logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Rozstrzygni臋cia przetarg贸w
Przebudow臋 dr贸g na terenie gminy Latowicz- 2018r.

Przebudow臋 dr贸g na terenie gminy Latowicz - 2018r.

Latowicz, dnia 30 maja 2018 r.


IPPR.271.4.2018


 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ), Gmina Latowicz, z/s ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz informuje , 偶e zosta艂a wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na :


 


Przebudow臋 dróg na terenie gminy Latowicz


wybrano oferty Wykonawców :


-cz. I zamówienia – Przebudowa drogi gminnej 220719W Kamionka-Waliska


oferta Nr - 1 Przedsi臋biorstwo Budowy Dróg i Mostów Spó艂ka z o.o.,


ul. Kolejowa 28, 05-300 Mi艅sk Mazowiecki


Cena oferty : 64 169,40 z艂otych brutto termin realizacji zadania do 31.08.2018 r., d艂ugo艣膰 okresu r臋kojmi - 60 miesi臋cy, okres gwarancji i warunki p艂atno艣ci zgodne z wzorem umowy


Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , uzyska艂a najwy偶sz膮 liczb臋 punktów


z wyliczenia arytmetycznego , wg wzoru przyj臋tego w kryterium oceny ofert .


Spe艂nia wszystkie wymagania siwz.


 


cz. II zamówienia – Przebudowa ulicy Szkolnej w Wielgolesie


oferta Nr - 1 Przedsi臋biorstwo Budowy Dróg i Mostów Spó艂ka z o.o.,


ul. Kolejowa 28, 05-300 Mi艅sk Mazowiecki


 


Cena oferty : 319 667,41 z艂otych brutto termin realizacji zadania do 31.08.2018 r., d艂ugo艣膰 okresu r臋kojmi - 60 miesi臋cy, okres gwarancji i warunki p艂atno艣ci zgodne z wzorem umowy


Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , uzyska艂a najwy偶sz膮 liczb臋 punktów


z wyliczenia arytmetycznego , wg wzoru przyj臋tego w kryterium oceny ofert .


Spe艂nia wszystkie wymagania siwz.


 


cz. III – Przebudowa drogi gminnej 220704W (Budziska - D臋be Ma艂e)


oferta Nr - 1 Przedsi臋biorstwo Budowy Dróg i Mostów Spó艂ka z o.o.,


ul. Kolejowa 28, 05-300 Mi艅sk Mazowiecki


 


Cena oferty : 191 012,85 z艂otych brutto termin realizacji zadania do 31.08.2018 r., d艂ugo艣膰 okresu r臋kojmi - 60 miesi臋cy, okres gwarancji i warunki p艂atno艣ci zgodne z wzorem umowy


Uzasadnienie wyboru : najkorzystniejsza oferta , uzyska艂a najwy偶sz膮 liczb臋 punktów


z wyliczenia arytmetycznego , wg wzoru przyj臋tego w kryterium oceny ofert .


Spe艂nia wszystkie wymagania siwz.


 


Przy wyborze ofert zamawiaj膮cy kierowa艂 si臋 nast臋puj膮cymi kryteriami i ich wagami


- kryterium : - cena - waga 60%, d艂ugo艣膰 okresu r臋kojmi - 40%


 


Oferty zosta艂y ocenione punktowo.


 


 


 


 


 


Wykonawcy , którzy z艂o偶yli oferty w post臋powaniu :


 


Zadanie nr 1


 
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adresy WykonawcówCena oferty


z艂 bruttoD艂ugo艣膰 okresu r臋kojmiUzyskana ilo艣膰 punktów1.Przedsi臋biorstwo Budowy Dróg i Mostów Spó艂ka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mi艅sk Mazowiecki


  


 


64 169,4060 miesi臋cy100,002.FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck


  


 


88 268,7460 miesi臋cyoferta


odrzucona3.F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek Pogorzel, ul. 艢wierkowa 31, 05-430 Celestynów, Przedsi臋biorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp z o.o. ul. Kraszewskiego 2A,05-400 Otwock


  


 


78 663,3260 miesi臋cyoferta


odrzucona 


 


Zadanie nr 2


 Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adresy WykonawcówCena oferty


z艂 bruttoD艂ugo艣膰 okresu r臋kojmiUzyskana ilo艣膰 punktów1.Przedsi臋biorstwo Budowy Dróg i Mostów Spó艂ka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mi艅sk Mazowiecki 


 


319 667,4160 miesi臋cy 


100,002.F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek Pogorzel, ul. 艢wierkowa 31, 05-430 Celestynów, Przedsi臋biorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp z o.o. ul. Kraszewskiego 2A,05-400 Otwock 


369 174,6660 miesi臋cyoferta


odrzucona 


Zadanie nr 3


 
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adresy WykonawcówCena oferty


z艂 bruttoD艂ugo艣膰 okresu r臋kojmiUzyskana ilo艣膰 punktów1.Przedsi臋biorstwo Budowy Dróg i Mostów Spó艂ka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mi艅sk Mazowiecki 


 


191 012,8560 miesi臋cy 


100,002.FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck 


 


221 418,5560 miesi臋cy 


oferta


odrzucona3.F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek Pogorzel, ul. 艢wierkowa 31, 05-430 Celestynów, Przedsi臋biorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp z o.o. ul. Kraszewskiego 2A,05-400 Otwock 


 


197 808,1460 miesi臋cyoferta


odrzucona 


 


 


INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy Prawo zamówie艅 publicznych zwanej dalej UPZP (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ) w post臋powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ” Przebudow臋 dróg na terenie gminy Latowicz” Zamawiaj膮cy, Gmina Latowicz, z/s ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz zawiadamia:


 


- o odrzuceniu oferty nr 2 w zadaniu nr 1 i w zadaniu nr 3 z艂o偶onej przez :


 


FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck


 


- o odrzuceniu oferty nr 3 w zadaniu nr 1, nr 2 i w zadaniu nr 3 z艂o偶onej przez :


F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek Pogorzel, ul. 艢wierkowa 31, 05-430 Celestynów, Przedsi臋biorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp z o.o. ul. Kraszewskiego 2A,05-400 Otwock


 


Podstawa prawna:


Art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy Prawo zamówie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164)


Zamawiaj膮cy odrzuca ofert臋,je偶eli ... wykonawca nie wyrazi艂 zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przed艂u偶enie terminu zwi膮zania ofert膮…”


 


Uzasadnienie:


Dzia艂aj膮c na podstawie 89 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) Zamawiaj膮cy zwróci艂 si臋 w dniu 17 kwietnia 2018r. do Wykonawców z wnioskiem o wyra偶enie zgody na przed艂u偶enie terminu zwi膮zania ofert膮 o okres 60 dni tj. do dnia 26.06.2018r. W wymaganym terminie powy偶sz膮 zgod臋 udzieli艂a firma: oferta Nr - 1 Przedsi臋biorstwo Budowy Dróg i Mostów Spó艂ka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mi艅sk Mazowiecki


 


 


Wobec powy偶szego na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy Prawo zamówie艅 publicznych Zamawiaj膮cy odrzuci艂 ofert臋 nr 2 i 3.


 


 


 


Po up艂ywie 6 czerwca 2018r. zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.


 


Prosimy o przybycie Waszych przedstawicieli w dniu 7 czerwca 2018r. o godz. 8:30 do Urz臋du Gminy Latowicz w celu podpisania umowy.


 


Bogdan 艢wi膮tek-Górski - Wójt Gminy Latowicz


 

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2018-06-01 09:53:48
Data ostatniej modyfikacji : 01.06.2018 09:53
Liczba wy艣wietle艅 : 57licznik odwiedzin: 2186045