logo
logo
Rada Gminy » Og┼éoszenia o sesjach Rady
II sesja Rady Gminy Latowicz

6 grudnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E


W dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00  w sali posiedze┼ä Urz─Ödu Gminy Latowicz odb─Ödzie si─Ö II sesja Rady Gminy Latowicz z nast─Öpuj─ůcym, planowanym porz─ůdkiem obrad:


  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Przedstawienie porz─ůdku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2018.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

 6. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek oraz zwolnie┼ä w podatku od nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onych na terenie gminy Latowicz na 2019 r.

 7. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodków transportowych na rok 2019 obowi─ůzuj─ůcych na terenie Gminy Latowicz.

 8. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie utworzenia Samorz─ůdowego ┼╗┼éobka w Wielgolesie i nadania statutu.

 9. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci op┼éat za pobyt oraz wy┼╝ywienie dzieci w Samorz─ůdowym ┼╗┼éobku w Wielgolesie.

 10. Podj─Öcie uchwa┼éy zmieniaj─ůcej uchwa┼é─Ö w sprawie okre┼Ťlenia stawki op┼éat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek op┼éat za pojemnik o okre┼Ťlonej pojemno┼Ťci.

 11. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie okre┼Ťlenia wzoru deklaracji o wysoko┼Ťci op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk┼éadanej przez w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zamieszka┼éej.

 12. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier┼╝awy nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onych w miejscowo┼Ťciach Latowicz i Wielgolas, stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç gminy Latowicz.

 13. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie wyra┼╝enia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w miejscowo┼Ťci Wielgolas.

 14. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie uchwalenia programu wspó┼épracy gminy Latowicz z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz.

 16. Podj─Öcie uchwa┼éy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Latowicz.

 17. Sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci Wójta Gminy w okresie mi─Ödzy sesjami.

 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 19. Sprawy ró┼╝ne.

 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 21. Zamkni─Öcie sesji Rady Gminy.


 


 


 


Przewodnicz─ůcy Rady   


/-/ Wies┼éaw ┼Üwi─ůtek

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Przemys┼éaw Wr├│bel
Data wprowadzenia : 2018-11-28 14:02:38
Data ostatniej modyfikacji : 28.11.2018 14:04
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 83

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys┼éaw Wr├│bel  28.11.2018 14:02poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 2207597