logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
12 sesja Rady Gminy Latowicz

13 wrze艣nia 2007 roku

PROTOK脫艁 NR XII/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 13 wrze艣nia 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 1000 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta Gminy,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn.: "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz".
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007.
6. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 Rady Gminy Latowicz Nr VIII/47/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz.
7. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
9. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy r贸偶ne.
11. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
12. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.


3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Nie zg艂oszono zapyta艅 ani interpelacji.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZACI膭GNI臉CIA D艁UGOTERMINOWEJ PO呕YCZKI Z WOJEW脫DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 艢RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DLA GMINY LATOWICZ NA SFINANSOWANIE WYDATK脫W ZWI膭ZANYCH Z WYKONANIEM ZADANIA PN.: "BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W WE WSIACH GMINY LATOWICZ"


Na wst臋pie g艂os zabra艂 W贸jt Gminy m贸wi膮c, 偶e chcia艂by na kilku s艂owach uzasadni膰 konieczno艣膰 zwo艂ania dzisiejszej sesji.. Powiedzia艂, 偶e powodem zwo艂ania dzisiejszej sesji jest to, 偶e ma zamiar ubiega膰 si臋 o 艣rodki na remont kapitalny o艣rodk贸w zdrowia. Urz膮d Marsza艂kowski stara si臋 przekazywa膰 pewn膮 ilo艣膰 艣rodk贸w ze swojego bud偶etu powiatom oraz gminom. W tym celu tworzy r贸偶ne tzw. komponenty - obecnie powsta艂 komponent pn. "G" z kt贸rego 艣rodki przeznaczone mog膮 by膰 na plac贸wki s艂u偶by zdrowia prowadzone przez samorz膮dy - termin sk艂adania wniosku up艂ywa w dniu jutrzejszym. Dlatego trzeba by艂o zwo艂a膰 dzisiejsz膮 sesj臋, bowiem w celu z艂o偶enia wniosku nale偶y dokona膰 stosownych zmian w bud偶ecie gminy. Inne punkty w艂膮czono do porz膮dku obrad w pewnym sensie "przy okazji" i nie s膮 one ju偶 tak istotne jak wspomniane powy偶ej zmiany w bud偶ecie.
Nast臋pnie, w celu przedstawienia projektu uchwa艂y g艂os zabra艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e gmina Latowicz zaci膮gn臋艂a ju偶 na przedmiotowy cel po偶yczk臋 w wysoko艣ci 1mln.300ty艣.z艂. Obecnie wiadomo, 偶e jest szansa ubiegania si臋 jeszcze nawet o 260ty艣.z艂. Po偶yczki te s膮 korzystne, bowiem umorzenie wynosi 35%.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nie jest przeciwny zaci膮gni臋ciu tej po偶yczki ale nie zrozumia艂 jak na razie jej zasadno艣ci - tzn. nie zosta艂o wyja艣nione radnym, czy inwestycja ma by膰 powi臋kszona - ilo艣ciowo lub jako艣ciowo, czy co艣 uleg艂o podro偶eniu np. materia艂y do wykonania oczyszczalni itd. tzn. w skr贸cie - na co wydane b臋d膮 te pieni膮dze z po偶yczki.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e na pocz膮tku zak艂adano, i偶 budowa przyzagrodowych oczyszczalni b臋dzie kosztowa艂a 1mln.500ty艣.z艂. Po otwarciu ofert w przetargu okaza艂o si臋 , 偶e najta艅sza oferta przewy偶sza t膮 planowan膮 kwot臋 i wynosi ok. 1mln.800ty艣.z艂. W takiej sytuacji Skarbnik Gminy ma obowi膮zek dokona膰 monta偶u finansowego zadania w taki spos贸b - w przypadku WFO艢iGW wygl膮da to w ten spos贸b, 偶e monta偶 zasadniczy polega na 10% wk艂adzie w艂asnym - reszta to 艣rodki z WFO艢iGW. Taka jest zasada. Je艣li gmina dostanie 90% 艣rodk贸w z WFO艢iGW to po spe艂nieniu okre艣lonych kryteri贸w tzn. je艣li zadanie zostanie zrealizowane i zostanie osi膮gni臋ty efekt ekologiczny i nast膮pi sp艂ata po艂owy tej po偶yczki to gmina ma prawo ubiega膰 si臋 o umorzenie tej po偶yczki i efekt umorzeniowy w naszym przypadku to 35%. Z tego powodu op艂aca si臋 zaci膮ga膰 ta dodatkow膮 po偶yczk臋 260ty艣.z艂 bo efekt umorzeniowy b臋dzie wtedy wi臋kszy. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e to co gmina aktualnie robi w kwestii oczyszczalni przyzagrodowych wynika z plan贸w zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego oraz Programu Gospodarki 艢ciekowej na Terenie Gminy Latowicz - dokument贸w uchwalonych przez Rad臋 Gminy w poprzednich latach. Prawdopodobnie w grudniu br. ruszy Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich - je艣li tak si臋 stanie to by膰 mo偶e z cz臋艣ci tej po偶yczki z WFO艢iGW gmina zrezygnuje na rzecz 艣rodk贸w z PROW-u. By膰 mo偶e wtedy W贸jt zwr贸ci si臋 do Rady o podj臋cie uchwa艂y zmniejszaj膮cej wielko艣膰 po偶yczki bo PROW b臋dzie lepszym 藕r贸d艂em finansowania. Na razie PROW nie dzia艂a i dlatego propozycja zwi臋kszenia po偶yczki.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Gminy Latowicz na sfinansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z wykonaniem zadania pn.: "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w we wsiach Gminy Latowicz" - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a, 偶e zgodnie z tym, co m贸wi艂 p. W贸jt na pocz膮tku sesji z艂o偶ony ma by膰 do Urz臋du Marsza艂kowskiego wniosek o dotacje na remonty budynk贸w o艣rodk贸w zdrowia - w tym celu do bud偶etu wprowadza si臋 nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynk贸w o艣rodk贸w zdrowia w Latowiczu i o艣rodka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewn臋trzne i wewn臋trzne". 艁膮cznie warto艣膰 zadania ma stanowi膰 870ty艣.z艂. S膮 to koszty szacunkowe podane wg. inspektora nadzoru poniewa偶 nie ma jeszcze kosztorysu odno艣nie rob贸t wewn臋trznych. Jakie b臋d膮 koszty rzeczywiste to poka偶e przetarg. Monta偶 finansowy zadania wygl膮da艂by w spos贸b nast臋puj膮cy:
- 500ty艣.z艂 - dotacja z Urz臋du Marsza艂kowskiego
- 130ty艣.z艂 - po偶yczka z WFO艢iGW
- 240ty艣.z艂 - 艣rodki z bud偶etu gminy.
Pan radny Kazimierz Seku艂a zauwa偶y艂, i偶 by艂a mowa, 偶e podmiot, kt贸ry b臋dzie prowadzi艂 us艂ugi w zakresie POZ sam wykona remonty wewn臋trzne - dlaczego w takim razie wniosek ma by膰 sk艂adany tak偶e na remonty wewn臋trzne.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e zastanawia艂 si臋 czy nie ubiega膰 si臋 tylko o dotacje na roboty zewn臋trzne ale po analizie okaza艂o si臋, 偶e finansowo potencjalnie korzystniejsze jest wyst膮pienie o dotacje zar贸wno na roboty zewn臋trzne jak i wewn臋trzne. Ponadto wiadomo ju偶, i偶 czynsz jaki zaoferuje taki podmiot b臋dzie o wiele za ma艂y, aby pozwoli艂 na wykonanie tych rob贸t przez ten podmiot w艂a艣nie w ramach czynszu czyli bez pewnej pomocy finansowej gminy i tak si臋 nie obejdzie. Warto艣膰 szacunkowa tych rob贸t wewn臋trznych to ok. 400ty艣.z艂. Dobrze by艂oby uzyska膰 na t膮 pomoc 艣rodki z dotacji i dlatego wniosek do Urz臋du Marsza艂kowskiego obejmuje tak偶e te prace.
Poniewa偶 nie zg艂oszono pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 14 radnych, 13 g艂osami "za" przy 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007.

6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y ZMIENIAJ膭CEJ UCHWA艁臉 RADY GMINY LATOWICZ NR VIII/47/03 Z DNIA 24 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROGRAMU GOSPODARKI 艢CIEKOWEJ
GMINY LATOWICZ

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 W贸jt Gminy. Na wst臋pie przypomnia艂, 偶e Rada Gminy Latowicz w roku 2003 podj臋艂a uchwa艂臋 zatwierdzaj膮c膮 Program Gospodarki 艢ciekowej na terenie Gminy Latowicz - przed dzisiejsz膮 sesj膮 wszyscy radni otrzymali kopie tej uchwa艂y, jedni dla przypomnienia inni (nowi) dla zapoznania si臋 z jej tre艣ci膮. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e w Programie zawarto plan rozwi膮zania kwestii odprowadzania 艣ciek贸w na terenie gminy Latowicz, kt贸ry zak艂ada艂 budow臋 oczyszczalni w Latowiczu (dla Latowicza, Wielgolasu i - by膰 mo偶e jeszcze dla Bud Wielgoleskich) oraz budow臋 w miejscowo艣ciach o zwartej zabudowie (np. W臋偶yczyn, Kamionka) kilku ma艂ych oczyszczalni. W p贸藕niejszym okresie, w trakcie analizy zagadnienia zacz臋to rozwa偶a膰 zast膮pienie tych kilku ma艂ych oczyszczalni systemem indywidualnych oczyszczalni przyzagrodowych. WFO艢iGW stan膮艂 na stanowisku, i偶 mo偶e udzieli膰 pomocy finansowej na budow臋 oczyszczalni przyzagrodowych ale 偶膮da uzasadnienia ekonomicznego, wyja艣nienia dlaczego wybrano to rozwi膮zanie a nie budow臋 kilku ma艂ych oczyszczalni dla pojedynczych dla pojedynczych wsi ew. grup 2-3 wsi. Pan W贸jt poinformowa艂, 偶e sporz膮dzi艂 takie uzasadnienie i zosta艂o ono przez WFO艢iGW przyj臋te. Ekonomicznie jest to zasadne - r贸偶nica jest tak du偶a, i偶 przy wyborze wariantu budowy kilku oczyszczalni Gmina Latowicz budowa艂aby ten system przez kilkana艣cie, mo偶e kilkadziesi膮t lat. System oczyszczalni przyzagrodowych jest ta艅szy i szybszy w realizacji. W zwi膮zku z decyzj膮 o realizacji oczyszczalni przyzagrodowych zasadne jest dokonanie stosownej zmiany w Programie Gospodarki 艢ciekowej polegaj膮cej na nadaniu nowego brzmienia pkt. Nr 8 tego Programu poprzez wpisanie tam, i偶 Latowicz i Wielgolas po艂膮czone zostan膮 systemem kanalizacji odprowadzaj膮cej 艣cieki do oczyszczalni w Latowiczu natomiast w pozosta艂ych wsiach gospodarka 艣ciekowa rozwi膮zana zostanie poprzez budow臋 oczyszczalni przyzagrodowych oraz dowo偶enie 艣ciek贸w do oczyszczalni w Latowiczu. Tak膮 zmian臋 w Programie zak艂ada proponowany projekt uchwa艂y.
Pan radny Marek Skrzycki powiedzia艂, 偶e jego zdaniem najlepszym rozwi膮zaniem jest jednak budowa kanalizacji zbiorczej a nie oczyszczalni przyzagrodowych - jest to rozwi膮zanie kompleksowe i przysz艂o艣ciowe a tak偶e najlepsze z punktu widzenia ochrony 艣rodowiska. Nale偶y bra膰 pod uwag臋, 偶e nie u ka偶dego s膮 warunki do instalacji oczyszczalni przyzagrodowej.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e na terenie Bud Wielgoleskich mieszka艅cy opowiadaj膮 si臋 raczej za kanalizacj膮 zbiorow膮. Chocia偶 zapewne zgodz膮 si臋 na oczyszczalnie przyzagrodowe i szczelne szamba (z wywo偶eniem 艣ciek贸w) to jednak system kanalizacji zbiorczej uwa偶aj膮 za lepszy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e on tak偶e ma dylematy, ale z punktu widzenia mo偶liwo艣ci Gminy Latowicz system budowy oczyszczalni w kilku miejscowo艣ciach oddala zako艅czenie rozwi膮zania problemu gospodarki 艣ciekowej na terenie gminy w bardzo dalek膮 przysz艂o艣膰. Natomiast w przypadku realizacji oczyszczalni przyzagrodowych odb臋dzie si臋 to w znacznie kr贸tszym czasie. Natomiast je艣li chodzi o kwesti臋 ochrony 艣rodowiska to zgadza si臋, 偶e kanalizacja zbiorcza jest tutaj najlepsza.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta, powiedzia艂, 偶e teraz to ju偶 nie jest czas na to, 偶eby zmienia膰 koncepcje i np. przy艂膮cza膰 Budy Wielgoleskie do oczyszczalni zbiorczej lub budowa膰 oczyszczalnie w innych wsiach bowiem decyzje ju偶 zapad艂y i oczyszczalnie przyzagrodowe s膮 w trakcie realizacji.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by by膰 dobrze zrozumia艂y - chcia艂 tylko powiedzie膰 jaka jest opinia mieszka艅c贸w, jednocze艣nie powiedzia艂 przecie偶, i偶 godz膮 si臋 oni tak偶e na wariant z oczyszczalniami przyzagrodowymi.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 proponowany projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 15 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Rady Gminy Latowicz Nr VIII/47/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gospodarki 艢ciekowej Gminy Latowicz. - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


7
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w okresie mi臋dzy sesjami pe艂ni艂 dy偶ury w Urz臋dzie Gminy natomiast w dniu 4 wrze艣nia br. wraz z W贸jtem Gminy uczestniczy艂 w spotkaniu zorganizowanym przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa Mazowieckiego w budynku Starostwa w Mi艅sku Mazowieckim. Spotkanie po艣wi臋cone by艂o kwestii zasi臋gu sporz膮dzonego przez Urz膮d Marsza艂kowski Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.


8
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

W贸jt Gminy poinformowa艂 o nast臋puj膮cych sprawach:
1) 3 wrze艣nia nast膮pi艂o otwarcie ofert a 11 wrze艣nia podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji budynk贸w o艣rodk贸w zdrowia w Latowiczu i w Wielgolesie. Roboty ju偶 rozpocz臋to.
2) Robiona jest dokumentacja techniczna na remonty wewn臋trzne w obiektach o艣rodk贸w zdrowia celem dostosowania ich do wymog贸w unijnych.
3) 4 wrze艣nia podpisano umow臋 na dobudow臋 punkt贸w o艣wietlenia ulicznego w m. W臋偶yczyn, D膮br贸wka, Budy Wielgoleskie.
4) Podpisano umow臋 na budow臋 przyzagrodowych oczyszczalni 艣ciek贸w (z firm膮 p. Rychlika z 艁abiszyna pod Bydgoszcz膮).
5) Przygotowywany jest odbi贸r III etapu kanalizacji w Latowiczu.
6) 29 sierpnia br. w CKU w Mi艅sku Mazowieckim p. W贸jt uczestniczy艂 w spotkaniu z przedstawicielami Urz臋du Marsza艂kowskiego po艣wi臋cone Regionalnemu Programowi Operacyjnego.
7) Z艂o偶ony zosta艂 wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu na terenie szk贸艂 w Latowiczu i w Wielgolesie.


9
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Nie by艂o zapyta艅 ani interpelacji.

10
SPRAWY R脫呕NE

Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by w imieniu mieszka艅c贸w Bud Wielgoleskich podzi臋kowa膰 W贸jtowi i wszystkim radnym za doprowadzenie do postawienia nowego przystanku w Budach Wielgoleskich.
Nast臋pnie p. Stanis艂aw Parol poinformowa艂, 偶e ostatnie obfite opady deszczu pokaza艂y, 偶e nie s膮 dro偶ne przepusty przez drog臋 powiatow膮 w dw贸ch miejscach - na wysoko艣ci posesji p. Skalskiego oraz na wysoko艣ci posesji p. Rybackiego. Woda idzie na 艂膮k臋 c贸rki p. Rybackiego - przez t膮 艂膮k臋 jest poprowadzona droga, kt贸ra jest rozmywana, w艂a艣ciciel twierdzi, 偶e musia艂 nawie艣膰 3 wywrotki 偶wiru, aby przywr贸ci膰 drog臋 do u偶ywalno艣ci. Twierdzi, 偶e m贸g艂by we w艂asnym zakresie spr贸bowa膰 tak spu艣ci膰 tamt臋dy wod臋, aby mu tej drogi nie rozmywa艂o - by艂oby wskazane, aby porozmawia艂 z nim na ten temat p. Jarz臋bski.
Pan Andrzej Jarz臋bski - insp. ds. gospodarki komunalnej powiedzia艂, 偶e spraw臋 przepust贸w ju偶 zg艂osi艂.
Pani radna Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e w okresie ostatnich du偶ych opad贸w deszczu zosta艂a zupe艂nie rozmyta droga prowadz膮ca do szko艂y w Wielgolesie. Dzieci mia艂y trudno艣ci z przej艣ciem. By膰 mo偶e mo偶na by艂oby j膮 utwardzi膰 np. t艂uczniem.
Pan Andrzej Jarz臋bski powiedzia艂, 偶e problem taki b臋dzie wyst臋powa艂 Dot膮 d dok膮d si臋 tego odcinka drogi nie utwardzi.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e p. Jarz臋bski ma racj臋 natomiast o t膮 drog臋 trzeba b臋dzie zadba膰 bo jest to droga dojazdowa do szko艂y, ale 偶eby za艂atwi膰 problem kompleksowo to najpierw trzeba porozmawia膰 z w艂a艣cicielem dzia艂ki przylegaj膮cej do drogi, aby fragment terenu odst膮pi艂 na cel poszerzenia tej drogi - wtedy b臋dzie mo偶na j膮 zmodernizowa膰.
Pani Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e z tego co wie. To ta osoba jest zainteresowana sprzeda偶膮 tego niezb臋dnego fragmentu dzia艂ki.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e w przesz艂o艣ci by艂y ju偶 czynione pr贸by w tym kierunku ale nie przynios艂y rezultatu, je艣li obecnie jest tak jak m贸wi p. radna to trzeba b臋dzie na nowo porozmawia膰 z w艂a艣cicielem o sprzeda偶y.

W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e wkr贸tce b臋dzie realizowane wzmocnienie drogi 802 na odcinku od Bud Wielgoleskich do Wielgolas - W贸jt stara si臋, aby obj臋li tymi pracami odcinek d艂u偶szy tzn. do Latowicza. B臋d膮 te偶 wykonywane przepusty - w tym celu pytaj膮 w UG gdzie te przepusty montowa膰. Je艣li so艂tysi wiedz膮 gdzie takie przepusty s膮 potrzebne to by艂oby dobrze, aby udzielili takich informacji.

Pani so艂tys Lilla Sabak poinformowa艂a, 偶e na drodze powiatowej w W臋偶yczynie oraz pomi臋dzy W臋偶yczynem a D膮br贸wk膮 s膮 2 niebezpieczne uskoki w nawierzchni.

Pani so艂tys z Chy偶yn poinformowa艂a, 偶e wandale zdewastowali przystanek autobusowy we wsi.
Pan Andrzej Jarz臋bski - insp. ds. gospodarki komunalnej powiedzia艂, 偶e Policja nie znalaz艂a 艣wiadk贸w.
Pani so艂tys powiedzia艂a, 偶e sprawcy s膮 znani. Ona sama mo偶e w tej sprawie 艣wiadczy膰.

Pani radna Hanna Zawadka powiedzia艂a, 偶e potrzebne s膮 pasy wyznaczaj膮ce przej艣cie dla pieszych na drodze powiatowej w okolicy szko艂y w Wielgolesie.

Pan Wojciech Osi艅ski poprosi艂 p. Witolda K艂osa (radnego i so艂tysa z Walisk) aby na nadchodz膮ce wybory dopilnowa艂 w艂a艣ciwego przygotowania lokalu wyborczego w Waliskach.
Pani Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy powiedzia艂a, 偶e przy ostatnich wyborach by艂y z tym pewne problemy a lokal musi spe艂nia膰 pewne wymogi - zawsze mo偶e by膰 kontrola lokali na terenie gminy z Delegatury Biura Wyborczego i wtedy by艂yby k艂opoty.
Pan radny Witold K艂os przyzna艂, 偶e istotnie podczas kontroli p. Sekretarz i p. Zast臋pcy W贸jta przy ostatnich wyborach lokal nie by艂 przygotowany, by艂 ba艂agan ale dlatego, 偶e w艂a艣nie trwa艂o malowanie. Wcze艣niej prosi艂 o farb臋, sygnalizowa艂 potrzeb臋 pomalowania ale 艣rodki z UG na farb臋 otrzyma艂 p贸藕no - gdyby sta艂o si臋 to wcze艣niej to wcze艣niej by艂oby pomalowane i posprz膮tane.
Pani Sekretarz oraz p. Osi艅ski powiedzieli, 偶e pieni膮dze na przygotowanie lokalu mo偶na zawsze da膰, ale tu g艂贸wnie chodzi o to, 偶e lokal nie jest zazwyczaj posprz膮tany i komisje wyborcze musz膮 go sprz膮ta膰. Pani Sekretarz powiedzia艂a, 偶e nie ma tu akurat pretensji do p. radnego K艂osa, bowiem by艂 on jedynym, kt贸ry w tym sprz膮taniu bra艂 udzia艂 - ale z drugiej strony zobowi膮za艂 si臋, 偶e b臋dzie tych os贸b sprz膮taj膮cych wi臋cej i lokal zostanie posprz膮tany i tego nie by艂o.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e nale偶y zawsze przekazywa膰 OSP w Waliskach odpowiednio wcze艣niej 艣rodki na przygotowanie lokalu wyborczego - nie nale偶y przekazywa膰 im tych 艣rodk贸w w ostatniej chwili.

Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e godziny odjazd贸w autobus贸w dowo偶膮cych dzieci z Redzy艅skiego i Genera艂owa do szko艂y w Latowiczu nie s膮 w艂a艣ciwe. Autobus odje偶d偶a zbyt wcze艣nie. Dzieci musz膮 wcze艣nie wstawa膰 a p贸藕niej oczekuj膮 d艂ugo na rozpocz臋cie lekcji.
Pani Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty powiedzia艂a, 偶e godziny odjazd贸w tych autobus贸w by艂y ustalane w oparciu o rozk艂ad zaj臋膰 natomiast nie da si臋 tak ustali膰 kurs贸w autobus贸w, aby dziecko po przyje藕dzie do szko艂y od razu zawsze mia艂o lekcje.
Pan Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta stwierdzi艂 w kilku zdaniach, 偶e wg. niego je艣li kto艣 decyduje si臋 na dziecko to powinien liczy膰 si臋 z tym, 偶e wi膮偶膮 si臋 z tym okre艣lone k艂opoty, obowi膮zki np. zwi膮zane z dowo偶eniem dziecka do szko艂y. Jego dzieci tak偶e ucz臋szczaj膮 do szko艂y i tak偶e bywa to k艂opotliwe (poda艂 przyk艂ady).
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂 (tak偶e w kilku zdaniach), i偶 p. Wojciech Osi艅ski ju偶 nie pierwszy raz podczas r贸偶nych posiedze艅 zwraca si臋 do niego w takim niestosownym tonie, w niestosownej formie i on chcia艂by poinformowa膰, 偶e nie 偶yczy sobie, aby p. Osi艅ski to robi艂 - m.in. ze wzgl臋du na du偶膮 r贸偶nic臋 wieku jaka ich dzieli, ze wzgl臋du na to, i偶 jest on od p. Osi艅skiego du偶o starszy.
Nast臋pnie p. radny Stanis艂aw Parol zg艂osi艂, i偶 chcia艂by zabra膰 g艂os.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂 w jakiej sprawie, bowiem je艣li w sprawie wymiany zda艅 pomi臋dzy p. Seku艂膮 i p. Osi艅skim to nie wyra偶a zgody, aby ktokolwiek wypowiada艂 si臋 ju偶 w tej sprawie, poniewa偶 sesja Rady Gminy nie jest miejscem na tego typu dyskusje jak ta w/w i dyskusje t膮 uwa偶a za zako艅czon膮.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e g艂os chcia艂by zabra膰 w "r贸偶nych sprawach". Nast臋pnie p. Parol powiedzia艂, 偶e rol膮 ka偶dego radnego jest przedstawia膰 na forum Rady r贸偶ne sprawy i chcia艂by, aby m贸g艂 zabiera膰 g艂os na takiej samej zasadzie jak inni radni bowiem jak na razie to p. Przewodnicz膮cy stosuje wobec niego inne zasady ni偶 w przypadku pozosta艂ych radnych.
Pan Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady, powiedzia艂, 偶e jego obowi膮zkiem jest pilnowanie porz膮dku podczas sesji, prowadzenie jej tak, aby przebiega艂a sprawnie - takie s膮 obowi膮zki Przewodnicz膮cego. Ka偶dy radny na sesji ma prawo zabra膰 g艂os ale w odpowiedniej formie. Pan Parol nigdy natomiast jak dotychczas nie mia艂 odbieranego g艂osu.

W贸jt Gminy poinformowa艂, 偶e z dniem 1 pa藕dziernika br. p. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta odchodzi z pracy w Urz臋dzie Gminy Latowicz i obejmuje stanowisko w Starostwie Powiatowym w Mi艅sku Mazowieckim. Nast臋pnie p. W贸jt podzi臋kowa艂 p. Osi艅skiemu za wsp贸艂prac臋, nadmieniaj膮c, 偶e by艂a ona dobra.
Pani so艂tys Lilla Sabak zapyta艂a W贸jta dlaczego dzieje si臋 tak, 偶e z Urz臋du Gminy Latowicz odchodz膮 dobrzy pracownicy, jakie s膮 tego powody, niedawno odesz艂a p. Agnieszka Reda, teraz p. Wojciech Osi艅ski, jak temu przeciwdzia艂a膰 ?

Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e powody s膮 g艂贸wnie natury finansowej - on nie jest w stanie zaproponowa膰 konkurencyjnego wynagrodzenia takim osobom, kt贸re zamierzaj膮 odej艣膰 np. do starostwa.
Pan Wojciech Osi艅ski powiedzia艂, 偶e na po偶egnanie si臋 z pracownikami UG oraz z W贸jtem b臋dzie mia艂 jeszcze czas natomiast korzystaj膮c z okazji chcia艂by teraz podzi臋kowa膰 za wszystkie lata wsp贸艂pracy radnym oraz so艂tysom przy czym wsp贸艂prac臋 t膮 ocenia jako bardzo dobr膮. Nast臋pnie p. Osi艅ski nawi膮zuj膮c do poruszanej kwestii wynagrodze艅 pracownik贸w Urz臋du Gminy powiedzia艂, 偶e sytuacja wygl膮da w ten spos贸b, i偶 zarobki brutto pracownik贸w Urz臋du Gminy w Latowiczu wynosz膮 przeci臋tnie tyle ile zarobki netto, czyli "do r臋ki" pracownik贸w innych, por贸wnywalnych wiejskich urz臋d贸w gmin w gminach o podobnej wielko艣ci, przy czym nale偶y zauwa偶y膰, i偶 s艂abiej wynagradzani pracownicy UG Latowicz maj膮 przy tym wi臋cej obowi膮zk贸w ni偶 ci w/w bowiem w UG Latowicz jest mniej etat贸w ni偶 przeci臋tnie w urz臋dach na terenie gmin podobnej wielko艣ci. Pan Osi艅ski poprosi艂, aby radni pami臋tali o wynagrodzeniach pracownik贸w i zauwa偶y艂, i偶 o podwy偶ce wynagrodzenia mo偶na m贸wi膰 wtedy, gdy przekracza ona w stosunku rocznym, procentowo wska藕nik inflacji obowi膮zuj膮cy w danym roku, a nie wtedy gdy raz na kilka lat pracownicy otrzymuj膮 kilka procent waloryzacji w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej wska藕nikowi inflacji w danym roku - a tak w Urz臋dzie Gminy Latowicz w艂a艣nie ta sprawa wygl膮da.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady. Podzi臋kowa艂 p. Wojciechowi Osi艅skiemu za dobr膮 wsp贸艂prac臋 i 偶yczy艂 powodzenia w nowym miejscu zatrudnienia.


15
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Poniewa偶 nie zg艂oszono uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

16
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 XII sesj臋 Rady Gminy Latowicz.

Na tym protok贸艂 zako艅czono.

Protoko艂owa艂:

Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 11:57:33
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 11:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1462

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 11:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2206101