logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXXIV sesja Rady Gminy Latowicz

27 czerwca 2018 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 27 czerwca 2018 r. (艣roda) o godz. 10:00


w Szkole Podstawowej w Latowiczu


odb臋dzie si臋 XXXIV sesja Rady Gminy Latowicz


z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w roku 2017.

 5. Informacja z dzia艂alno艣ci Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.

 6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w roku 2017 i podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia sprawozdania.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Latowicz wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2017 r.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Latowicz absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2017 r.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu nadzoru nad 偶艂obkami, klubami dzieci臋cymi oraz dziennymi opiekunami.

 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielgolas.

 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz.

 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2018.

 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018 – 2025.

 14. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 15. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 16. Sprawy ró偶ne.

 17. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 18. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


 


          Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2018-06-19 15:14:00
Data ostatniej modyfikacji : 19.06.2018 15:14
Liczba wy艣wietle艅 : 188licznik odwiedzin: 2184011