logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
11 sesja Rady Gminy Latowicz

24 sierpnia 2007 roku

PROTOK脫艁 NR XI/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 24 sierpnia 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecni: p. Witold K艂os oraz p. Marek Skrzycki), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta Gminy,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Dzia艂alno艣ci Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyboru 艂awnik贸w s膮dowych do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach oraz do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim na okres kadencji 2008 - 2011.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn: "Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gminy Latowicz: O艣rodek Zdrowia w Latowiczu, O艣rodek Zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu".
9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia procedury wyboru banku dla obs艂ugi bud偶etu Gminy Latowicz.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 W贸jta Gminy.
11. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
13. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy r贸偶ne.
15. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
G艂os zabra艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, i偶 zasz艂a pewna pomy艂ka. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa uchwa艂a w sprawie uchwalenia procedury wyboru banku dla obs艂ugi bud偶etu Gminy Latowicz nie jest potrzebna - dlatego prosi, aby proponowana uchwa艂a w w/w sprawie zosta艂a zdj臋ta z porz膮dku obrad.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e przeprowadzono szczeg贸艂ow膮 analiz臋 spodziewanych koszt贸w funkcjonowania SP ZOZ w Latowiczu, z kt贸rej wynika, 偶e opracowanie planu finansowego na rok 2008 dla w/w w ten spos贸b, aby si臋 on r贸wnowa偶y艂 nie by艂oby mo偶liwe. Wiadomo, 偶e by艂aby strata. Nie bilansuj膮 si臋 koszty i wydatki z prawdopodobnymi przychodami jakie SP ZOZ m贸g艂by uzyska膰 w postaci 艣rodk贸w z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Nawet przy maksymalnym mo偶liwym do przeprowadzenia w granicach prawa ograniczeniu koszt贸w dzia艂alno艣膰 takiego SP ZOZ nadal nie by艂aby op艂acalna. Dzia艂alno艣膰 ta by艂aby op艂acalna, gdyby o艣rodki zdrowia prowadzi艂 jaki艣 obcy podmiot - np. SP ZOZ w Mi艅sku Mazowieckim lub jaki艣 inny, wi臋kszy podmiot. Taki wi臋kszy podmiot mia艂by odpowiednio wi臋ksze mo偶liwo艣ci do ograniczenia koszt贸w ni偶 prowadz膮ca SP ZOZ Gmina Latowicz. Przepisy zobowi膮zuj膮 podmiot tworz膮cy SP ZOZ do pewnych koszt贸w np. stworzenia kilku nowych etat贸w - m.in. kierownika SP ZOZ, pracownika kadr i administracji i kilku innych. Przepisy nak艂adaj膮 tak偶e inne obowi膮zki, z kt贸rymi wi膮偶膮 si臋 dodatkowe koszty. Bez spe艂nienia tych wymaganych warunk贸w nie jest mo偶liwe zarejestrowanie SP ZOZ. W贸jt powiedzia艂, 偶e maj膮c 艣wiadomo艣膰 spodziewanych strat nie b臋dzie namawia艂 radnych do tego, aby ko艅czy膰 procedury rejestracyjne SP ZOZ w Latowiczu i zawiera膰 kontrakt z NFZ. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e w obecnej sytuacji najrozs膮dniejszym rozwi膮zaniem wydaje si臋 sporz膮dzenie og艂oszenia o przetargu na wydzier偶awienie obiekt贸w o艣rodk贸w zdrowia i do tego namawia radnych. Podobn膮 procedur臋 zastosowano w Gminie Stanis艂aw贸w - tam tak偶e funkcjonuj膮 dwa o艣rodki zdrowia. W贸jt zamie艣ci艂 og艂oszenie na wydzier偶awienie tych obiekt贸w uprawnionym podmiotom w celu prowadzenia przez nie 艣wiadcze艅 z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy w oparciu o kontrakt z NFZ. Na og艂oszenie odpowiedzia艂o 6 podmiot贸w. Komisj臋 konkursow膮 stanowili radni - oni zdecydowali o tym, kto zostanie wybrany. W贸jt powiedzia艂, 偶e w dniu wczorajszym by艂 w Stanis艂awowie i przeprowadzi艂 rozmow臋 zar贸wno z W贸jtem Gminy jak te偶 z pracownikami o艣rodk贸w zdrowia i mieszka艅cami Stanis艂awowa.
W贸jt powiedzia艂, 偶e zapewne niekt贸rzy z radnych zastanawiaj膮 si臋 nad tym czy w przypadku wyboru na drodze konkursu podmiotu do prowadzenia o艣rodk贸w zdrowia w o艣rodkach tych b臋d膮 pracowali dotychczasowi lekarze. Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e mo偶na tak sformu艂owa膰 specyfikacj臋 na ten konkurs, aby zobowi膮za膰 potencjalnych zainteresowanych do zatrudnienia po wygraniu konkursu dotychczasowego personelu. W贸jt doda艂 tak偶e, i偶 jego zdaniem nawet w przypadku gdyby nie zamieszczono takiego zapisu to i tak podmiot, kt贸ry wygra konkurs zwr贸ci si臋 w pierwszym rz臋dzie z propozycj膮 zatrudnienia do dotychczasowych lekarzy, bowiem podmiotowi takiemu zale偶e膰 b臋dzie na jak najwi臋kszej liczbie pacjent贸w a obecni pacjenci podpisywali deklaracje do konkretnych, pracuj膮cych obecnie w o艣rodkach lekarzy i ich zatrudnienie jest w pewnym sensie gwarancj膮, i偶 deklaracje te nie zostan膮 wycofane.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e wobec powy偶szego proponuje powr贸ci膰 do swojego wcze艣niejszego pomys艂u czyli og艂oszenia konkursu prowadzenie 艣wiadcze艅 z zakresu POZ na terenie Gminy Latowicz w obiektach dotychczasowych o艣rodk贸w zdrowia. W贸jt powiedzia艂, i偶 uleg艂 presji i przez jaki艣 czas chcia艂 zacz膮膰 od SP ZOZ gminnego my艣l膮c, 偶e tak b臋dzie najlepiej - p贸藕niej b臋dzie mo偶na pomy艣le膰 o ewentualnym sprywatyzowaniu. Okazuje si臋 jednak, 偶e gminy nie sta膰 na prowadzenie w艂asnego SP ZOZ w dw贸ch o艣rodkach zdrowia -planu finansowego nie da si臋 po prostu w takim przypadku sporz膮dzi膰 tak, aby nie dok艂ada膰 do tego corocznie co najmniej ok. 200ty艣.z艂. Gdyby nawet to si臋 uda艂o rozpocz膮膰 ze 艣wiadomo艣ci膮, 偶e b臋dzie strata to nale偶y mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e prawo nie pozwala na dok艂adanie do wydatk贸w bie偶膮cych ZOZ z bud偶etu gminy. Je艣li pojawia si臋 strata to gmina mo偶e j膮 pokry膰 wy艂膮cznie jednorazowo a nast臋pnie przeprowadzi膰 restrukturyzacj臋 ZOZ-u tak, aby sta艂 si臋 on op艂acalny, co w przedmiotowym przypadku nie b臋dzie mo偶liwe a w takim przypadku prawo nakazuje dokonanie likwidacji ZOZ-u. Czyli nale偶y stwierdzi膰, 偶e nawet przy uruchomieniu dzia艂alno艣ci takiego ZOZU konieczna by艂aby po roku likwidacja SP ZOZ i og艂oszenie przetargu. W贸jt powiedzia艂, 偶e namawia radnych do tego, aby dali mu upowa偶nienie do og艂oszenia przetargu i zawarcia umowy z podmiotem wybranym przez komisje konkursow膮 na 3 lata - Rada mo偶e tak偶e zgodzi膰 si臋 na zawarcie umowy na okres 5 lat. Nad tym trzeba si臋 zastanowi膰. W zwi膮zku z tym W贸jt zaproponowa艂 w艂膮czenie do porz膮dku obrad jako pkt. "5a" punktu pn. "Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Latowicz - dyskusja, podj臋cie stosownych uchwa艂".
Poniewa偶 nie zg艂oszono innych wniosk贸w Przewodnicz膮cy podda艂 najpierw pod g艂osowanie zdj臋cie z porz膮dku obrad punktu Nr 9 pn: "Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchwalenia procedury wyboru banku dla obs艂ugi bud偶etu Gminy Latowicz".
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, jednog艂o艣nie zdecydowa艂a o wykre艣leniu z porz膮dku obrad punktu nr 9.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie w艂膮czenie do porz膮dku obrad punktu proponowanego przez W贸jta.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" zdecydowa艂a o wprowadzeniu do porz膮dku obrad punktu proponowanego przez W贸jta Gminy i umieszczeniu go w porz膮dku obrad jako punktu 5a.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU DZIA艁ALNO艢CI RADY SPO艁ECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Powiedzia艂, 偶e pomimo, i偶 namawia radnych do podj臋cia decyzji o og艂oszeniu konkursu na prowadzenie us艂ug zdrowotnych i ma nadziej臋, 偶e Rada tak膮 decyzje podejmie to jednak uwa偶a, i偶 nie nale偶y zaprzestawa膰 ca艂kowicie czynno艣ci zwi膮zanych z utworzeniem SP ZOZ gminnego, bo nie jest wiadomo, czy taki przetarg dojdzie do skutku a je艣li tak to czy zg艂osi si臋 jaki艣 podmiot. W zwi膮zku z tym wnosi o podj臋cie proponowanej uchwa艂y.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e Rada Spo艂eczna SP ZOZ podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Statutu - do kompetencji Rady Gminy nale偶y zatwierdzenie tego Statutu.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie

5a
ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY LATOWICZ - DYSKUSJA, PODJ臉CIE STOSOWNYCH UCHWA艁

Spraw臋 przedstawi艂 W贸jt Gminy - powiedzia艂, 偶e w zasadzie wszystko w tej kwestii zosta艂o powiedziane ju偶 przed wprowadzeniem uchwa艂y do porz膮dku obrad. Stwierdzi艂, 偶e podstawowym problemem jest to, 偶e prowadzenie przez Gmin臋 Latowicz SP ZOZ w dw贸ch o艣rodkach zdrowia nie jest mo偶liwe ze wzgl臋d贸w finansowych o czym ju偶 m贸wi艂. Prowadzenie dzia艂alno艣ci SP ZOZ tylko w jednym obiekcie nie jest natomiast mo偶liwe ze wzgl臋du na brak woli mieszka艅c贸w w tej sprawie. W zwi膮zku z powy偶szym zach臋ca radnych do podj臋cia decyzji o rozpisaniu wspomnianego ju偶 konkursu.
Pan radny Marek Skrzycki zapyta艂, czy o艣rodki zdrowia w Stanis艂awowie, o kt贸rych m贸wi艂 p. W贸jt by艂y w momencie wej艣cia do nich podmiotu prywatnego ju偶 po remoncie.
W贸jt powiedzia艂, 偶e pewne prace musia艂y by膰 przez te podmioty jeszcze po wej艣ciu do obiekt贸w zrobione - nie by艂y to jednak jakie艣 bardzo du偶e prace.
Pan radny Skrzycki zapyta艂 o spodziewane koszty remontu obiekt贸w w Latowiczu i w Wielgolesie.
W贸jt odpar艂, 偶e nie jest obecnie w stanie poda膰 dok艂adnie spodziewanych koszt贸w remont贸w wewn膮trz obiekt贸w. Je艣li chodzi o remonty zewn臋trzne to 3 wrze艣nia b臋dzie otwarcie ofert w przetargu na te prace - czyli termomodernizacj臋 oraz wykonanie pochylni dla niepe艂nosprawnych - ca艂o艣膰 zadania powinna wg. kosztorysu kosztowa膰 ok. 330ty艣.z艂. Remonty wewn臋trzne b臋d膮 kosztowa膰 zapewne mniej wi臋cej podobnie jak zewn臋trzne. W贸jt powiedzia艂, 偶e mo偶na zada膰 pytanie czy mo偶liwe jest unikni臋cie tych koszt贸w przez gmin臋 - wg. niego jest na to spos贸b, tzn. nale偶a艂oby podpisa膰 umow臋 dzier偶awy z podmiotem na okres d艂u偶szy jak 3 lata i ustali膰, 偶e podmiot ten b臋dzie wykonywa艂 te remonty wewn膮trz obiekt贸w a w zamian za to b臋dzie zwolniony z p艂acenia czynszu gminie. Je艣li umowa b臋dzie na 3 lata to chyba trudno b臋dzie znale藕膰 podmiot, kt贸ry skalkuluje sobie wykonanie tych remont贸w w ramach czynszu.
Pan radny Stanis艂aw Kowalski powiedzia艂, 偶e boi si臋, i偶 podmiot taki "narobi ba艂aganu", gmina straci czas i b臋dzie problem 偶eby wyrobi膰 si臋 z dostosowaniem obiekt贸w tj. wykonaniem remont贸w.
W贸jt poinformowa艂, 偶e po wyborze podmiotu W贸jt zawiera dwie umowy - jedn膮 na dzier偶aw臋 i druga na realizacje 艣wiadcze艅 zdrowotnych.
Nast臋pnie p. W贸jt poinformowa艂, 偶e p. radca twierdzi, i偶 w 艣wietle przepis贸w prawnych sprawa wygl膮da tak, i偶 umowa z NFZ nie jest raczej zawierana na okres d艂u偶szy jak 3 lata - d艂u偶sze okresy zdarzaj膮 si臋 w sytuacjach wyj膮tkowych - zasad膮 s膮 3 lata. Wobec tego p. radca twierdzi, 偶e nie ma sensu zawiera膰 z podmiotem umowy d艂u偶szej ni偶 na 3 lata - ponadto wydaje si臋 korzystniejsza sytuacja gdy podmiot b臋dzie maj膮c umow臋 tylko na 3 lata stara艂 si臋, aby zosta艂a ona przed艂u偶ona - nie maj膮c od razu takiej gwarancji. Do zawarcia umowy na 3 lata ma kompetencje sam W贸jt ale by艂oby wskazane, aby Rada wypowiedzia艂a si臋 w tej sprawie podejmuj膮c decyzje poprzez g艂osowanie uwidocznione nast臋pnie zapisem w protokole z sesji.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e wobec powy偶szego prosi Rad臋 o wyra偶enie zgody na to, aby og艂osi艂 w imieniu Gminy Latowicz przetarg na wydzier偶awienie 2 obiekt贸w o艣rodk贸w zdrowia (w Latowiczu i w Wielgolesie) i aby og艂osi艂 konkurs na realizacj臋 us艂ug w zakresie POZ przez podmioty do tego uprawnione, kt贸re maja zawarte umowy z NFZ - identycznie jak to zrobiono w Stanis艂awowie.
W贸jt zapyta艂 p. radcy czy jest spos贸b na to, aby radni mieli wp艂yw na wyb贸r podmiotu.
Radca powiedzia艂a, 偶e takiego sposobu nie ma, bo uchwa艂臋 wykonuje W贸jt natomiast W贸jt mo偶e nieformalnie zapozna膰 radnych z ofertami i zapyta膰 o opini臋 - natomiast decyzj臋 musi podj膮膰 W贸jt.
Poniewa偶 nie by艂o pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie upowa偶nienie W贸jta do og艂oszenia przetargu.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 10 g艂osami "za", przy 2 "przeciw" oraz 2 "wstrzymuj膮cych" wyrazi艂a zgod臋 na upowa偶nienie W贸jta do przeprowadzenia przetargu na 艣wiadczenie us艂ug z zakresu POZ na terenie gminy Latowicz w obiektach 2 dotychczasowych o艣rodk贸w zdrowia.6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WYBORU 艁AWNIK脫W S膭DOWYCH DO S膭DU OKR臉GOWEGO W SIEDLCACH ORAZ DO S膭DU REJONOWEGO W MI艃SKU MAZOWIECKIM NA OKRES KADENCJI 2008 - 2011

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Przemys艂aw Wr贸bel - insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy. Poinformowa艂, 偶e zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ustroju sad贸w powszechnych" do kompetencji Rady Gminy nale偶y przeprowadzenie wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008 - 2011. Wybory nale偶y przeprowadzi膰 do ko艅ca pa藕dziernika br. w g艂osowaniu tajnym Przepisy cytowanej ustawy m贸wi膮, 偶e przed dokonaniem wyboru 艂awnik贸w Rada Gminy powo艂uje zesp贸艂 opiniuj膮cy kandydat贸w na 艂awnik贸w - zesp贸艂 taki Rada powo艂a艂a na ostatniej sesji. Zesp贸艂, spotka艂 si臋 na posiedzeniu, podczas kt贸rego zapozna艂 si臋 ze zg艂oszeniami z艂o偶onymi przez kandydat贸w na 艂awnik贸w, sporz膮dzi艂 pisemn膮 opini臋 o kandydatach i przedstawi j膮 radnym na dzisiejszej sesji. Przemys艂aw Wr贸bel poinformowa艂, i偶 zg艂oszono nast臋puj膮ce kandydatury na 艂awnik贸w s膮dowych"
1) Do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim - p. Mariola Kluska oraz p. Halina Wi艣niewska.
2) Do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach - p. Marzena Chlibiuk.
Nast臋pnie p. radny Wies艂aw 艢wi膮tek - cz艂onek zespo艂u opiniuj膮cego odczyta艂 protok贸艂 ze spotkania zespo艂u wraz z opini膮 o kandydatach - w opinii stwierdzono brak przeciwwskaza艅 kandydat贸w do ubiegania si臋 o funkcje 艂awnika (opinia w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Wobec powy偶szego Przewodnicz膮cy Rady poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w do komisji skrutacyjnej, kt贸ra zajmie si臋 przeprowadzeniem tajnego g艂osowania. Zg艂oszono nast臋puj膮cych radnych:
1) Hanna Zawadka.
2) Robert Skwara.
3) Wojciech Olko.
Zg艂oszeni wyrazili zgod臋 na udzia艂 w komisji. Przewodnicz膮cy podda艂 zg艂oszony sk艂ad komisji skrutacyjnej pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie powo艂a艂a komisj臋 skrutacyjn膮 w proponowanym sk艂adzie.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy zarz膮dzi艂 kr贸tka przerw臋 na przygotowanie kart do g艂osowania.
Po przerwie Komisja poinformowa艂a, 偶e na jej Przewodnicz膮c膮 wybrana zosta艂a p. Hanna Zawadka. Przewodnicz膮ca om贸wi艂a zasady g艂osowania i przyst膮piono do oddawania g艂os贸w. Po g艂osowaniu Przewodnicz膮cy zarz膮dzi艂 przerw臋 na ustalenie wynik贸w. Po przerwie Komisja Skrutacyjna poinformowa艂a, 偶e poszczeg贸lni kandydaci otrzymali nast臋puj膮c膮 liczb臋 g艂os贸w:
- w wyborach 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Mi艅sku Mazowieckim:
1) Mariola Kluska - 12 za
2) Halina Wi艣niewska - 11 za i 1 przeciw
Oddano tak偶e 2 g艂osy niewa偶ne
- w wyborach 艂awnik贸w do S膮du Okr臋gowego w Siedlcach:
3) Marzena Chlibiuk - 12 za
Oddano tak偶e 2 g艂osy niewa偶ne.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y w sprawie wyboru 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2008 - 2011. Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a proponowan膮 uchwa艂臋.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a szczeg贸艂owo o planowanych w ramach zmian w bud偶ecie zwi臋kszeniu i zmniejszeniu dochod贸w.
Pan radny Witold K艂os zauwa偶y艂, i偶 p. Skarbnik powiedzia艂a o 50ty艣.z艂 na nak艂adk臋 bitumiczn膮 ul. Rynek w Latowiczu a tymczasem w projekcie uchwa艂y jest zapisane 30ty艣.z艂.
Pani Skarbnik powiedzia艂a, 偶e sprawa by艂a omawiana na posiedzeniach komisji i wi臋kszo艣膰 radnych by艂a za tym, aby zwi臋kszy膰 te koszty do 50ty艣.z艂. i parking przed UG wykona膰 kostk膮 brukow膮 a nie asfaltow膮 nak艂adk膮.
Pan Witold K艂os powiedzia艂, 偶e nale偶a艂oby si臋 zastanowi膰, czy nie lepiej poczeka膰 na mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinansowania tych prac a na razie ich nie wykonywa膰. Pan radny K艂os zauwa偶y艂, i偶 Gmina Latowicz b臋dzie mia艂a na koniec roku zad艂u偶enie wynosz膮ce 972z艂 na jednego mieszka艅ca.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e stara艂 si臋 przekona膰 radnych, aby zrobi膰 w tym roku ul. Rynek. S膮 dwie mo偶liwo艣ci:
1)Firma buduj膮ca kanalizacje przywraca po艂ow臋 jezdni, kt贸r膮 zepsu艂a - bezp艂atnie a pozosta艂y "ba艂agan" zostaje, w tym druga po艂owa jezdni w dosy膰 z艂ym stanie oraz parking przed UG w bardzo z艂ym stanie.
2) Robimy ten odcinek kompleksowo, aby dopasowa膰 go estetycznie do drogi 802, kt贸ra b臋dzie zrobiona w przysz艂ym roku.
W贸jt poinformowa艂, 偶e pr贸bowa艂 uzyska膰 jak膮艣 pomoc z Powiatu ale odm贸wiono takiej pomocy. Jest jeszcze szansa, aby uzyska膰 od nich kilkana艣cie tysi臋cy z wydatk贸w bie偶膮cych o co W贸jt b臋dzie zabiega艂. Decyzja w sprawie remontu tej ulicy nale偶y do Rady.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 12 g艂osami "za" przy 1 "przeciw" oraz 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007 - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM ZADANIA PN: "TERMOMODERNIZACJA OBIEKT脫W U呕YTECZNO艢CI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LATOWICZ: O艢RODEK ZDROWIA W LATOWICZU, O艢RODEK ZDROWIA W WIELGOLESIE, POSTERUNEK POLICJI W LATOWICZU".

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e chodzi o zaci膮gni臋cie po偶yczki do wysoko艣ci 210 ty艣.z艂.
Poniewa偶 projekt uchwa艂y by艂 przedmiotem obrad komisji radni nie wnie艣li pyta艅 i Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007 - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

9
(PUNKT ZDJ臉TY Z PORZ膭DKU OBRAD)10
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIA艁ALNO艢膯 W脫JTA GMINY

Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e podczas posiedze艅 komisji powsta艂 pomys艂, aby Komisji rewizyjnej zleci膰 zbadanie spraw poruszanych w skardze na miejscu tj. u mieszkanki gminy, kt贸ra jest autork膮 skargi.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e jego zdaniem wyjazd taki jest zb臋dny - zarzuty s膮 bezzasadne i powtarzaj膮 si臋 w kolejnych skargach tej samej mieszkanki gminy.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 pod glosowanie zlecenie Komisji Rewizyjnej zbadanie spraw poruszanych w skardze podczas wyjazdu do skar偶膮cej.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 9 glosami "za" przy 3 "przeciw" i 2 "wstrzymuj膮cym" zdecydowa艂a o zleceniu rozpatrzenia skargi Komisji Rewizyjnej.
11
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy oraz wzi膮艂 udzia艂 w trzech posiedzeniach komisji po艣wi臋conych tematyce dzisiejszej sesji.


12
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy poinformowa艂 o nast臋puj膮cych sprawach;
1) 20 sierpnia odby艂o si臋 otwarcie ofert w przetargu na budow臋 przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w - wp艂yn臋艂y 2 wa偶ne oferty: najta艅sza (1mln.900ty艣.z艂) od firmy p. Rychlika z Bydgoszczy oraz druga (przewy偶szaj膮ca kwot臋 2mln.z艂) od innej firmy.
2) Podpisana zosta艂a umowa z wykonawc膮 na wymian臋 starej, 偶eliwnej sieci wodoci膮gowej w Latowiczu (ul. Ko艣ciuszki i ul. 艢w. Ducha) - b臋dzie to kosztowa艂o ok. 300ty艣.z艂.
3) Realizowany jest III etap budowy kanalizacji w Latowiczu.
4) Zawarto 3 akty notarialne odno艣nie sprzeda偶y dzia艂ek na osiedlu.
5) Zako艅czy艂 si臋 proces naboru wniosk贸w dotycz膮cy dotacji na zakup mundurk贸w szkolnych i podr臋cznik贸w szkolnych - decydowa艂y kryteria dochodowe.
6) Mieszka艅cy W臋偶yczyna - pa艅stwo Gajowniczkowie zaj臋li 1 miejsce w gminnym konkursie Pi臋kna Zagroda Wiejska - oraz 2 miejsce na szczeblu powiatowym tego konkursu i 3 miejsce na szczeblu wojew贸dzkim.


13
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.


14
SPRAWY R脫呕NE

Przewodnicz膮cy Rady odczyta艂 pismo z Komisariatu Policji w Mrozach zawieraj膮ce pro艣b臋 o dofinansowanie kwot膮 10ty艣.z艂. zakupu samochodu dla Policji.
Rada przyj臋艂a powy偶sze do wiadomo艣ci nie wydaj膮c opinii w sprawie.

Pan so艂tys Ryszard Podobas zapyta艂, czy przydomowe oczyszczalnie na kt贸re odby艂 si臋 przetarg b臋d膮 wykonane przed zim膮.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e maja by膰 wykonane do 10 listopada.

Pan W贸jt poprosi艂 so艂tys贸w, aby zaanga偶owali si臋 w spraw臋 ustawiania znak贸w drogowych na ich terenie - znaki s膮 zakupione przez gmin臋, kwesti臋 dowozu znak贸w na miejsce nale偶y uzgadnia膰 z p. Jarz臋bskim - najlepiej, aby zabiera膰 je np. ci膮gnikiem np. b臋d膮c przy okazji w Latowiczu. Je艣li nie b臋dzie mo偶liwo艣ci odbioru to gmina postara si臋 jako艣 pom贸c.

Pani so艂tys Lilla Sabak poinformowa艂a o niebezpiecznym "uskoku" na drodze powiatowej w W臋偶yczynie.

Pan radny Skrzycki poinformowa艂, 偶e mieszka艅cy pytaj膮 co robi膰 ze zdejmowanym eternit贸w i czy s膮 jakie艣 po偶yczki do uzyskania w tej sprawie.
W贸jt powiedzia艂, 偶e dyrektyw UE m贸wi, 偶e do 2020 r. nale偶y wymieni膰 pokrycia eternitowe. Zgodnie z prawem roboty te mog膮 przeprowadza膰 uprawnione podmioty - koszty tego s膮 jednak wysokie. 殴r贸d艂ami potencjalnych dotacji s膮 np. fundusze ochrony 艣rodowiska na szczeblu powiatu ale 艣rodk贸w tam jest niewiele.

Pan radny Witold K艂os zapyta艂 o kwesti臋 dowozu 偶wiru na drogi.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e zasady s膮 takie, 偶e radny je艣li wie, 偶e 艣rodki samorz膮dowe s膮 zabezpieczone na 偶wir to umawia si臋 z p. Andrzejem Jarz臋bskim i ustala gdzie i kiedy ten 偶wir ma by膰 dowieziony. Je艣li s膮 jakie艣 niewielkie problemy finansowe w tej kwestii to W贸jt stara si臋 pomaga膰 dok艂adaj膮c z og贸lnego bud偶etu gminy a brakuj膮c膮 ilo艣膰 偶wiru.
Pan K艂os powiedzia艂, 偶e kontaktowa艂 si臋 z p. Jarz臋bskim i uzyska艂 informacj臋, 偶e jest problem, bowiem p. Niedek, kt贸ry dostarcza艂 偶wir zerwa艂 umow臋 z gmin膮.
W贸jt powiedzia艂, 偶e chyba p. Niedek rozwi膮za艂 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 - trzeba b臋dzie wyja艣ni膰 t膮 spraw臋. Trzeba zg艂osi膰 problem i b臋dzie on przez gmin臋 rozwi膮zany.

15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Poniewa偶 nie zg艂oszono uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 14 radnych, 13 glosami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XI sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 11:49:46
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 11:49
Liczba wy艣wietle艅 : 995licznik odwiedzin: 2206123