logo
logo
Rada Gminy » Og艂oszenia o sesjach Rady
XXXVI sesja Rady Gminy Latowicz

20 wrze艣nia 2018 r.

O G 艁 O S Z E N I E


 


W dniu 20 wrze艣nia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00  w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz odb臋dzie si臋 XXXVI sesja Rady Gminy Latowicz z nast臋puj膮cym, planowanym porz膮dkiem obrad:


 


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia „Programu Ochrony 艢rodowiska dla gminy Latowicz do roku 2021”.

 5. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki ze 艣rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud偶etowego zwi膮zanego z realizacj膮 zadania: "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni 艢cieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacj膮 sieci kanalizacji sanitarnej”.

 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2018.

 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2018 – 2028.

 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Wielgolas stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy Latowicz.

 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napojów alkoholowych na terenie gminy Latowicz.

 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzeda偶y i podawania napojów alkoholowych.

 11. Rozpatrzenie skarg na dzia艂alno艣膰 Wójta Gminy Latowicz.

 12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Wójta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.

 13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.

 14. Sprawy ró偶ne.

 15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.


 


 


                 Przewodnicz膮cy Rady   


/-/ Wies艂aw 艢wi膮tek

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2018-09-10 14:44:55
Data ostatniej modyfikacji : 10.09.2018 14:44
Liczba wy艣wietle艅 : 117licznik odwiedzin: 2183986