logo
logo
Prawo miejscowe » Inne dokumenty » Ochrona 艢rodowiska
Publicznie dost臋pny wykaz danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie

PUBLICZNIE DOST臉PNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJ膭CYCH INFORMACJE O 艢RODOWISKU I JEGO OCHRONIE - na terenie Gminy Latowicz


PUBLICZNIE DOST臉PNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJ膭CYCH INFORMACJE O 艢RODOWISKU I JEGO OCHRONIE na terenie Gminy LatowiczWykonuj膮c obowi膮zek wynikaj膮cy z art. 21 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Urz膮d Gminy w Latowiczu przyst膮pi艂 do udost臋pniania w Biuletynie Informacji Publicznej poprzez publikowanie informacji o 艣rodowisku i jego ochronie , podlegaj膮cych zamieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych o dokumentach.

Wz贸r kart jest zgodny z Rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dost臋pnego wykazu danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120 poz. 827)Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosk贸w o wydanie decyzji,
- wniosk贸w o udzielenie wskaza艅 lokalizacyjnych,
- wniosk贸w o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskaza艅 lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1
Numer wpisu


2
Zakres przedmiotowy wniosku


3
Znak sprawy


4
Data z艂o偶enia


5
Dane wnioskodawcy (imi臋 i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)


6
Wyszczeg贸lnienie za艂膮cznik贸w do wniosku


7
Nazwa organu - adresata wniosku


8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


9
Informacja o sposobie zako艅czenia post臋powania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowie艅)


10
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


11
Numery innych kart w wykazie, dotycz膮cych wnioskodawcy


12
UwagiFormularz B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowie艅,
- wskaza艅 lokalizacyjnych

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1
Numer wpisu


2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*


3
Znak sprawy


4
Data i miejsce wydania


5
Nazwa organu, kt贸ry wyda艂 decyzj臋/postanowienie*


6
Nazwa podmiotu, kt贸rego decyzja/postanowienie* dotyczy


7
Numer wpisu wniosku dotycz膮cego decyzji/postanowienia*


8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach


10
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


11
Numery innych kart dotycz膮cych podmiotu, kt贸rego dotyczy decyzja/postanowienie*


12
Uwagi* Niepotrzebne skre艣li膰.
Formularz C - karta informacyjna dla projekt贸w: polityk, strategii, plan贸w lub program贸w

Lp.
Projekty: polityk, strategii, plan贸w lub program贸w

1
Numer wpisu


2
Nazwa projektu dokumentu


3
Zakres przedmiotowy dokumentu


4
Data i miejsce sporz膮dzenia projektu dokumentu


5
Organ przedk艂adaj膮cy (opracowuj膮cy) projekt dokumentu


6
Organ zatwierdzaj膮cy projekt dokumentu


7
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


8
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


9
Numer karty informacyjnej sporz膮dzonej dla zatwierdzonego dokumentu


10
UwagiFormularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, plan贸w lub program贸w

Lp.
Polityka, strategia, plan lub program

1
Numer wpisu


2
Nazwa dokumentu


3
Zakres przedmiotowy dokumentu


4
Data zatwierdzenia dokumentu


5
Organ przedk艂adaj膮cy (opracowuj膮cy) dokument


6
Organ zatwierdzaj膮cy dokument


7
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


8
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


9
Numer karty informacyjnej sporz膮dzonej dla projektu dokumentu


10
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)


11
UwagiFormularz E - karta informacyjna dla:
- raport贸w o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko,
- raport贸w dotycz膮cych realizacji przepis贸w o ochronie 艣rodowiska,
- sprawozda艅, o kt贸rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi膮zkach przedsi臋biorc贸w w zakresie gospodarowania niekt贸rymi odpadami oraz o op艂acie produktowej i op艂acie depozytowej,
- analiz porealizacyjnych,
- przegl膮d贸w ekologicznych,
- raport贸w o bezpiecze艅stwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak艂ad贸w g贸rniczych,
- danych zawartych w ksi臋dze rejestrowej rejestru obszar贸w g贸rniczych,
- kart informacyjnych z艂贸偶 kopalin, o kt贸rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i g贸rnicze,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokument贸w sporz膮dzanych na potrzeby ewidencji odpad贸w

Lp.
Raport o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko, raport dotycz膮cy realizacji przepis贸w o ochronie 艣rodowiska, sprawozdania, o kt贸rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi膮zkach przedsi臋biorc贸w w zakresie gospodarowania niekt贸rymi odpadami oraz o op艂acie produktowej i op艂acie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegl膮d ekologiczny, raport o bezpiecze艅stwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zak艂ad贸w g贸rniczych, dane zawarte w ksi臋dze rejestrowej rejestru obszar贸w g贸rniczych, karty informacyjne z艂贸偶 kopalin, o kt贸rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i g贸rnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporz膮dzane na potrzeby ewidencji odpad贸w

1
Numer wpisu


2
Nazwa dokumentu


3
Zakres przedmiotowy dokumentu


4
Data i miejsce sporz膮dzenia dokumentu


5
Zamawiaj膮cy wykonanie dokumentu (w tym REGON)


6
Wykonawca dokumentu (w tym REGON)


7
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


8
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


9
Numery innych kart w wykazie dotycz膮cych podmiotu, kt贸ry opracowa艂 dokument


10
Numery innych kart w wykazie dotycz膮cych podmiotu, kt贸ry zam贸wi艂 wykonanie dokumentu


11
UwagiFormularz F - karta informacyjna dla:
- prognoz oddzia艂ywania na 艣rodowisko,
- dokument贸w zawieraj膮cych informacje o przedsi臋wzi臋ciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸re mo偶e oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko na jej terytorium,
- rozstrzygni臋膰 przekazanych przez pa艅stwo podejmuj膮ce przedsi臋wzi臋cie, kt贸re mo偶e oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- opracowa艅 ekofizjograficznych,
- rejestr贸w substancji niebezpiecznych,
- wynik贸w prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony 艣rodowiska,
- rejestr贸w powa偶nych awarii

Lp.
Prognoza oddzia艂ywania na 艣rodowisko, dokumenty zawieraj膮ce informacje o przedsi臋wzi臋ciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸re mo偶e oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko na jej terytorium, rozstrzygni臋膰 przekazanych przez pa艅stwo podejmuj膮ce przedsi臋wzi臋cie, kt贸re mo偶e oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony 艣rodowiska, rejestr powa偶nych awarii

1
Numer wpisu


2
Nazwa dokumentu


3
Zakres przedmiotowy dokumentu


4
Data i miejsce sporz膮dzenia dokumentu


5
Zamawiaj膮cy wykonanie dokumentu (w tym REGON)


6
Wykonawca dokumentu (w tym REGON)


7
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


8
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


9
Numery innych kart w wykazie dotycz膮cych podmiotu, kt贸ry opracowa艂 dokument


10
Numery innych kart w wykazie dotycz膮cych podmiotu, kt贸ry zam贸wi艂 wykonanie dokumentu


11
UwagiFormularz G - karta informacyjna dla wykaz贸w, zawieraj膮cych informacje i dane o zakresie korzystania ze 艣rodowiska

Lp.
Wykaz, zawieraj膮cy informacje i dane o zakresie korzystania ze 艣rodowiska

1
Numer wpisu


2
Zakres przedmiotowy dokumentu


3
Podmiot korzystaj膮cy ze 艣rodowiska, kt贸rego dokument dotyczy (imi臋 i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)


4
Okres, kt贸rego dokument dotyczy, i data z艂o偶enia wykazu


5
Informacja, czy wydano decyzj臋 w trybie art. 288 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony 艣rodowiska


6
Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


7
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


8
Numery innych kart w wykazie dotycz膮cych jednostki organizacyjnej, kt贸rej wykaz/informacja dotyczy


9
UwagiFormularz H - karta informacyjna dla zg艂oszenia instalacji, z kt贸rej emisja nie wymaga pozwolenia, a kt贸rej eksploatacja wymaga zg艂oszenia

Lp.
Zg艂oszenie instalacji, z kt贸rej emisja nie wymaga pozwolenia, a kt贸rej eksploatacja wymaga zg艂oszenia

1
Numer wpisu


2
Zakres przedmiotowy zg艂oszenia


3
Znak sprawy


4
Data zg艂oszenia


5
Podmiot zg艂aszaj膮cy instalacj臋 (imi臋 i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)


6
Wyszczeg贸lnienie za艂膮cznik贸w do zg艂oszenia instalacji


7
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


8
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


9
Numery innych wpis贸w w wykazie dotycz膮cych jednostki organizacyjnej zg艂aszaj膮cej instalacj臋


10
UwagiFormularz I - karta informacyjna dla innych dokument贸w

Lp.
Inne dokumenty

1
Numer i data wpisu


2
Dokument (np. jego nazwa)


3
Zakres przedmiotowy dokumentu


4
Data i miejsce sporz膮dzenia dokumentu


5
Zamawiaj膮cy wykonanie dokumentu (w tym REGON)


6
Wykonawca dokumentu (w tym REGON)


7
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa kom贸rki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)


8
Zastrze偶enia dotycz膮ce nieudost臋pniania informacji


9
Uwagi
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC36 KB POBIERZwniosek o wydanie dac. 艣rod. 7624-1-0912.01.2009 14:44223
.DOC35.5 KB POBIERZwniosek o wydanie dec. 艣rod. 7624-2-0912.01.2009 14:45159
?36 KB POBIERZwniosek o wydanie dec. 艣rod. 7624-3-0902.02.2009 11:03161
.DOC37.5 KB POBIERZdecyzja o 艣rod. uwarunkowaniach 7624-3-0913.03.2009 16:50146
.DOC132 KB POBIERZdecyzje o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 z 09 r.07.07.2009 10:30165
.DOC36.5 KB POBIERZwniosek 7624-12-0920.10.2009 10:02162
.DOC38 KB POBIERZdec. o 艣rod uwar.7624-12-0910.11.2009 15:48151
?37 KB POBIERZwniosek 7624-1-1027.04.2010 09:51135
?10.5 KB POBIERZdec. o 艣rod uwar.7624-1-1013.07.2010 15:32119
.DOC37.5 KB POBIERZdec. o 艣rod. uwar. 7624-1-1013.07.2010 15:40116
.DOC37 KB POBIERZBIP-pub wszccz臋ccia22.07.2010 15:43104
.DOC37 KB POBIERZwniosek o wyd dec 3-1022.07.2010 15:45144
.DOC37 KB POBIERZ7624-4-10 - pubikacja wszcz臋cia22.07.2010 15:46127
.DOC37 KB POBIERZ7624-2-10 - publikacja wniosku22.07.2010 15:48127
.DOC37.5 KB POBIERZdec. o 艣rod. uwar. 7624-1-1023.07.2010 10:01125
.DOC37.5 KB POBIERZdec. 艣rod-2-1007.09.2010 10:08116
.DOC37.5 KB POBIERZdec. 艣rod.-3-1007.09.2010 10:09118
.DOC37.5 KB POBIERZdec. 艣rod. -4-1007.09.2010 10:10129
.DOC37.5 KB POBIERZBIP-6220/1/11-wniosek o wydanie decyzji08.03.2011 15:53132
.DOC35 KB POBIERZ7624-1-11 publikacja decyzji25.03.2011 16:39159
.DOC37 KB POBIERZIPPR.1.2.2011 - publikacja wszcz臋cia13.06.2011 16:44114
.DOC37.5 KB POBIERZIPPR.1.2.2011 BIP.Publikacja decc04.08.2011 14:11111

Autor : T. Nowicki
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Nowicki
Data wprowadzenia : 2009-01-12 14:39:28
Data ostatniej modyfikacji : 12.01.2009 14:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1502licznik odwiedzin: 2182358