logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
2 sesja Rady Gminy Latowicz

4 grudnia 2006 roku

PROTOK脫艁 NR II/06

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 4 grudnia 2006 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Z艂o偶enie 艣lubowania przez W贸jta Gminy.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w statucie gminy Latowicz.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie gminy Latowicz.
8. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy r贸偶ne.
10. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Pan radny Witold K艂os zapyta艂, czy w艂a艣ciwe jest, 偶e najpierw w porz膮dku obrad umieszczone jest ustalenie sk艂ad贸w osobowych komisji a dopiero p贸藕niej dokonanie zmian w statucie, kt贸re maj膮 przecie偶 dotyczy膰 w艂a艣nie komisji.
Sekretarz Gminy wyja艣ni艂a, 偶e kolejno艣膰 nie ma w tym przypadku znaczenia.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych innych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Stanis艂aw Parol zg艂osi艂 wniosek dotycz膮cy budowy drogi dojazdowej do p贸l i gospodarstw rolnych prowadz膮cej od skrzy偶owania drogi powiatowej z drog膮 gminn膮 w kierunku drogi wojew贸dzkiej w Budach Wielgoleskich. Pan radny poinformowa艂, 偶e droga ta ma charakter bardzo piaszczysty - sta艂a si臋 obecnie nieprzejezdna ze wzgl臋du na bardzo wysokie koleiny. Stan taki utrzymuje si臋 zar贸wno w okresie suszy jak te偶 przy opadach deszczu. Z powy偶szych wzgl臋d贸w droga ta nie nadaje si臋, aby w okresie zimowym obj膮膰 j膮 od艣nie偶aniem. Pan Parol zaproponowa艂, aby W贸jt zg艂osi艂 przedmiotow膮 drog臋 do budowy w oparciu o fundusze ochrony grunt贸w rolnych. Pan radny powiedzia艂, i偶 taki wniosek zg艂asza艂 ju偶 W贸jtowi w ubieg艂ej kadencji (ok. 2 lata temu) i nie otrzyma艂 偶adnej odpowiedzi.
Nast臋pnie p. Stanis艂aw Parol zg艂osi艂 powy偶szy wniosek w formie pisemnej na r臋ce Przewodnicz膮cego Rady, a Przewodnicz膮cy przekaza艂 go W贸jtowi Gminy (kopia wniosku w za艂膮czeniu do protoko艂u).


4
Z艁O呕ENIE 艢LUBOWANIA PRZEZ W脫JTA GMINY

Pani Wies艂awa Proczka - Przewodnicz膮ca Gminnej Komisji Wyborczej w Latowiczu wr臋czy艂a p. Bogdanowi 艢wi膮tkowi-G贸rskiemu za艣wiadczenie o wyborze na w贸jta. Nast臋pnie p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy z艂o偶y艂 艣lubowanie wypowiadaj膮c pe艂n膮 tre艣膰 艣lubowania w贸jta gminy zawartego w ustawie o samorz膮dzie gminnym tj.: "Obejmuj膮c urz膮d w贸jta gminy, uroczy艣cie 艣lubuj臋, 偶e dochowam wierno艣ci prawu, a powierzony mi urz膮d sprawowa膰 b臋d臋 tylko dla dobra publicznego i pomy艣lno艣ci mieszka艅c贸w gminy." "Tak mi dopom贸偶 B贸g."

5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE POWO艁ANIA I USTALENIA SK艁AD脫W OSOBOWYCH STA艁YCH KOMISJI RADY GMINY LATOWICZ

Sekretarz Gminy powiedzia艂a, aby radni zastanowili si臋 czy w dniu dzisiejszym chc膮 wybra膰 sk艂ady 3 komisji (zgodnie z projektem uchwa艂y), kt贸re po zmianach w statucie przejm膮 kompetencje 2 pozosta艂ych, czy te偶 pozostaj膮 przy starych zasadach - czyli 5 komisjach.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nie jest przeciwny zmianie polegaj膮cej na zmniejszeniu liczby komisji do 2 i cz艂onkostwie radnego tylko w jednej komisji ale jednocze艣nie chcia艂 zauwa偶y膰, i偶 w poprzedniej kadencji dla niego jako nowego radnego cz艂onkostwo w dw贸ch komisjach pomog艂o we wdro偶eniu si臋 w prac臋 radnego - by膰 mo偶e by艂oby to korzystne dla nowych radnych tak偶e w obecnej kadencji.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e wraz ze zmian膮 ilo艣ci komisji proponowana jest tak偶e zmiana formy wyp艂acania diet radnym. By艂yby one wyp艂acane nie za ka偶de posiedzenie, ale w formie ustalonego miesi臋cznego rycza艂tu. Proponowana kwota diety to 250z艂 miesi臋cznie. Daje to 3000z艂 rocznie - takiej wielko艣ci diety otrzymywali maksymalnie radni (艣rednio) miesi臋cznie przy poprzednim systemie wyp艂acania diet. Okre艣lenia wymaga jeszcze kwestia potr膮ce艅 w dietach za nieobecno艣ci - ale to ju偶 jest do ustalenia przez samych radnych - s膮 r贸偶ne mo偶liwo艣ci np. potr膮cenie za ka偶d膮 nieobecno艣膰 okre艣lonej kwoty. Proponowany system ma na celu usprawnienie pracy zar贸wno radnym jak i Urz臋dowi Gminy. Nie b臋dzie ju偶 dochodzi艂o do sytuacji, gdy przed ka偶d膮 sesj膮 ka偶dy radny jako cz艂onek dw贸ch komisji wys艂uchiwa艂 2 razy tego samego od W贸jta i pracownik贸w Urz臋du.
Pan radny Witold K艂os powiedzia艂, 偶e jest za tym, aby pozosta膰 przy starych zasadach tzn. 5 komisjach i pracy ka偶dego radnego w dw贸ch komisjach. Pan K艂os powiedzia艂, i偶 kompetencje poszczeg贸lnych komisji nie pokrywaj膮 si臋 dlatego zmniejszanie ich ilo艣ci i skumulowanie kompetencji 5 komisji w 3 nowych uwa偶a za zb臋dne - zw艂aszcza, 偶e nie przyniesie to oszcz臋dno艣ci finansowych. Pan radny stwierdzi艂 ponadto, i偶 jego zdaniem zrycza艂towana dieta oznacza brak motywacji dla radnego. Pan K艂os powiedzia艂, 偶e zg艂asza formalny wniosek, aby nie dokonywa膰 proponowanych zmian w statucie i pozostawi膰 5 komisji pracuj膮cych na starych zasadach.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e jego zdaniem radni mogliby obawia膰 si臋 "zamachu na kas臋", ale z tego co s艂yszy takiego zamachu nie ma.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e "nikt tu nie m贸wi o kasie".
Pan Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e ilo艣膰 posiedze艅 komisji b臋dzie mo偶na dowolnie ustali膰 wg. potrzeb danej komisji, natomiast proponowane zmiany uwa偶a za uzasadnione, bowiem sytuacj臋, w kt贸rej b臋d膮c w dw贸ch komisjach zapoznawa艂 si臋 przed ka偶d膮 sesj膮 dwukrotnie z t膮 sam膮 tematyk膮 uwa偶a za zb臋dn膮, niew艂a艣ciw膮.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e oczywi艣cie komisje maj膮 r贸偶ne dziedziny zainteresowania, ale jak przyjrze膰 si臋 np. planom pracy komisji na 2006 r. to np. w czerwcu i maju 3 komisje jad膮 do szk贸艂 sprawdzi膰 potrzeby remontowe w szko艂ach - p贸藕niej w sierpniu 3 komisje jad膮 do szk贸艂 sprawdzi膰 przygotowanie do rozpocz臋cia nowego roku szkolnego itd. - tematy powtarza艂y si臋.
Pan radny S艂awomir Odziemczyk powiedzia艂, 偶e jest nowym radnym, ale opowiada si臋 za proponowanym zmniejszeniem liczby komisji do 3 i rozbudowaniem ich zakresu dzia艂ania o zakres 2 likwidowanych komisji.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e proponuje przeg艂osowa膰 omawian膮 kwesti臋 i zamkn膮膰 dyskusj臋 w tej sprawie, bowiem w przypadku, gdy zdecydowana wi臋kszo艣膰 radnych jest za proponowanymi zmianami dyskusja dalsza nie ma sensu.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by by膰 dobrze zrozumiany - nie chodzi mu w tej sprawie absolutnie o pieni膮dze. Nie upiera si臋 przy tym, aby nie dokonywa膰 zmian.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e proponuje, aby w przypadku usprawiedliwionej nieobecno艣ci nie potr膮ca膰 radnemu za nieobecno艣膰 na posiedzeniu cz臋艣ci nale偶nej diety.
W贸jt Gminy wyja艣ni艂, 偶e sprawami diet Rada b臋dzie si臋 zajmowa膰 na jednej z kolejnych sesji.
Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie wniosek p. radnego Witolda K艂osa, aby nie dokonywa膰 proponowanych zmian w Statucie Gminy i pozostawi膰 liczb臋 5 komisji.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 3 g艂osami "za" przy 10 g艂osach "przeciw" oraz 2 "wstrzymuj膮cych" odrzuci艂a wniosek p. Witolda K艂osa.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e nale偶y teraz ustali膰 sk艂ady osobowe 3 komisji: Rewizyjnej, Planowania Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa. Przewodnicz膮cy Rady wyja艣ni艂, 偶e Rada b臋dzie g艂osowa艂a nad ka偶dym zg艂oszonym do sk艂adu komisji kandydatem. Pi臋ciu kandydat贸w z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 g艂os贸w wejdzie w sk艂ad danej komisji. Przewodnicz膮cy poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w do Komisji Rewizyjnej.
Zg艂oszono nast臋puj膮cych kandydat贸w:
1) Cecylia Pielasa
2) Wies艂aw 艢wi膮tek
3) Stanis艂aw Parol
4) Marek Skrzycki
5) Witold K艂os
6) Tadeusz Szczepa艅czyk
7) Iwona Bontruk
8) Wojciech Olko
Wszystkie zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Nast臋pnie przeprowadzono seri臋 g艂osowa艅 nad ka偶dym zg艂oszonym kandydatem.
W wyniku przeprowadzonych g艂osowa艅 poszczeg贸lni kandydaci otrzymali nast臋puj膮c膮 ilo艣膰 g艂os贸w:
1) Cecylia Pielasa - 14 "za" - 1 "wstrzymuj膮cy"
2) Wies艂aw 艢wi膮tek - 12 "za" - 3 "wstrzymuj膮ce"
3) Stanis艂aw Parol - 4 "za" - 11 "wstrzymuj膮cych"
4) Marek Skrzycki - 13 "za" - 2 "wstrzymuj膮ce"
5) Witold K艂os - 3 "za" - 12 "wstrzymuj膮cych"
6) Tadeusz Szczepa艅czyk - 11 "za" - 4 "wstrzymuj膮ce"
7) Iwona Bontruk - 10 "za" - 5 "wstrzymuj膮cych"
8) Wojciech Olko - 7 "za" - 8 "wstrzymuj膮cych"
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w wyniku przeprowadzonego g艂osowania do sk艂adu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
1) Cecylia Pielasa
2) Wies艂aw 艢wi膮tek
3) Marek Skrzycki
4) Tadeusz Szczepa艅czyk
5) Iwona Bontruk
Przewodnicz膮cy poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w do Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w.
Zg艂oszono nast臋puj膮cych kandydat贸w:
1) Hanna Zawadka
2) Wojciech Olko
3) Jan Doma艅ski
4) S艂awomir Odziemczyk
5) Robert Skwara
6) Stanis艂aw Parol
7) Witold K艂os
Wszystkie zg艂oszone osoby wyrazi艂y zgod臋 na kandydowanie.
Nast臋pnie przeprowadzono seri臋 g艂osowa艅 nad ka偶dym zg艂oszonym kandydatem.
W wyniku przeprowadzonych g艂osowa艅 poszczeg贸lni kandydaci otrzymali nast臋puj膮c膮 ilo艣膰 g艂os贸w:
1) Hanna Zawadka - 13 "za" - 2 "wstrzymuj膮ce"
2) Wojciech Olko - 11 "za" - 4 "wstrzymuj膮ce"
3) Jan Doma艅ski - 10 "za" - 5 "wstrzymuj膮cych"
4) S艂awomir Odziemczyk - 13 "za" - 2 "wstrzymuj膮ce"
5) Robert Skwara - 11 "za" - 4 "wstrzymuj膮ce"
6) Stanis艂aw Parol - 8 "za" - 7 "wstrzymuj膮cych"
7) Witold K艂os - 7 "za" - 8 "wstrzymuj膮cych"
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w wyniku przeprowadzonego g艂osowania do sk艂adu Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w wybrani zostali:
1) Hanna Zawadka
2) Wojciech Olko
3) Jan Doma艅ski
4) S艂awomir Odziemczyk
5) Robert Skwara
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e wobec powy偶szego pozostali radni w liczbie pi臋ciu, kt贸rzy nie otrzymali jeszcze przydzia艂u do pracy w komisjach skierowani s膮 do pracy w Komisji Rolnictwa.
S膮 to nast臋puj膮cy radni:
1) Stanis艂aw Kowalski
2) Miros艂aw Listopad
3) Kazimierz Seku艂a
4) Witold K艂os
5) Stanis艂aw Parol
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy poprosi艂, aby radni wybrani do poszczeg贸lnych komisji dokonali spo艣r贸d siebie wyboru przewodnicz膮cych i ewentualnie zast臋pc贸w komisji.
Dokonano nast臋puj膮cego wyboru:
1) Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Szczepa艅czyk - Przewodnicz膮cy
Marek Skrzycki - Zast臋pca
2) Komisja Planowania Bud偶etu i Finans贸w:
Robert Skwara - Przewodnicz膮cy
Hanna Zawadka - Zast臋pca
3) Komisja Rolnictwa:
Witold K艂os - Przewodnicz膮cy
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie proponowany sk艂ad Komisji Rewizyjnej wraz z ustalonymi funkcjami Przewodnicz膮cego i Zast臋pcy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" powo艂a艂a Komisj臋 Rewizyjn膮 w proponowanym sk艂adzie.
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie proponowany sk艂ad Komisji Planowania Bud偶etu i Finans贸w wraz z ustalonymi funkcjami Przewodnicz膮cego i Zast臋pcy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie powo艂a艂a Komisj臋 Planowania bud偶etu i Finans贸w w proponowanym sk艂adzie.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie proponowany sk艂ad Komisji Rolnictwa wraz z ustalonymi funkcjami Przewodnicz膮cego i Zast臋pcy.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" powo艂a艂a Komisj臋 Rolnictwa w proponowanym sk艂adzie
Uchwa艂a Nr II/3/06 w sprawie powo艂ania i ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy Latowicz stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a, 偶e tak jak by艂o to ju偶 przedstawiane proponowane zmiany maj膮 polega膰 na zmniejszeniu liczby Sta艂ych Komisji Rady Gminy z 5 do 3 oraz przej臋ciu zakresu obowi膮zk贸w przez powsta艂e komisje od 2 likwidowanych.
W wyniku dokonanych zmian powstan膮 3 nast臋puj膮ce komisje:
1) Komisja Rewizyjna.
2) Komisja Bud偶etu, Finans贸w, Zdrowia, Spraw socjalnych, O艣wiaty i Kultury Fizycznej.
3) Komisja Rolnictwa, Bezpiecze艅stwa Publicznego, Ochrony Przeciwpo偶arowej i Ochrony 艢rodowiska.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy Rady podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz - uchwa艂a Nr II/4/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZARZ膭DZENIA WYBOR脫W DO ORGAN脫W WYKONAWCZYCH SO艁ECTW NA TERENIE GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Pani sekretarz wyja艣ni艂a, 偶e wraz z zako艅czeniem kadencji Rady Gminy ko艅czy si臋 kadencja organ贸w wykonawczych so艂ectw i zachodzi konieczno艣膰 ich ponownego wyboru.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e projekt uchwa艂y zak艂ada przeprowadzenie zebra艅 z wyborem so艂tys贸w do ko艅ca stycznia 2007 r.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do organ贸w wykonawczych so艂ectw na terenie gminy Latowicz - uchwa艂a Nr II/5/06 stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

8
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e p. radny Stanis艂aw Parol otrzyma na z艂o偶ony podczas dzisiejszej sesji wniosek odpowied藕 pisemn膮.


9
SPRAWY R脫呕NE

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, ze na najbli偶szych posiedzeniach Komisji wszyscy radni otrzymaj膮 do wype艂nienia o艣wiadczenia maj膮tkowe.
Pan Przewodnicz膮cy poprosi艂, aby wszyscy wype艂nili o艣wiadczenia i z艂o偶yli je do niego na najbli偶szej Sesji Rady.

Nast臋pnie ustalono, ze kolejna sesja Rady Gminy odb臋dzie si臋 w dniu 11 grudnia 2006 r. o godzinie 1000.

Pan radny Stanis艂aw Kowalski zapyta艂 p. W贸jta czy na terenie gminy pracuje obecnie lub b臋dzie pracowa膰 w najbli偶szym czasie r贸wniarka. Pan Kowalski powiedzia艂, 偶e s膮 trudno艣ci z przejazdem na drogach gminnych gruntowych na terenie Wielgolasu. S膮 tam obecnie bardzo du偶e ubytki w nawierzchni. Pan radny stwierdzi艂, 偶e jego zdaniem obecnie pogoda jest w艂a艣ciwa, aby przeprowadzi膰 na tych drogach niezb臋dne prace r贸wniark膮.

Pan radny S艂awomir Odziemczyk poinformowa艂, 偶e du偶e ubytki w nawierzchni wyst臋puj膮 na ul. Grundowej w Latowiczu.
Pan radny stwierdzi艂, i偶 w tym przypadku wskazane by艂oby uzupe艂nienie, zasypanie ubytk贸w takim samym kruszywem jakie by艂o ju偶 na ul. Grundowej stosowane oraz nast臋pnie ubicie zasypanych do艂k贸w.

Pan Ryszard Podobas - so艂tys ze Stawku zapyta艂 o stan prac w sprawie przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w.
W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e zako艅czone zosta艂y prace zwi膮zane z badaniami gruntu. Wyniki zosta艂y przekazane do UG oraz do projektanta. Teraz projektant powinien dojecha膰 do ka偶dej osoby w celu ustalenia ju偶 ostatecznej lokalizacji przydomowej oczyszczalni.
W projekcie bud偶etu te oczyszczalnie s膮 zaplanowane na lata 2007-2008 - jak b臋dzie to tak naprawd臋 b臋dzie zale偶a艂o od zako艅czenia sprawy zwi膮zanej z dofinansowaniem budowy Sali sportowej w Latowiczu - wtedy b臋dzie wiadomo na co nas b臋dzie sta膰.

Pan Stanis艂aw Parol zapyta艂 czy s膮 znane wst臋pne koszty tych oczyszczalni, poniewa偶 mo偶e nie trzeba b臋dzie a偶 tak du偶ych 艣rodk贸w z bud偶etu - chodzi o spodziewane dofinansowanie. Mo偶e wtedy nale偶a艂oby przyst膮pi膰 do wykonania za jednym razem wi臋kszej ilo艣ci oczyszczalni ni偶 jest to planowane - mo偶e w takim przypadku wykonawca zszed艂by z ceny
W贸jt powiedzia艂, 偶e z wylicze艅 wynika, i偶 b臋dzie to koszt ok.15ty艣.z艂 brutto za jedn膮 oczyszczalni臋. S膮 dwie metody wyst臋powania o dofinansowanie. Albo do WFO艢iGW - wtedy trzeba mie膰 10% wk艂adu w艂asnego aby po偶yczy膰 od nich pieni膮dze, kt贸re s膮 p贸藕niej umarzane w 35% - albo z UE czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego - tutaj nie ma jeszcze rozporz膮dzenia czyli nie ma okre艣lonych szczeg贸艂owych zasad. Je艣li sprawdz膮 si臋 przewidywania, to mo偶e si臋 okaza膰, i偶 nie b臋dzie tu wymagany tak du偶y wk艂ad w艂asny jak to mia艂o miejsce dotychczas przy korzystaniu ze 艣rodk贸w z UE (15%-30%). Nie jest to jednak pewne i nie wiadomo dok艂adnie kiedy ten program ruszy - prawdopodobnie dopiero w po艂owie 2007 r. i by膰 mo偶e skorzystanie z niego b臋dzie mo偶liwe dopiero w 2008 r.

Pan radny Witold K艂os poinformowa艂, i偶 pewna firma z Garwolina robi艂a w 2006 r. przydomowe oczyszczalnie za 2,5 ty艣.z艂 (艂膮cznie z projektem).

Pan Marian Fijo艂ek - so艂tys z D膮br贸wki poinformowa艂, 偶e w bardzo z艂ym stanie jest nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku od Latowicza do D膮br贸wki. Pan so艂tys powiedzia艂, 偶e droga ta by艂a niedawno naprawiana przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych po zniszczeniu jej przez transport 偶wiru, ale chyba by艂a wadliwie naprawiona bowiem obecnie s膮 ju偶 w niej 20cm ubytki. Pan so艂tys powiedzia艂, 偶e jego zdaniem drogi tej w obecnym stanie nie mo偶na zostawi膰 na zim臋.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e zarz膮dc膮 drogi jest Powiat Mi艅ski. Droga zosta艂a naprawiona przez Powiat chyba z艂膮 technologi膮, poniewa偶 wida膰, 偶e masa bitumiczna nie przyklei艂a si臋 w prawid艂owy spos贸b do podbudowy. W ubytkach wida膰, 偶e p臋kni臋ta jest tylko warstwa wierzchnia. By膰 mo偶e jest to zwi膮zane ze z艂膮 nak艂adk膮 bitumiczn膮. Mo偶liwe, 偶e kiedy艣 zrobiono te偶 za ma艂y podk艂ad ze 偶wiru - wybrano za ma艂o torfu. Robione s膮 obecnie badania laboratoryjne. Uszkodzenia te widzia艂 osobi艣cie Starosta podczas ostatniej wizyty na sesji rady w Latowiczu. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e nie co liczy膰 na to, i偶 przed zim膮 zostanie przeprowadzona jaka艣 gruntowna naprawa. B臋dzie natomiast prawdopodobnie przeprowadzone uzupe艂nienie ubytk贸w poprzez wstrzykni臋cie w nie masy bitumicznej. Na wiosn臋 firma w ramach gwarancji b臋dzie naprawia艂a drog臋.

Pan radny Stanis艂aw Parol poruszy艂 spraw臋 transportu kruszywa z Transboru 40-tonowymi samochodami. Mieszka艅cy skar偶膮 si臋 na to twierdz膮c, 偶e tak u偶ytkowana droga ulegnie szybkiej dewastacji.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e jedyne. Co mo偶na zrobi膰 to w porozumieniu z Zarz膮dem Dr贸g Powiatowych ustawia膰 znaki o ograniczeniu tona偶u.
Pani so艂tys z Bor贸wka powiedzia艂a, 偶e znaki stoj膮, ale zakazy nie s膮 przestrzegane.
W贸jt powiedzia艂, 偶e jedyn膮 mo偶liwo艣ci膮 jest pisanie skarg - 艣ci膮ganie s艂u偶by drogowej i Policji.
Pan Parol powiedzia艂, 偶e sugestie mieszka艅c贸w id膮 w tym kierunku, aby W贸jt spr贸bowa艂 si臋 porozumie膰 z w艂a艣cicielami kruszywa, aby partycypowali w kosztach napraw nawierzchni drogi.
W贸jt powiedzia艂, 偶e zorganizuje spotkanie z w艂a艣cicielami kruszywa. Naprawiali ju偶 oni odcinek drogi z Bud Wielgoleskich do Starogrodu ale jest to ju偶 zepsute. Na spotkaniu poinformuj臋 ich jakie s膮 ograniczenia w tona偶u i jakie mo偶emy podj膮膰 dzia艂ania w przypadku ich nie przestrzegania.

Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e je艣li chodzi o prac臋 r贸wniarki to pogoda jest wprawdzie dzisiaj dobra ale jest ju偶 zapowiadane jej pogorszenie i u偶ycie teraz r贸wniarki wi膮za艂oby si臋 z ryzykiem.

Pani Hanna Banasiak - so艂tys z Latowicza zapyta艂a o budynek po by艂ej mleczarni w Latowiczu. Powiedzia艂a, 偶e teren jest zdewastowany i nie jest zabezpieczony przed dost臋pem z zewn膮trz. Dzieci urz膮dzaj膮 tam sobie zabawy - jest to niebezpieczne.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e wielokrotnie rozmawia艂 w tej sprawie z prezesem fundacji, kt贸ra jest w艂a艣cicielem obiektu i prezes obiecywa艂, 偶e wszystko b臋dzie uporz膮dkowane. Niestety obietnicy nie spe艂ni艂. Napisane te偶 zosta艂o pismo upominaj膮ce, kt贸rego p. prezes nie odebra艂. Podatki s膮 艣ci膮gane na drodze egzekucji poprzez Urz膮d Skarbowy.


10
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 15 radnych, 14 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

11
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 II sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 10:57:09
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 10:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1076licznik odwiedzin: 2206258