logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
9 sesja Rady Gminy Latowicz

31 maja 2007 roku

PROTOK脫艁 NR IX/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 31 maja 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecni: p. Iwona Bontruk), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta Gminy,
2. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
3. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie Gminy Latowicz na rok 2007.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem "Budowy przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz".
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem "Termomodernizacji obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gminy Latowicz: O艣rodka Zdrowia w Latowiczu, O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie, Posterunku Policji w Latowiczu.".
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu.
8. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady w okresie mi臋dzy sesjami.
9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
10. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy r贸偶ne.
12. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta poprosi艂 o wprowadzenie do porz膮dku obrad punktu PN.: "Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn: Wymiana cz臋艣ci 偶eliwnej sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami w m. Latowicz - I etap ul. 艢w. Ducha. Pan Osi艅ski zaproponowa艂 w艂膮czenie w/w punktu jako pkt. "4a" do porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod g艂osowanie propozycj臋 zg艂oszon膮 przez Zast臋pc臋 W贸jta.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie wyrazi艂a zgod臋 na w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu zaproponowanego przez Zast臋pc臋 W贸jta i umieszczenie go w porz膮dku obrad jako pkt. "4a".
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych innych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami "za" przy 2 "wstrzymuj膮cych" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007 - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


4a
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM ZADANIA PN: WYMIANA CZ臉艢CI 呕ELIWNEJ SIECI WODOCI膭GOWEJ WRAZ Z PRZY艁膭CZAMI W M. LATOWICZ - I ETAP UL. 艢W. DUCHA.


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e po偶yczka b臋dzie zaci膮gni臋ta na kwot臋 313ty艣.z艂. na okres 3 lat ewentualne umorzenie wynosi 35%.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pytan i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" (jeden z radnych nie wzi膮艂 udzia艂u w glosowaniu) podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn: Wymiana cz臋艣ci 偶eliwnej sieci wodoci膮gowej wraz z przy艂膮czami w m. Latowicz - I etap ul. 艢w. Ducha - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM "BUDOWY PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W WE WSIACH GMINY LATOWICZ"


Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e po偶yczka b臋dzie zaci膮gni臋ta na kwot臋 1mln.300ty艣.z艂. na okres 3 lat ewentualne umorzenie wynosi 35%.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem "Budowy przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz" - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM "TERMOMODERNIZACJI OBIEKT脫W U呕YTECZNO艢CI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LATOWICZ: O艢RODKA ZDROWIA W LATOWICZU, O艢RODKA ZDROWIA W WIELGOLESIE, POSTERUNKU POLICJI W LATOWICZU"

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e po偶yczka b臋dzie zaci膮gni臋ta na kwot臋 ok. 90ty艣.z艂. na okres 3 lat ewentualne umorzenie wynosi 30%.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e gmin臋 czeka obecnie wydatkowanie 艣rodk贸w na dostosowanie obiekt贸w O艣rodk贸w Zdrowia - w tej sytuacji zastanawia si臋, czy ta proponowana uchwa艂a o termomodernizacji jest zasadna - mo偶e lepiej najpierw podj膮膰 uchwa艂臋 o przej臋ciu, zdecydowa膰 o opracowaniu projekt贸w przebudowy a dopiero p贸藕niej decydowa膰 si臋 ew. na przeprowadzenie termomodernizacji, kiedy b臋dzie ju偶 wiadomo jak ma wygl膮da膰 bry艂a budynk贸w po przebudowie - 偶eby nie okaza艂o si臋, 偶e b臋d膮 p贸藕niej jakie艣 problemy techniczne.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e ca艂y czas s膮 prowadzone prace odno艣nie dostosowania O艣rodk贸w Zdrowia do wymaga艅 UE - obiekty ogl膮da艂 fachowiec z uprawnieniami - okaza艂o si臋, 偶e konieczna przebudowa nie b臋dzie musia艂a obejmowa膰 zmian konstrukcyjnych takich jak np. dobudowa, wybijanie dodatkowych okien itp. - w zwi膮zku z tym nie ma przeciwwskaza艅 do tego, aby zaj膮膰 si臋 elewacj膮 tych budynk贸w oraz wymiana okien. Obecnie gmina ma na ten cel przyznan膮 po偶yczk臋 wi臋c nale偶a艂oby j膮 wykorzysta膰. P贸藕niej trzeba b臋dzie szuka膰 pieni臋dzy na prace konieczne do wykonania wewn膮trz budynk贸w.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chodzi艂o mu zw艂aszcza o spraw臋 OZ w Wielgolesie, bowiem z tego co wie b臋dzie tam konieczna znacznie wi臋ksza przebudowa ni偶 w Latowiczu, ale je艣li fachowiec wypowiedzia艂 si臋, 偶e bry艂a budynku nie ulegnie zmianie to widocznie tak ma by膰.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy powiedzia艂a, 偶e na dzie艅 dzisiejszy punktem wyj艣cia w kwestii przebudowy obu OZ jest to, 偶e "mie艣cimy si臋 w tej bryle, kt贸ra jest tzn. nie wychodzimy na zewn膮trz".
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e na poprzedniej sesji pyta艂 o koszty przebudowy - dostosowania OZ na terenie gminy i jak dot膮d nie uzyska艂 odpowiedzi jakie to b臋d膮 koszty a co za tym idzie - czy ca艂e przedsi臋wzi臋cie ma w og贸le sens.
Pani Sekretarz poinformowa艂a, 偶e nie dysponuje danymi szacunkowymi ale trzeba wzi膮膰 pod uwag臋, i偶 ceny materia艂贸w budowlanych ostatnio bardzo szybko si臋 zwi臋kszaj膮 i dane na dzisiaj nie by艂yby aktualne w momencie prowadzenia prac. Niezale偶nie od powy偶szego trzeba wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e obecnie nie ma innego wyj艣cia ni偶 zainwestowanie w te przebudowy przy za艂o偶eniu, ze gmina chce prowadzi膰 na swoim terenie OZ. Koszty na pewno b臋d膮 du偶e i tego nie ma co ukrywa膰. W gr臋 wchodzi m.in. dostosowanie gabinet贸w ale tak偶e wiele innych rzeczy. Ponadto radni musz膮 si臋 liczy膰 z tym, 偶e po utworzeniu gminnego ZOZ b臋d膮 te偶 koszty organizacyjno-administracyjne.
Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e aktualnie nie ma jeszcze kosztorysu bowiem programy dostosowawcze nie s膮 jeszcze zaakceptowane przez SANEPID - na razie s膮 propozycje lekarzy m贸wi膮ce o tym jak np. maj膮 by膰 rozwi膮zane gabinety, korytarze - fachowiec sprawdza艂, w jaki spos贸b mo偶na te zmiany dostosowawcze zrobi膰, aby pozwoli艂y na to uwarunkowania konstrukcyjne budynk贸w - te propozycje, ustalenia zosta艂y przekazane do SANEPIDU, ale nie ma sensu robi膰 kosztorysu do chwili, gdy projekty dostosowawcze nie zostan膮 przez SANEPID pozytywnie zaopiniowane, bo mo偶e si臋 okaza膰, 偶e co艣 trzeba b臋dzie zaplanowa膰 inaczej.
Pan radny Marek Skrzycki zapyta艂, czy w takim razie ma to tak rozumie膰, 偶e upada ca艂kowicie wspominana wcze艣niej koncepcja budowy nowego OZ ?
Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e nie ma szans, aby do 2008 r. wyrobi膰 si臋 z ewentualn膮 budow膮.
Zast臋pca W贸jta doda艂, 偶e nie wie czy by艂oby przyzwolenie spo艂eczne dla budowy tylko jednego OZ. Zast臋pca W贸jta wyja艣ni艂 tak偶e, i偶 wprawdzie w tytule uchwa艂y jest mowa o obiekcie posterunku policji ale ta sprawa zosta艂a wycofana i pozosta艂a tylko formalnie bowiem tak brzmia艂a tre艣膰 wniosku z艂o偶onego do WFO艢iGW.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem "Termomodernizacji obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gminy Latowicz: O艣rodka Zdrowia w Latowiczu, O艣rodka Zdrowia w Wielgolesie, Posterunku Policji w Latowiczu."- uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE UTWORZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy. Poinformowa艂a m.in. 偶e kolejnymi krokami po powo艂aniu SP ZOZ b臋dzie powo艂anie Rady Spo艂ecznej SP ZOZ, uchwalenie Statutu SP ZOZ oraz wyb贸r w drodze konkursu Kierownika SP ZOZ.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e cieszy si臋, 偶e Rada b臋dzie mog艂a na dzisiejszej sesji podj膮膰 uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania gminnego SP ZOZ bowiem by艂 i jest zwolennikiem takiego rozwi膮zania. Zdrowie mieszka艅c贸w jest natomiast wg. niego jednym z kluczowych spraw jakimi powinna Rada Gminy si臋 zajmowa膰. Pan radny poprosi艂 nast臋pnie p. mecenas aby w uchwale sprecyzowano, 偶e b臋dzie zagwarantowanie funkcjonowanie OZ w Wielgolesie - aby Rada Spo艂eczna nie zdecydowa艂a przypadkiem w przysz艂o艣ci, 偶e pozostanie tylko OZ w Latowiczu.
Pani Sekretarz wyja艣ni艂a, 偶e Rada Spo艂eczna SP ZOZ nie b臋dzie mia艂a kompetencji, aby o czym艣 takim zdecydowa膰.
Pani mecenas powiedzia艂a, 偶e w uchwale jest zapis, i偶 艣wiadczenia zdrowotne SP ZOZ b臋d膮 si臋 odbywa艂y w budynkach OZ w Latowiczu oraz OZ w Wielgolesie - 偶eby to zmieni膰 to Rada Gminy b臋dzie musia艂a podj膮膰 uchwa艂臋. Nast臋pnie p. mecenas wyja艣ni艂a, 偶e to o czym wspomnia艂 p. Parol b臋dzie w kompetencjach Rady Gminy a nie Rady Spo艂ecznej SP ZOZ.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e komisje Rady odby艂y spotkanie z lekarzami z terenu gminy i wniosek by艂 taki, 偶e zakres us艂ug dla mieszka艅c贸w po powo艂aniu SP ZOZ nie ulegnie zmianie na niekorzy艣膰 mieszka艅c贸w.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji, radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e w okresie miedzy sesjami pe艂ni艂 jak zwykle cotygodniowe dy偶ury w Urz臋dzie Gminy. Ponadto w dniu 10 maja uczestniczy艂 wraz z W贸jtem Gminy w spotkaniu z w艂a艣cicielk膮 apteki w Latowiczu, na kt贸rym uzyska艂 informacj臋, i偶 aktualnie dzia艂aj膮ce apteki nie musz膮 dostosowywa膰 si臋 do nowych wymog贸w - musz膮 robi膰 to tylko apteki rozpoczynaj膮ce dzia艂alno艣膰. W dniu 11 maja Przewodnicz膮cy wzi膮艂 udzia艂 w uroczysto艣ci 200 lat istnienia szko艂y w Wielgolesie. 15 maja by艂 na posiedzeniu Gminnego zarz膮du OSP. 21 maja odby艂 spotkanie z W贸jtem i p. dr Wojciechem S艂omskim w kwestii opieki zdrowotnej na terenie gminy. Nast臋pnie wzi膮艂 udzia艂 w poprzedzaj膮cych dzisiejsz膮 sesj臋 posiedzeniach komisji, kt贸re odby艂y si臋 w dniach 28, 29 i 30 maja.


9
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W zast臋pstwie W贸jta Gminy sprawozdanie z艂o偶y艂 p. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta.
Zast臋pca poinformowa艂 o nast臋puj膮cej dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami:
1) Przeanalizowanie i zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szk贸艂 oraz przekazanie ich do kuratorium o艣wiaty.
2) Przeprowadzenie przegl膮du Szko艂y Podstawowej w D臋bem Ma艂ym w zakresie bezpiecze艅stwa uczni贸w i sprawdzenia odpowiedniej opieki nad nimi - przegl膮du dokona艂a tzw. "tr贸jka" - w sk艂ad kt贸rej wchodzi m.in. przedstawiciel kuratorium i UG. Nie stwierdzono 偶adnych nieprawid艂owo艣ci.
3) Zawarcie akt贸w notarialnych na sprzeda偶 dzia艂ek.
4) Rozstrzygni臋cie przetargu na dostaw臋 偶wiru - wybrana zosta艂a oferta p. S艂awomira Niedka - cena: 29,28z艂 za 1m3.
5) Rozstrzygni臋cie przetargu na budow臋 drogi Latowicz - Wielgolas Kolonie (Nowiny) - najni偶sz膮 ofert臋 przedstawi艂o Przedsi臋biorstwo Budowy Dr贸g i Most贸w z Mi艅ska Mazowieckiego i ta oferta zosta艂a wybrana.
6) Rozstrzygni臋cie przetargu na budow臋 II etapu SUW w Chy偶ynach - wybrano ofert臋 firmy Hydrotechnika z Ignatek, kt贸ra by艂a ofert膮 najni偶sz膮.


10
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.

11
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Marek Skrzycki zapyta艂 czy jest robiony projekt techniczny na drog臋 na osiedlu w Latowiczu. Ponadto p. radny stwierdzi艂, 偶e aktualnie jest potrzeba wyr贸wnania tej drogi (s膮 du偶e do艂y).
Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e projektanci ogl膮dali ju偶 te drogi - w pierwszej kolejno艣ci trzeba si臋 jeszcze porozumie膰 z w艂a艣cicielem jednej dzia艂ki - chodzi o spraw臋 odwodnienia ul. Mickiewicza, kt贸ra jest zado艂owana. Je艣li si臋 to nie uda to trzeba b臋dzie zrobi膰 dro偶szy projekt z kanalizacj膮 deszczow膮. Je艣li chodzi o aktualny stan drogi to pracownik UG obejrzy jaka jest sytuacja i je艣li jest taka potrzeba to b臋dzie tam wys艂ana r贸wniarka.

Pan radny Stanis艂aw Parol zapyta艂 co dzieje si臋 aktualnie z Gminn膮 Bibliotek膮 Publiczn膮 bowiem mia艂a by膰 przeniesiona do wi臋kszego pomieszczenia.
Zast臋pca W贸jta powiedzia艂, 偶e sprawa jest na razie w zawieszeniu. Zosta艂 opracowany kosztorys i projekt adaptacji pomieszczenia po tzw. ma艂ej salce gimnastycznej na potrzeby GBP. Opiewa艂 na 40ty艣.z艂. W zwi膮zku z tym, 偶e jest ca艂y czas w zawieszeniu kwestia dotacji otrzymanych na budow臋 sali gimnastycznej (sprawa s膮dowa b臋dzie w czerwcu) to W贸jt zdecydowa艂, 偶e na razie nie b臋dzie si臋 robi艂o tych wydatk贸w. Je艣li rozstrzygni臋cie sprawy b臋dzie dla gminy korzystne, to przyst膮pi si臋 do przeniesienia GBP. Aktualnie trzeba stara膰 si臋 nie generowa膰 zb臋dnych koszt贸w tzn. takich, kt贸re "mog膮 poczeka膰".

12
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Pan radny Stanis艂aw Parol poprosi艂 o naniesienie poprawki do protoko艂u z poprzedniej sesji. Poinformowa艂, 偶e na sesji tej zg艂osi艂 dwa wnioski o w艂膮czenie do wieloletniego programu inwestycyjnego dw贸ch spraw:
1) Przy艂膮czenia do sieci wodoci膮gowej mieszka艅c贸w kolonii wsi znajduj膮cych si臋 na terenie gminy Latowicz, do kt贸rych dotychczas sie膰 ta nie zosta艂a jeszcze doprowadzona.
2) Wykonania b臋d膮cej obecnie w bardzo z艂ym stanie technicznym drogi na terenie wsi Budy Wielgoleskie "od krzy偶贸wki drogi powiatowej do krzy偶贸wki z drog膮 do Dzielnika".
Pan Parol powiedzia艂, 偶e zapis dotycz膮cy tej sprawy jaki znalaz艂 si臋 w protokole nie odpowiada w pe艂ni temu co faktycznie powiedzia艂.
Przemys艂aw Wr贸bel - insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy powiedzia艂, 偶e jako艣膰 nagrania przebiegu poprzedniej sesji Rady Gminy by艂a tak z艂a, i偶 niekt贸rych wypowiedzi radnych nie da艂o si臋 w prawid艂owy spos贸b odczyta膰. Po ostatniej sesji uznano, i偶 sprz臋t rejestruj膮cy jej przebieg jest ju偶 w tak z艂ym stanie, i偶 nale偶y zakupi膰 nowy - dzisiejsza sesja nagrywana jest ju偶 nowym, cyfrowym dyktafonem. Wprawdzie informacja o tym, 偶e p. Parol wskaza艂 na potrzeb臋 wykonania dw贸ch w/w inwestycji znalaz艂a si臋 w protokole ale istotnie nie mia艂a ona formy odzwierciedlaj膮cej "wiernie" stanu faktycznego tzn. nie by艂o podane, i偶 p. radny zg艂osi艂 te dwie sprawy jako wnioski do wieloletniego planu inwestycyjnego. Ta niezgodno艣膰 zostanie oczywi艣cie poprawiona tj. zapis w protokole zostanie poprawiony zgodnie ze stanem faktycznym, o kt贸rym m贸wi艂 p. Parol.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta poinformowa艂, 偶e jako艣膰 nagra艅 powinna si臋 poprawi膰 bowiem zosta艂 zakupiony dyktafon cyfrowy, za pomoc膮 kt贸rego nagrywane b臋d膮 sesje Rady (pocz膮wszy od dzisiejszej) - je艣li radni wyra偶膮 zgod臋 to jest mo偶liwo艣膰 aby pliki d藕wi臋kowe z zapisem przebiegu sesji umieszcza膰 w internecie, w prowadzonym przez Urz膮d Gminy Biuletynie Informacji Publicznej - wtedy mieszka艅cy gminy posiadaj膮cy dost臋p do Internetu mogliby w swoich domach zapoznawa膰 si臋 z d藕wi臋kowym zapisem przebiegu sesji - mo偶na si臋 nad tym zastanowi膰.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 glosami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

13
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 IX sesj臋 Rady Gminy Latowicz.
Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 11:44:28
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 11:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1151licznik odwiedzin: 2206151