logo
logo
Rada Gminy » Protoko艂y z sesji 2006-2010
10 sesja Rady Gminy Latowicz

3 sierpnia 2007 roku

PROTOK脫艁 NR X/07

z sesji Rady Gminy Latowicz
odbytej dnia 3 sierpnia 2007 roku
w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy Latowicz


1
OTWARCIE SESJI RADY GMINY

Przewodnicz膮cy Rady Gminy - Jan Doma艅ski, o godzinie 930 otworzy艂 sesj臋 i po powitaniu radnych i go艣ci o艣wiadczy艂, i偶 zgodnie z list膮 obecno艣ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, (nieobecni: p. Witold K艂os oraz p. Marek Skrzycki), co wobec ustawowego sk艂adu Rady wynosz膮cego 15 os贸b stanowi quorum pozwalaj膮ce na podejmowanie prawomocnych decyzji. (listy obecno艣ci radnych oraz so艂tys贸w w za艂膮czeniu do protoko艂u).
W sesji uczestniczyli m.in.:
1. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy,
2. Wojciech Osi艅ski - Zast臋pca W贸jta Gminy,
3. Barbara Zg贸dka - Sekretarz Gminy,
4. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy,


2
PRZEDSTAWIENIE PORZ膭DKU OBRAD

Przewodnicz膮cy Rady Gminy przedstawi艂, przekazany wcze艣niej wszystkim radnym nast臋puj膮cy, proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wniesienia za偶alenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora O艣wiaty w Warszawie w sprawie negatywnej opinii dotycz膮cej zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim.
5. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr IX/45/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu.
6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu.
7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007.
8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie powo艂ania zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2008 - 2011.
9. Informacja z dzia艂alno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci W贸jta Gminy w okresie mi臋dzy sesjami.
11. Udzielenie odpowiedzi na z艂o偶one interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy r贸偶ne.
13. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Gminy.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Gminy.

Przewodnicz膮cy poprosi艂 Rad臋 oraz W贸jta o wyra偶enie stanowiska odno艣nie zaproponowanego porz膮dku obrad.
Poniewa偶 nie zg艂oszono 偶adnych wniosk贸w, przyst膮piono do realizacji kolejnych punkt贸w porz膮dku obrad.

3
ZAPYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH

Pan radny Kazimierz Seku艂a zapyta艂 kiedy zostan膮 ustawione znaki drogowe na terenie Redzy艅skiego, kt贸re s膮 zakupione i o kt贸rych ustawienie prosi p. W贸jta ju偶 od jesieni. O termin ustawienia tych znak贸w pytaj膮 tak偶e mieszka艅cy.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w Gminie Latowicz nie ma Zak艂adu Gospodarki Komunalnej i w zwi膮zku z tym s膮 ograniczone mo偶liwo艣ci wykonywania tego typu prac jak ustawienie znak贸w - prace te mo偶na wykona膰 wtedy gdy "s膮 wolni" pracownicy b臋d膮cy w dyspozycji W贸jta. Z tego w艂a艣nie wynika fakt, 偶e mimo, i偶 d艂ugi okres min膮艂 od zakupienia znak贸w, to nie s膮 one jeszcze ustawione. Je艣li radny i so艂tys stwierdz膮, i偶 nie chc膮 d艂u偶ej czeka膰 i s膮 w stanie sami zorganizowa膰 ich ustawienie to mo偶na to zrobi膰 tak偶e w ten spos贸b.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e ju偶 kilkakrotnie zg艂asza艂 ch臋膰 zorganizowania i wykonania prac zwi膮zanych z ustawieniem przedmiotowych znak贸w drogowych - znaki mia艂y by膰 dostarczone w tym celu przez Gmin臋 do Redzy艅skiego, ale nie zosta艂y dostarczone. Pan radny powiedzia艂, 偶e inicjatyw臋 tak膮 jak m贸wi zg艂asza艂 w przesz艂o艣ci i nie spotka艂a si臋 ona z jakim艣 odzewem ze strony Gminy natomiast w chwili obecnej stan zdrowia nie pozwala mu na zaj臋cie si臋 t膮 spraw膮.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e rozumie, i偶 p. radny nie mo偶e obecnie zaj膮膰 si臋 spraw膮 i w takim razie pozostaje tylko poczeka膰, a偶 b臋dzie to mo偶liwe do wykonania przez Gmin臋.
Pan radny powiedzia艂, 偶e termin tego oczekiwania jest zbyt d艂ugi bior膮c pod uwag臋, 偶e na ustawienie kilku znak贸w czeka si臋 ju偶 od jesieni.
Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e sprawa nie jest taka prosta - nie chodzi tylko o kilka znak贸w - jest ich wi臋cej - sprawa nie dotyczy tylko Redzy艅skiego i Genera艂owa i potrzebni s膮 po prostu ludzie, kt贸rzy te znaki rozwioz膮 i zamontuj膮. Je艣li radni uwa偶aj膮, 偶e jest to takie wa偶ne i sprawa nie mo偶e czeka膰 to mo偶na zam贸wi膰 us艂ug臋, wyda膰 na to pieni膮dze i znaki zostan膮 zamontowane. Pan W贸jt zauwa偶y艂 tak偶e, i偶 spo艣r贸d radnych tylko p. Seku艂a a偶 tak bardzo monituje o ustawienie tych znak贸w.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e problem jest wa偶ny nie tylko dla niego ale tak偶e dla mieszka艅c贸w, kt贸rzy cz臋sto go o t膮 spraw臋 pytaj膮 i m贸wi膮, 偶e jest ona dla nich istotna. Mieszka艅cy poruszali t膮 spraw臋 r贸wnie偶 m.in. na zebraniu wiejskim. W Redzy艅skim g艂贸wny problem polega na tym, i偶 osoby jad膮ce od strony Latowicza w kierunku Borowia myl膮 si臋 na skutek braku oznakowania i jad膮 niepotrzebnie w kierunku Genera艂owa.


4
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE WNIESIENIA ZA呕ALENIA DO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ NA POSTANOWIENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA O艢WIATY W WARSZAWIE W SPRAWIE NEGATYWNEJ OPINII DOTYCZ膭CEJ ZAMIARU LIKWIDACJI SZKO艁Y FILIALNEJ W REDZY艃SKIM

W贸jt Gminy wyja艣ni艂 pow贸d zwo艂ania dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady. Poinformowa艂, i偶 w dniu 27 lipca wp艂yn臋艂o do Urz臋du Gminy pismo od Kuratora O艣wiaty, kt贸ry podtrzymuje w nim swoje stanowisko czyli powt贸rnie negatywnie opiniuje zamiar likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim. Sytuacja si臋 powtarza - tak jak w przypadku poprzedniej negatywnej opinii Kuratora Rada Gminy ma 7 dni na ewentualne wniesienie za偶alenia na postanowienie Kuratora do Ministra Edukacji Narodowej. Termin ten mija w艂a艣nie w dniu dzisiejszym i dlatego W贸jt zwr贸ci艂 si臋 do Przewodnicz膮cego Rady z wnioskiem o zwo艂anie dzisiaj sesji - bowiem uwa偶a, i偶 takie za偶alenie powinno si臋 wnie艣膰. W贸jt powiedzia艂, 偶e on nadal uwa偶a, 偶e Kurator nie ma racji.
Nast臋pnie p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty odczyta艂a pismo Kuratora O艣wiaty, o kt贸rym wspomnia艂 p. W贸jt (kopia pisma w za艂膮czeniu do protoko艂u).
Przewodnicz膮cy Rady stwierdzi艂, 偶e nie ma chyba potrzeby odczytywania ca艂ego uzasadnienia do uchwa艂y bowiem wszyscy radni otrzymali je i mogli si臋 z nim zapozna膰.
Pan radny Kazimierz Seku艂a powiedzia艂, 偶e jego zdaniem w uzasadnieniu nie powinno by膰 napisane, 偶e Rada podj臋艂a decyzj臋 najpierw o zamiarze likwidacji szko艂y a p贸藕niej o wniesieniu za偶alenia na negatywne w tej sprawie postanowienie Kuratora, bowiem mo偶e si臋 przez to wydawa膰, 偶e ca艂a Rada tak g艂osowa艂a tymczasem w rzeczywisto艣ci by艂o przecie偶 inaczej.
Pani Alina Saracka - radca prawny wyja艣ni艂a, 偶e je艣li Rada Gminy podejmuje uchwa艂臋 to zasady s膮 takie, 偶e pisze si臋, i偶 Rada podj臋艂a decyzj臋. Nie pisze si臋, 偶e cz臋艣膰 radnych g艂osowa艂a za uchwa艂膮 a cze艣膰 np. przeciw lub wstrzyma艂a si臋. Je艣li wi臋kszo艣膰 g艂os贸w by艂a "za" to Rada podj臋艂a uchwa艂臋 czyli podj臋艂a dan膮 decyzj臋 i jest to decyzja Rady jako ca艂o艣ci, bo takie s膮 zasady demokracji.
Pan radny Stanis艂aw Parol zg艂osi艂 wniosek, aby odczyta膰 tre艣膰 uzasadnienia do uchwa艂y tzn. projekt za偶alenia, poniewa偶 na sesji s膮 so艂tysi oraz przedstawiciele lokalnej prasy, kt贸rym tre艣膰 uzasadnienia nie jest znana. Ponadto temat jest dla mieszka艅c贸w wa偶ny i zas艂uguje na szersze potraktowanie.
Pani Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty odczyta艂a projekt uchwa艂y wraz z uzasadnieniem.
Pan Ryszard Podobas - so艂tys ze wsi Stawek powiedzia艂, 偶e je艣li Kurator uwa偶a, 偶e szko艂a w Redzy艅skim ma pozosta膰 to powinien da膰 Gminie na jej funkcjonowanie dodatkowe pieni膮dze.
Pan radny Kazimierz Seku艂a zapyta艂 p. Podobasa czy w przypadku gdyby ta szko艂a by艂a w jego wsi to by jej nie broni艂 ?
Pan Podobas powiedzia艂, 偶e broni艂by tej szko艂y. Nast臋pnie doda艂, 偶e nie twierdzi, 偶e nale偶y szko艂臋 w Redzy艅skim zlikwidowa膰 - powiedzia艂 tylko, 偶e Kurator powinien da膰 na jej dzia艂alno艣膰 dodatkowe pieni膮dze - je艣li uwa偶a, 偶e powinna pozosta膰.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by na pocz膮tek zada膰 pewne pytanie osobie, kt贸ra redagowa艂a projekt za偶alenia na postanowienie Kuratora. Nast臋pnie p. radny zacytowa艂 fragment projektu za偶alenia jn.:
"Rada Gminy podejmuj膮c decyzj臋 o zamiarze likwidacji szko艂y filialnej jako zasadnicze przyczyny powy偶szego stanowiska wskaza艂a czynnik demograficzny, czynnik ekonomiczny oraz czynnik natury spo艂eczno psychologicznej". Pan radny powiedzia艂, 偶e prosi艂by osob臋, kt贸ra redagowa艂a tre艣膰 projektu za偶alenia o ustosunkowanie si臋 w艂a艣nie do umieszczenia tam tego ostatniego czynnika. Pan Parol powiedzia艂, 偶e on rozumie, i偶 czynnik natury psychologicznej w tym przypadku polega na tym, i偶 d膮偶膮c do likwidacji szko艂y wbrew woli mieszka艅c贸w uzyskuje si臋 nienawi艣膰 do Rady Gminy mieszka艅c贸w wsi Redzy艅skie oraz wsi okolicznych z kt贸rych dzieci do szko艂y w Redzy艅skim ucz臋szczaj膮. Nast臋pnie p. Parol powiedzia艂, 偶e zgadza si臋 z tym co powiedzia艂 p. radny Seku艂a. On tak偶e uwa偶a, i偶 nie jest w艂a艣ciwe tylko "suche" umieszczenie w za偶aleniu zapisu, i偶 Rada Gminy podj臋艂a decyzj臋 o zamiarze likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim a nast臋pnie o wniesieniu za偶alenia na negatywn膮 w tej sprawie opini臋 Kuratora. Powinno by膰 co艣 napisane o stosunku g艂os贸w za i przeciw co pokaza艂oby prawdziw膮 atmosfer臋 w tej sprawie. Powinno by膰 tak偶e wspomniane, nie tylko to, i偶 Rada Gminy wys艂ucha艂a za偶alenia rodzic贸w, co jest tak偶e suchym stwierdzeniem, ale powinno by膰 napisane, 偶e ci rodzice w celu przedstawienia swojego zdania, swojego niezadowolenia odno艣nie zamiaru likwidacji szko艂y (odczytania za偶alenia i uzupe艂nienia go swoimi wypowiedziami) przybyli na sesj臋. Pan Parol powiedzia艂 tak偶e, i偶 jego zdaniem - bior膮c pod uwag臋, 偶e szko艂a ta funkcjonuje od 1918 r. nie jest prawd膮 twierdzenie, 偶e w szkole w Redzy艅skim nie ma wynik贸w nauczania.
Przewodnicz膮cy Rady zapyta艂, kto powiedzia艂, 偶e nie ma wynik贸w nauczania ?
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e s艂ysza艂 przecie偶 co艣 takiego przed chwil膮 z czytanego projektu za偶alenia.
Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂 nast臋pnie, 偶e chcia艂by wskaza膰 jeszcze na dwie sprzeczno艣ci - Kurator napisa艂, 偶e po przeprowadzeniu post臋powania uzupe艂niaj膮cego w sprawie ustali艂, 偶e szko艂a filialna funkcjonuje od 1918 r. i kieruje si臋 w swojej dzia艂alno艣ci trosk膮 o wszechstronny rozw贸j dziecka, traktuj膮c je jako niepowtarzaln膮 jednostk臋 - dzieci w tej szkole przebywaj膮 w dobrych warunkach i otoczone s膮 troskliw膮 opiek膮 nauczyciela, co potwierdza Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Latowiczu. Tymczasem w za偶aleniu czytamy, 偶e w ocenie Rady Gminy Kurator wydaj膮c zaskar偶one postanowienie nie uwzgl臋dni艂 najistotniejszych czynnik贸w mog膮cych mie膰 wp艂yw na ocen臋 stanu faktycznego w zakresie stopnia realizacji zada艅 dydaktycznych i opieku艅czych, w szczeg贸lno艣ci bezpiecze艅stwa uczni贸w. Pan Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jego zdaniem w szkole w Redzy艅skim s膮 zabezpieczone "te wszystkie rzeczy". Pan radny powiedzia艂, 偶e trzeba zastanowi膰 si臋 jak dzieci b臋d膮 znosi艂y psychicznie i fizycznie dojazdy do szko艂y w Latowiczu. Dzieci z Bud Wielgoleskich s膮 nara偶one na uci膮偶liwo艣ci zwi膮zane z dojazdami, z porannym oczekiwaniem na autobus - dodatkowo w miejscu pozbawionym wiaty przystankowej - dzieci te jak wynika z informacji lekarza z Wielgolas najcz臋艣ciej choruj膮. Pan Parol zauwa偶y艂 na marginesie, i偶 o postawienie wiaty przystankowej w Budach Wielgoleskich ubiega si臋 ju偶 od pocz膮tku poprzedniej kadencji zar贸wno u Rady jak i u W贸jta ale jak dotychczas przystanku tego nie ma - p. radny powiedzia艂, 偶e wie dlaczego tego przystanku w Budach Wielgoleskich nie ma i przyjdzie taki czas gdy cyt.: "powie o tym g艂o艣no". Pan Parol doda艂, 偶e w tej sprawie, tzn. aby doprowadzi膰 do postawienia tego przystanku w zasadzie wystarcz膮 kompetencje W贸jta - Rada nie musi si臋 tym zajmowa膰 i ma nadziej臋, 偶e w ko艅cu "kto艣 zrozumie", 偶e ten przystanek, kt贸ry jest przecie偶 niewielk膮 rzecz膮 jest tam naprawd臋 potrzebny dla bezpiecze艅stwa. Pan radny wskaza艂 tak偶e na uci膮偶liwo艣膰 zwi膮zan膮 z wczesnym wyje偶d偶aniem dzieci do szko艂y (cz臋sto przed godzin膮 7.00. i p贸藕ne powroty (cz臋sto po godzinie 15.00.) co wynika z okre艣lonego ustawienia kurs贸w autobus贸w. Na zako艅czenie p. radny wskaza艂 na istotn膮 pomoc rodzic贸w w funkcjonowaniu szko艂y w Redzy艅skim oraz zaapelowa艂, aby "nie uszcz臋艣liwia膰 na si艂臋" likwiduj膮c szko艂臋.
Pani Alina Saracka - radca prawny UG powiedzia艂a, 偶e cenne s膮 argumenty przedstawione przez p. Stanis艂awa Parola natomiast nale偶y zda膰 sobie spraw臋 "w jakim momencie si臋 znajdujemy" - gdyby na dzisiejszej sesji by艂a podejmowana uchwa艂a w sprawie likwidacji szko艂y to jak najbardziej mo偶na by艂oby "w tym duchu" dyskutowa膰, natomiast fakty s膮 takie, i偶 uchwa艂a o zamiarze likwidacji szko艂y w Redzy艅skim zosta艂a ju偶 podj臋ta jak te偶 zosta艂o ju偶 z艂o偶one jedno za偶alenie na postanowienie Kuratora negatywnie opiniuj膮ce ten zamiar likwidacji szko艂y. Je艣li p. Parol kwestionuje tre艣膰 przedstawionego dzisiaj za偶alenia to prosi艂aby, aby wzi膮艂 pod uwag臋, i偶 tre艣膰 tego dzisiejszego za偶alenia pokrywa si臋 w du偶ej cz臋艣ci z tre艣ci膮 poprzedniego za偶alenia bowiem jest obowi膮zek, aby w tym za偶aleniu przedstawi膰 wszystko to, co dzia艂o si臋 w przedmiotowej sprawie dotychczas. To, 偶e w tre艣ci za偶alenia m贸wi si臋 o takich a nie innych czynnikach wynika z faktu, 偶e s膮 to zapisy jakie znalaz艂y si臋 we wcze艣niejszych dokumentach m.in. w uchwale i teraz zosta艂o to powt贸rzone. Natomiast w ca艂ej sprawie istotne jest to, 偶e Minister O艣wiaty uchyli艂 postanowienie Kuratora wskazuj膮c na jego wadliwo艣膰 i wskaza艂 pod wzgl臋dem formalnym, 偶e je艣li Kurator uwa偶a, 偶e nale偶y wyda膰 opini臋 negatywn膮 to ma obowi膮zek zastosowa膰 si臋 do przepis贸w ustawy, kt贸re m贸wi膮, 偶e powinien wskaza膰 jakie obowi膮zki ma zapewni膰 organ prowadz膮cy szko艂臋, i kt贸rych nie wype艂ni艂 偶eby on m贸g艂 wyda膰 opini臋 negatywn膮. Minister O艣wiaty wskaza艂 szereg zarzut贸w wzgl臋dem Kuratora, wskaza艂 po kolei czego Kurator nie zrobi艂 formu艂uj膮c postanowienie, wskaza艂 szereg wytycznych, m贸wi膮cych o tym czego Kurator nie dope艂ni艂 w pierwszym postanowieniu i do tego powinien zastosowa膰 si臋 redaguj膮c ponowne postanowienie. W zwi膮zku z tym Kurator jako organ pierwszej instancji mia艂 obowi膮zek uwzgl臋dni膰 wydaj膮c ponowne postanowienie wszystkie uwagi wniesione przez Ministra O艣wiaty, kt贸ry jest organem drugiej instancji - Kurator tego nie zrobi艂. Pani mecenas stwierdzi艂a, na zako艅czenie, 偶e obecnie Rada nie rozpatruje kwestii likwidacji szko艂y w Redzy艅skim tylko fakt, i偶 Kurator wyda艂 jedno postanowienie, kt贸re Minister O艣wiaty uchyli艂 wskazuj膮c co Kurator ma zrobi膰 zanim wyda ponown膮 opini臋, a Kurator wyda艂 ponowne postanowienie nie wype艂niaj膮c zalece艅 Ministra.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych, 8 g艂osami "za" przy 4 "przeciw" oraz 1 "wstrzymuj膮cym" podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wniesienia za偶alenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora O艣wiaty w Warszawie w sprawie negatywnej opinii dotycz膮cej zamiaru likwidacji Szko艂y Filialnej w Redzy艅skim - uchwa艂a w za艂膮czeniu do protoko艂u.


5
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIANY UCHWA艁Y NR IX/45/07 RADY GMINY LATOWICZ Z DNIA 31 MAJA 2007 R. W SPRAWIE UTWORZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Wies艂awa Proczka - insp. ds. o艣wiaty i zdrowia. Poinformowa艂a, 偶e zmiana polega na dodaniu do tre艣ci uchwa艂y zapisu, i偶 SP ZOZ udziela膰 b臋dzie 艣wiadcze艅 zdrowotnych w zakresie stomatologii co pomini臋to w projekcie uchwa艂y podj臋tej na poprzedniej sesji.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li pyta艅, Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 13 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmiany uchwa艂y Nr IX/45/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.


6
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE POWO艁ANIA RADY SPO艁ECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK艁ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATOWICZU

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 p. Bogdan 艢wi膮tek-G贸rski - W贸jt Gminy. Poinformowa艂, 偶e zgodnie z przepisami kolejnym krokiem prowadz膮cym do rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci SP ZOZ w Latowiczu jest powo艂anie Rady Spo艂ecznej SP ZOZ. Nast臋pnie p. W贸jt zapozna艂 radnych z proponowanym sk艂adem Rady - poinformowa艂, 偶e Przewodnicz膮cym Rady Spo艂ecznej jest z mocy ustawy W贸jt lub osoba przez niego wyznaczona - w projekcie uchwa艂y jako Przewodnicz膮cy zosta艂 wpisany W贸jt. Ponadto w sk艂ad Rady wchodzi przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - jest to p. Bo偶ena Kania. Pozostali trzej cz艂onkowie Rady Spo艂ecznej s膮 wyznaczani przez Rad臋 Gminy. W贸jt powiedzia艂, 偶e w projekcie uchwa艂y zaproponowa艂 dwie osoby tj. p. Mariol臋 Kluska oraz p. Roberta Skwar臋. Pani Mariola Kluska jest pracownikiem s艂u偶by zdrowia (pracuje jako piel臋gniarka w szpitalu w Mi艅sku Mazowieckim) - ponadto by艂a radn膮 w poprzedniej kadencji. Pan Robert Skwara jest przewodnicz膮cym Komisji Planowania Bud偶etu, Finans贸w, O艣wiaty, Spraw Socjalnych, Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e trzecie miejsce w projekcie uchwa艂y pozostawi艂 puste, proponuje jednak, aby tym trzecim cz艂onkiem wyznaczonym przez Rad臋 Gminy zosta艂 p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady. Pan W贸jt doda艂 tak偶e, i偶 zastanawia艂 si臋 wsp贸lnie z Przewodnicz膮cym nad tym, aby w sk艂ad Rady wesz艂a jeszcze jaka艣 osoba (w miejsce Przewodnicz膮cego Rady), kt贸ra by艂aby zwi膮zana ze s艂u偶b膮 zdrowia i mog艂a merytorycznie wspiera膰 Rad臋 ale takiej osoby na terenie gminy nie uda艂o si臋 znale藕膰. Na zako艅czenie W贸jt zaznaczy艂, 偶e przedstawione propozycje personalne s膮 tylko jego propozycjami, z kt贸rymi Rada Gminy mo偶e si臋 zgodzi膰 ale nie musi - dyskusja nad kandydatami jest otwarta - je艣li radni s膮dz膮, 偶e nale偶y zg艂osi膰 innych kandydat贸w to zaprasza do zg艂aszania.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powiedzia艂, 偶e on proponuje, aby jako kandydata do sk艂adu Rady Spo艂ecznej zg艂osi膰 kogo艣 z Wielgolasu, bowiem z tego co us艂ysza艂 wynika, i偶 nikt z Wielgolasu nie jest proponowany.
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e w takim razie prosi o zg艂oszenie konkretnej kandydatury.
Pan Tadeusz Szczepa艅czyk zg艂osi艂 kandydatur臋 p. radnej Hanny Zawadki.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e jest to kolejna uchwa艂a, "kt贸r膮 mechanicznie podejmiemy" - zn贸w Rada podejmie uchwa艂臋 "na kt贸r膮 wp艂yw mia艂a praktycznie zerowy". Je艣li wszyscy trzej przedstawiciele Rady Gminy Latowicz s膮 proponowani przez p. W贸jta "czyli de facto wpisani, de facto zostan膮 wybrani" to wygl膮da to tak, i偶 Rada Gminy jest traktowana przedmiotowo w procesie podejmowania tej uchwa艂y. Pan radny doda艂, 偶e drug膮 kwesti膮 na jak膮 chcia艂by zwr贸ci膰 uwag臋 jest brak w艣r贸d proponowanych przez W贸jta kandydat贸w do Rady Spo艂ecznej SP ZOZ chocia偶 jednej osoby z Wielgolasu, co odbiera on osobi艣cie w ten spos贸b, 偶e "Wielgolas jest w nie艂asce - m贸wi膮c delikatnie".
Przewodnicz膮cy Rady powiedzia艂, 偶e chcia艂by zwr贸ci膰 uwag臋 p. radnemu Parolowi, i偶 jeszcze trzeciego kandydata z ramienia Rady Gminy nie ma.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e trzeci kandydat zosta艂 przecie偶 podany.
Przewodnicz膮cy Rady stwierdzi艂, 偶e by艂a to tylko propozycja.
W贸jt Gminy powiedzia艂, 偶e w takiej sytuacji - gdy nie wie wprawdzie jakie jest odczucie innych radnych ale gdy widzi, 偶e "sytuacja jest tego typu, o kt贸rej p. radny m贸wi" i chyba p. radny Stanis艂aw Parol czuje si臋 dyskryminowany, to on rezygnuje z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Spo艂ecznej SP ZOZ i s膮dzi, 偶e Przewodnicz膮cy Rady tak偶e zrezygnuje z kandydowania do sk艂adu Rady Spo艂ecznej, natomiast niech Przewodnicz膮cym Rady Spo艂ecznej zostanie kto艣 z radnych. Pan W贸jt zaznaczy艂, i偶 on "nie patrzy czy jest to Wielgolas czy Latowicz". Pan W贸jt doda艂, 偶e proponowa艂 przekszta艂cenie OZ na terenie Gminy Latowicz w ZOZ niepubliczny, ale ust膮pi艂, bowiem by艂y wypowiedzi krytyczne ze strony cz臋艣ci radnych, kt贸re wskazywa艂y na to, i偶 wola spo艂ecze艅stwa jest taka, aby nie tworzy膰 od razu ZOZ-贸w niepublicznych ale najpierw spr贸bowa膰 utworzy膰 ZOZ gminny. Pan W贸jt powiedzia艂, 偶e dziwi si臋, i偶 teraz gdy ten ZOZ gminny si臋 tworzy to pojawiaj膮 si臋 pretensje, 偶e W贸jt ma kompetencje do wskazywania w projekcie uchwa艂y os贸b proponowanych do sk艂adu Rady Spo艂ecznej.
Pani Alina Saracka - radca prawny UG powiedzia艂a, 偶e chcia艂aby przypomnie膰, i偶 dyskusja toczy si臋 obecnie nad projektem uchwa艂y, a projekt uchwa艂y zgodnie z przepisami ma obowi膮zek przygotowa膰 W贸jt. Je艣li chodzi konkretnie o zaproponowany w projekcie tej uchwa艂y sk艂ad Rady Spo艂ecznej to Rada nie ma kompetencji do dyskusji nad dwoma punktami czyli nad Przewodnicz膮cym tej Rady, bo z mocy ustawy jest nim W贸jt lub wskazana przez niego osoba oraz nad przedstawicielem Wojewody, bowiem wyznacza go Wojewoda. Co do trzech pozosta艂ych cz艂onk贸w Rady Spo艂ecznej to s膮 to przedstawiciele Rady Gminy wybierani przez Rad臋. W projekcie uchwa艂y W贸jt zamie艣ci艂 wprawdzie pewne kandydatury ale to nie oznacza, 偶e maj膮 to by膰 jedyne kandydatury - przed podj臋ciem uchwa艂y mo偶na zg艂asza膰 inne kandydatury w dowolnej liczbie. Najpierw ka偶da zg艂oszona kandydatura zostanie przez Przewodnicz膮cego Rady poddana oddzielnie pod g艂osowanie a p贸藕niej oka偶e si臋 kt贸re ze zg艂oszonych os贸b otrzyma艂y najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w. Trzy osoby z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 g艂os贸w zostan膮 cz艂onkami Rady Spo艂ecznej ZOZ.
Pan radny Stanis艂aw Parol powiedzia艂, 偶e chcia艂by odpowiedzie膰 p. W贸jtowi, i偶 "nie chodzi tutaj o jakie艣 dyskryminowanie", bo on "jako艣 si臋 nie daje - z r贸偶nym skutkiem". Chodzi natomiast o to, 偶e mieszka艅cy s膮 w spos贸b istotny zainteresowani OZ w Wielgolesie - ich wol膮 jest to, aby ten O艣rodek Zdrowia pozosta艂. W zwi膮zku z tym by艂oby dobrze, aby przedstawiciel z terenu Wielgolasu wszed艂 do Rady Spo艂ecznej ZOZ.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek powiedzia艂, 偶e proponuje aby zacz膮膰 teraz zg艂asza膰 kandydatury i ka偶d膮 kandydatur臋 podda膰 indywidualnie pod g艂osowanie, aby wy艂oni膰 kandydat贸w z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 g艂os贸w, kt贸rzy wejd膮 do Rady Spo艂ecznej ZOZ jako przedstawiciele Rady Gminy.
Przewodnicz膮cy Rady Gminy powiedzia艂, 偶e wobec powy偶szego on rezygnuje z kandydowania do Rady Spo艂ecznej i prosi o zg艂oszenie na jego miejsce jakiego艣 kandydata z Wielgolasu.
Pani mecenas przypomnia艂a, 偶e mo偶na zg艂asza膰 tak偶e wi臋ksz膮 ilo艣膰 kandydat贸w ni偶 ilo艣膰 miejsc w Radzie Spo艂ecznej - kto uzyska najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w ten zostanie wybrany.
Przewodnicz膮cy Rady Gminy potwierdzi艂 powy偶sze i poprosi艂 o zg艂aszanie dowolnej liczby kandydat贸w.
Pan radny Tadeusz Szczepa艅czyk powt贸rnie zg艂osi艂 p. radn膮 Hann臋 Zawadk臋.
Pan radny Wies艂aw 艢wi膮tek zg艂osi艂 p. radnego Stanis艂awa Kowalskiego.
Nast臋pnie zg艂oszony zosta艂 p. Stanis艂aw Parol, ale nie wyrazi艂 zgody na kandydowanie.
Pozostali zg艂oszeni wyrazili zgod臋 na kandydowanie.
Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e spo艣r贸d zg艂oszonych os贸b nie jest obecna p. Mariola Kluska ale z艂o偶y艂a ona zgod臋 w formie pisemnej, co tak偶e jest dopuszczalne.
Poniewa偶 nie zg艂oszono wi臋cej kandydat贸w Przewodnicz膮cy Rady rozpocz膮艂 g艂osowanie nad ka偶dym ze zg艂oszonych kandydat贸w. Po zako艅czeniu g艂osowa艅 Przewodnicz膮cy poinformowa艂, 偶e w ich wyniku poszczeg贸lni kandydaci otrzymali nast臋puj膮c膮 ilo艣膰 g艂os贸w:
1) Mariola Kluska - 10 "za", 1 "przeciw", 2 "wstrzymuj膮ce".
2) Robert Skwara - 8 "za", 5 "wstrzymuj膮cych".
3) Hanna Zawadka - 9 "za", 4 "wstrzymuj膮ce".
4) Stanis艂aw Kowalski - 10 "za", 3 "wstrzymuj膮ce".
5) Tadeusz Szczepa艅czyk - 5 "za", 8 "wstrzymuj膮cych".
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady poinformowa艂, 偶e najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w otrzymali i weszli tym samym do sk艂adu Rady Spo艂ecznej SP ZOZ:
1) Mariola Kluska.
2) Hanna Zawadka.
3) Stanis艂aw Kowalski.
Pan so艂tys Ryszard Podobas powiedzia艂, 偶e so艂tysi maj膮 w swoim gronie osob臋, kt贸ra pracowa艂a w s艂u偶bie zdrowia - jest to p. Lilla Sabak i chcieliby, aby by艂a ona kandydatem do sk艂adu Rady Spo艂ecznej SP ZOZ.
Pani Lilla Sabak poinformowa艂a, 偶e pracowa艂a jako laborantka.
Przewodnicz膮cy Rady zaproponowa艂 przeg艂osowanie tak偶e kandydatury p. Sabak.
Pani Alina Saracka - radca prawny zauwa偶y艂a, 偶e niestety kandydatura zosta艂a zg艂oszona zbyt p贸藕no tzn. ju偶 po og艂oszeniu wynik贸w i dlatego nie jest mo偶liwe jej uwzgl臋dnienie.
W zwi膮zku z powy偶szym Przewodnicz膮cy odst膮pi艂 od g艂osowania nad kandydatur膮 p. Sabak.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady podda艂 pod glosowanie projekt uchwa艂y - Rada Gminy Latowicz w obecno艣ci 13 radnych, jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Latowiczu - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

7
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE ZMIAN W BUD呕ECIE GMINY LATOWICZ NA ROK 2007

Projekt uchwa艂y przedstawi艂a p. Zofia 艁odyga - Skarbnik Gminy. Poinformowa艂a szczeg贸艂owo o planowanych w ramach zmian w bud偶ecie zwi臋kszeniu i zmniejszeniu dochod贸w. Informacje przedstawione przez p. Skarbnik uzupe艂ni艂 W贸jt Gminy. Nast臋pnie p. W贸jt om贸wi艂 szczeg贸艂owo za艂膮cznik Nr 2 do uchwa艂y pn..: "Zadania inwestycyjne w 2007 r." (w za艂膮czeniu do uchwa艂y stanowi膮cej za艂膮cznik do protoko艂u).
Po om贸wieniu przez W贸jta w/w za艂膮cznika g艂os zabra艂 p. radny Stanis艂aw Parol. Ustosunkowuj膮c si臋 do wypowiedzi W贸jta powiedzia艂, 偶e p. W贸jt ma racj臋, i偶 stara si臋 przyspieszy膰 przebudow臋 drogi Nr 802 na odcinku przebiegaj膮cym przez gmin臋 Latowicz bowiem jest to wizerunek naszej gminy. Zgadza si臋 tak偶e z tym, i偶 nale偶y wykorzysta膰 艣rodki jakie b臋d膮 przyznane z zewn膮trz na wykonanie dr贸g na osiedlu w Latowiczu. Pan Parol zapyta艂 nast臋pnie W贸jta Gminy o kwestie dzia艂ki, na kt贸rej obecnie jest boisko w Latowiczu. Pan radny zauwa偶y艂, i偶 jest to dzia艂ka dosy膰 sucha natomiast dzia艂ka przy drodze powiatowej w kierunku Redzy艅skiego, na kt贸rej planowane jest wykonanie nowego boiska ma charakter podmok艂y z wyst臋puj膮cymi tam agresywnymi wodami gruntowymi. W wykonanie boiska na tej dzia艂ce trzeba by艂oby w艂o偶y膰 z tego powodu du偶o pracy i pieni臋dzy. Z kolei p. radny poruszy艂 sprawe o艣wietlenia ulicznego na terenie Bud Wielgoleskich. Powiedzia艂, 偶e prosi艂by, aby buduj膮c o艣wietlenie do艣wietli膰 chocia偶 jedn膮 lamp膮 przystanek przy drodze do Dzielnika - przy drodze Nr 802. Mieszka艅cy skar偶膮 si臋 na brak o艣wietlenia tego przystanku - po osoby wysiadaj膮ce zazwyczaj kto艣 przychodzi i oczekuje bowiem boj膮 si臋 same na tym przystanku wysiada膰. Pan radny zasygnalizowa艂 tak偶e potrzeb臋 o艣wietlenia prowadz膮cego przez las odcinka drogi powiatowej od ko艣cio艂a do Bud Wielgoleskich. Pan Stanis艂aw Parol poinformowa艂, 偶e w styczniu br. ch艂opiec wracaj膮cy do z wieczornego nabo偶e艅stwa do domu zosta艂 w tym miejscu dotkliwie pobity przez sprawc贸w schowanych w samochodzie zaparkowanym w lesie - sprawa by艂a badana przez Policj臋. Ludzie boj膮 si臋 t膮 drog膮 chodzi膰 a jest ona ucz臋szczana - korzystaj膮 z niej mieszka艅cy z Bud Wielgoleskich, Bor贸wka, Transboru. Z kolei nawi膮zuj膮c do kwestii 艣rodk贸w samorz膮dowych so艂ectwa Budy Wielgoleskie p. radny powiedzia艂, 偶e jest to ma艂a kwota, ale nale偶y pami臋ta膰, 偶e wielu mieszka艅c贸w tego so艂ectwa pracuje poza gmin膮 i 艣rodki pochodz膮ce z ich podatk贸w wracaj膮 do Gminy Latowicz i zasilaj膮 jej bud偶et.
Poniewa偶 radni nie wnie艣li wi臋cej pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 projekt uchwa艂y pod g艂osowanie.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie zmian w bud偶ecie gminy Latowicz na rok 2007 - uchwa艂a stanowi za艂膮cznik do protoko艂u.

8
PODJ臉CIE UCHWA艁Y W SPRAWIE POWO艁ANIA ZESPO艁U DO ZAOPINIOWANIA KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W DO S膭D脫W POWSZECHNYCH NA OKRES KADENCJI 2008 - 2011

Projekt uchwa艂y przedstawi艂 Przemys艂aw Wr贸bel - insp. ds. obs艂ugi Rady Gminy. Poinformowa艂, 偶e zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ustroju sad贸w powszechnych" do kompetencji Rady Gminy nale偶y przeprowadzenie wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2008 - 2011. Wybory nale偶y przeprowadzi膰 do ko艅ca pa藕dziernika Br. Przepisy cytowanej ustawy m贸wi膮, 偶e przed dokonaniem wyboru 艂awnik贸w Rada Gminy powo艂uje zesp贸艂 opiniuj膮cy kandydat贸w na 艂awnik贸w. Zadanie tego zespo艂u polega膰 b臋dzie na tym, i偶 spotka si臋 on na posiedzeniu, podczas kt贸rego zapozna si臋 ze zg艂oszeniami z艂o偶onymi przez kandydat贸w na 艂awnik贸w, sporz膮dzi pisemn膮 opini臋 o kandydatach i przedstawi j膮 radnym na sesji.
Wobec tego, i偶 nie zg艂oszono pyta艅 Przewodnicz膮cy rady poprosi艂 o zg艂aszanie kandydat贸w na cz艂onk贸w zespo艂u opiniuj膮cego.
Zg艂oszono nast臋puj膮cych kandydat贸w:
1) Robert Skwara - radny.
2) Wies艂aw 艢wi膮tek - radny.
3) Lilla Sabak - so艂tys.
Nast臋pnie Przewodnicz膮cy podda艂 ka偶d膮 ze zg艂oszonych kandydatur pod g艂osowanie. W wyniku g艂osowania poszczeg贸lni kandydaci otrzymali nast臋puj膮c膮 liczb臋 g艂os贸w:
4) Robert Skwara - 10 "za", 1 "wstrzymuj膮cy"
5) Wies艂aw 艢wi膮tek - 10 "za", 1 "wstrzymuj膮cy"
6) Lilla Sabak - 11 "za".
W zwi膮zku z tym, i偶 nie wniesiono uwag ani pyta艅 Przewodnicz膮cy podda艂 pod g艂osowanie projekt uchwa艂y. Rada Gminy w obecno艣ci 11 radnych jednog艂o艣nie podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych na okres kadencji 2008 - 2011.

9
INFORMACJA Z DZIA艁ALNO艢CI PRZEWODNICZ膭CEGO RADY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Informacja w za艂膮czeniu do protoko艂u.


10
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNOSCI W脫JTA GMINY W OKRESIE MI臉DZY SESJAMI

Sprawozdanie w za艂膮czeniu do protoko艂u.


11
UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA Z艁O呕ONE INTERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH

Na zapytanie p. radnego Kazimierza Seku艂y odpowied藕 zosta艂a udzielona przez W贸jta Gminy w pkt. Nr 3 porz膮dku obrad, bezpo艣rednio po zg艂oszeniu zapytania.

12
SPRAWY R脫呕NE

Nie zg艂oszono spraw r贸偶nych.


13
PRZYJ臉CIE PROTOKO艁U Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY GMINY

Poniewa偶 nie zg艂oszono uwag, Przewodnicz膮cy Rady Gminy podda艂 pod g艂osowanie przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w obecno艣ci 12 radnych, jednog艂o艣nie przyj臋艂a protok贸艂 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

14
ZAMKNI臉CIE SESJI RADY GMINY

W zwi膮zku z wyczerpaniem si臋 porz膮dku obrad p. Jan Doma艅ski - Przewodnicz膮cy Rady Gminy zamkn膮艂 X sesj臋 Rady Gminy Latowicz.
Na tym protok贸艂 zako艅czono.
Protoko艂owa艂:
Przemys艂aw Wr贸bel
Autor : insp.ds. Rady Gminy i organizacji
Zredagowa艂(a) : Przemys艂aw Wr贸bel
Data wprowadzenia : 2009-03-13 11:47:26
Data ostatniej modyfikacji : 13.03.2009 13:44
Liczba wy艣wietle艅 : 971

Redaktor  Data modyfikacji 
Przemys艂aw Wr贸bel  13.03.2009 11:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 2206135