logo
logo
WYBORY I REFERENDA » Wybory samorz膮dowe 2006
UCHWA艁A Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu z dnia 27 pa藕dziernika 2006 r.

w sprawie odwo艂ania ze sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 z siedzib膮 w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie powo艂anej dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 12 listopada 2006 r.


UCHWA艁A

Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu
z dnia 27 pa藕dziernika 2006 r.

w sprawie odwo艂ania ze sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 z siedzib膮 w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie powo艂anej dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z p贸藕n. zm.) oraz 搂 12 ust. 1 pkt 4 Uchwa艂y Pa艅stwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 wrze艣nia 2006 r. w sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w komisji wyborczych, wzoru zg艂oszenia oraz zasad powo艂ywania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co nast臋puje:
搂 1

1. Odwo艂uje si臋 Pani膮 Halin臋 Ch艂opik zam. Latowicz ze sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 z siedzib膮 w Zespole Szk贸艂 w Wielgolesie, powo艂anej dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅
12 listopada 2006 r.
2. Uzasadnienie odwo艂ania ze sk艂adu przedmiotowej Komisji stanowi za艂膮cznik Nr 1 do niniejszej uchwa艂y.
搂 2

Sk艂ad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 stanowi za艂膮cznik Nr 2 do niniejszej uchwa艂y.
搂 3

Uchwa艂臋 przekazuje si臋 W贸jtowi Gminy.
搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮ca Komisji ...................................
Z-ca Przewodnicz膮cej ..................................
cz艂onkowie ..................................
cz艂onkowie ..................................
cz艂onkowie ..................................
cz艂onkowie ..................................
cz艂onkowie .. ...............................Za艂膮cznik Nr 1
do Uchwa艂y Gminnej Komisji
Wyborczej w Latowiczu
z dnia 27 pa藕dziernika 2006 r.
UZASADNIENIEZgodnie z art. 18 ust. 1, art. 101, ust. 2 i art. 19, ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw
( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z p贸藕n. zm.) i podj臋tej uchwa艂y Gminna Komisja Wyborcza w Latowiczu niniejszym informuje, 偶e osoba upowa偶niona przez pe艂nomocnika komitetu wyborczego zwana jest dalej „pe艂nomocnikiem” tego komitetu wyborczego, nie mo偶e by膰 cz艂onkiem obwodowej komisji wyborczej.
W zwi膮zku z powy偶szym postanawia si臋 jak w podj臋tej uchwale.

Przewodnicz膮ca
Gminnej Komisji Wyborczej

Wies艂awa Proczka


Autor : insp. ds. obs艂ugi Rady
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-11-03 12:06:20
Data ostatniej modyfikacji : 03.11.2006 12:06
Liczba wy艣wietle艅 : 1072licznik odwiedzin: 2203854