logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXXV sesja Rady Gminy Latowicz

10 sierpnia 2018 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 10 sierpnia 2018 r. (pi膮tek) o godz. 10:00


w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XXXV sesja Rady Gminy Latowicz z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja Prezesa Zarz膮du „Centrum Medyczno - Diagnostycznego” na temat dzia艂alno艣ci na terenie gminy Latowicz.

 5. Przyj臋cie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣cieków na terenie gminy Latowicz oraz przekazanie do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu partnerskiego „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Latowiczu” w ramach Poddzia艂ania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szko艂ach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu partnerskiego „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i D臋bem Ma艂ym” w ramach Poddzia艂ania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szko艂ach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2018.

 9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 10. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 11. Sprawy ró偶ne.

 12. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 13. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


 


          Przewodnicz膮cy Rady     •    /-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2018-08-03 07:15:57
Data ostatniej modyfikacji : 03.08.2018 07:15
Liczba wy艣wietle艅 : 115licznik odwiedzin: 2203435