logo
logo
Prawo miejscowe » Obwieszczenia
D艢 7624/1/3/06

Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia - przebudowa drogi nr 802 przez LatowiczLatowicz, dnia 31 stycznia 2007 r.
D艢 7624/1/3/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 oraz art. 46a ust.7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p贸藕. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Post臋powania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕. zmianami) nie stwierdzam potrzeby sporz膮dzenia raportu oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia pn :
przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 relacji Mi艅sk Mazowiecki – Seroczyn na odcinku od km 25+890 do km 27+403 przej艣cie przez miejscowo艣膰 Latowicz Pow. mi艅ski woj. mazowieckie

Lokalizacja przedsi臋wzi臋cia - na terenie dzia艂ek Nr 450, 1115, 474, 475, 1116, 1117, 1118, 1119, 1112, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 582, 583, 557, 476/2, 584, 595, 586, 587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 602, 603, 604, 601, 600, 606, 599, 608, 609, 610, 612, 614/8, 616, 648/2, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/1, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 648/1, 649, 667/1, 667/2, 668, 669, 670, 666/2, 672, 1644, 1645, 1652, 1653, 1646, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195/1, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1677, 1678, 1679, 1755, 1217, 1218, 1300 w obr臋bie miejscowo艣ci Latowicz Gmina Latowicz.

Uzasadnienie

W dniu 24 listopada 2006 r. Mazowiecki Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich w Warszawie Rejon Drogowy W臋gr贸w-Siedlce, 07-100 W臋gr贸w, ul. Gda艅ska 69 zwr贸ci艂 si臋 z wnioskiem o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia pn.: „Przebudowa drogi wojew贸dzkiej nr 802 relacji Mi艅sk Mazowiecki – Seroczyn na odcinku od km 25+890 do km 27+403 przej艣cie przez miejscowo艣膰 Latowicz „
W toku przeprowadzonego post臋powania administracyjnego W贸jt Gminy Latowicz uzyska艂 opini臋 Starosty Mi艅skiego z dnia 27 grudnia 2006 r. znak: OR.7633-184/06 , i偶 nie nale偶y zakwalifikowa膰 do sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko powy偶szego przedsi臋wzi臋cia oraz postanowienie Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mi艅sku Mazowieckim z dnia 12 stycznia 2007 r. znak ZNS-712-116/06/07 uznaj膮ce 偶e sporz膮dzenie raportu oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla ww. przedsi臋wzi臋cia inwestycyjnego nie jest wymagane.
Maj膮c na uwadze skal臋 przedsi臋wzi臋cia i wielko艣膰 zajmowanego terenu, brak w s膮siedztwie obszar贸w specjalnie chronionych, niewielkie zagro偶enie dla 艣rodowiska /przy za艂o偶eniu prowadzenia rob贸t zgodnie z obowi膮zuj膮cymi warunkami technicznymi a tak偶e przepisami i normami/, nieznaczne emisje i uci膮偶liwo艣ci dla otoczenia w trakcie realizacji inwestycji oraz niewielk膮 mo偶liwo艣膰 powi膮zania z innymi przedsi臋wzi臋ciami i nak艂adania si臋 oddzia艂ywa艅 , brak zagro偶enia zwi臋kszenia niekorzystnego oddzia艂ywania zmodernizowanej drogi na 艣rodowisko w stosunku do stanu istniej膮cego m. innymi w zakresie powodowania emisji i uci膮偶liwo艣ci organ po rozpatrzeniu sprawy uzna艂, 偶e nale偶a艂o postanowi膰 jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej s艂u偶y stronom prawo wniesienia za偶alenia do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Siedlcach, ul. Pi艂sudskiego , za po艣rednictwem W贸jta Gminy Latowicz w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuj膮 :
1. W艂a艣ciciele dzia艂ek na kt贸rych b臋dzie realizowana inwestycja
2. A/a

Spraw臋 prowadzi: Tadeusz Nowicki tel. 752-10-80 w.15

Autor : T.Nowicki
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-01-31 15:44:48
Data ostatniej modyfikacji : 31.01.2007 15:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1032licznik odwiedzin: 2200848