2018-05-04 14:47:53
Data ostatniej modyfikacji : 04.05.2018 14:48
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 215

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys┼éaw Wr├│bel  04.05.2018 14:47poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 2184104